umowa dzierżawy ziemi

mark

Będzie konkurs na ogródki nad Łyną

Będzie konkurs na ogródki nad Łyną

Po naszej publikacji prezydent zrezygnował z podpisania umowy dzierżawy ziemi nad Łyną z rodziną Szwejków. Na dzierżawę terenu ratusz ogłosi konkurs

"Nasz Dziennik": rolnicy mogą stracić na elektrowniach wiatrowych

Rolnicy w północnej i zachodniej Polsce podpisują niekorzystne umowy na dzierżawę ziemi pod elektrownie wiatrowe. W przypadku wycofania się z kontraktu, grozi im bankructwo - informuje "Nasz Dziennik".

Kupcy ze stadionu dostali ziemię

Dwadzieścia pięć stron ma zapewnić spokój na 25 lat. Tyle stron ma umowa, którą miasto ma zawrzeć ze stowarzyszeniem Kupiec Warszawski na dzierżawę ziemi na warszawskiej Białołęce. Dziś radni zdecydowali o przekazaniu ziemi kupcom z byłego stadionu dziesięciolecia na najbliższe 25 lat.

Balice mniej wojskowe

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice będzie zarządzał krakowskim lotniskiem. MPL, Agencja Mienia Wojskowego i wojsko podpisały umowy na dzierżawę 260 hektarów ziemi na terenie lotniska. Wreszcie. Wczoraj skończyły się formalności związane z przejęciem zarządzania lotniskiem przez cywilną

Spółka MPL przejmie 260 hektarów ziemi w Balicach

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice i Agencja Mienia Wojskowego uzgodniły warunki umowy na dzierżawę 260 hektarów ziemi na terenie podkrakowskiego lotniska. Tym samym kończą się formalności związane z przejęciem zarządzania lotniskiem przez spółkę MPL. Przypomnijmy, że kilka

Chińczycy zagospodarowują Kazachstan

3 tys. chińskich chłopów wzięło w dzierżawę 7 tys. ha kazachskiego ugoru, zaś umowa o wydzierżawieniu nieuprawianej ziemi ornej w Kazachstanie Chińczykom opiewa na dziesięć lat - pisze dziennik "China Daily" Tej wiosny Chiny, które mają na wsi o 300 mln osób za dużo, wyślą 3 tys

ANR odzyskała od dzierżawców 25 tys. hektarów ziemi

. Jeżeli takiej zgody nie wyrazili, muszą w całości zwrócić grunty po upływie okresu dzierżawy. ANR wysłała 1085 zawiadomień, proponując oddanie łącznie ok. 135 tys. ha. Podpisanych zostało 675 aneksów do umów, wyłączających ok. 77,5 tys. ha. Propozycje ANR odrzuciło ok. 400 dzierżawców, nie zgadzając się

ANR ogranicza dzierżawy i podnosi stawki opłat za użytkowanie ziemi

Przyspieszenie prywatyzacji ziemi nakazują przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które obowiązują od grudnia 2011 r. Dlatego przedłużanie umów dzierżawy, jak również wydzierżawianie gruntów, Agencja stosuje jedynie w ograniczonym zakresie - wyjaśnił prezes ANR

ANR: mniej bezprawnie użytkowanych gruntów

za uprawianie ziemi ANR bez umowy. Jest to 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który zostałby pobrany od tej nieruchomości, gdyby była przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Taka kara jest naliczana przez cały okres bezumownego użytkowania ziemi. Kapelko wyjaśniła, że

ANR: nielegalni użytkownicy państwowej ziemi nie dostaną dopłat

- wyjaśniła rzeczniczka ANR Grażyna Kapelko. Użytkowanie takie dotyczy przede wszystkim byłych dzierżawców Agencji, którzy nie oddali ziemi po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Chodzi też o osoby fizyczne bądź prawne, które świadomie zajmują państwowe grunty, aby czerpać z tego wymierne korzyści - m.in. dopłaty

W Bytomiu powstaną biura, magazyny i hale; ponad 100 nowych miejsc pracy

W czwartek lokalne władze podpisały umowy ze zwycięzcami przetargu. Aby przyciągnąć inwestorów, władze Bytomia zaoferowały im dzierżawę na bardzo atrakcyjnych warunkach. Cenę wywoławczą najmu określono na 10 groszy za metr kwadratowy miesięcznie, to mniej więcej jedna dziesiąta cen rynkowych w

Prezes ANR: postulaty rolników dot. sprzedaży ziemi są realizowane

do komisji przetargowych zgłoszono 200 rolników. Ponadto, zgodnie z ustaleniami, państwowa ziemia jest sprzedawana na przetargach ograniczonych, a więc skierowanych do rolników z danego terenu. Realizowane są również postulaty dotyczące dzierżawy, zmienione zostały zabezpieczenia przy zakupie ziemi

Portugalia. Co miesiąc powstaje blisko 300 nowych firm rolniczych

. Oferta adresowana jest szczególnie do osób, które nie ukończyły 40. roku życia. Dzierżawa ziemi uprawnej bazuje na umowach najmu zawieranych pomiędzy państwem a młodymi rolnikami. Zachętą do podejmowania działalności w rolnictwie są również coraz częstsze akcje rozdawania bezpłatnie gruntów przez gminy

NIK: liczne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

, że nie chce więcej komentować wyników kontroli. Według kontrolerów kierownictwo Parku podpisało także niekorzystną dla siebie umowę dzierżawy nieruchomości "Folwark Łuknajno". Chodzi o gospodarstwo położone w atrakcyjnie turystycznym miejscu. Jest ono usytuowane nad brzegiem jeziora

