wsparcie bezrobotnych

ac

Miliony euro w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Miliony euro w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Wyścig po unijne środki pomocowe trwa. Tym razem do wzięcia jest prawie 9 mln zł na wsparcie i aktywizację bezrobotnych.

Skazańcy sprzątają ulice Częstochowy

Trwają wiosenne porządki. Miejskie służby komunalne dostały wsparcie ze strony bezrobotnych i... skazańców

Unia finansuje programy dla bezrobotnych

Ponad tysiąc bezrobotnych z miasta i płockiego powiatu ziemskiego skorzysta w tym roku z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego. Wezmą udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach, chętni dostaną też wsparcie na start z własnym biznesem.

Unia finansuje programy dla bezrobotnych

Ponad tysiąc bezrobotnych z Płocka i powiatu ziemskiego skorzysta w tym roku z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego. Wezmą udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach, chętni dostaną też wsparcie na rozkręcenie własnego biznesu. Powiatowy Urząd Pracy dostał w tym roku ponad 5,5

Opolskie. 44 proc. bezrobotnych faktycznie szuka pracy

wsparcie socjalne - gdy jest jedynym i głównym źródłem dochodów - destymuluje. Zwłaszcza w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. Kierownik Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy Katarzyna Rybak przywołała informacje podawane na jednym ze spotkań w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wynika z nich, że

Senat. Bez poprawek do nowelizacji ws. działalności urzędów pracy

zmianami pozwoli na jak najszybsze aplikowanie o unijne pieniądze na wsparcie dla młodych osób, szukających pracy. Same urzędy pracy oczekują też na nowe przepisy - tłumaczył sprawozdawca komisji rodziny Mieczysław Augustyn (PO). W dwudniowej debacie żaden z senatorów nie zgłosił poprawki. Augustyn

Kosiniak-Kamysz: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 13,2 proc.

pracy przekazał w listopadzie urzędom pracy dodatkowo blisko 100 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych. "Pieniądze pochodzą z oszczędności i rezerwy ministra. Zostaną wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, m.in. staże, dotacje na start biznesu i dofinansowanie utworzenia miejsc pracy

Senat w czwartek wróci do omawiania zmian w kodeksie pracy

pracy zaczęła się znacząco poprawiać, ponieważ od 2008 r. liczba znalezionych bezrobotnym miejsc pracy przekroczyła liczbę osób odchodzących z pracy. "W skali roku 500 tys. osób skierowano do pracy przez urzędy pracy" - podał. Uchwalona w połowie marca przez Sejm nowelizacja ustawy o promocji

Senatorowie nie zgłosili poprawek do zmian w działalności urzędów pracy

Senatu odpowiadał na pytania senatorów. Część przepisów nowelizacji ma zacząć funkcjonować już od połowy roku. Senackie komisje zaproponowały, aby do ustawy nie wprowadzać poprawek, żeby można było jak najszybciej aplikować o unijne pieniądze na wsparcie dla młodych szukających pracy - podkreślał

Pracodawcy mogą skorzystać na zmianach w ustawie o instytucjach rynku pracy

umożliwi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przewidziane jest też wsparcie dla utrzymania zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, z których pracodawcy powinni korzystać - uważa ekspertka. Dostępne będą pożyczki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach z wydłużonym okresem spłaty

Kosiniak-Kamysz: październik ósmym miesiącem spadku bezrobocia

rejestrów bezrobotnych z powodu znalezienia pracy. "Jednocześnie znacząco spadła liczba firm zapowiadających zwolnienia grupowe. Przybywa za to ofert pracy, zwłaszcza z sektora prywatnego. Mam nadzieję, że sytuację poprawi dodatkowe 75 mln zł, które w trybie pilnym uruchomiliśmy na wsparcie osób

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

dokonać. Projekt nowej ustawy o promocji zatrudnienia zakłada m.in., że urzędy pracy będą bardziej zbliżone w działaniu do agencji zatrudnienia, z usług których korzystali uczestnicy programu. Drugi artykuł ukazuje skuteczność testowanych rozwiązań i podaje, że z 977 bezrobotnych z Podkarpacia aż 350

Męcina: trzeba umiejętnie wykorzystać ożywienie na rynku pracy

; zbiegu umów zleceń i opodatkowania dochodów z rad nadzorczych są w parlamencie - przypomniał Męcina. Drugi element - to przyjęta ostatnio bez poprawek przez Senat i przesłana do prezydenta ustawa o zmianach w urzędach pracy. "Ta nowelizacja może gigantycznie pomóc w aktywizacji bezrobotnych

Kosiniak-Kamysz: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 13,2 proc.

bezrobotnych na koniec listopada tego roku była już jedynie o 58 tys. wyższa niż przed rokiem. Jeszcze na początku roku, w styczniu, ta różnica wynosiła aż 174 tys. osób" - czytamy w komunikacie. Resort pracy przekazał w listopadzie urzędom pracy dodatkowo blisko 100 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych

