wiadomości z dzisiaj

sprawdź też:

wiadomości

PAP

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 25 lipca godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek 21 lipca godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 29 lipca godz. 20

Dobra wiadomość, energia nie zdrożeje [EKG]

Dobra wiadomość, energia nie zdrożeje [EKG]

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

, "Warunki powstawania i dynamika rozprzestrzeniania się zjawisk pożarowo - wybuchowych w przemyśle przerobu ropy" to specjalistyczne i jedyne opracowanie, jakie istnieje na rynku polskim. Według PKN Orlen z opinii specjalistów pożarnictwa wynika, że ekspertyzy przekazane warszawskiej Szkole

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

AB Zarząd AB ustanowił program emisji obligacji o wartości 100 mln zł. Emisje papierów dłużnych spółki będzie przeprowadzał Bank Pekao - podało AB w komunikacie. Program przewiduje wielokrotne emisje obligacji do łącznej maksymalnej wartości 100 mln zł. W ramach programu emitowane będą zdematerial

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

JSW Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD. Środki z emisji zostaną przeznaczone na kupno od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice - podała JSW w komunikacie. Umowa została podpisana z PKO BP, ING BSK, BGK oraz PZU

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

NOVITA OFE Pocztylion sprzedał w wezwaniu ogłoszonym przez Lentex wszystkie posiadane akcje Novity - podała Novita w komunikacie. Przed transakcją OFE Pocztylion posiadał 250.001 akcji Novity, stanowiących 10 proc. jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Pod koniec kwietnia Lentex wezwa

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

GRUPA KĘTY Grupa Kęty zarejestrowała na terenie USA spółkę Aluprof System USA. Jej celem jest stworzenie wraz z partnerami amerykańskimi joint venture, które będzie zajmowało się dystrybucją systemów aluminiowych na terenie Ameryki Północnej i Środkowej - podały Kęty w komunikacie. Kapitał

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

PKP SA Aż 6 podmiotów opracowało koncepcje zagospodarowania terenu przy dawnym dworcu Warszawa Główna Osobowa poinformował spółka Polskie Koleje Państwowe SA w komunikacie. Postępowanie na wybór inwestora, który wspólnie z PKP SA na nowo zagospodaruje tereny przy dawnym dworcu Warszawa Główna

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

inwestycji planowane jest w maju 2016 r. Inwestycja zakłada wybudowanie kompletnych, nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z wymianą wentylatorów spalin oraz modernizacją podgrzewaczy wody dla kotłów na blokach nr 1 i nr 2 opalanych węglem kamiennym i biomasą. To jeden z elementów

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

BUDIMEX Konsorcjum Budimeksu i Heilit+Woerner podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 15- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) do węzła Widawa Wrocław, zadanie 1. Wartość kontraktu to 468,5 mln zł netto - podała spółka. Na realizację

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

odsetkowego stały przede wszystkim spadające o 33 proc. koszty odsetkowe. Marża odsetkowa netto Millennium wzrosła w drugim kwartale o 0,07 p.p. kwartalnie do 2,65 proc. Wynik z prowizji w drugim kwartale wyniósł 163 mln zł i był wyższy od konsensusu na poziomie 159,3 mln zł. W ujęciu kwartalnym pozycja ta

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.25

ASSECO/ SAPIENS Sapiens International Corporation, z grupy Asseco, przejął amerykańską spółkę Knowledge Partners International (KPI) specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania podejmowaniem decyzji, usługach i szkoleniach - podał Sapiens w komunikacie przesłanym SEC. To tej pory

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems podał, że spółka zmieniła koncepcję łączenia aktywów fitness, a memorandum podpisane w tej sprawie w styczniu z klubami Fabryka Formy, Calypso Fitness oraz Fitness Academy wygasło. Benefit nadal będzie jednak finansowo wspierał sieci przy pomocy m.in. pożyczek

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

zakresie przychodów" - powiedział na konferencji Stypułkowski, pytany o to, czy w drugiej połowie roku wynik netto może być zbliżony do tego, który bank wypracował w pierwszej połowie roku. Zysk netto grupy mBanku wzrósł w pierwszym półroczu 2014 roku do 662,6 mln zł z 603,6 mln zł rok wcześniej