Jak chłop z PSL-u trzyma się ziemi. Nielegalna dzierżawa

Jak chłop z PSL-u trzyma się ziemi. Nielegalna dzierżawa

, postanowił przepisać ziemię na syna. Kilka lat później prokuratura stwierdziła, że podpis jego syna był sfałszowany, a sąd sam aneks uznał za nieważny. Gmina nie miała bowiem prawa zgodzić się na przepisanie dzierżawy na inną osobę bez przetargu.Raport NIK z 2010 roku też dowodził, że dzierżawa syna była

Zasiewają pola na dziko, by dostać dopłaty obszarowe

Zasiewają pola na dziko, by dostać dopłaty obszarowe

jest jej właścicielem albo umowy o dzierżawie"- podkreślił.Zaznaczył, że nie wiadomo, jak duża jest skala tego zjawiska, ponieważ ARiMR nie prowadzi statystyk ani kontroli, bo nie ma ku temu podstaw. "Wiemy natomiast o przypadkach wyłudzenia dopłat w przypadku, gdy do jednej nieruchomości

Senacka komisja - bez poprawek do ustawy o nieruchomościach rolnych

użytkowanie ziemi, gdyż - jak tłumaczył - mają one zniechęcać do zajmowania ziemi bez stosownej umowy.Poinformował, że wyłączenia gruntów z dzierżawy dotyczą jedynie 629 umów, czyli gospodarstw, które dzierżawią więcej niż 429 ha, a w sumie ok. 600 tys. ha.Zdaniem Aleksandra Szymańskiego z bydgoskiego Związku

Sawicki: Trwają konsultacje nowych przepisów o sprzedaży ziemi rolnikom

wygaśnie do roku 2010, blisko 60 proc. w latach 2011-2020, natomiast po roku 2021 jedynie ok. 2 proc. wszystkich umów dzierżawy. Ok. 18 proc. umów (ponad 500 umów) dzierżawy ziemi powyżej 100 hektarów wygasa w latach 2008-2010, 61 proc. (ok.1800 umów) w latach 2011-2020, a 21 proc. umów (ok. 600) po roku

PSL szykuje wielką orkę

PSL szykuje wielką orkę

to można bez ograniczeń dzierżawić nawet tysiące hektarów. Jeśli ustawa wejdzie w życie (a ma to nastąpić od stycznia 2009 r.), będzie odwrotnie - zniknie bariera 500-hektarowa, ale zniknie też praktycznie dzierżawa ziemi. Przygotowany pod okiem ministra rolnictwa Marka Sawickiego (PSL) projekt

Zarabiasz na alkoholu? Płać jak inni

ziemię pod działalność usługową, czyli prowadzą np. puby, kawiarnie, a także sklepy, płacą 12 zł za metr. Jeśli jednak w przetargu na dzierżawę nikt nie da takiej stawki, prezydent ustala niższe opłaty. - Nie mamy wiedzy, ile takich umów o dzierżawę gruntów zostało podpisanych. Rok temu prosiłem o wykaz

Prezydent Bydgoszczy nakazał usunięcie drastycznej wystawy o aborcji

Prezydent Bydgoszczy nakazał usunięcie drastycznej wystawy o aborcji

zadośćuczynienia za utrudnienia w przeprowadzeniu wystawy - zapowiedział na stronie internetowej fundacji Mariusz Dzierżawski, członek rady fundacji.Dzierżawski zaznaczył, że fundacja zawarła umowę dzierżawy fragmentu placu na siedem dni. Decyzję o usunięciu ekspozycji porównał do walki władz komunistycznych w

Ukraina. Rosyjska piechota morska obsadziła latarnie

dzierżawę ziemi pod swoje bazy po cenach rynkowych - tak jak oni każą płacić Ukrainie za gaz.W ubiegłym tygodniu spór wokół floty zaostrzył się, kiedy Ukraińcy zajęli obsadzoną przez Rosjan latarnię morską w Jałcie. Kijów twierdzi, że Rosjanie bezprawnie eksploatują jeszcze 35 latarni oraz innych instalacji

Pawlak nie z tej ziemi

Pawlak nie z tej ziemi

jednocześnie. Po pierwsze, należy wystawić na sprzedaż ziemię, którą uprawiają dzierżawcy zgodnie z zawartymi z agencją rządową wieloletnimi umowami. Bez złamania prawa tego zrobić nie można. Sejm musiałby przyjąć ustawę o dzierżawie, która im ziemię odbierze (PSL nad tym pracuje). Po drugie, trzeba odwołać

Jak zbić majątek na dzierżawie miejskiej ziemi

kilkunastu złotych. Nieoficjalnie wiemy, że miesięczne wpływy z firm, które najmują od państwa Ż. hale przy ul. Pomorskiej, sięgają 200 tys. zł. Bez przetargu Jak to możliwe? Małżeństwo Ż. zawarło z miastem 25-letnią umowę dzierżawy ziemi z przeznaczeniem na cele składowo-przemysłowe w lutym 1990 r., a

Starożytne miasto i jego skarby przetrwały wojny i talibów. Teraz Chińczycy je po prostu wyburzą

umowy dzierżawy. Pod wpływem nacisku opinii międzynarodowej, a także przeczuwając PR-ową porażkę, MCC dała archeologom trzy lata na przeniesienie zabytków. Naukowcy twierdzą, że potrzebują przynajmniej 30 lat, nie mogli jednak odrzucić ultimatum.Afgańscy archeolodzy wykonujący większość prac na miejscu