Męcina: profilujemy pomoc, a nie osoby bezrobotne

profilowania może prowadzić do stygmatyzacji bezrobotnych i powielać stereotypy. Panoptykon za niezgodny z konstytucją uznaje m.in. brak w nowelizacji zapisu, jakie dane będą brane pod uwagę przy profilowaniu, ani w jaki sposób będą one wpływały na ustalenie tych kategorii - podkreśla Fundacja. Resort pracy

Resort rozwoju: 82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu UE

"Wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro" - poinformował w piątkowym komunikacie resort. Dodatkowo Polska otrzyma około 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Jak

Lekkie spadki na Wall Street po mieszanych danych makro

w marcu o 195 tys. nowych miejsc pracy. Nieco słabszy wydźwięk miały z kolei czwartkowe dane na temat tygodniowych nowych bezrobotnych. Wynika z nich, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 16 tys. wobec poprzedniego tygodnia i

Rusza pilotażowy program pożyczek na pierwszy biznes

. Program +Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie+ jest skierowany nie tylko do tych, którzy zarejestrują się już jako bezrobotni, ale do tych, którzy jeszcze studiują i mają dobry pomysł na swój pierwszy biznes" - mówił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, który w piątek na

1,72 mld euro dla Warmii i Mazur w latach 2014-20

zabytków ale mające jednocześnie zaktywizować przy tym lokalną społeczność. Chodzi np. o modernizację zabytkowego obiektu, w którym powstanie centrum aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Przewidziano także wsparcie unijne dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chodzi o nowy sposób współpracy

Opole. W 2014-2020 najwięcej pieniędzy m.in. na nowe miejsca pracy

innowacyjności przedsiębiorstw (ok. 70 mln euro), wspieranie konkurencyjności firm, wsparcie usług i handlu w internecie czy zakładanie działalności gospodarczej (pomoc w formie dotacji czy pożyczek). W ramach działań na rzecz demografii region opolski z pieniędzy RPO chce też wspierać edukację przedszkolną

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

przeznaczone na poprawę dostępności komunikacyjnej województwa, głównie poprzez dofinasowanie remontów i modernizacji dróg. Chodzi tu o drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym, które mają stworzyć możliwości dogodnego dojazdu do głównych szlaków, modernizowanych z funduszy ogólnokrajowych. Na wsparcie

Złoty w czwartek stabilny

skali miesiąca, zaś konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 0,1 proc." - stwierdził analityk. Dodał, że w minionym tygodniu wzrosła liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. "Dane za grudzień i styczeń były w zdecydowanej większości rozczarowujące, a Fed

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Według danych ministerstwa gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z

Lubelskie.Unijny program Kapitał Ludzki wykorzystany w 94 proc.

. bezrobotnych, w tym 26 tys. to ludzie w wieku 15-24 lata. Ponad 10 tys. 300 osób otrzymało pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Ponad 527 mln zł wydano na działania związane z kształceniem. Utworzono m.in. 337 ośrodków wychowania przedszkolnego, z których korzysta 10,4 tys. dzieci w wieku

Pomoc kredytowa dla bezrobotnych: 1750 złotych

zarejestrowanie się w urzędzie pracy i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. O pomoc nie będą się mogły ubiegać osoby zwolnione z pracy dyscyplinarnie, lub te, które same z niej odeszły. Według projektu, wsparcie ma być udzielane bez względu na dochody członków rodziny. Resort pracy zastanawia się jednak, czy nie

Kielce. Wystawa upamiętniająca przedwojennego prezydenta Kielc

Danuty, w którym zaskoczony jej "planami matrymonialnymi", obiecuje wsparcie materialne gotówką i srebrem na nową drogę życia. Wśród korespondencji znalazły się także listy gratulacyjne po wyborze na prezydenta miasta oraz telegramy z życzeniami imieninowymi od przyjaciół. Uśmiech może wywołać

Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy

działalności gospodarczych, z których 80 proc. przetrwało na rynku. Z różnych szkoleń skorzystało ponad 800 tys. bezrobotnych; prawie 50 proc. z nich znalazło zatrudnienie w ciągu następnych sześciu miesięcy. Ocenił, że ważnym czynnikiem w tworzeniu nowych miejsc pracy w nowej perspektywie finansowej UE

Pieniądze unijne mają wspierać przedsiębiorczość

Dzięki pieniądzom unijnym pomoc otrzymują bezrobotni, pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, finansowane są programy rozwoju szkół, powstają nowe przedszkola. Z różnych form wsparcia skorzystało 80 tys. osób. - W ramach programu "Kapitał ludzki" na Lubelszczyźnie

Pracodawcy RP ocenili plany rządu na 2014 r.

do aktywizacji większej liczby osób bezrobotnych, zwiększenie mobilności zawodowej w granicach kraju, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie lepszej oferty podnoszenia kompetencji wśród pracowników oraz osób poszukujących pracy" - wskazano w komunikacie. Dodano, że pozytywnie

Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem... bo mija kryzys

mają około 1,3 mld zł na wsparcie dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własny biznes, a już w przyszłym na ten cel dostaną tylko 200 mln zł. W sumie rząd tnie pieniądze na wyposażenie stanowisk pracy i pomoc w zakładaniu firm z ponad 2 mld zł do 350 mln zł.- Dwa razy większe kwoty pozwoliły na

Duża kasa dla PUP na zwalczanie bezrobocia

Najwięcej na Mazowszu - ponad 9 mln zł - dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu na realizację dwóch projektów pomocy bezrobotnym Chodzi o kontynuację ubiegłorocznych działań: "Azymut praca" - dla bezrobotnych poniżej 25. roku życia

Makowski ocenia rok Franciszka: Pierwszy papież od dawna, który rozumie, czym jest władza. Pełzająca rewolucja

list. Żeby zapytać o to, co sądzą na temat Kościoła i przemian obyczajowych. To pokazuje, że on ma instynkt rozmawiania i dialogowania. Dopiero potem podejmuje decyzje. Kościół ubogi Franciszek praktycznie od początku pontyfikatu mówi o Kościele ubogim. I apeluje do duchownych o wsparcie, porzucenie

Przedsiębiorcy czekają na pilne zmiany. 35 rad dla rządu

, uproszczenie i skrócenie procesu dochodzenia należności jak również uproszczenie i odformalizowanie procedury upadłościowej.Dalej Lewiatan wymienia także, odbiurokratyzowanie funduszy europejskich, stworzenie ministerstwa przedsiębiorczości, uwolnienie rynku gazu, wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej jak

71 proc. bezrobotnych jest bez pracy ponad rok

proc. odczuwa pogorszenie stanu zdrowia i ma poczucie, że jest nikomu niepotrzebnych. Z deklaracji osób bezrobotnych wynika, że w ich trudnej sytuacji życiowej wszelkiego rodzaju oparcie zapewnia im głównie rodzina (87 proc.). Zdecydowana większość (73 proc.) znajduje także emocjonalne wsparcie u

Bez poręczenia nie dostaniesz pieniędzy na własną firmę

, ale również bywają - dodaje Jeżewski. Bez jakichkolwiek obwarowań, to znaczy zabezpieczeń nawet najlepszy biznesplan nie ma co liczyć na wsparcie. - Dlatego, że są to środki publiczne, wydając je my musimy mieć gwarancję, że w razie jakiś problemów te pieniądze do nas wrócą. Dlatego każdy, kto

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

bezrobotnych, którzy są obecnie w rejestrach tylko po to, by mieć ubezpieczenie. Szacuje się, że wyrejestruje się około 25 proc. bezrobotnych.Nie edukujcie bezrobotnychPrzewiduje się także powstanie 5,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Pomóc w tym mają dotacje, pożyczki, wsparcie pomostowe, czyli 700 zł

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Z pomocy skorzystało prawie 66 tys. bezrobotnych. Na staże u pracodawców przeznaczono ok. 104 mln zł, na wsparcie przy otwieraniu działalności gospodarczej, 77,8 mln, na przygotowanie zawodowe 39 mln zł.

Lewica i PiS pozytywnie o obniżeniu prowizji od składek na OFE

zastanowić się, czy zostają środki na wsparcie, jak dodała zresztą słuszne, bezrobotnych spłacających kredyty hipoteczne. Natalli-Świat zapytana o opinię nt. rządowego projektu ustawy o pomocy w spłacie kredytów hipotecznych osobom, które straciły pracę, powiedziała, że nie zna tego projektu, więc nie będzie

Pieniądze orężem w walce z bezrobociem

osobom. Tak wielu - dzięki pozyskaniu z górą 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na pomoc młodzieży, czyli absolwentom i bezrobotnym poniżej 25. roku życia, "pośredniak" przeznaczy 750 tys. zł. Pozostałą kwotę wykorzysta na wsparcie osób starszych. - Jeszcze nigdy nie mieliśmy

Domy bezrobotnych nagrodzone. Koszt metra - 800 zł

W 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy starostą nyskim a burmistrzem Paczkowa, dotyczące pionierskiego programu budowy mieszkań poprzez system szkoleń zawodowych osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Efektem szkolenia było oddanie w 2008 roku

Protest przeciw jadłodajni? "Nikt nas o zdanie nie pytał"

, skierowanym tu przez ośrodki pomocy społecznej: bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom, przewlekle chorym. Wnuk Jacka Kuronia, Jakub, ma prowadzić warsztaty gotowania z tanich produktów. Kuroniowie zastrzegają: - Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na

Świętokrzyskie. Rusza Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej

Celem inkubatora jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, czyli organizacji pozarządowych i spółdzielni, które podejmują działania kierując się chęcią pomocy i realizacji inicjatyw przydatnych danej społeczności. Beneficjentami będą także osoby, które nie działają w żadnej organizacji, ale chcą