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

PKP CARGO PKP Cargo podpisało ze spółką Enea umowy na przewóz 4,5 mln ton węgla - poinformowała w poniedziałek spółka. Transporty będą realizowane z kopalń śląskich oraz z lubelskiej Bogdanki do elektrowni Kozienice. Umowy obowiązują do połowy lipca 2015 roku. "W Polsce miesięcznie przewozi

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

BOGDANKA Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża "Ostrów" - podała Bogdanka w komunikacie prasowym. W komunikacie dodano, że jednocześnie z wnioskiem o koncesję wydobywczą w obszarze K-3, spółka złożyła także wniosek o koncesję na wydobycie w

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20.30

BETACOM ZWZ Betacomu zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/14 w wysokości 2,02 mln zł, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 1 sierpnia, a dzień jej wypłaty - 22 sierpnia 2014 r. Z zysku za wcześniejszy rok obrotowy

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ABRIS/ FM BANK PBP Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o uchyleniu decyzji o nakazie sprzedaży przez Abris akcji FM Banku PBP. Jednocześnie utrzymana została decyzja zakazująca wykonywanie prawa głosu z akcji banku przez fundusz - podała KNF w komunikacie. W komunikacie podano, że uchylenie

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

BUDIMEX Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2014 r. wynosił 3,9 mld zł w porównaniu z 4,54 mld zł na koniec marca. Wartość netto kontraktów podpisanych w pierwszym półroczu wyniosła 1,4 mld zł - podał Budimex w komunikacie. "Martwi nas to, że portfel zamówień jest w porównaniu

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

wskazują, że koszt inwestycji to ok. 40-60 mln zł. Spółka nie wyklucza, że środki na realizację projektu będą pochodziły z emisji akcji lub obligacji - poinformował wiceprezes Ropczyc, Robert Duszkiewicz. "Obecnie prowadzimy badania nad wykorzystaniem kruszyw otrzymanych z krajowych surowców

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.30

GAMRAT Producent m.in. systemów rurowych spółka Gamrat z Jasła (Podkarpackie) podpisała przedwstępną umowę nabycia 95 proc. udziałów firmy Plast-Dach z Myślenic (Małopolskie). Wartość transakcji to ponad 450 tys. zł. Jak poinformowało w komunikacie biuro jasielskiej spółki, na podstawie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

walutach lokalnych). ORBIS Przychody grupy Orbis, według wstępnych danych, w II kwartale 2014 roku wyniosły 198,3 mln zł, czyli były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformował Orbis w komunikacie. Frekwencja Grupy Hotelowej Orbis w II kwartale 2014 roku wzrosła do 66,5 proc. z 65,8 proc. rok

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

COMP Comp podpisał z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich kontrakt na wykonanie usługi sieci WAN od 1 lipca 2014 r. do 15 grudnia 2015 r. Wartość zlecenia to 16,84 mln zł brutto - wynika z suplementu do dziennika urzędowego UE. Przetarg odbył się według procedury ograniczonej. Jedyną ofertę złożył

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

JSW Jastrzębska Spółka Węglowa przezwycięża problemy produkcyjne z drugiego kwartału, w lipcu produkcja węgla poprawiła się - poinformował w środę Jarosław Zagórowski, prezes JSW. "Dobrą informacją jest, że zaczęliśmy odbudowywać produkcję, przezwyciężamy problemy. W trzecim kwartale, od

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

zysk operacyjny segmentu energetyka konwencjonalna o ok. 114 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z grupy PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK (do której

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

obligacji. Rodzaj oprocentowania ustalić ma zarząd banku. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. W ciągu kilku najbliższych dni bank złoży w KNF prospekt emisyjny w związku z ofertą obligacji. H.CEGIELSKI - POZNAŃ Rada Nadzorcza wybrała Andrzeja Dubaja na prezesa spółki

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

INDATA SOFTWARE Indata Software podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia większościowego pakietu udziałów dwóch spółek z branży IT - podała spółka we wtorkowym komunikacie. Spółka podała, że jeden z podmiotów specjalizuje się w budowie informatycznych rozwiązań dedykowanych w formule

