wodne rośliny

asz, PAP

Klimat w Polsce ociepla się. Skutki: susze, wichury, mniej ziemniaków, więcej owoców

Klimat w Polsce ociepla się. Skutki: susze, wichury, mniej ziemniaków, więcej owoców

Długoletnie obserwacje potwierdzają, że klimat w Polsce ociepla się. Wzrost temperatury przyspiesza zaś dojrzewanie roślin i zmienia bilans wodny - twierdzą naukowcy. Według nich wzrost średnich temperatur może pozytywnie wpłynąć m.in. na sadownictwo. Negatywnie: na uprawę ziemniaków i warzyw.

Jubileusz akwarystów

W sobotę w Ogrodzie Botanicznym UWr dział roślin wodnych będzie obchodzić 50-lecie. Na uroczysty jubileusz zaprosili akwarystów z Danii, Czech, Niemiec i Polski.

Sklepik w pobliżu szkoły oferuje "młodzieżowe nawozy"

W pobliżu Gimnazjum nr 8 na os. Tysiąclecia działa sklep, do którego wejść mogą tylko dorośli. Można w nim kupić mieszanki ziołowe, fajki wodne i odżywki dla roślin. - To zwykłe dopalacze! Właściciel sklepu, lokując go w bliskim sąsiedztwie szkoły, naraża nasze dzieci - skarżą się rodzice.

Świętokrzyskie. Owce pomogą ochronić cenne rośliny Ponidzia

występujących (często tylko tutaj), zagrożonych wyginięciem roślin na łąkach, które zarastają krzewami i drzewami. "To skutek zaniechania, głównie ze względów finansowych, hodowli i wypasu zwierząt przez rolników na tym terenie" - mówił dyrektor. Łąki w naturalnych stanie na Ponidziu są utrzymywane

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Włosieniczniki to rośliny występujące w czystych wodach o wartkim nurcie, które preferują dużą ilość światła. Regulacja rzek i zanieczyszczenie wód powodują, że rośliny ustępują z siedlisk. Ich stan ma poprawić program RDOŚ. Rzecznik prasowy RDOŚ Agata Suchta

Dolnośląskie. Po modernizacji oczyszczalni - czystsza Bystrzyca

Podpisana umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich przewiduje dofinansowanie tego projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 5,8 mln zł. Jak powiedział PAP prezes Wojewódzkiego

Laboratorium Bioróżnorodności w Parku Śląskim

Laboratorium jest efektem współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji "Park Śląski". Zostało utworzone w pomieszczeniach dawnego radiowęzła. "Nasz projekt ma na celu stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji

Stolica. Otwarto ogród na dachu "Kopernika"

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły. To sztucznie wytworzone siedlisko, silnie nasłonecznione i nieosłonięte przed wiatrem. Wiele z zasadzonych roślin to gatunki genetycznie przystosowane do życia w niesprzyjających warunkach tzw. stresu wodnego, czyli niewystarczającej ilości wody

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Przebrnie naruszałby warstwy wodonośne dla Krynicy Morskiej, przekop w Skowronkach zagrażałby unikatowym gatunkom roślin podwodnych, a budowa w Piaskach, najbardziej oddalonych na północ, wydaje się najmniej korzystna finansowa. "Efektem budowy drogi wodnej przez Mierzeję jest skrócenie o 50 mil

W Bieszczadach powstają parkingi, wieże i platformy widokowe dla turystów

Wartość przedsięwzięcia wyniesie 1,4 mln zł. 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. dopłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "W ramach projektu w okolicy Łopienki wykonano już parking i dwa drewniane schrony, które mają służyć

W Polsce od wejścia do UE zużycie nawozów wzrosło o ponad 30 proc.

źródła komunalne i ścieki bytowe. Potwierdziła to m.in. Krajowa Rada Gospodarki Wodnej" - mówiła wiceminister. Poinformowała ponadto, że Polska udzieliła odpowiedzi na skargę KE, a Trybunał odstąpił od przeprowadzenia rozprawy w tej sprawie. "W tej chwili czekamy na orzeczenie" - dodała

Małopolskie. Coraz więcej owiec na wałach przeciwpowodziowych

: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zdecydował o kontynuowaniu tego pomysłu. W tym roku na wałach pojawiły się matki z jagniętami, jagnięta już odchowane i dorosłe owce. "Chcemy sprawdzić, czy specyficzne warunki na takim niecodziennym pastwisku będą odpowiednie dla

Zakończył się remont palmiarni w Gliwicach

rośliny będą miały lepsze warunki klimatyczne. Powiększyła się także ekspozycja. Wśród nowych nabytków znalazły się rzadkie gatunki roślin owadożernych. Jedną z nich jest kapturnica sarracenia flava. "Jest to jedna z największych roślin owadożernych. Kielichy naszej kapturnicy mają 70 cm wysokości i

Dolnośląskie. Rusza rekultywacja dziewięciu dolnośląskich składowisk

podziemnych Śnieżnik - Góry Bialskie, który ma strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej Polski. W Przemkowie odpady zlokalizowane są na terenach chronionych - w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W Jędrzychowicach, w odległości kilkudziesięciu metrów od składowiska płynie Nysa Łużycka. Prace obejmą także