Przebudowę dworca komentuje Jacek Bukowski, wiceprezes PKP SA

Przyznaję, że mam w tej sprawie dylemat. Jestem trochę zły na warunki przetargu, które ustalili nasi poprzednicy. Pozornie trzydziestoletni okres dzierżawy miał być korzystny dla PKP, bo szybciej odzyskałaby ziemię i stojące na niej budynki. Dłuższy czas dzierżawy zachęciłby do większych

ANR poratuje budżet państwa. Setki tysięcy hektarów ziemi na sprzedaż

honorować warunki dzierżawy do jej wygaśnięcia (zwykle są to umowy na kilka lat).ANR chce też sprzedać blisko 50 tys. ha gruntów, do których są roszczenia reprywatyzacyjne. Prezes ANR mówi, że teraz dawni właściciele i ich spadkobiercy mogą skorzystać co najwyżej z prawa pierwszeństwa zakupu. Dzierżawca

Centrum handlowe obok Stadionu Narodowego? Tajny pomysł

partnerstwa publiczno-prywatnego: w zamian za długoterminową dzierżawę gruntów inwestorzy wyłożyliby pieniądze na infrastrukturę taką jak hala czy boiska. Skontaktowałem się z pracownią Bose ze względu na jej doświadczenie przy projektowaniu obiektów handlowych. Nie było formalnej umowy, architekci

Soska: owce powrócą na Błonia, będą wyścigi koni

przedstawiać żadnych pisemnych umów dzierżawy czy posiadania terenu. Wystarczy, że prowadzi tam działalność rolniczą! Dopłaty unijne przysługują nawet wówczas, gdy działalność rolnicza nie jest działalnością podstawową - przekonuje Soska.

PSL chce zabrać ziemię bogatym i dać biednym

Dzierżawcy rolni są przerażeni nowym pomysłem Ministerstwa Rolnictwa. Marek Sawicki chce wprowadzić limity powierzchni dzierżaw i w ten sposób pomóc drobnym rolnikom. Jeśli duże spółki rolne oddadzą ziemię - upadną, a pracę straci 100 tys. pracowników - pisze "Rzeczpospolita". Dziś

Rolnicy mają być informowani o nowych warunkach dzierżawy

komisja podejmie na posiedzeniu w czwartek. Z projektu wynika, że jeśli ANR nie przedstawi rolnikowi nowych warunków umowy, będzie to oznaczało, że wyraziła zgodę na dalsze dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych warunkach, przez następne trzy lata. Obowiązujące przepisy zakładają, że ANR

Bogaci wykupują ziemię rolną w biednych krajach

prezydenta. Nasze zwyczaje zabraniają sprzedaży lub dzierżawy ziemi obcym" - powiedział niedawno prasie Rajoelina. Lista zestawiona przez AFP powstała na podstawie raportu pozarządowej organizacji Grein:Na Ukrainie amerykański bank Morgan Stanley nabył 40 tys. hektarów ziemi uprawnej, rosyjska firma

Ksiądz na kolędzie zbiera podpisy za budową kościoła

będzie.W jakiej formie parafia chciałaby otrzymać ziemię pod budowę kościoła?- Chcemy uzyskać ją od miasta w formie bezprzetargowej dzierżawy. O szczegółowych warunkach tej umowy jeszcze nie myślałem.A potem? Kiedy może powstać kościół?- Na razie tak daleko myślami nie wybiegam. Przede wszystkim trzeba

Coraz droższa dzierżawa państwowych gruntów

dzierżawionych było 1,8 mln ha, czyli blisko 74 proc. gruntów państwowych zasobów. W ub.r. Agencja wydzierżawiła 42 tys. ha, tj. prawie o połowę mniej niż w roku 2006 (80 tys. ha). W wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umów dzierżawy oraz wyłączenia gruntów z umów, do zasobów Agencji powróciło 109 tys. ha.

Mieszkańcy z Marglowej chcą odkupić mieszkania od norbertanek. "Siostry się do nas do tej pory nie odezwały"

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości przy ul. Marglowej w Nowej Hucie zniknęło ze stron jednej z krakowskich agencji po nagłośnieniu sprawy przez TOK FM. Ale dopiero kilka dni temu norbertanki zerwały umowę na pośrednictwo sprzedaży. Od razu w portalach ogłoszeniowych pojawiło się prywatne

Odroczenie rozprawy w procesie o motel Krak

Najwcześniej za dwa miesiące poznamy sądowy finał procesu pomiędzy spółką Forte a gminą Kraków, o wypowiedzenie umowy dzierżawy motelu Krak przy ul. Radzikowskiego. Na wczorajszym posiedzeniu sędzia Zbigniew Ducki wyznaczył nową rozprawę na koniec czerwca. Do tego czasu wyjaśni się, czy do

Wiceminister od Gęsickiej robił interesy z przestępcą

. umowa dzierżawy na 10 lat połowy ziemi, którą Szczot kupił z Tomaszem B. (ok. 82 ha). Pod dokumentem są podpisy Kosikowskiego i żony wiceministra Elżbiety Szczot, adiunkta z Katedry Prawa Sakramentów KUL. - Umowę podpisaliśmy w obecności Szczota. Szczot stwierdził, że nie musi jej podpisywać, bo z

Jak poznańskie targi utopiły 14 milionów

dzierżawi bowiem Wojciech Sz., właściciel gospodarstwa rolnego (500 ha ziemi, 140 sztuk bydła). W 1993 r. przejął tutejszy PGR. Ma umowę na dzierżawę ziemi do 2011 r. Pierwszy błąd popełnia AWRSP. Przed przekazaniem ziemi TON Agro musi zapytać dzierżawcę, czy chce kupić ziemię (zgodnie z ustawą przysługuje

Co będzie z osiedlowymi sklepikami w "Pojezierzu"?