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

na zwołane na 30 lipca walne Hygieniki, aby ta spółka skupiła do 1 mln akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż 1,75 zł i nie wyższej niż 2,53 zł - podała Hygienika w komunikacie. Zgodnie z zaproponowaną uchwałą Hygienika miałaby utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych w

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

finansowana ze środków własnych i programów unijnych. Spółka liczy, że z Unii pozyska na ten cel 30-35 mln zł. "Grunty zakupimy w trzecim kwartale" - powiedział dziennikarzom podczas uroczystości debiutu spółki na warszawskiej giełdzie Szymon Adamczyk, prezes Alumetalu. W wyniku inwestycji moce

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

osób. IKEA w Bydgoszczy będzie dziewiątym sklepem koncernu w kraju. ORLEN TRANSPORT Orlen Transport z grupy PKN Orlen, spółka zajmująca się przewozem paliw i LPG, przygotowuje się do uruchomienia montażu naczep autocystern z elementów pozyskiwanych od dostawców. W latach 2015-19 spółka planuje

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20.30

raporcie. NOM świadczy usługi połączeń stacjonarnych. W grupie Exatel pełni rolę spółki dedykowanej obsłudze klienta indywidualnego i małych firm. Spółka rozpoczęła działalność w 1999 r. jako jeden z pierwszych alternatywnych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce, świadczących usługi poprzez prefiks

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

NWR Plan restrukturyzacji NWR przedstawiony 2 lipca i zakładający m.in. emisję akcji z prawem poboru, został zaaprobowany przez obligatariuszy posiadających 84 proc. obligacji zabezpieczonych i 65 proc. niezabezpieczonych - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rośnie o 16 proc. Obligatariusze

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Południowej, a 31 października w Europie. CI Games spodziewa się, że wpływy ze sprzedaży pozwolą spłacić obligacje i sfinansować nowe projekty. Spółka myśli o dwóch nowych grach w ciągu najbliższych dwóch lat. Obecnie około 20 proc. nakładu gry Enemy Front trafiło do graczy. "Zgodnie z zapowiedziami

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 21

NEWAG Akcjonariusze Newagu zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 20,25 mln zł z zysku za 2013 rok, co oznacza 0,45 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem ustalenia dywidendy będzie 17 września, a dniem jej wypłaty 2 października. Zarząd Newagu rekomendował wypłacanie 0,45

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

JW CONSTRUCTION Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny JW Construction w związku z ofertą publiczną akcji serii C - podała KNF w komunikacie prasowym. Oferującymi są: Mercurius Dom Maklerski oraz Ipopema Securities. W kwietniu nadzwyczajne walne zgromadzenie JW Construction

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

wynoszą między 3-5 mld zł. Rozmowy trwają, rozmawiamy z kilkoma podmiotami, analizujemy od dwóch do pięciu ofert" - powiedział dziennikarzom Osiecki, dodając, że liczy, iż w najbliższych miesiącach możliwe będzie podpisanie wstępnych umów. Osiecki poinformował, że w ofercie publicznej pakiet między

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

CEE EQUITY PARTNERS CEE Equity Partners może zainwestować 500 mln USD w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej; będzie inwestować głównie w pakiety większościowe firm z branż energetycznej, telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej oraz wysoce specjalistycznego przemysłu - poinformował dyrektor

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

PKN ORLEN PKN Orlen zawarł umowę ze spółką Cranbell na sprzedaż i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej. Kontrakt będzie obowiązywał do 28 stycznia 2016 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Wartość umowy to ponad 2,2 mld zł. Jest to największa transakcja tego typu w historii

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

BARTER Spółka Barter z Białegostoku importująca węgiel i gaz uruchomiła w Czarnej Białostockiej pierwszą własną stację regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego LNG. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł. W stacji gaz ziemny będzie zamieniany z formy skroplonej na gazową. Z oferty mogą korzystać w celach

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 22

będzie 67 zł. Upoważnienie zarządu wygasa z końcem grudnia 2017 roku. Papiery mogą zostać umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany czy na inny cel. DM IDM KNF podczas poniedziałkowego posiedzenia uznała, że DM IDM nie jest w stanie, z powodów związanych z sytuacją finansową