50 susłów zamieszkało na Dolnym Śląsku

rzadszych w Polsce suchych muraw o charakterze stepowym, wraz z wieloma innymi zagrożonymi gatunkami, które na nich występują. Taki gatunek, którego ratowanie oznacza jednocześnie zachowanie wielu innych gatunków roślin i zwierząt, nazywamy parasolowym" - wytłumaczył przyrodnik. Dla ochrony siedlisk

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

. Brygady Powietrznodesantowej kpt. Marcin Gil. Projekt przywrócenia naturze północnej części pustyni obejmuje 375 ha i kosztuje 9,8 mln zł. Połowę tej sumy pokrywa Unia Europejska, a połowę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rekultywacja południowej części pustyni w ramach projektu

Nad Biebrzą wodniczka i orlik grubodzioby najbardziej zyskały na UE

Skąpski. Przypomniał też, że dzięki unijnym pieniądzom chroniony jest rzadki storczyk - obuwik pospolity, przywracane są pierwotne stosunki wodne w środkowym basenie Biebrzy. Wykupiono grunty z myślą o ochronie różnych gatunków, inwestowano w małą infrastrukturę turystyczną. Łącznie na wszystkie

W Polsce susły wytępiono całkowicie 30 lat temu. Teraz wracają. "Po wyjściu z klatek od razu zaczęły kopać tunele"

W Polsce susły wytępiono całkowicie 30 lat temu. Teraz wracają. "Po wyjściu z klatek od razu zaczęły kopać tunele"

muraw o charakterze stepowym, wraz z wieloma innymi zagrożonymi gatunkami, które na nich występują. Taki gatunek, którego ratowanie oznacza jednocześnie zachowanie wielu innych gatunków roślin i zwierząt, nazywamy parasolowym - wytłumaczył przyrodnik. Jak dodał Kepel, odtwarzanie gatunku, który wymarł

W palmiarni gliwickiej można podglądać mrówki zbójnice krwiste

powierzchni 2 tys. m kw. W kilku pawilonach rośnie 6 tys. roślin, z których najstarsze mają nawet ponad 100 lat. Są tam m.in. palmy z gatunku feniks kanaryjski prezentowane jeszcze w trakcie pierwszej wystawy egzotycznej zorganizowanej przed drugą wojną światową - do dziś rosną w największym pawilonie, który

Przełom w śledztwie w sprawie okrutnego zabójstwa studentki

Przełom w śledztwie w sprawie okrutnego zabójstwa studentki

analiza może pomóc w ustaleniu miejsca zbrodni. - Powołaliśmy już biegłych z zakresu botaniki, zlecone zostały badania, które mają określić gatunek drzew i krzewów - wyjaśnia rzeczniczka prokuratury. Ze wstępnej oceny wynika, że rośliny te nie pochodzą ze środowiska wodnego, a ich występowanie jest

Faktura na 12 milionów dolarów. Co znaleziono w dokumentach z rezydencji Janukowycza

Faktura na 12 milionów dolarów. Co znaleziono w dokumentach z rezydencji Janukowycza

W zbiorniku wodnym na terenie rezydencji znaleziono dziesiątki segregatorów. W wielu z nich znajdowały się rachunki. Suszą je i analizują teraz aktywiści euromajdanu i dziennikarze. Zdjęcia do dokumentów umieścił w sieci m.in. Mustafa Nayem, jeden z dziennikarzy śledczych Ukraińskiej Prawdy i

Wisła wysycha - rekordowo niska woda w tym roku

Wisła wysycha - rekordowo niska woda w tym roku

- dodał.- Woda w Wiśle jest tak płytka, że podczas spływu spod Góry Kalwarii miejscami nasz kajak tarł o jej dno - relacjonuje pan Mikołaj, który z trudem dopłynął do Warszawy. ZTM utrzymuje jeszcze kursy tramwaju wodnego i wszystkich czterech promów, ale weekendowy rejs statkiem do Serocka zacznie się

Sawicki: w nowej perspektywie UE ponad 40 mld euro na polską wieś

wodne, pasy zieleni, zakrzewienia, rośliny wysokobiałkowe (groch, łubin czy lucerna). Małe gospodarstwa - do 5 hektarów, których w Polsce jest ok. 680 tys. - czyli połowa wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, mogą skorzystać z płatności uproszczonych (1250 euro rocznie), czyli z dopłaty ryczałtowej

Ekorebelianci. Sadzą drzewa w mieście bez zezwolenia urzędu

W ubiegłym roku we Wrocławiu wyciętych zostało wiele drzew. Znikały m.in. przy okazji remontu Wrocławskiego Węzła Wodnego czy wraz z rozpoczęciem budowy nowej galerii handlowej i dworca PKS, gdzie usunięto m.in. wielki stuletni dąb. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo ciągu ostatnich trzech

Warmińsko-mazurskie. Za 5 mln zł umocnią brzegi Łyny w Bartoszycach

nawieziona na nie nowa warstwa ziemi i zasadzone zostaną rośliny. Pieniądze na umocnienie brzegów Łyny będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, którego celem jest m.in. poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z zasobami wodnymi.