Boją się wizyt bezdomnych. Nie chcą jadłodajni Kuroniówki

osobie. Przy doborze tych klientów pomogłyby ośrodki pomocy społecznej. Chodzi o osoby starsze, przewlekle chore, bezrobotne, rodziny wielodzietne. - Tych, którzy rokują. Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na alkohol - zapewniała "Gazetę" Joanna

Portugalia: biskupi wzywają księży do dzielenia się z ubogimi

diecezji Fatima-Leiria Antonio Marto. Ten ostatni ujawnił, że na wsparcie dla ubogich przeznaczona zostanie "znaczna część środków, jakie pozostawią pielgrzymi w grudniu bieżącego roku w sanktuarium w Fatimie".- Pieniądze te zostaną rozdzielone wśród najbiedniejszych za pośrednictwem

Volvo - kolejne zwolnienia

prawie 4 tys. w Szwecji. Z powodu fali zwolnień w przemyśle samochodowym w październiku rząd w Sztokholmie przekazał dodatkowo 211 mln dol. na wsparcie dla bezrobotnych.

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej podkreślał, że protestującym chodzi nie tylko o świadczenia pieniężne, ale także wsparcie usługowe, takie jak tzw. opieka wytchnieniowa dla opiekunów i rozwiązania pozwalające na godzenie opieki z inną aktywnością, np. z pracą. Protestujący postulowali, aby prawo

Fiasko rozmów opiekunów niepełnosprawnych z ministrem pracy

protestujących opiekunów zaproszonych na rozmowy do MPiPS. Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej podkreślał, że protestującym chodzi nie tylko o świadczenia pieniężne, ale także wsparcie usługowe, takie jak opieka wytchnieniowa dla opiekunów i rozwiązania pozwalające na godzenie opieki z inną

Minister Bieńkowska walczy o niepełnosprawnych

. Oprócz nich pozostałe grupy to osoby po 50. roku życia, matki wracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, bezrobotni i młodzi ludzie bez kwalifikacji zawodowych po 25. roku życia.Niepełnosprawni w ramach PO KL mogą brać udział w wielu priorytetach, które pozwolą im bezpłatnie

Odrzucony projekt PiS ws. bezrobocia. PO: Mógł oznaczać minus milion miejsc pracy

preferencje, które oznaczałyby mniejsze wpływy budżetowe.Program zakładał m.in. preferencyjne kredyty i pożyczki oraz stypendia edukacyjne dla młodzieży zamieszkałej na obszarach zdegradowanych ekonomicznie. Przewidywał "wsparcie dla istniejących oraz nowo tworzonych przedsiębiorstw, które staną się

Masa chętnych na unijne euro

pilotażowy (280 w Szczecinie i 74 w Koszalinie). Jest w nim do rozdzielenia ponad 18 mln zł: na wsparcie bezrobotnych (6 mln zł), rozwój pracowników po 45. roku życia (8,1 mln zł) i wiejskie inicjatywy edukacyjne (3,4 mln zł). Urzędnicy planowali, że w piątek komisyjnie otworzą wszystkie koperty. Ale

Unia da bezrobotnemu na firmę

Chcesz 100 tys. na firmę? Napisz do nas- W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Do 2013 roku UE na uruchamianie nowych firm - 340,7 mln euro - powiedział gazecie Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.O pieniądze może ubiegać się bezrobotny, który nie był zatrudniony co

Portugalia. Biskupi chcą, by wszystkie parafie pomagały ofiarom kryzysu

Dokument, który został przedstawiony w trakcie rozpoczętego w czwartek w Fatimie trzydniowego Krajowego Spotkania Duszpasterstwa Społecznego, zobowiązuje do "zwalczania kryzysu poprzez pomoc bezrobotnym, chorym i osobom z marginesu społecznego". Jak zapewnił uczestniczący w konferencji

Ostra wyprzedaż na Wall Street. W Polsce kolejny rekord franka

zdołał obronić wsparcie na poziomie 1.200 punktów.Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 4,30 proc. do 11.384,51 pkt. Nasdaq Comp. zniżkował o 5,08 proc. i wyniósł 2.556,39 pkt. Indeks S&P 500 spadł o 4,78 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.200,13 pkt.Wśród inwestorów coraz powszechniejsze stają się

Chlebowski: pomoc w spłacie kredytu hipotecznego za 1,5 - 2 miesiące

Jak podkreślił, status bezrobotnego będzie umożliwiał uzyskanie pożyczki od rządu na spłatę kredytu hipotecznego.Chlebowski wyjaśnił, że przy ubieganiu się o wsparcie nie będzie miała znaczenia "forma utraty pracy". Pomoc otrzymają ci, którzy np. utracą pracę na skutek zwolnień grupowych

Kłoczko: rządowe propozycje ws. dopłat do kredytów - kontrowersyjne

rządowa dopłata dla bezrobotnych na spłatę kredytu hipotecznego. Wysokość pomocy będzie zależała od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Rząd chciałby, żeby posiadacz kredytu - mimo utraty pracy - spłacał część swoich zobowiązań. Rządowa dopłata z Funduszu Pracy będzie miała charakter pożyczki - trzeba

General Motors do likwidacji?