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

skonsolidowanego zysku netto w 2014 roku przy przychodach na poziomie 61 mln zł. Prognoza pro forma zakłada też 13,5 mln zł EBIT i 16 mln zł EBITDA. Spółka podała, że prognoza pro forma uwzględnia inwestycje w podmioty z branży IT i nowych technologii, dokonane w 2014 roku. Została oparta na hipotetycznym

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

AMICA WRONKI, FAGOR Amica Wronki złożyła ofertę na zakup aktywów Fagor Electrodom,sticos Soc. Cooperativa w ramach postępowania upadłościowego - podała spółka w komunikacie. "Udział w rzeczonym postępowaniu jest związany z realizacją strategii spółki - projektem akwizycji zagranicznych

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.30

PKP CARGO PKP rozpoczęły sprzedaż nie więcej niż 7.627.650 akcji PKP Cargo w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu - poinformowało PKP Cargo w poniedziałkowym komunikacie. Rolę globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu w procesie ABB pełnią Morgan Stanley & Co. Internatio

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Agory dotyczącą wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję i zgłosiło projekt uchwały w sprawie skupu do 3.638.380 akcji własnych Agory w celu ich umorzenia. APLISENSA Akcjonariusze Aplisensa zgodzili się na wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

łącznej liczbie nie większej niż 500 osób. W celu realizacji programu BZ WBK wyemituje do 250.000 akcji motywacyjnych. Zgodnie z programem po spełnieniu warunków uczestnik będzie mógł objąć określoną liczbę akcji za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. za 10 zł. W programie założono, że 100 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

energetyki. Chełmiński jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej włocławskiego Anwilu. Orlen Eko to spółka działająca od 2004 r. z siedzibą w Płocku, gdzie znajduje się zakład główny PKN Orlen. Prowadzi działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych. Świadczy również usługi

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

SERINUS ENERGY Ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa Serinus Energy czasowo zawiesza działania związane z zagospodarowaniem pól na Ukrainie. Produkcja będzie kontynuowana - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała, że aktualnie prowadzone prace wiertnicze, modernizacyjne i w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

INTROL Walne zgromadzenie Introlu zdecydowało o przeznaczeniu 10,12 mln zł na dywidendę za 2013 rok. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,38 zł - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Dniem dywidendy jest 1 lipca, zaś jej wypłaty to 16 lipca. Z zysku za 2012 rok Introl wypłacił 0,37 zł

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

BIOMED LUBLIN NWZ Biomedu-Lublin, zwołane na 22 lipca, zdecyduje o przeniesieniu notowań spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - wynika z projektów uchwał. Biomed-Lublin zadebiutował na NewConnect w lipcu 2011 roku. Spółka zajmuje się produkcją preparatów leczniczych - leków na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

detalicznej do 1,5 mln (z 2,88 mln) i zwiększyła transzę instytucjonalną do 16,88 mln akcji (wobec 15,5 mln pierwotnie). W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca - 4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca. Spółka podała w

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

ALUMETAL KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alumetalu w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C - wynika z komunikatu komisji. Spółka informowała wcześniej, że przeprowadzenie oferty

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

napięcia (do 125 lokomotyw) o szacunkowej wartości około 7,5 mln euro. Rozpoczęcie dostaw w ramach tego etapu planowane jest na pierwszy kwartał 2015 roku, a jego zakończenie na koniec 2018 roku. Grupa Groclin jest jednym z wiodących europejskich producentów komponentów elektrycznych i poszyć, a także

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

SYGNITY Sygnity podpisało kontrakt z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na 17,99 mln zł brutto oraz umowę z Urzędem do Spraw Cudzoziemców za 5,47 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. W kontrakcie dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Sygnity występuje w konsorcjum z Decsoft

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

BANK HANDLOWY Walne zgromadzenie Banku Handlowego uchwaliło wypłatę 934,2 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., czyli 7,15 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin jej wypłaty na 29 sierpnia 2014 roku. Z zysku osiągniętego w 2012 roku Bank Handlowy przeznaczył na

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zaoferuje do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