Przedsiębiorcy, którym "Pojezierze" wypowiedziało umowy dzierżawy gruntów pod ich kioskami czy sklepikami, spotkali się z prawnikiem spółdzielni. - Nic nie wskóraliśmy - mówi jeden z handlowców Wcześniej dostali ze spółdzielni pisma wypowiadające im dzierżawę z trzymiesięcznym

Prezydent obiecuje przejście nad Łynę

sąsiadów, który wcześniej osadził kwiatami dróżkę do rzeki. - Nie podpiszę z nim umowy na dzierżawę do czasu zbudowania przejścia dla mieszkańców - zapewnia Małkowski. - Jeśli nie uda się znaleźć wystarczającej ilości pieniędzy, to już wiosną zaproponuję połączenie sił miasta i mieszkańców Brzezin

Płodna ziemia wiceministra rozwoju

kredytu temu, kto miał uprawiać ziemię). Jednak Kosikowski ma w ręku dowód. To zawarta 20 marca 2004 r. umowa dzierżawy na dziesięć lat. Dotyczy połowy ziemi, którą Szczot kupił z B. (ok. 82 ha). Podpisana jest przez Kosikowskiego i żonę wiceministra Elżbietę Szczot, adiunkta z Katedry Prawa Sakramentów

Dopłaty przysługują rolnikom posiadającym ziemię od 31 maja danego roku

wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik sprzeda grunty przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. Otrzyma je zaś osoba, która przejęła ziemię. Agencja zwraca uwagę, że sprawa płatności bezpośrednich powinna być jasno sprecyzowana w umowach sprzedaży bądź dzierżawy

Koalicja zostawiła nieruchomości prezydentowi

dała mu uchwała z 2005 roku. Radni PiS chcieli to zmienić. Przygotowali uchwałę, zgodnie z którą prezydent mógłby jedynie zawierać umowy dzierżawy bądź najmu do trzech lat. We wszystkich innych przypadkach miała decydować rada. W piątek na specjalnej sesji radni mieli zdecydować, czy poprzeć uchwałę

Szef MSZ Ukrainy: Nie uznamy Abchazji i Osetii Płd.

rynku na dzierżawę ziemi (...) a aktywów wykorzystywanych przez rosyjską flotę nie uważano za dobra, za które należy płacić" - oznajmił wówczas ukraiński prezydent.Obecnie za dzierżawę obiektów na Półwyspie Krymskim Rosja płaci Ukrainie 97,5 mln dolarów rocznie. Suma ta jest odpisywana od

Przystań flisacka w rękach słowackich?

Wyżnych Franciszek Górecki. - Nie możemy wyścigać faceta tylko dlatego, że gmina przejęła ziemię. Wcześniej miał przecież podpisaną umowę na czas nieokreślony i nikomu to nie przeszkadzało - dodaje sołtys.

Znikająca czeska armia

budżet armii będzie rósł w najbliższych latach o 5-6 proc., to i tak nie może być mowy o utrzymaniu wszystkich jednostek. W 2015 r. kończy się ważność umowy o wynajmie 14 samolotów wielozadaniowych typu grippen, która kosztowała Czechy 20 mld koron, czyli ok. 800 mln euro. Przy okazji operacji NATO w

Prokurator sprawdza wiceministra

, razem z kraśnickim przedsiębiorcą Tomaszem B. wygrał przetarg na 166 ha ziemi po dawnym PGR w Wólce Gościeradowskiej na Lubelszczyźnie. Stanisław Kosikowski, rolnik spod Kraśnika utrzymuje, że to on dzierżawił pole Szczota i Tomasza B. Ma w ręku dowód. To zawarta 20 marca 2004 r. umowa dzierżawy na 10

Czy unikniemy handlowego molocha przy pl. Zawiszy?

inwestor ma wybudować nową stację kolejową. Spółka zaplanowała budowę małego, dwuperonowego dworca pod ziemią. Ale z budowy dużego, komercyjnego obiektu na powierzchni nie chciała zrezygnować. Teraz chyba będzie musiała. - Nie podpiszemy z Polmą 30-letniej umowy dzierżawy, jeżeli planów jej inwestycji

Spór o pałac Donnersmarcków

wtedy na 95-proc. bonifikatę ze względu na to, że obiekt jest zabytkowy i w fatalnym stanie technicznym - dodaje Tabaka. Za dzierżawę ziemi spółka zapłaciła jednorazowo 290,5 tys. zł i zgodziła się na 43,5 tys. zł rocznej opłaty. Miasto zarobiło na tym niewiele, ale pewnie uznało, że lepsze to niż nic

Nie będzie Chińczyk dla Niemca budował!