Dziennikarze pracują nad yanukovychleaks. Ujawniają dokumenty: szef ochrony i pobicie dziennikarki?

prezydenckich fakturach, które udało się znaleźć. Jeden z rachunków opiewa na kwotę 12 mln dolarów w gotówce. Inna faktura na 10 mln dolarów. Na zasłony do "sali rycerskiej" poszło 80 tys. euro. 1,1 mln euro poszło na rośliny. 115 tys. dolarów poszło na posąg dzika. Na jednym z dokumentów odnotowana

17 wniosków do KE o dofinansowanie w ramach programu LIFE+

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu LIFE+, przekazał do Komisji Europejskiej 17 wniosków o dofinansowanie projektów. Dotyczą one ochrony środowiska. Projekty mogą dotyczyć między innymi odbudowy naturalnych siedlisk zwierząt i roślin, zapobiegania zmianom

Święta roślina kwitnie w botaniku

. Roślina z poznańskiego botanika to lotos orzechodajny (Nelumbo nucifera), który zwykle rośnie w stojących zbiornikach wodnych w strefie równikowej od Australii po południowo-wschodnią Azję. Jego kłącza najpierw pełzną i rosną w dnie, a potem wypuszczają liście, które początkowo pływają na wodzie, a gdy

Zaszumi woda w Saskim

posadzone rośliny wodne: grążel i tatarak. Do górnej sadzawki wrócą łabędzie, w dolnej będą pływały ozdobne rybki: karpie koi i karasie. W tym sezonie dolny staw będzie ogrodzony, prawdopodobnie otoczy go żywopłot z krzewów.

Zaklęte koło ewolucji: woda - ląd - woda - ląd...

Życie powstało w wodzie. Dopiero po setkach milionów lat wyszło na ląd. A potem jeszcze wielokrotnie wracało do wody, a stamtąd znów na ląd. Jak w zaklętym kole Weźmy np. rośliny. Kiedy już opanowały kontynenty, część z nich przystosowała się do życia w wodzie (dowodem jest kopalna roślina

Mamy suszę? Jeszcze nie jest źle, bywało już znacznie gorzej

- Są cztery rodzaje suszy - mówi nam hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - Pierwszy to susza atmosferyczna; kiedy nie ma opadów lub notuje się ich niedobór dłuższy czas.Dłuższy czas to pojęcie nie do końca zdefiniowane. Jedni określają je na kilka dni, inni w

W Górach Świętokrzyskich odkryto nowy gatunek zwierzęcia

- Wszystkie dorosłe trylobity wędrowały "gęsiego" przypuszczalnie do strefy rozrodu. Nie dotarły jednak do celu, gdyż w trakcie wędrówki udusiły się mieszaninami trujących gazów - dwutlenku węgla i siarkowodoru, wydzielanego m.in. przez gnijące szczątki pradawnych roślin oraz pozostałej

"Kurier Szczeciński": jezioro niezgody

Elisma wodna jest ujęta w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin zagrożonych wyginięciem. Chroni ją także międzynarodowe prawo. W Polsce pojedyncze stanowiska elismy stwierdzono do tej pory jedynie na Pojezierzu Pomorskim. Występuje w tzw. zbiornikach oligotroficznych, a właśnie do takich jest zaliczane

Francja: Policja poszukuje zaginionego nad stawem Polaka

to mężczyźni powrócili sami do domu, a o zniknięciu kompana zawiadomili policję dopiero dwa dni po fakcie. Zaniepokoiło ich to, że zaginiony mężczyzna miał na sobie tylko slipy i klapki.Akcję poszukiwawczą utrudnia muł i rośliny wodne, znajdujące się w stawie, którego głębokość dochodzi do 10 metrów

Podlewanie trawnika - Nie taka straszna susza...

Rośliny ogrodowe mają różną tolerancję na brak wody. Ich odporność na przesuszenie zależy nie tylko od gatunku, ale też od takich czynników, jak rodzaj gleby, wystawa ogrodu, czyli jego położenie względem słońca, mikroklimat czy obecność większych zbiorników wodnych. Istotne jest również, czy

Kwiat lotosu

Białostockim Praczkom w parku Planty wdzięku dodają kwitnące nenufary, czyli grzybień. Zwany też jest lilią wodną lub lotosem. Nenufar to roślina wodna, która najlepiej czuje w zbiornikach do 100 cm głębokości. Ma się więc doskonale w stawie na Plantach. Ma duże, skórzaste, mięsiste liście

Neandertalczyk lubił zielone

. Były też ślady włókien owoców palmy daktylowej i podziemnych kłączy lilii wodnych, pistacji czy żołędzi. Co zdumiewające, ponad 40 proc. ziaren skrobi, którą analizowali antropolodzy, było...ugotowane!To bardzo ważna umiejętność, bo gotowanie roślin, po pierwsze, pozwalało na lepszy dostęp do zawartej

Oczko wodne na przebudowanej Wyszogrodzkiej

Wielkie rozlewisko wody na pasie zieleni niedaleko ronda Wojska Polskiego - alarmują kierowcy. Twierdzą, że jest tam już od kilkunastu dni. - Urządźmy basen, oczko wodne albo lodowisko - ironizują internauci z forum w portalu Gazeta.pl. TOMASZ NIESŁUCHOWSKI Dlaczego zbiera się tu woda? Dziś nikt

Potężna plantacja konopi indyjskich zlikwidowana [WIDEO]

wyposażone były w specjalistyczne oświetlenie, wentylację i instalację wodną. Każda z roślin miała osobny wężyk, którym doprowadzana była woda i specjalne nawozy przyśpieszające wzrost roślin.W osobnym pomieszczeniu znajdowały się zbiorniki z wodą i pompami, gdzie mieszano nawozy i rozprowadzano je poprzez