ATREM Akcjonariusze Atremu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,48 mln zł z zysku za 2013 rok. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję to 0,16 zł - podał Atrem w komunikacie. Dniem dywidendy będzie 30 czerwca, a dniem jej wypłaty 17 lipca. Zysk netto grupy Atremu w 2013 roku wyniósł 1,86

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

ANWIL Walne Zgromadzenie Fertilizers Europe (FE) powołało do swego zarządu Arkadiusza Banaszka, członka zarządu i dyrektora operacyjnego włocławskiego Anwilu, spółki z grupy PKN Orlen. Jak poinformował w środę Anwil, spółka ta jest pełnoprawnym członkiem FE, organizacji zrzeszającej największych

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

roku i pozostałe 0,07 euro na akcję 27 lutego 2015 roku. Walne zdecydowało także o podniesieniu całkowitej wartości obecnie realizowanego programu skupu akcji własnych, realizowanego na mocy uchwały walnego zgromadzenia z czerwca 2013 roku, z 5 mln euro do 5,5 mln euro. Z zysku za 2012 r. ACE

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

KRUSZWICA Akcjonariusze Kruszwicy uchwalili wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok w wysokości 53,8 mln zł, co daje 2,34 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 25 lipca, a termin jej wypłaty na 11 sierpnia 2014 r. Pozostała część zysku netto (51,8 mln zł

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

potrwać od lipca do grudnia 2014 r. Amazon planuje zatrudnić wówczas w każdym z centrów ponad 700 pracowników na stanowiska produkcyjne związane z pobieraniem, pakowaniem i układaniem towarów. Zarówno w Bielanach Wrocławskich, jak i w Sadach pod Poznaniem firma chce docelowo stworzyć do 2000 stałych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Mebli Forte zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2013 rok 35,6 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 25 czerwca, a dniem jej wypłaty 9 lipca. Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,95 zł dywidendy na akcję. ORPHEE - PZ CORMAY Orph,e, spółka

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

roboty budowlane z Rafako o wartości 58,75 mln zł - podał Erbud w komunikacie. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług dla nowej elektrociepłowni budowanej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn z Grupy Azoty. Erbud będzie podwykonawcą spółki Rafako. Prace mają być zrealizowane do 1

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

call z powodu zmiany właściciela w spółce, ale nie sądzi, by skorzystali oni z tej możliwości. "Zmiana właściciela pozwala właścicielom naszych obligacji na realizację opcji call, ale nie sądzę, aby z niej skorzystali, gdyż jest ona dla nich dzisiaj mniej korzystna. Warunki emisji przewidują cenę

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych. "Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings. z siedzibą w Luksemburgu. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

Wall Street. "Obiecałem rządowi w Etiopii, że jak będziemy mieli kontrakt w Etiopii to otworzymy tam przedstawicielstwo" - powiedział Góral. Przedstawicielstwo powstanie na bazie przejętej firmy. "To będzie nieduża firma. Obecnie negocjujemy z dwoma potencjalnymi kandydatami i jesteśmy

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ALTUS TFI Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych szacuje, że wpływy z emisji akcji s. F wyniosą ok. 200 mln zł - podał Altus w prospekcie emisyjnym. Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. W transzy detalicznej oferowanych

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

ATREM Zarząd Atremu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,48 mln zł z zysku za 2013 rok. Proponowana dywidenda na akcję to 0,16 zł - podał Atrem w komunikacie. Zysk netto grupy Atremu w 2013 roku wyniósł 1,86 mln zł. Atrem nie wypłacał dywidendy z zysków za lata 2008-2012. SOLAR COMPANY

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Termin obowiązywania wezwania ustalono na 14 dni kalendarzowych. Wezwanie obejmuje 33.456.444 akcje Agrowill Group. Najwięksi akcjonariusze Agrowill Group mają obecnie 153.959.808 akcji, stanowiących 82,15 proc. głosów na WZ spółki. ENERGA ZWZ Energi zdecydowało o wypłacie 414,07 mln zł dywidendy z