Ligą została rozwiązana. Wtedy właściciele domków i jachtów założyli Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przyjaciół Morza. I jako nowe stowarzyszenie w lipcu ub.r. podpisali nową umowę dzierżawy z nowym zarządcą tego terenu - miejskim Zakładem Usług Komunalnych. Następnie sami sobie - jako osobom trzecim

Czy PO chce wykończyć starostę Wąsika?

to działacze PiS. Prokuratorzy badają sprawę dzierżawy działki w Zachowicach niedaleko Kątów Wrocławskich. Od 2006 r. dzierżawi ją od starostwa firma transportowa z Wierzbic. To teren po dawnej kopalni kruszywa. Firma zarabia, zwożąc do wyrobiska ziemię z budów. Zasypuje nią ogromną dziurę w ziemi

Ekolodzy na ratunek mrówkom segregującym śmieci na Ursynowie

Organizacje ekologiczne wsparły stowarzyszenie Ekon w staraniach o nową działkę. - Pomagamy, bo robią kawał dobrej roboty - mówi Sławek Brzózek z fundacji Nasza Ziemia Jedno pismo podpisane przez fundację trafiło na biurko prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, drugie wystosowane przez partię

Ceny ziemi z ANR nieznacznie wzrosły w drugim kwartale 2008 r.

umowach dzierżawnych, w drugim kwartale tego roku przeciętny czynsz za korzystanie z ziemi wyniósł równowartość 8,4 kwintala (dt) pszenicy za 1 hektar rocznie. Był on o ponad 30 proc. wyższy niż uzyskany w poprzednim kwartale(6,4 dt pszenicy za 1 ha). Pod koniec marca 100 kg (dt) pszenicy kosztowało

"Leśniczówka" - Jacek Kurski i jego dom

letnią siedzibą pierwszych sekretarzy KW PZPR z Elbląga.- Od lat już niszczała, więc się ucieszyłem, że przyjechał pan Kurski i chciał to wziąć - przekonuje nadleśniczy Michał Juchniewicz.Leśnik nie ogłosił przetargu na dzierżawę Danielówki, tylko podpisał w 1999 roku umowę najmu z Kurskim. - Bo kto inny

16 grudnia 2003: Mamy w plecy

Niefrasobliwość panów Jurczyka i Wieczorka kosztować będzie szczecinian ponad 8 mln zł - tak zadecydował wczoraj Sąd Najwyższy w Warszawie Chodzi o odszkodowanie, jakie miasto musi zapłacić za niezawarcie umowy z firmą Euroinvest Saller na sprzedaż ziemi pod budowę hipermarketu (5 mln zł kary

Nie będzie budowy galerii bez własności ziemi

Galerię przy stadionie na Maślicach ma budować spółka WKS Śląsk, której większościowym właścicielem jest Zygmunt Solorz. Grunt pod inwestycję wart jest około 50 mln zł. Pierwotnie ustalono, że gmina Wrocław przekaże spółce ziemię w 30-letnią dzierżawę, dzięki czemu wciąż byłaby jej właścicielem

Komisja Rewizyjna Rady Miasta o błędach w dzierżawie terenu przy poznańskiej Arenie

Prezydent Poznania powinien wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec dyrektora POSiR - uważają radni z Komisji Rewizyjnej. To tylko jeden z wniosków po kontroli dotyczącej dzierżawy miejskiego gruntu przy Arenie Poznańscy radni rok temu zdecydowali, by sprawę dzierżawy wzięła pod lupę Komisja

Nowe miejsce dla mrówek sprzątających Ursynów

jest 4-ha działka. I to na niej ma powstać nowa baza MPO. - Ekon podpisał już z MPO list intencyjny w tej sprawie. Stowarzyszenie dostało obietnicę na dzierżawę gruntu - mówi wiceprezydent Jakubiak. Co się stanie, jeśli do kwietnia nie dojdzie do tej transakcji? - Wtedy miasto podpisze umowę na

Za rok Złoty Dom będzie otwarty

połowie ub. roku zielonogórski magistrat podpisał umowę z CN Tower Plaza na dzierżawę terenu, na którym kilka lat temu miał powstać Złoty Dom. Umowa jest tak skonstruowana, że jeśli w określonym terminie firma nie wywiąże się z zadania, teren wróci w ręce miasta. Budynek w stanie surowym musi być zatem

Spór o grunt pod garażami

również 120 metrów kwadratowych pod garażami. Innego zdania był Urząd Miejski, który wydzierżawił im ziemię na trzy lata (co do własności garaży nie było wątpliwości - należą do lokatorów bloku). Rocznie każdy z sześciu mieszkańców płaci miastu za dzierżawę gruntu ok. 6 tys. złotych. To od początku nie

Ruszyła pierwotna oferta Valinor z Rosji warta min. 643,5 mln zł

ok. 44 mln dolarów, z czego w latach 2011 i 2012 zainwestowanych zostanie 8,8 mln dolarów na mocy umów dzierżawy; - rozbudowa powierzchni magazynowej dla produktów rolnych dzięki modernizacji istniejących obiektów i zakupu nowych, za kwotę ok. 7 mln dolarów w latach 2011 – 2012; - sfinansowanie

Jak ziemię zabrać i nie zapłacić

ratuszowym wydziałem nieruchomości. Zdecydowałam się po prostu podzielić swoją działkę nie na dwie, tylko na trzy części; trzecia to właśnie ta zajęta przez ogród. Niestety, inny wydział ratusza nie zgodził się na taki podział, bo do zajętej ziemi nie ma dojazdu. Sam chciał dzierżawy, a teraz nie chce

Mrówki protestowały, kolędy śpiewały

, wtedy miasto podpisałoby umowę dzierżawy działki bezpośrednio z Ekonem. Ale stowarzyszenie nie wierzy w te zapewnienia. - To, co proponuje nam wiceprezydent, to umowa pomostowa na trzy lata. A to oznacza, że nie możemy na tej ziemi inwestować - mówi Elżbieta Gołębiewska. Wczoraj nikt z ratusza nie