Tylko pomoc rządu może uchronić GM przed bankructwem - twierdzą analitycy branży motoryzacyjnej - podaje"Parkiet". O wsparcie dla przemysłu samochodowego przez państwo zaapelował prezydent elekt Barack Obama. Krach firmy powiększyłby armię bezrobotnych w USA o 2,5 miliona osób. "

Bundestag uchwalił budżet na 2008 rok

wsparcie dla bezrobotnych (35 mld). Na inwestycje przeznaczy się łącznie 24,66 mld euro.

Ten kapitał nie jest Marksa

. zatrudnienie osób w wieku 15- 64 lat i aż o 7 proc. poprawi wskaźnik zagrożenia ubóstwem. W ciągu sześciu lat w Polsce ma być przeszkolonych ok. 600 tys. pracowników, wsparcie otrzyma 950 tys. bezrobotnych i poszukujących pracy, pieniądze na otwarcie firmy otrzyma sto tys. osób. W woj. lubuskim pierwsze

Urząd Pracy nie pomógł bezrobotnej

to byłoby dla mnie ogromne wsparcie - mówi. Gdy jednak zdobyła już wszystkie niezbędne dokumenty, usłyszała, że w urzędzie pracuje tylko jedna osoba, która podpisuje umowy z bezrobotnymi. - Najpierw była na chorobowym, potem na urlopie. A ja już nie mogłam dłużej czekać. Zarejestrowałam działalność

Abp Sławoj Leszek Głódź popiera starania o zakaz handlu w niedzielę

normalne życie rodzinne, kulturalne i religijne".Wsparcie w zbieraniu podpisów obiecał też szef "Solidarności" Piotr Duda.Czy będzie ono potrzebne?Posłowie wychodzą przed szeregW poniedziałek grupa posłów złożyła projekt zmian w kodeksie pracy, który trafił do Sejmu.- Niedziela w polskiej

Dostaniemy 11,5 mld euro na walkę z bezrobociem

Oznacza to, że można już rozpisywać pierwsze konkursy na wykorzystanie pieniędzy z unijnych funduszy. Z tego programu zostaną sfinansowane szkolenia dla prawie miliona bezrobotnych. Wsparcie dostaną między innymi szkoły zawodowe i te uczelnie, która zapewnią szkolenie specjalistów w nowoczesnych

Strach padł na Kubę. Drakońskie zwolnienia w sektorze publicznym

- Utrata pracy oznacza dla bardzo wielu z nas konieczność szukania nowego sposobu na życie. To może być trudne - powiedział w rozmowie z agencją AFP kubański kardynał Jaime Ortega.Dla świeżo powstałej armii bezrobotnych kubański rząd ma jedną propozycję - własna firma. Plan zwolnień przewiduje

W Małopolsce ruszył program wsparcia dla osób trwale bezrobotnych

250 osób zaliczanych do grupy długotrwale bezrobotnych z całego województwa małopolskiego będzie mogło zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i doskonalić posiadanie umiejętności w ramach projektu, którego realizację rozpoczęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Jak poinformowała w

Rząd przyjął plan działań na rzecz zatrudnienia na 2008 rok.

o ponad 840 tys. osób, i na koniec 2008 roku osiągnie poziom 15 mln 752 tys. osób. Jednocześnie liczba bezrobotnych ma się obniżyć o ok. 706 tys. osób, a stopa bezrobocia - o 4,2 proc. Badanie BAEL oparte jest na innych założeniach, niż dane z urzędów pracy. Według BAEL bezrobotni to osoby w wieku

260 mln euro na walkę z bezrobociem w Podlaskiem

Osoby powyżej 45 roku życia, niepełnosprawni i kobiety, a także młodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 24 lat - to grupy, które będą w województwie podlaskim traktowane priorytetowo przy podziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - poinformowały w piątek PAP instytucje, które

Podlaskie/ 260 mln euro na poprawę sytuacji na rynku pracy

Podlaskiego Dariusz Piontkowski powiedział PAP, że o priorytetowym traktowaniu młodych bezrobotnych zadecydowała ich liczba w województwie. "Wskazano, że w stosunku do średniej krajowej jest u nas więcej bezrobotnych w młodym wieku - przed dwudziestym czwartym rokiem życia czy zaraz po dwudziestym

Bezrobotni to lenie i nieuki?