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

2 mld euro euroobligacji o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Pierwotnymi dealerami programu są: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, ING Bank, Nordea Bank Danmark, PKO Bank Polski i Soci,t, G,n,rale. Agentem jest Citibank. Euroobligacje emitować będzie PGE Sweden. Środki uzyskane z

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

A.P.N. PROMISE A.P.N. Promise w wyniku wygrania przetargu podpisała z Komendą Główną Straży Granicznej kontrakt na sprzedaż oprogramowania i licencji na potrzeby platformy teleinformatycznej SG - Etap 2. Wartość zamówienia to 8,9 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

; - podkreślił Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie PKN Orlen. Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20.30

INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO Rada nadzorcza Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS) Solino powołała zarząd spółki nowej kadencji. Ponownie znaleźli się w nim prezes Dariusz Kusiak oraz Krzysztof Augustyniak i Grażyna Tomala. W obecnej kadencji Augustyniak jest członkiem zarządu, dyrektorem ds. o

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 21.15

spodziewali się 80,4 mln zł zysku netto. Pozytywnie na wyniki I kw. wpłynęło zdarzenie jednorazowe. Grupa rozpoznała przychody w wysokości 28,1 mln zł z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących bony dłużne oraz inne należności od Prokomu Investments w związku z całkowitym rozliczeniem tych należności przez

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

ANWIL Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen zakończył pięcioletni program inwestycji obniżających zużycie energii i zmniejszających wpływ jej działalności na środowisko. Łącznie na przedsięwzięcia w ramach projektu spółka przeznaczyła ok. 40 mln zł. "Dbałość o środowisko jest jednym z

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

( ponad 32 tys.). W komunikacie poinformowano, że od 2012 roku w terminalu realizowany jest największy w jego historii program inwestycyjny. Jego celem jest zwiększenie w najbliższych latach potencjału przeładunkowego BCT z obecnych 750 tys. TEU do 1,2 mln TEU rocznie. Program przewiduje m.in. zakup

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

SADOVAYA, KSG AGRO, WESTA, REINHOLD EUROPE GPW od 5 maja zawiesza obrót akcjami spółek: Sadovaya, KSG Agro, Westa i Reinhold Europe - podała giełda w komunikacie. Przyczyną zawieszenia jest nieopublikowanie w terminie przez ww. spółki raportów za 2013 rok. WANDALEX Walne zgromadzenie Wandaleksu,

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

marki na Łotwie, działa na zasadzie umowy franczyzowej z Grupą Hotelową Orbis. Czterogwiazdkowy hotel, w centrum Rygi, otwarto na początku maja br. Dyrektor ujawnił, że właściciele hotelu pracują nad realizacją kolejnego projektu - chodzi o pięciogwiazdkowy hotel w Rydze, który także należałby do Grupy

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

ENEA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Enei Operator w sprawie o nadużycie pozycji dominującej, obniżył jednak karę nałożoną przez UOKiK z 477,9 tys. zł do 238,9 tys. - poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK poinformował, że wyrok, który został

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

BNP PARIBAS BP Zysk netto grupy BNP Paribas Banku Polska w I kwartale 2014 roku spadł do 24,6 mln zł z 30,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wtorkowym raporcie. "Bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym, która istotnie zwiększyła wynik pierwszego kwartału 2013

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

sprzedaży posiadanych zasobów. RADPOL ZWZ Radpolu uchwaliło wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

EUROLOT i 4YOU AIRLINES Linie Eurolot oraz nowy przewoźnik na polskim rynku 4YOU Airlines nawiązały współpracę dotyczącą rejsów czarterowych. Pierwsze rejsy z turystami zostaną wykonane na początku czerwca br. Loty będą realizowane przez trzy Airbusy A320. Jak poinformował Eurolot w środowym

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20.00

odpowiedzialny za realizację "Projektu Crafter" i pozostanie w zarządzie marki VW Samochody Użytkowe. Spółka poinformowała też, że od czerwca kierownictwo nad zakładem w Poznaniu przejmie dotychczasowy kierownik zakładu w Hanowerze Dietmar Mnich. Pierwsze auta wyjadą z nowej fabryki we Wrześni w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

zmiennym oprocentowaniu do kwoty 1 mld PLN. Emisja odbędzie się w ramach rolowania analogicznych papierów zapadających w dniu 11 maja 2014 roku" - napisał w komunikacie Grab. 11 maja 2011 roku BGK sprzedał w trybie private placement obligacje 3-letnie za 1 mld zł. Z planu podaży SPW na ten miesiąc