Wiceminister Szczot ma kłopoty

tego roku Szczot z Tomaszem B. sprzedali ziemię za ponad milion złotych. Stanisław Kosikowski rolnik spod Kraśnika oświadczył, że to on uprawiał tę ziemię. Ma na to dowód - podpisaną przez żonę Szczota zawartą 20 marca 2004 r. umowę dzierżawy na 10 lat. Dotyczy połowy ziemi, którą Szczot kupił z B

Inwestycje: Złoty Dom zamiast dziury

CN Tower Plaza po latach przerwy rusza z budową Złotego Domu. Inna spółka tego samego inwestora remontuje już sąsiedni budynek po starej drukarni. Oba połączy specjalny szklany łącznik. Prawdopodobnie powstanie też KFC. Zielonogórski magistrat podpisał umowę z CN Tower Plaza na dzierżawę terenu

Kupcy muszą oddać ziemię na Zawarciu

domagają się przekazania im dzierżawionej wcześniej ziemi (ich zdaniem umowa dzierżawy została rozwiązana z naruszeniem prawa) oraz orzeczenia sądowego zakazu sprzedaży spornego terenu. - Moim zdaniem to, co dzieje się w sądzie, nie będzie już miało wpływu na sprzedaż tego terenu inwestorom. Decyzję o

UBB może przedłużyć linię kolejową do Świnoujścia

Umowę o przekazaniu gruntów pod budowę torów Uznamskiej Kolei Uzdrowiskowej UBB po polskiej stronie wyspy Uznam podpisali w poniedziałek wiceprezydent Świnoujścia Andrzej Szczodry i Joachim Trettin z UBB UBB dostała grunty w 30-letnią dzierżawę. Jeszcze w tym roku zamierza wybudować tory od

Grunt to rodzina Leppera

Lepper wylicytował tak wysoki czynsz, że przy wykupie musiałby zapłacić ok. 18 tys. zł za hektar - kalkuluje nasz rozmówca, wysoki urzędnik Agencji.Jednak po podpisaniu umowy dzierżawnej z ANR Tomasz Lepper zrezygnował z dzierżawy ok. jednej trzeciej ziemi - 57 ha (resztę wciąż dzierżawi, ale chce ją

Szef MarcPolu Marek Mikuśkiewicz wodzi miejskich urzędników za nos

wąski pasek ziemi wzdłuż pasażu w zachodniej części obiektu. Firma miała tam postawić osiem pawilonów, ale zajęła prawie dwa razy więcej terenu i zbudowała 24. Co ciekawe, gdy Kaczyński rozwiązywał umowę z Mikuśkiewiczem na grunt, obecny szef PKiN Lech Isakiewicz zgodził się wcześniej, żeby dzierżawa

Ustalą, czy wiceminister wyłudził dotacje unijne

Kraśnika, oświadczył, że to on dzierżawił pole. Dowodem jest podpisana przez żonę Szczota umowa dzierżawy. Dotyczy połowy ziemi, którą były wiceminister kupił z Tomaszem B. Kosikowski zabiegał o podpisanie umowy, bo liczył, że to on otrzyma dopłaty unijne. Jednak rolnik spod Kraśnika nie zobaczył ani

ANR sprzedaje ziemię o 40 proc. drożej

, a 3,3 tys. - dzierżawy. Jak zaznaczyła Kapelko, rosną nie tylko ceny ziemi sprzedawanej z zasobów Agencji, ale także czynsze dzierżawne. Średni czynsz dzierżawny z umów zawartych w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. wyniósł 5,5 dt pszenicy za 1 ha. W porównaniu z I kwartałem 2006 r. czynsz

Spalony Las idzie pod młotek

i czy w ogóle warto obniżać cenę ziemi w kolejnych przetargach. Do wyceny pozostaje jeszcze siedem działek, które zajmują ponad 12 ha terenu w Spalonym Lesie. Oprócz tego miasto zarezerwowało pod dzierżawę trzy działki (blisko 4 ha). Wiadomo już, że w strefie aktywności gospodarczej powstaną

Parking - widmo już niedługo ożyje

terenie działa kilka słynnych w Warszawie antykwariatów, w tym kultowego punktu pana Krzysztofa Jastrzębskiego. - Od 4 lat żyjemy w niepewności - skarży się nam pan Krzysztof. Umowy dzierżawy są nam przedłużane na kilka miesięcy, o pół roku, najdłużej o jeden rok. Żyjemy jak na bombie. A to nie pozwala

Przegrali w sądzie z "Gazetą"

przedsiębiorcą Tomaszem B. wygrał przetarg na 166 ha ziemi po dawnym PGR w Wólce Gościeradowskiej na Lubelszczyźnie. Jednak Stanisław Kosikowski, rolnik spod Kraśnika twierdzi, że to on dzierżawił pole Szczota i Tomasza B. Dowodem ma być umowa dzierżawy na 10 lat połowy tej ziemi, zawarta w marcu 2004 roku

Prezydent Jędrzejczak: kupcy mnie szantażują

o teren przy ul. Jerzego i Przemysłowej trwa od wielu miesięcy. Handlowcy poszli do sądu. Co prawda przegrali sprawę o zwrot nakładów na adaptację targowiska, ale w uzasadnieniu, jakie napisał poznański Sąd Apelacyjny, kupcy dopatrzyli się sformułowania, że zerwanie umowy dzierżawy przez miasto nie

Tysiąc nowych miejsc pracy w Michelin

sprzed dwóch lat z polskim rządem na dzierżawę 82 h ziemi od miasta Olsztyn.