Targi ogrodnicze w Hali Ludowej

przywieziono sadzonki roślin balkonowych - wszystko wskazuje na to, że tegoroczni zimni ogrodnicy już za nami, więc można je wystawiać na dwór, oczywiście po zahartowaniu. Wśród blisko stu wystawców są też producenci roślin wodnych i ziół, a także firmy projektujące ogrody. Ich pokazowe aranżacje zapełniły

Ekolog broni ekologów: Lepiej by ginęli ludzie niż ptaki? Nie znam nikogo, kto tak twierdzi

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił w Poranku Radia TOK FM, że inwestycje przeciwpowodziowe nie były realizowane, bo protestowali ekolodzy. Jakich używali argumentów? - To zawsze są te same argumenty: albo jakaś roślina, albo jakiś zwierzaczek, motylek - powiedział. To nie jedyny głos, który

Nowicki: najwięcej energii odnawialnej będzie pochodzić z biomasy

- Według ministra ochrony środowiska w Polsce najwięcej energii odnawialnej zostanie wyprodukowane z biomasy. W 2010 r. 15 proc. energii w naszym kraju ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W celu pozyskiwania tego rodzaju energii wykorzystywana będzie słoma, odpady drewniane oraz rośliny

Cenne odkrycia polskich archeologów w Peru

Tegoroczne badania, zapoczątkowanie w 2008 roku, trwały od stycznia do lipca. Jednym z priorytetów w tym roku było rozpoznanie pod względem archeologicznym okolic wysokogórskiego jeziora Jucumarini położonego na wysokości 5100 - 4000 m. n.p.m. w południowym Peru. To stąd wypływa ciek wodny o tej

Ponad 34 mln zł wydano na inwestycje melioracyjne w Małopolsce

13 zadań o łącznej wartości 34,3 mln zł zrealizował Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskichń (SPO-ROL). W piątek oddano do użytku największą

Oto największy statek pasażerski świata - "Oasis of the Seas"[ WIDEO]

członków załogi. Ma 2700 kajut, w tym 28 na najwyższym pokładzie oraz zajmującą 156 metrów kwadratowych kajutę specjalną z balkonem wielkości 78 metrów kwadratowych. Statek oferuje wiele rozrywek. Ma 21 basenów, park wodny, kasyno, spa, butiki, restauracje i bary, w których pasażerowie będą mieli

Lista 31 urzędów, które miałyby być obsadzane na drodze konkursu

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, główny inspektor transportu drogowego, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, (prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, główny inspektor ochrony roślin i

Rusza reintrodukcja popielicy w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Do reintrodukcji (ponownego wprowadzenia na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt i roślin) zostaną wykorzystane popielice odłowione w południowej i wschodniej części kraju oraz ok. 30-40 zwierząt pochodzących z hodowli pod Poznaniem. Pierwsze popielice rozpoczną aklimatyzację w

Odkrywamy Świętokrzyskie - jezioro Żabiniec

lodowca, ale na skutek wydmuchiwania piasku i tworzenia się zagłębień, które po ociepleniu klimatu zostały zalane wodą. Większość powstałych wówczas jezior zniknęła już z krajobrazu. Zostały osuszone przez człowieka lub zapełniły się torfem powstałym na skutek osadzania się szczątków roślin wodnych i

Kolejny ślad życia na Marsie: odżywcze substancje w marsjańskim błocie

Gleba, podobnie jak na Biegunie Południowym i w niektórych rejonach Kalifornii jest silnie zasadowa. Tylko w takim podłożu mogą wzrastać niektóre prymitywne organizmy. Naukowcy studzą jednak entuzjazm. - Nie oznacza to, że na powierzchni Marsa mogą występować rośliny - przekonują. Laboratorium nie

Duże potrzebne od zaraz

Każdy z nas pamięta chyba ze szkoły piramidę troficzną - prosty schemat pokazujący, kto kogo zjada. Na samym dole były rośliny, czyli producenci, potem ich kolejni konsumenci. Zwykle na czubku usadowiony był jakiś drapieżnik, często tuż pod nim był duży roślinożerca - to tak zwani główni konsumenci

Skrzydłoszpony mają pisklęta

ogrodach zoologicznych. Do nas samica przyjechała trzy lata temu z Danii. Z samcem zamieszkała na wybiegu tzw. Ameryki Południowej w starym Zoo. Na wolności skrzydłoszpony zamieszkują podmokłe tereny. Doskonale pływają, ale nie nurkują, za to potrafią chodzić po roślinach wodnych. Nieźle też latają

Policja zlikwidowała plantację marihuany

Plantację marihuany na posesji pod Biskupcem (Warmińsko-Mazurskie) zlikwidowali policjanci z Centralnego Biura Śledczego i wydziału kryminalnego warmińsko-mazurskiej policji - poinformowała rzeczniczka policji Anna Siwek - Oprócz sadzonek nielegalnych roślin, u mężczyzny uprawiającego na co

W Paderborn jeziora są dla ludzi. A u nas?

roślin, ale część pozostawiono zarośniętą. Może dlatego w Paderborn kurki wodne chodzą po parku w centrum miasta.Jeziora brzydkie, ale z atrakcjamiNa wartkim odcinku rzeki Lippe zrobiono tor do kajakarstwa górskiego. Nad sąsiednim, największym z jezior - Lippesee - na turystów i mieszkańców czekają plaża

Pokaz wyjątkowej kolekcji bluszczy w Ogrodzie Botanicznym

taką wzorcową kolekcję-wizytówkę. Wrocław szczyci się czterema: roślin wodnych, liliowców, różaneczników i bluszczy właśnie. O miniaturowych albo olbrzymich liściach, we wszystkich odcieniach zieleni, zostały pobrane z naturalnych stanowisk całej Europy, Kaukazu, Maroka, Algierii i Wysp Kanaryjskich

Ile kosztuje polska przyroda?