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

Ciechu jest niższa od poziomów rynkowych, a inwestor powinien uwzględniać obserwowaną tendencję wzrostową na akcjach tej spółki. Ministerstwo Skarbu Państwa uważa, że ewentualna dywidenda z Ciechu jest elementem oceny propozycji ceny w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry - poinformował w czwartek

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

zostałyby wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena byłaby równa cenie maksymalnej, szacunkowa wartość wpływów netto z emisji nowych akcji wyniesie około 56 mln zł. Na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych spółka planuje wydać 35 mln zł z emisji (całkowite nakłady na ten

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

podała, że poziom zakontraktowanych umów przy projekcie to 4 mld USD. W rozmowie z dziennikarzami wiceprezes spółki Jarosław Romanowski powiedział, że CAPEX może być wyższy, "ale nie wpłynie to istotnie na ekonomikę projektu". "Nie chcemy na razie wyrokować, czy to ostateczna kwota"

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

EUROCASH Eurocash wypłaci w formie dywidendy 0,79 zł na akcję z zysku za 2013 r. i kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę spółka przeznaczy 90,8 mln zł z zysku za 2013 rok oraz kwotę nie wyższą niż 19,8 mln zł z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-kwiecień wyniosła ok. 1.321 mln zł, czyli była o ok. 22 proc. wyższa niż rok wcześniej. POLIMEX-MOSTOSTAL Polimex-Mostostal nie dotrzymał wymogów lutowego porozumienia z wierzycielami, na mocy którego zrzekli się oni uprawnień wynikających

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

GETIN HOLDING Getin Holding podpisał z VB-Leasing International Holding GmbH warunkową umowę zakupu spółki VB Leasing Polska oraz VB Leasing Romania IFN. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 163 mln zł. Finalizacja transakcji spodziewana jest w III kwartale - poinformował Rafał Juszczak, prezes

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Rada nadzorcza Netii powołała Adama Sawickiego na nowego prezesa spółki. Nominacja będzie skuteczna z dniem 2 czerwca - podała spółka. Adam Sawicki w latach 2008-2011 pełnił funkcję prezesa GTS Central Europe, natomiast w latach 1996-2008 pracował na różnych stanowiskach zarządczych wyższego szczebla

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

ABC DATA ABC Data obecnie nie pracuje nad żadnymi akwizycjami, skupia się na rozwoju organicznym. Spółka jest zadowolona z wyników za kwiecień, ale wyraźna poprawa rezultatów spodziewana jest od III kw. - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. "Obecnie bardziej skupiamy się na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 12

ASSECO Asseco Poland pracuje nad rentownością i spodziewa się poprawy w kolejnych kwartałach roku. W kolejnych okresach grupa spodziewa się także poprawy przepływów z działalności operacyjnej - poinformował na konferencji Rafał Kozłowski, wiceprezes ds. finansowych spółki. "Spodziewamy się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

jest około 16 maja 2014 r. Cena emisyjna akcji została ustalona na 46 zł, co oznacza, że BNP Paribas Polska pozyskał z emisji 231,2 mln zł brutto. Celem emisji było wzmocnienie pozycji kapitałowej banku. Większość wpływów z oferty, około 90 proc., zostanie przeznaczona na cele wsparcia rozwoju akcji

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

GC INVESTMENT Zarząd notowanej na NewConnect spółki GC Investment złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami - podała spółka w komunikacie. Spółka poinformowała, że wyczerpały się możliwości "dalszego finansowania działań restrukturyzacyjnych i

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

BGŻ Zysk netto grupy Banku BGŻ w pierwszym kwartale 2014 r. wzrósł do 44,6 mln zł z 29,5 mln zł. Jak podała spółka w komunikacie, główny wpływ na wynik miały wyższe dochody z podstawowej działalności bankowej oraz niższe koszty. "Mamy za sobą bardzo intensywny pierwszy kwartał. Ożywienie