Są leniwi, wybredni i brak im kwalifikacji - tak ocenia bezrobotnych większość respondentów w sondażu zrealizowanym na zlecenie serwisu GazetaPraca.pl Zanim zaczniesz czytać, odstresuj się Większość naszych rodaków nie pozostawia na bezrobotnych suchej nitki. Badani twierdzą, że w obecnej

Szkolenia dla bezrobotnych kobiet

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych kobiet, które chciałyby pracować jako opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych - Pracy dla wykwalifikowanych opiekunów jest coraz więcej - mówi Alicja Kałużny ze Stowarzyszenia Misericordia

Stoczniowcy znów w Warszawie. W południe ma ich być 5 tys.

pracownikami różnych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.Jednym z żądań, jakie będą stawiać manifestanci, będzie wykreślenie z ustawy kompensacyjnej dotyczącej zwolnionych z pracy pracowników stoczni w Gdyni i Szczecinie zapisu uniemożliwiającego im pobieranie przez rok zasiłku dla bezrobotnych

Jutro nowe expose Tuska. Czego możemy się spodziewać? [PRZEGLĄD]

śmieciówek jest dość mglisty i nie wiadomo nawet, których umów by dotyczył. W samej Platformie jest już wobec niego sprzeciw - ze strony konserwatywnej frakcji Gowina, o czym pisał "Newsweek". Jeśli rząd rzeczywiście weźmie się za śmieciówki może zyskać uznanie Solidarności, której wsparcie służy

Flagi ze swastyką przywitały Merkel w Atenach. "Nie dla IV Rzeszy!"

Po rozmowach z greckim premierem Antonisem Samarasem w Atenach kanclerz Niemiec Angela Merkel ponownie zadeklarowała wsparcie dla walki o utrzymanie Grecji w strefie euro. - Życzę sobie, by Grecja pozostała w strefie euro - powiedziała Merkel, dodając, że ci, którzy teraz dokonują w Grecji wysiłków

Złoty umocnił się dzięki BGK i dobrym nastrojom na świecie w czwartek

znaczącej poprawy nastrojów na rynkach finansowych, sprawiły amerykańskie dane. W minionym tygodniu liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w USA do 391 tys. z 428 tys. i była najniższa od kwietnia br. Lepsze od prognoz, chociaż już w umiarkowanym stopniu, były finalne dane nt. wzrostu

Rząd PO-PSL zaprogramowany na zatrudnienie

tys. osób i na koniec 2008 r. osiągnie poziom 15 mln 752 tys. osób. Jednocześnie liczba bezrobotnych ma się obniżyć o blisko 706 tys. osób, a stopa bezrobocia - o 4,2 proc.Badanie BAEL oparte jest na innych założeniach niż dane z urzędów pracy. Według BAEL do bezrobotnych nie zaliczają się ci, którzy

Komisarz Andor: chcemy, by Fundusz Społeczny był bardziej regionalny

konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przypomniała, że Polska jak dotąd wykorzystała ponad 10 mld euro z EFS. "Z różnego rodzaju działań finansowanych z EFS skorzystało trzy miliony Polaków: od przedszkolaków, przez uczniów, po bezrobotnych poszukujących pracy, a także

CBOS: brak miejsc pracy główną przyczyną bezrobocia

traktowanie w pracy (38 proc.), godzenie się na niskie zarobki (37 proc.) i ubożenie rodzin osób bezrobotnych (36 proc.). Ankietowani uważają, że bezrobotni mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny (86 proc.) oraz kręgu znajomych i przyjaciół (65 proc.). Natomiast instytucje państwowe, gminne oraz

Bezrobotni rodzicami zastępczymi? Dziecko to nie etat

zaglądają szukający pracy bezrobotni. "Wciąż bardzo wiele dzieci traci oparcie w rodzicach (). Potrzebują troski, opieki oraz miłości. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych () trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych ()" - głoszą pierwsze zdania anonsu. Pod spodem szczegółowo wyliczono

Jesienią wraca fundusz alimentacyjny

Wraca fundusz alimentacyjny. Miesięczny zasiłek na jedno dziecko wyniesie nawet 500 zł. O wsparcie będą się mogli ubiegać rodzice, którzy są w trudnej sytuacji materialnej - tzn. tacy, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto - pisze dziennik "Polska"

Ksiądz nowym szefem lewicy? Złożył CV, SLD zaprosił go na rozmowy

jak na przykład: praca z bezdomnymi, wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie, ratowanie ludzi chcących popełnić samobójstwo, kontakt z rodzinami, w których jest problem alkoholowy. Od kilku lat staram się również pomagać ludziom funkcjonującym na wolnym rynku, zarówno studentom, jak i bezrobotnym

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

gospodarstwa rolnego. Powinna ona przede wszystkim ograniczyć szarą strefę. Rolnikiem powinna być jedynie osoba, która faktycznie wykonuje działalność rolniczą - podkreśla Janczewska. Z kolei Lewiatan zaznacza, że wsparcie dla najuboższych rolników, którzy są w podobnej sytuacji jak osoby bezrobotne, powinno