Odkopali drzewa w ekspresowym tempie

Skanska zapewnia, że po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego. Do tego zobowiązała się w umowie dzierżawy.

Sawicki: Rolnictwo to nie fabryka butów. Ceny żywności spadną, jeśli..

uprawiają ziemię po dawnych PGR-ach, mają produkcję dostosowaną do kilkuset czy kilku tysięcy dzierżawionych hektarów, a teraz chce im się odebrać prawo do tej dzierżawy. Kupić też nie będą mogli. To jest uderzenie w najlepszych rolników.- Państwo polskie poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych wyzbyło się

Uniwersytet chce pozbyć się dzieci

powstać nowe przedszkole - zapewnia Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - Ale ratusz musi podjąć w tej sprawie konkretne decyzje. Nie możemy bez końca przedłużać umowy o dzierżawę tego budynku. Tym bardziej, że jest on nam niezbędny. Chcemy przeznaczyć go na potrzeby wydziału

Precedensowy proces dotyczący rozstrzygnięcia Komisji Majątkowej

końca 2012 r. mamy z zakonem umowę dzierżawy zamku za 120 tys. zł rocznie, ale wiemy, że zakonnicy chcieliby tam otworzyć jakiś ośrodek turystyczno-hotelowy i spodziewają się zysku rzędu 40 tys. zł miesięcznie" - powiedział PAP Baldy. Reprezentująca w sądzie Skarb Państwa Prokuratoria Generalna

Prezydent Łomży z zarzutami i bez władzy

, kiedy o nieruchomość stara się więcej niż jeden podmiot, a umowa dzierżawy przekracza długością trzy lata.W latach następnych pierwsza firma próbowała z miastem dogadać się odnośnie uzyskania prawa wieczystego użytkowania tego terenu. Wtedy też zaczęły się dziać dziwne rzeczy, bo magistrat co jakiś czas

Na narty dopiero w styczniu

swoje weto przedstawili członkowie wspólnoty gruntowej, czyli właściciele ziemi, na której znajduje się ośrodek. Od kilku lat są w konflikcie ze Startem (chodzi o niepodpisanie umowy i zadłużenie z tytułu dzierżawy). Rykoszetem oberwało się Centrum Ogrodniczemu, bo wspólnota gruntowa zagroziła, że

Co, gdzie i jak? Prokuratura sprawdza kościelne grunty

szpital w Bestwinie i dworzec PKS w Ostrołęce (obie instytucje podpisały z parafiami umowy wieloletniej dzierżawy) oraz atrakcyjne działki w okolicach Szyndzielni i Dębowca. Władze Bielska-Białej planują tam budowę wielkiego centrum rekreacyjnego.Otrzymane przez parafie grunty w wielu przypadkach miały

Poznański Strzeszynek dla Gumnego

wydzierżawić 2,2 ha ziemi przy jeziorze bez przetargu. Mieści się tutaj ośrodek wypoczynkowy: motel, restauracja Oaza, pomieszczenia administracyjne. - Dotychczasowi dzierżawcy terenu nie wywiązywali się z umów zawieranych z miastem - mówił wczoraj radnym Janusz Rajewski, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i

Bazar nielegalny, ale dalej działa

dalsze handlowanie, odpowiadają, że czekają na to, co będzie się dalej działo. Koło południa na bazarze w centrum ciągle można było kupić warzywa, bieliznę czy produkty spożywcze. Kilku handlarzy rozłożyło skrzynki z warzywami również po drugiej stronie ulicy Fabrycznej - umowa dzierżawy terenu przed

Nart w Ogrodniczkach jednak nie będzie?

regulującej kwestię dzierżawy nie doszło. Podkreślam jednak, że nie ma żadnej negatywnej dla nas decyzji sądu. Moim zdaniem ośrodek istnieje legalnie, bo umowa między nami a właścicielami gruntu nadal obowiązuje - mówi Rodzik. Wczoraj wieczorem w Ogrodniczkach odbyło się spotkanie zwaśnionych stron.

Grunty rolne tylko dla rolników?

, kto nie spełnia tych warunków, może próbować kupić ziemię. Jednak wtedy transakcję może pokrzyżować ANR, której przysługuje w tym wypadku prawo pierwokupu. Prawnicy znaleźli już jednak sposób, jak tego uniknąć. Rolnik zawiera ze swoim kontrahentem trzyletnią umowę dzierżawy z roczną datą wsteczną. W

Kto kupi atrakcyjną działkę po Ursusie?

nową ul. Grobla i halami GRH. Do podpisania aktu notarialnego jednak nie doszło, bo miasto spiera się w sądzie z kupcami o ten teren. Stowarzyszenie Kupców Rynek wcześniej dzierżawiło tu od miasta ziemię pod targowisko. Samorząd wypowiedział umowę dzierżawy, zdaniem kupców, z naruszeniem ich praw do

O. Rydzyk inwestuje w sporty wodne

mieć prawo do pierwokupu ziemi. - Wyraziliśmy zgodę na dzierżawę fundacji za 41 tys. zł rocznie, bo zależy nam na zagospodarowaniu i uporządkowaniu tego terenu - mówi Krzysztofa Bełz, rzecznik centrali KZGW. - Umowa nie została jeszcze podpisana, nad jej projektem pracują prawnicy z RZGW w Gdańsku

Włochy: Małżeństwo urzędników buduje dom na dziko

wziąć w użytkowanie wieczyste. Odpowiedź była jedna - działek budowlanych nie sprzedaje się poza przetargiem. W listopadzie 2004 r., kiedy urzędnikom kończyła się umowa, miasto upomniało się o własność. W kwietniu mieli oddać ziemię, ale zamiast tego rozpoczęli budowę domu bez jakichkolwiek zgód. Ratusz