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

AMICA Amica planuje z zysku osiągniętego w 2013 roku przeznaczyć na dywidendę 27,2 mln zł, co da 3,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 4 czerwca. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 23 czerwca, natomiast jej wypłata nastąpić ma 8

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ING BSK Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2014 roku spadł do 254,6 mln zł z 260 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się nieco wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 249,8 mln zł. Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do wyniku

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

grupy Agory w I kw. 2014 roku wyniosła 9,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 0,3 mln zł zysku. Zanotowana strata operacyjna okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, gdyż konsensus zakładał 9 mln zł straty EBIT. Zysk EBITDA spółki w I kw. 2014 r. spadł do 14,2 mln zł z 25,7 mln zł w

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. "Naszą ambicją jest zwiększenie przychodów w tym roku o około 15 proc. Po pierwszym kwartale nie widać zwyżki, ale to jest zgodne z naszym wewnętrznym budżetem. Kwiecień potwierdza nasze oczekiwania na ten rok i w drugim kwartale powinny być już widoczne zwyżki zgodne z naszymi zapowiedziami na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

PicoSMS

PicoSMS to program, który pozwala wygodnie zarządzać i tworzyć wiadomości tekstowe na telefonach obsługujących JAVA.

PicoSMS umożliwia łatwe ustawienie wielu odbiorców, dodawanie zdjęcia do wiadomości, licznik wiadomości wysłanych i odebranych, a także wiele innych.

Xobni

Xobni to wtyczka, która dodaje wiele ciekawych opcji w programie Outlook.

Xobni oferuje łatwe przeszukiwanie skrzynki odbiorczej, szybką odpowiedź na wiadomość, analizę wiadomości, zapisywanie wiadomości jako wątków (tak jak w Gmail), i wiele więcej...

Sms2Email

Sms2Email to wygodny program, który wysyła krótkie wiadomości na skrzynki pocztowe e-mail. Użytkownik tworzy wiadomość, tak jak normalnego SMS'a, a wiadomość trafia na adres mailowy jako MMS, lub bezpośrednio przez Internet.

Microsoft Outlook 2007 Junk Email Filter

Microsoft Outlook 2007 Junk Email Filter December 2008 dodaje do filtru "wiadomości-śmieci" w programie Microsoft Office Outlook 2007 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci.

SMScode

Program do szyfrowania wiadomości tekstowych wysyłanych do telefonów komórkowych. Bez znajomości hasła nie jest możliwe odczytanie wiadomości. Idealne rozwiązanie do ochrony poufnych danych.

Wiadomości

Wiadomości – telewizyjny program informacyjny (TVP1) Wiadomości – emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny (1946–1981) Wiadomości – dolnośląski tygodnik społeczno-kulturalny (1954–1981) wiadomość - termin z zakresu teorii informacji i teorii komunikacji

Nasze Wiadomości

Nasze Wiadomości – wydawnictwo podziemne młodzieżowe. Wydawcą Naszych Wiadomości była Federacja Młodzieży Walczącej. Pismo wychodziło w Warszawie od wiosny 1985Bartłomiej Noszczak – "Bunt, opór, koncyliacja. Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie (1984–1989/1990) [w:] Warszawa

Wiadomości Literackie

Wiadomości Literackie – tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 1924–1939 w Warszawie.Pismo zostało założone w styczniu 1924 przez Mieczysława Grydzewskiego. Pierwszy numer ukazał się 6 stycznia 1924 r., w cenie 200 000 marek za egzemplarz. Początkowo wydawane jako popularna

Wiadomości agenturalne

Wiadomości agenturalne - są to niejawne materiały dotyczące strategii, sztuki operacyjnej, taktyki, organizacji i uzbrojenia, potencjalnych lub działających przeciwników, o teatrach działań wojennych, a także wiadomości wojskowo-polityczne i wojskowo-ekonomiczne zdobyte przez rozpoznanie (wywiad

Wiadomości Archeologiczne

Wiadomości Archeologiczne – czasopismo naukowe wydawane od 1873 w Warszawie.Wznowione w 1920 jako rocznik Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od roku 1929 pismo Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, wznowione po przerwie w okresie okupacji niemieckiej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.