waloryzacja emerytur w 2014r

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Waloryzacja

świadczeń pieniężnych w prawie cywilnym, Paulina Rutkowska, PrawoProsto.pl, 30.11.2012, [dostęp 2014-04-20]..Waloryzacja zakłada, że świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką miała wierzytelność w chwili jej powstania. Zatem jeżeli nastąpi zmiana

Progi ostrożnościowe w Polsce

się istnienia deficytu budżetowego państwa lub uchwala się budżet zapewniający spadek relacji długu publicznego do PKB w stosunku do roku bieżącego nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu wzrostu cen towarów i usług

Otwarty fundusz emerytalny

krótkiego okresu członkostwa w OFE (tylko 10 lat od 1999 r.) oraz niskich dochodów ich członków. W 2011 r. średnia emerytura kapitałowa w wyniosła 94,18 zł miesięcznie. Jednak według KOBE analizowanie wypłat z tak krótkiego okresu jest pozbawione sensu, bo celem OFE było od początku zabezpieczenie emerytur

Platforma Obywatelska

spirytusowe o 15%, wyroby i susz tytoniowy najpierw o 4% (w 2012), później o 5% (w 2014); podwyższenie podatku od gier; wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin; wprowadzenie akcyzy na węgiel; ograniczenie ulg podatkowych (m.in. likwidacja ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadzenie

Kalwaria Zebrzydowska (gmina)

wariantów przebiegu drogi. Zakończenie inwestycji planuje się na 2014BDI Miejski Zakład Dróg w Bielsku-Białej.. Podział administracyjnyW skład gminy wchodzi 13 sołectw oraz 10 przysiółków, które liczą 14 444 mieszkańców, zajmując powierzchnię 6982 ha.Bugaj, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody (Druga Solca

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.