Akcja Katolicka dla bezrobotnych

problemami bezrobotnych rok temu. Wkrótce okazało się, że ludzie bez zatrudnienia są w jej najbliższym otoczeniu. Od kolegów ze Śląska dowiedziała się, że tam bezrobotni już kilka lat temu założyli kluby pracy, działające do dziś. Postanowiła stworzyć podobny w Częstochowie. Klub ma stałą siedzibę w budynku

"GP": Umowy na czas określony do dwóch lat

wymiar czasu pracy i zmniejszenie pensji. Mieliby oni otrzymywać 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 386,26 zł. Pożyczka byłaby spłacana po dwóch latach. Rząd zakłada też wsparcie dla pracodawców, którzy utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy. Państwo ma zwrócić nawet 80 proc. kosztów, ale

Podziel się chlebem dobroci

, gdy Jezus powiedział do swoich uczniów: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To czyńcie na moją pamiątkę". Dochód z akcji Caritas przeznaczy na wsparcie wielodzietnych rodzin, matek samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, osób w ciężkiej sytuacji finansowej, skrzywdzonych przez los i

Są pieniądze na pomoc bezrobotnym

w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD" skierowany jest głównie do osób, którym najtrudniej znaleźć pracę, a więc długotrwale bezrobotnych, młodych do 25 roku życia, osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych czy samotnie wychowujących dziecko. Jego celem jest załatanie dziury na

Są pieniądze od marszałka Mazowsza

dostanie łącznie ok. 566 tys. zł. - Najkrócej mówiąc, program umożliwi rozpoczęcie działalności gospodarczej 20 osobom. Mogą to być bezrobotni, ale nie jest to warunek konieczny - wyjaśnia Wojciech Jagielski, wiceprezes RCP. - Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do udziału w nim, otrzyma wsparcie w postaci

Radio Maryja bankrutuje?

pogarszającą się sytuację materialną słuchaczy, którzy finansują stację: - Prosimy was bardzo o pomoc Radiu Maryja, Telewizji Trwam, i dziełom przy nim powstałym. W ojczyźnie coraz więcej ludzi biednych, bezrobotnych. Odczuwamy to bardzo w Radiu Maryja. Jeszcze nigdy nie było u nas tak źle - mówił

Rozpoczyna się kolejny program pomocy bezrobotnym

- Szukanie pracy w Bytomiu to jak zaglądanie do czarnej dziury - twierdzą bytomscy bezrobotni. W mieście rusza program, dzięki któremu przynajmniej część z nich będzie mogła znaleźć pracę Grzegorz Bablok, 48-latek z Bytomia, od kilku miesięcy jest bezrobotny. Wcześniej pracował jako monter w

Brytyjski rząd szykuje wielkie zmiany w systemie wspierania bezrobotnych

powinność pracować. System zasiłków nie jest alternatywą dla pracy, ale pomocą, jeśli nie możesz jej znaleźć - mówił Purnell w wywiadzie dla BBC. I ostrzegł, że wszyscy, którzy nie będą chcieli pracować, prędzej czy później stracą wsparcie państwa.Najnowsze propozycje rządu przewidują, że każdy, kto jest

Rząd przyjął program wspierający m.in. zatrudnienie

środki EFS, a ok. 1,7 mld euro - środki krajowe. Komisja Europejska zaakceptowała go 27 września 2007 roku" - napisano w komunikacie CIR. Według CIR pieniądze mają być przeznaczone m.in. na: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych

Pomoc na trzy z plusem

Klienci opieki socjalnej bardziej niż pieniądze cenią pomoc w zorganizowaniu pogrzebu, dach nad głową, posiłek i wsparcie dla rodzin zastępczych. Od pracowników socjalnych oczekują rzetelnej informacji. pomocy w przełamywaniu barier biurokratycznych i szczerej rozmowy o kłopotach. Te dane

Francja: Raport o biedzie - 7 mln osób żyje poniżej granicy ubóstwa

wsparcie Pomoc Katolicką to osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci. Z roku na rok wzrasta liczba będących w potrzebie samotnych matek - zwracają uwagę autorzy badania. W ciągu ostatnich kilku lat nieco wzrósł odsetek osób starszych (powyżej 50. roku życia), żyjących poniżej granicy ubóstwa - obecnie

Pasterze owiec poszukiwani w Serbii (obrazek)

jagnięta". W Serbii, gdzie przeciętna miesięczna płaca to 300 euro, a jedna trzecia ludności w wieku produkcyjnym jest oficjalnie bezrobotna, pasterz może zarobić 2,5 euro miesięcznie od owcy plus wyżywienie, nocleg i odzież robocza. "Kiedyś miałem 100 owiec, teraz mam 20, ponieważ nie mogę

Świecie: bezrobotni zmuszani, by szukać pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pomaga tylko tym bezrobotnym, którzy udowodnią, że próbowali znaleźć sobie jakieś zajęcie. Każdy z nich musi dostarczyć 25 pieczątek od firm, które odwiedził, poszukując pracy Pomysł OPS nie wszystkim się podoba. - Potrzebuję pieniędzy, bo mój mąż jest na