Czego w policji nie znaleźli inspektorzy NIK

Katowicach wybrała wykonawcę, który nie oferował najniższej ceny. Obszerny raport NIK wskazuje, że inspektorzy, choć ustalali, czy są realizowane inwestycje i remonty, oraz oglądali, w jakich warunkach pracują policjanci, nie odwiedzili ziemi częstochowskiej. A szkoda, bo być może udałoby się w końcu ustalić

Kolejny pozew spółki Forte przeciwko gminie Kraków

sądu, zawartą w uzasadnieniu wyroku. W tamtym postępowaniu spółka wystąpiła również o 410 mln zł odszkodowania z powodu nienależytego wykonania przez gminę umowy dzierżawy motelu Krak przy ul. Radzikowskiego. Powództwo zostało oddalone, bo sąd nie uznał, iż istniała odpowiedzialność miasta wobec spółki

Jak zakonowi odleciało pół miliona

prokuratury przeciwko Markowi P. Umowa dzierżawna obowiązywała do 2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 12 lat. Firma nie bawiła się jednak w zarządzanie parkingiem, lecz od razu go podnajęła.Według prokuratury po dwóch latach dzierżawy Marek P. namówił przeoryszę norbertanek do fikcyjnej (o tym dalej

Kontrowersje wokół dzierżawy zabrzańskiej ziemi

usłyszeliśmy, że wyjeżdża i chętnie się spotka z nami, ale dopiero 8 marca. Wereta twierdzi, że umowa najmu powinna zostać podpisana już 1 marca. - Zorganizowanie przetargu na dzierżawę gminnych gruntów to określony prawem obowiązek i nie ma znaczenia, czy gmina chce wydzierżawić metr, czy kilka

Planują nowe stacje narciarskie w Piwnicznej

wydzierżawienie gminnych terenów pod budowę. - Miejscowy plan od dawna przewiduje tam inwestycje narciarskie. Nie powinno być problemów z pozwoleniem na budowę, o ile mieszkańcy, do których należy większość ziemi, zgodzą się na dzierżawę - mówi. Lokalna opozycja podejrzewa, że zapowiedź inwestycji na Eliaszówce

Prezydent Małkowski każe wyburzyć Star Turist

efekcie pracę straciliby ludzie tam zatrudnieni. Wyburzenie miało być wstrzymane do czasu zakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W 1999 roku Starkiewicz wydzierżawił ziemię od miasta i wybudował na niej biuro podróży. Cztery lata później umowa dzierżawy wygasła, a miasto

Bez Energi, bez pochylni

Synergii pochylnie dzierżawić za stosunkowo niewielką opłatą. Umowa dzierżawy kończy się w sierpniu tego roku. Po tym terminie Synergia może teoretycznie zrobić wszystko - przedłużyć umowę ze stocznią, podwyższyć stawki dzierżawy lub sprzedać ziemię z pochylniami komukolwiek. Pełniący obecnie obowiązki

Konflikt na Butorowym Wierchu: dyrekcja PKL kontra biznesmen

działek, na które PKL miały wcześniej podpisane umowy dzierżawy. W odpowiedzi państwowa firma także zaczęła wykup ziemi. - Jesteśmy większym właścicielem ziemi na Butorowym Wierchu. Bez naszej zgody żadna trasa narciarska nie powstanie - zapowiada wicedyrektor Murzyn. Władze Kościeliska oskarża o

Kupcy z Ryneczku stawiają warunki

Handlowcy ze Stowarzyszenia Kupców Targowiska Wały Dwernickiego wygrali przetarg na jego przebudowę i dzierżawę, ale nie chcą podpisać umowy. Co dalej z modernizacją najpopularniejszego częstochowskiego ryneczku? Tuż przed ogłoszeniem wyniku przetargu miasto zwiększyło swoje wymagania. Są dla

Do Ogrodniczek na narty. Stok już czeka

wspólnoty gruntowej, czyli właściciele ziemi, na której znajduje się ośrodek. Od kilku lat są w konflikcie ze Startem (chodzi o niepodpisanie umowy i zadłużenie z tytułu dzierżawy). Rykoszetem oberwało się Centrum Ogrodniczemu - wspólnota zagroziła, że ośrodek ogrodzi i narciarzy nie wpuści. Doszło do kilku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Umowa

nieodpłatna umowa odpłatna umowa realna umowa rozporządzająca umowa wzajemna umowa zobowiązująca Umowy regulowane przez polski Kodeks cywilny umowa przedwstępna umowa sprzedaży umowa zamiany umowa dostawy umowa kontraktacji umowa o dzieło umowa o roboty budowlane umowa najmu umowa dzierżawy umowa leasingu

Umowa najmu

Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome

Umowa sprzedaży

Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki. Umowa sprzedaży w polskim prawie Charakterystyka umowy

Umowa społeczna

Ten artykuł dotyczy filozoficznego i politycznego pojęcia umowy społecznej, tzw. kontraktualizmu, a nie prawnej teorii kontraktów czy zobowiązań w ramach choćby dogmatyki prawa cywilnego.Termin umowa społeczna łączy w sobie wiele różnych teorii filozoficznych, których tematem są umowy dorozumiane

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich – umowa zawierana między stronami, o przeniesienie praw autorskich. Dotyczy wyłącznie praw autorskich majątkowych co do utworu jako, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 53 Ustawy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.