W opublikowanym na stronach internetowych ministerstwa sprawozdaniu z realizacji budżetu w 2003 r. w zakresie środowiska i gospodarki wodnej urzędnicy przeliczyli wartość polskich lasów, w tym parków narodowych, na wartość rynkową drewna. Zdaniem partii Zieloni 2004 równie dobrze można wyceniać

Kwiat lotosu zakwitł w Botaniku

lotosu od zaprzyjaźnionego ogrodu Peradeniya ze Sri Lanki. Roślina z poznańskiego botaniku to lotos orzechodajny (Nelumbo nucifera), tzw. lotos właściwy, który zwykle rośnie w stojących zbiornikach wodnych w strefie równikowej od Australii po południowo-wschodnią Azję. W Japonii i Chinach lotos jest

W poznańskich parkach założą systemy nawadniające

W zabytkowym parku Za Zamkiem i w parku Chopina zostanie założony system nawadniający. - Dzięki temu woda będzie trafiała wprost pod korzenie roślin - mówią spece od miejskiej zieleni W Poznaniu system nawadniający po raz pierwszy zamontowano kilka lat temu w parku Mickiewicza. W ubiegłym roku

MoMA w liczbach

Jamesa Rosenquista zawieszony jest na piątym piętrze przeznaczonym na wystawy czasowe. Ogród Powierzchnia 1988 m kw. z 31 rzeźbami, brzozami, roślinami, oczkami wodnymi. Usługi Trzy sklepy, dwie restauracje (w tym jedna ekskluzywna), bar i dwie kawiarnie.

Rząd atakuje ekologów misiurkiem drobnym

środowisko obszaru sieci Naura 2000, która pozytywnie ocenia wariant GDDKiA. Eksperci krytycznie oceniają inwentaryzację. ś Nie ma tu żadnej rzadkości ś mówi dr Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł CMOK. ś Nie ma roślin z torfowisk, które występuja w dolinie Rospudy. Od 2003 r zespół naukowców z Zakładu

Boom budowlany kontra mokradła

Boom budowlany kontra bagna i torfowiska. Ziemia, gruz, śmieci wywożone na tereny podmokłe niszczą cenne siedliska roślin i zwierząt. Z tym zjawiskiem próbuje walczyć Polski Klub Ekologiczny - Zasypywanie bagien i torfowisk jest problemem znanym od dawna, lecz ostatnio, może wskutek dobrej

Pięć ogrodów Europy. Woluty w parterach

) znali już starożytni Persowie i Grecy, choć wedle Pliniusza Starszego jej prawdziwym wynalazcą był Rzymianin Caius Matius żyjący w czasach Augusta. Polega ona na przycinaniu roślin w kształty piramid, stożków, cyfr, łuków, arabesek, postaci ludzkich i zwierzęcych, a nawet okrętów, i tworzeniu z nich

O zabytkowym parku w Nysie

tym Kanał Bielawski i Kanał Młynówka oraz dwa rozległe stawy parkowe - Staw Łabędzi i Staw Gondolowy. Stawy te są obecnie siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin wodnych i szuwarowych, m.in. rdestnicy grzebieniastej i drobnej oraz łączenia baldaszkowego. Podstawowym elementem układu wodnego

Nalot pływaków

siedzą gdzieś ukryte między wodnymi roślinami i czatują na ofiarę, którą może być jakiś wodny owad, ale też niewielka rybka lub kijanka. Przebywać pod wodą też potrafią wytrwale, bo nawet do kilkunastu minut bez pobierania powietrza. Nie oznacza to jednak, że siedzą w wodzie non stop. Pod chitynowymi

Naukowcy: zbiorniki na gaz trzeba przebadać

Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, autor raportu, twierdzi, że jego badania są rzetelne. - Solanka będzie rozcieńczona przez supernowoczesne urządzenia [dyfuzory - red.] do tego stopnia, że nie będzie zagrażać środowisku - przekonywał wielokrotnie. - Można zrobić jeszcze kolejne badania i kolejne, ale

Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Wilanowie

. W pobliżu natrafiliśmy zresztą na podziemny ciek wodny spływający w kierunku jeziorka. Zachowane ślady zawiasów w kanale wskazują, że mógł być on zamykany, a woda magazynowana w zbiorniku - tłumaczy Andrzej Gołembnik.- Być może przeznaczeniem tego obiektu było zasilanie w wodę fontann i zdrojów na

Medale za nawozy i zbiornik

Srebrny i brązowy medal w dziedzinie ochrony środowiska zdobyli na Światowej Wystawie Innowacji "Brussels - Eureka" w Brukseli naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Srebrny medal specjaliści z Brukseli przyznali za opracowanie inteligentnych nawozów i środków ochrony roślin. Zespół w

