wodniczka

Dużo szumu wokół małego ptaszka

Wodniczka to jeden z najrzadszych ptaków Europy. Na jego ochronę w Polsce i w Niemczech przeznaczono prawie 5,5 mln euro. Teraz ornitolodzy donoszą o odkryciu największej tajemnicy tego gatunku

Ptaków ci u nas dostatek (na razie)

W Polsce gniazduje ponad 230 gatunków ptaków. Naszą specjalnością są m.in. bociany, wodniczka, skowronek i orlik krzykliwy. Niestety, coraz mniej mamy czajek, szczygłów i pliszek

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

, ale wszędzie tam, gdzie żyją" - podkreślił Marczewski. W konwencji za gatunki pożyteczne dla rolnictwa uznano m.in. wodniczkę i kraskę. Wodniczka jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż właśnie u nas, zwłaszcza nad Biebrzą i na Lubelszczyźnie, występuje większość populacji żyjąca w Unii

Nad Biebrzą zamarzły bagna, więc ruszył zbiór biomasy

opałowego działa od roku w Trzciannem (Podlaskie). Zbudowało go Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) w ramach projektu dotyczącego ochrony wodniczki. Dariusz Gatkowski z OTOP powiedział we wtorek PAP, że zakład przyjmuje biomasę. OTOP zwozi również siano z własnych gruntów, które ma nad Biebrzą

Podlaskie. "Sto pomysłów dla Biebrzy" w Osowcu-Twierdzy

narodowym w Polsce. Obejmuje obszar ponad 59 tys. hektarów. Chroni m.in. cenne w Europie obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, m.in. bataliona i wodniczki.

2,3 mld euro na programy rolnośrodowiskowe w nowym PROW

BPN żyje aż 9 z listy 10 gatunków ptaków, na których ochronę można pozyskać unijne dopłaty, m.in. aż 10 proc. światowej populacji wodniczki. Jak poinformował Marczakiewicz, do tej pory gospodarstwo pomocnicze BPN pozyskało dopłaty rolnośrodowiskowe na wykaszanie 400 hektarów łąk, kolejnych 2,2 tys

Poseł pyta Brukselę o spalarnię

znajdującemu się 2 km od spalarni Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Na jego terenie znajdują się cenne okazy fauny i flory, z wyjątkowymi w tej części kontynentu siedliskami ptaków(m.in. ostatnie już okazy wodniczka, na którego odtworzenie wydawane są dziś ogromne pieniądze z budżetu Unii Europejskiej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Wodniczka

wodniczka - wakuola jako organella komórkowa wodniczka - Acrocephalus paludicola, ptak z rzędu wróblowych

Wodniczka (ptak)

Wodniczka (Acrocephalus paludicola) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków (Acrocephalidae), wcześniej zaliczanego do pokrzewkowatych. Zamieszkuje wschodnią Europę i zachodnią Azję po Ural, w pasie klimatu umiarkowanego. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali

Supij

Supij (ukr. ?????) – rzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru, wpada do Zbiornika Kremieńczuckiego.Płynie przez Nizinę Naddnieprzańską, jej długość wynosi 130 km, a powierzchnia dorzecza – 2000 km?. W dorzeczu znajdują się mokradła, teren ochrony ptaków bąk, rybitwa czarna, wodniczka.

Dolina Szyszły

metrów.Gatunkami chronionymi są: ptaki: bąk bączek bocian biały błotniak stawowy błotniak łąkowy orlik krzykliwy zielonka derkacz dubelt podróżniczek wodniczka gąsiorek ssaki: bóbr europejski wydra

Chlamydie

dla komórek, do których wnikają w wyniku fagocytozy. Po 6-8 godzinach przekształca się w ciałko pierwotne o rozmiarach od 0.5 do 1 ?m, które pozbawione jest nukleoidu (pozostaje wodniczka) i błon powierzchniowych z komórki gospodarza. Wewnątrz znajduje się ciałko RB (reticulate body). W ciągu następnych 18

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.