Prawo dla wykluczonych

znakomitymi pracownikami. W Jedliczach firma społeczna jest integracyjna. Hotelarzami są nie tylko schizofrenicy, ale także długotrwale bezrobotni z terenów wiejskich. W sumie 20 osób. Najpierw zbadano ich predyspozycje - kto nadaje się na kucharza, a kto na recepcjonistę. Później były szkolenia: nauka

Pliva: kilkuset pracowników ciągle na wylocie

będziemy zwalniani - pytali pracownicy kolegów ze związków."Co ja teraz zrobię", "To karygodne"...- Na pewno będzie należał się zasiłek dla bezrobotnych - zapewniali pytani. - Promyku nadziei to my raczej nie mamy - mówili pracownicy opuszczając biurowiec krakowskiej Plivy. - Nie wiem

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości. Wsparcie otrzyma każda zainteresowana osoba, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, nie była właścicielem przedsiębiorstwa, nie prowadziła działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. i posiada 5 tys. zł własnego wkładu. Spośród wszystkich kandydatów zostaną wyłonione

Amerykańska gospodarka rozwija się coraz wolniej

na bardzo wysokim poziomie 9,5 proc., a co tydzień po zasiłek dla bezrobotnych zgłasza się po raz pierwszy z grubsza pół miliona Amerykanów. Dlatego na rynkach rośnie niepokój, że spełni się czarny scenariusz i dojdzie w USA do kolejnej fali recesji. Poprzednia zakończyła się w zeszłym roku i

Dwa urzędy pracy

Jeden dla miasta, drugi dla powiatu - zapowiada prezydent Mirosław Milewski. Nowy pośredniak ma powstać w przyszłym roku. Nowy podział ma obowiązywać już od przyszłego roku Jedyny obecnie urząd pracy obsługuje mieszkańców powiatu ziemskiego i grodzkiego. W sumie ponad 25 tys. bezrobotnych z

PSL: Częściowa emerytura już od 62 lat. Będziemy rozmawiać z innymi partiami

, ale też do rozmów w sprawie "strategicznych kierunków działania koalicji do roku 2015"."Zapewnić wszystkim pracę"W uchwale przyjętej na posiedzeniu kierownictwa PSL do priorytetów w tej kadencji zaliczono zapewnienie wszystkim pracy, a także dobrej opieki medycznej; wsparcie

Pieniądze na własną firmę

szkoleniach i kursach przygotowujących do założenia własnej firmy. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu, po kilkunastu tygodniach kursanci napiszą biznesplany. 25 z nich trafi do urzędu marszałkowskiego, te, które uzyskają pozytywną ocenę, dostaną wsparcie w wysokości 15 tys. zł. - Oczywiście, o ile ich

Giełda w dół. WIG20 znów poniżej poziomu 3 tys. pkt

opublikowane o 14:30 dane z amerykańskiego rynku pracy ożywiły parkiet. Ilość nowo rejestrowanych bezrobotnych nieoczekiwanie wzrosła do 407 tys., na rynku od razu zrobiło się nerwowo a WIG20 bez problemu przeszedł przez wsparcie na poziomie 3.000 pkt" - ocenił Krzysztof Pado, analityk Beskidzkiego Domu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Aktywna polityka na rynku pracy

dla osób długotrwale bezrobotnych (finansowe wsparcie inicjatyw skierowanych do grup bezrobotnych mających największe problemy z uzyskaniem pracy). Makroekonomicznymi narzędziami wykorzystywanymi w aktywnej polityce na rynku pracy są przede wszystkim instrumenty polityki fiskalnej (podatki i wydatki

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach

Fundacja Nadzieja

humorystycznie mawia bp Piotr Jarecki - "gdy w samolocie po raz pierwszy spotkałem się z Panem Davidem Thomasem. Tam rozmawialiśmy o formach pomocy osobom bezrobotnym, osobom biednym, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pan Thomas mówił o brytyjskiej fundacji Prince's Trust, oferującej wsparcie takim osobom

Park Technologiczny SA Koszalin

w trakcie inkubacji otrzymuje wsparcie z Parku Technologicznego w zakresie: korzystania z nowoczesnej infrastruktury biurowej, korzystania z Wirtualnego Biura, pomocy w obsłudze prawnej, pomocy w obsłudze księgowej, wsparcia marketingowego, wsparcia i możliwości nawiązywania kontaktów ze środowiskiem

Felipe González

– wysłał tam hiszpańskie wojska i zapewnił wsparcie logistyczne (siły międzynarodowe wykorzystały porty i lotniska hiszpańskie, z tych ostatnich startowały samoloty B-52, bombardujące cele naziemne w Iraku).Za kadencji Gonzáleza odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie oraz Expo w Sewilli

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.