Co globalne ocieplenie zmieni w Wielkopolsce

Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Jeśli zmiany klimatyczne będą postępowały tak jak do tej pory, Wielkopolska będzie najbardziej poszkodowana, jeśli chodzi o brak wody pitnej czy poziom wody gruntowej. Nie wiadomo, jak rośliny zareagują na takie zmiany, jak poradzi sobie wtedy rolnictwo. Rolą nauki jest w

Ogród sławniejszy niż Wrocław

badania - tłumaczy dr Aleksander Limisiewicz z firmy Akme. Archeolodzy odsłonili już relikty średniowiecznej słodowni (z kadzią do produkcji piwa, pojemność ok. 8 m sześc.), dwie studnie i kloaki z tej samej epoki, piwnice barokowego budynku, resztki słynnego ogrodu Scholtza i późniejszego, wodnego ogrodu

Ruda Śląska będzie miała najnowocześniejszy park wodny w Polsce

zjeżdżalnie, brodziki i przyrządy do masaży wodnych. Dla dzieci powstanie sztuczna plaża z prawdziwym kutrem rybackim. Obok kompleks saun: od tureckiej, poprzez fińską do parowej.Atrakcją ma być dach zrobiony ze specjalnej membrany przepuszczającej promienie słoneczne. Dzięki temu temperatura w budynku nie

Rośliny, płoty i pułapki na myszy

i projektantów ogrodów. Ciekawe może być zapoznanie się z działaniem pułapki na myszy polne, która daje widoczne sygnały nad ziemią, gdy mysz się złapie. Coś dla siebie znajdą na pewno miłośnicy grillowania i spotkań w ogrodzie w gronie rodziny czy przyjaciół. Na targach nie zabraknie też: roślin

Ziemia gore!

mieszkają w deltach wielkich azjatyckich rzek, zagrożą niszczycielskie powodzie. Z powodu gwałtownych zjawisk pogodowych co roku ginąć będzie kilka milionów ludzi.Australia nie będzie w stanie uprawiać roślin jadalnych. Europa też nie zostanie oszczędzona. Krajom śródziemnomorskim grozi susza i mordercze

Tajemniczy park w Winnej Górze

interesujące pod względem przyrodniczym ekosystemy wodne oraz otaczające je siedliska szuwarowe i błotne, w których spotkać można wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. W stawie rozwijają się zbiorowiska roślin podwodnych i pływających, w których spotkać można chronione tzw. lilie wodne, czyli

Łódzkie kąpieliska nie dla spragnionych zabawy w wodzie

początku wakacji najlepsza sytuacja jest w zbiorniku w Lesie Łagiewnickim. Odwrotnie jest ze stawami Stefańskiego. Z powodu zanieczyszczenia PIS ani razu tego lata nie dopuścił ich do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Z kolei pływalnia na stawach Jana była otwarta jedynie przez cztery tygodnie lipca

Prawie jak sarenka

. - Ale już wkrótce będzie żywił się samodzielnie. Do przysmaków antylop należą świeże gałęzie, trawy i rośliny motylkowe. Zimą, gdy tych pyszności brakuje, karmimy je sianem i mieszaninami otrąb i zbóż. Są to zwierzęta bardzo płochliwe. Wystraszone przez gwałtowny ruch pracownika lub nagły odgłos

Ocean umiera pierwszy

fitoplanktonem żywią się zooplankton (mikroskopijne wodne zwierzęta), skorupiaki, małe ryby i ośmiorniczki, a nawet wieloryby. A skorupiakami czy rybkami żywią się większe ryby, pingwiny i foki. A większymi rybami, pingwinami i fokami... Krótko mówiąc - bez fitoplanktonu morskie zwierzaki nie miałyby co jeść, a

Addio, ekologiczne pomidory?

euro wsparcie z Programu dla melioracji wodnych. - To marnowanie publicznych pieniędzy. Analizowaliśmy unijne programy operacyjne, w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te inwestycje są anachroniczne, nieekonomiczne, rzadko spełniają swój cel - mówi "Gazecie" Robert Wawręty z Towarzystwa

Śmieci: pułapki dla zwierząt

płynów, zwłaszcza piwa i słodkich napojów. Plastikowe butelki są też znakomitym źródłem wilgoci, która powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej na ich wewnętrznych ściankach, co przyciąga bezkręgowce. Problem w tym, że jak już wejdą do butelki czy puszki, nie potrafią się z niej wydostać i

Pasy śródpolne odzyskają pierwotny wygląd

, świerki, jeżyny. Odkryto także co najmniej 80 gatunków roślin naczyniowych, m.in. bardzo rzadko występującego w Polsce wyżpina jagodowego. - Te pasy przez wiele lat nie były pielęgnowane. Rolnicy je karczowali i orali nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia - mówi Michał Karalus, starosta powiatowy z

Stawy na Sołaczu będą czyste

, zadecydują poznańscy radni. Będzie to kosztowało nawet kilkadziesiąt razy więcej niż wapnowanie, ale przez to stawy mogą zyskać np. zupełnie świeże rośliny wodne. Przypomnijmy, że wiosną i latem opisywaliśmy problemy zwierząt w parku. Zdechło wtedy na Sołaczu kilkadziesiąt kaczek. Badania nie wskazały

Firmy wolą sadzić drzewa niż płacić za wycinkę

Kilka milionów złotych mniej niż w poprzednich latach ma Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dlaczego? Bo firmy wolą posadzić nowe drzewa niż zapłacić miastu za usunięcie starych Dochody poznańskiego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu

Hałas i brud w dolinie Rospudy

-mętna. Po jej powierzchni pływają poszatkowane łodygi grążeli i innych wodnych roślin.- Do tego wyżej, przy samym ujściu Blizny wycięto wiele pochylających się nad rzeką olch. Tylko po to, żeby ułatwić rejsowym gondolom i katamaranom zawracanie na tej wąskiej rzece. Ogólnie jest syf: motorowe łodzie

Dokarmiajmy ptaki zimą, byle z głową

pamiętać, że ptaki wodne mają żołądki przystosowane do trawienia miękkich roślin wodnych. Namoczony chleb zakwasza ich przewody pokarmowe i może doprowadzić do śmierci. To, co podrzucamy ptaszkom do karmników, nie może zawierać przypraw. Mimo iż sikorki lubią tłuste rzeczy, nie można im zostawiać resztek

Cała Polska na metanolu

rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla przepływa przez specjalny nanostrukturalny katalizator z tlenku tytanu. Pod wpływem ultrafioletu (słoneczny jest zbyt "miękki", to musi być silniejsze sztuczne źródło) powstaje metanol (15-proc. roztwór wodny) oraz tlen, który jest uwalniany do powietrza

Hałda w Wiślince: wierzba wchłonie brud?

rynna i poza okresem deszczu był suchy), wyprofilowanie szczytu i zasadzenie tam roślin. Na koniec - instalacja pomp, które wodę ze zbiornika retencyjnego będą dostarczać na górę hałdy, by służyła do podlewania. W ten sposób ma powstać zamknięty obieg wodny, który będzie naturalną oczyszczalnią ścieków

Wieloryb był kiedyś jelonkiem

musiał obejść się smakiem.A może było inaczej. Mały jelonek pasł się nad rzeką. Przypadkiem odkrył, że w jej nurcie, nieco głębiej, rosną smaczne rośliny. Odtąd częściej tam przychodził, a z czasem zaczął całe dnie brodzić w wodzie.Jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy, choć uczeni bardziej

Gloria na wysokości

Z każdym oddechem, nawet jeśli powietrze wydaje się czyste jak w górach, wdychamy miliony drobnych zanieczyszczeń - kawałków sadzy, kryształków soli i pustynnego piasku, pyłków roślin, mikroorganizmów tworzących morski plankton, kropelek cieczy. Niektóre są wielkości najmniejszych wirusów, a inne

Początki odkryć paleontologicznych na Opolszczyźnie

zachowanie cennych biotopów wodnych, walorów krajobrazowych, historycznych oraz zasobów genowych chronionych gatunków roślin i zwierząt, proponuje się objąć ochroną jako użytek ekologiczny. Na jego brzegu rośnie również okazała, proponowana do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody sosna zwyczajna. W

Nowicki: Zrobiło się za ciepło na śnieg do moich biegówek

, ocieplenie atmosfery Ziemi jest faktem, bo to jest konsekwencja tego, że atmosfera Ziemi akumuluje coraz więcej energii. Każda cząsteczka dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i pary wodnej ma taką właściwość, że absorbuje energię z promieniowania podczerwonego. A tak się składa, że to właśnie w tym

Storczyki zagrożą remontowi "siódemki"?

modernizacji odcinku "siódemki" od Kielc do granic województwa. - Chodzi o obszary, które w najbliższym czasie mogą być wpisane do sieci Natura 2000. Zakłada ona m.in. ochronę najbardziej zagrożonych gatunków roślin - mówi Jarosław Pajdak, wojewódzki konserwator przyrody. W pierwszym przypadku

Wysychamy! W Polsce zabraknie wody?

, jakie zakładaliśmy u indywidualnych rolników, były niszczone. Rolnikowi wszystko się przyda, kawałek kątownika czy deska - wspomina Wiesław Abramczuk, meliorant z 30-letnim doświadczeniem. Po wojnie zniszczono też sporo małych zbiorników retencyjnych: oczek wodnych, stawów rybnych, zakoli rzek

Zalew zatruty przez sinice

, czy stworzenie małych oczek wodnych w pobliżu rzeki. Jak twierdzi prof. Chmielewski część samorządowców ma za małą wiedzę na temat ochrony przyrody. - W jednej gminie powstał skandaliczny projekt zbudowania dwóch zbiorników retencyjnych w pobliżu wysypiska śmieci - podaje przykład. Marian Stani

Ochrona przyrody - jak to robią w Arkansas

sześc. wody. I choć Korpus Inżynierski Armii (instytucja zajmująca się w USA gospodarką wodną) wydał już na ten projekt 80 mln dol., projekt został wstrzymany. Nie pomogły argumenty lansujących ten projekt władz, że miesiąc przestoju kosztuje państwo 250 tys. dol., a półroczne wstrzymanie prac - 3 mln

Chmury nie muszą być pochmurne

, piasku, pyłki roślin. Nad miastami jest ich znacznie więcej, dlatego też nad nimi zachmurzenie jest zwykle większe niż na terenach podmiejskich. Ale rzadkich pierzastych baranków nie ma co się obawiać. Powstają w najniższym piętrze chmur, do wysokości 2-3 kilometrów, i jeśli pary wodnej jest niedużo, pod

Żółwik i rewolucja w 3D

budżetów? - Oczywiście. Realizując "Żółwika...", nie mieliśmy 100 mln dol., ale 25. Jak na europejską produkcję, to i tak bardzo dużo. Czym innym jest wymyślenie na komputerze paru postaci czy domów, a czym innym stworzenie oceanicznego wszechświata, setek podwodnych roślin i zwierząt, całego

Wielkie czystki w Jeziorze Zdworskim

opada do wody i nie gnije tam. A trzcinę wywozi się poza jezioro na specjalne kompostowisko. Specjaliści z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zamontowali też fitobariery. Są to pływające, zakotwiczone ażurowe kosze wypełnione roślinami, których korzenie filtrują wodę z tych elementów, o które

5 miejsc, które musisz zobaczyć, zanim znikną z powierzchni ziemi

zachwycony Henson. - Przyjedźcie póki jeszcze jest po co - dodaje.Puszcza amazońskaPłynąca przez powierzchnię 7 tys. km2 Amazonka, tworzy największy system wodny ziemi. Płynie przez najgęstszy i największy las równikowy świata (7 milionów kilometrów kwadratowych). Wznosi się tu unikalny, nieprzebyty gąszcz

Serce Botanika zagrożone

obecnie 21 ha. Jest dla lubelskiej uczelni bardzo ważny, rosną tam rośliny sprowadzone z całego świata - ok. 7 tys. gatunków. W ogrodzie odbywają się zajęcia dla studentów, praktyki, badania prowadzą tu też naukowcy z KUL, Akademii Rolniczej i Akademii Medycznej. Ogród Botaniczny w końcu jest celem

Biopaliwa: błogosławieństwo czy przekleństwo

się ulgi podatkowe na biopaliwa obowiązujące do 2010 roku, a nawet kary dla dostawców paliw niezawierających co najmniej 2,5 proc. składników uzyskanych z roślin. Po 2010 roku biolimit wzrasta do 5 proc., a do 2050 roku rząd ma nadzieję, że aż 33 proc. paliw będą stanowić składniki pochodzenia

Odkrywamy Świętokrzyskie - rezerwat Barcza

trudniej trafić do trzeciego jeziorka, najmniejszego ze wszystkich, nazywanego "Rampą", porośniętego rzęsą wodną, trzciną i innymi roślinami. Wszystkie jeziorka znajdują się na terenie prawie 15-hektarowego rezerwatu geologicznego Barcza. Utworzono go, by chronić odsłonięcia skał osadowych

Maciej Stadniczuk: Zieloni muszą się organizować

naturalnych zbiorników wodnych - mówi Stadniczuk. Swym entuzjazmem zaraża coraz więcej osób, naukowców, konserwatora zabytków, fachowców. - Na ile będzie to możliwe, wesprę tę inicjatywę, bo jest coraz więcej sytuacji, w których potrzebny jest głos rozsądku mieszkańców i specjalistów. Jedna osoba często nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA

Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA to baza danych roślin akwarystycznych. Wygodny interfejs darmowego programu SRWiA pozwala wyszukać rośliny nie tylko po nazwie łacińskiej lub zwyczajowej, ale także po wyglądzie. SRWiA to niezbędna pozycja dla każdego akwarysty.

Kalkulator oświetlenia

-Serwis_Roslin_Wodnych_i_Akwariowych__SRWiA/9277" title="Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA 1.3">Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA 1.3).

Obliczenia programu Kalkulator oświetlenia mogą odbywać się dla roślin najbardziej światłolubnych lub uśrednionych wartości.

Kalkulator

Zoo Tycoon Marine Mania

wprowadzenia do ogrodu różnych zwierząt wodnych. Wśród dwudziestu nowych gatunków są delfiny, rekiny czy kałamarnice.

Zoo Tycoon: Marine Mania pozostawia do dyspozycji gracza także nowe budynki, zabawki i rośliny. Nowością jest również 10 dodatkowych scenariuszy.

Więcej o grze Zoo

Rośliny telomowe

). CharakterystykaCharakterystyczne dla tej grupy roślin jest przystosowanie do życia w warunkach lądowych (rośliny wodne przystosowały się do środowiska wodnego wtórnie), mają organizmy zbudowane z tkanek. Cechą wyróżniającą w stosunku do przodków jest też wykształcanie sterylnych tkanek w obrębie organów generatywnych. W obrębie

Rośliny lecznicze

Rośliny lecznicze – najczęściej rośliny lądowe z których pozyskuje się surowce zielarskie, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2500 gatunków

Babkowate (rośliny)

APG III z 2009 r. Babkowate w szerokim sensie (Plantaginaceae sensu lato) są rodziną bardzo zróżnicowaną i kosmopolityczną, choć najliczniej reprezentowaną w strefie klimatu umiarkowanego. Do rodziny tej należą rośliny zielne (w tym rośliny wodne) i krzewy. Zróżnicowanie utrudnia opisanie cech

Rośliny pasożytnicze

Rośliny pasożytnicze, parazytofity – rośliny korzystające z wody i soli mineralnych oraz substancji organicznych wytworzonych przez inne organizmy, które stają się ich żywicielami. Stanowią nieliczną procentowo grupę gatunków, ogromna bowiem większość roślin to gatunki autotroficzne

Rośliny akwariowe

Rośliny akwariowe – ogólna nazwa grupy roślin, które mogą być hodowane w akwariach, terrariach i paludariach. Rośliny te pochodzą z mokrych biotopów (najczęściej rośliny wodne – hydrofity, rzadziej bagienne – hygrofity), zwykle ze strefy tropikalnej i subtropikalnej. Hodowane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.