umiarkowany stopień niepełnosprawności

pc, PAP

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

Pracownicy zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności odnotowują od miesięcy zwiększenie liczby starających się o zmianę stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Według pracowników zespołów część z nich przymuszana jest do tego przez pracodawców. Znowelizowana ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje im wyższe dofinansowanie za zatrudnianie osób z wyższym stopniem niepełnosprawności.

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Od czwartku, 10 lipca, zaczną obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wraca reguła, że z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują oni nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Mazowieckie. Opłata 21 zł za nową kartę parkingową dla niepełnosprawnych

Od wtorku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wydanie nowych kart parkingowych. Do wniosków należy dołączyć fotografię, dowód wniesienia opłaty w wysokości 21 zł i orzeczenie o niepełnosprawności - przypomina Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Od wtorku wymiana kart parkingowych dla niepełnosprawnych

niepełnosprawności. Do tego musi być ustalenie przewodniczącego powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności, że ta osoba ma znaczne trudności z samodzielnym poruszaniem się" - powiedział Piechota. Dodał, że np. osoba niesłysząca, która ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, niekoniecznie będzie

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i żyje za 520 złotych miesięcznie z zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Po tej tragedii wszyscy mówili, że teraz to chociaż będę mogła liczyć na pomoc. Ale na obietnicach się skończyło - żali się kobieta. Nie potrafi wskazać, kto takie obietnice

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

około 5,5 mln osób niepełnosprawnych; najwięcej z nich ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.- Nigdzie na świecie nie dofinansowuje się osób z trzecią grupą, czyli lekką - podkreśla Woźniak-Szymańska. - PFRON wydaje na osoby, które z powodzeniem odnalazłyby się na zwykłym rynku pracy, 1,4 mld zł rocznie. Czy niedosłyszący nie może być w pełni wydajną księgową

Pracodawcy RP: mniej zatrudnionych niepełnosprawnych

ciągu najbliższych lat dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie systematycznie malało, a w przypadku osób ze znacznym stopniem - rosło" - powiedziała Żukowska. Wynika to z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji

Skarżysko-Kamienna. Laptopy i darmowy internet dla 400 rodzin

sytuacji materialnej i osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mogą to być także: samotni rodzice, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, osoby z grupy 50+ spełniające kryterium dochodowe oraz uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce - z rodzin o określonych dochodach

Kto ma większe szanse?

* matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności * z rodzin zastępczych i wielodzietnych * z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo * nauczycieli.

Listonosze pomogą niepełnosprawnym wyborcom

wszystkie przesyłki zawierające głosy wyborcze do obwodowej komisji wyborczej. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wcześniej musi zgłosić taki zamiar w swoim urzędzie gminy. Musi to zrobić najpóźniej 21 dni przed wyborami, czyli do

Senat za głosowaniem przez pełnomocnika

Senat za głosowaniem przez pełnomocnika

Senatorowie wprowadzili poprawki do nowelizacji ordynacji wyborczej, które m.in. rozszerzają zakres wyborców uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika w głosowaniu o osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o przyznaniu renty.Inna senacka

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

niepełnosprawną, zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej, pracodawca otrzymywał 130 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku znacznej niepełnosprawności, 110 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 50 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób z lekkim

TK: głosowanie przez pełnomocnika ułatwieniem dla niepełnosprawnych

"Głosowanie przez pełnomocnika jest jedną z alternatywnych form głosowania, a tym samym jest dodatkową gwarancją korzystania przez obywateli z czynnego prawa wyborczego" - orzekł TK. Jak przypomniał, przez pełnomocnika może głosować wąskie grono wyborców o znacznym lub umiarkowanym

Poznań dyskryminuje głuchoniemych

Poznań dyskryminuje głuchoniemych

osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Będę proponował rozszerzenie katalogu ulg na wszystkie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na rodzaj i przyczynę, a więc również na głuchoniemych - zapewnia Michał Tomczak przewodniczący komisji rodziny, polityki społecznej i zdrowia

Gdzie jest praca? Szukaj pracy z "Gazetą". Oferty z Białegostoku i okolic

Gdzie jest praca? Szukaj pracy z "Gazetą". Oferty z Białegostoku i okolic

Piekuty), - pracownik sprzątający (wymagany umiarkowany stopień niepełnosprawności; Wysokie Mazowieckie), - sprzedawca w sklepie ogólnobudowlanym (Ciechanowiec), - kierowca kat. CE do rozwożenia paliwa (Ciechanowiec), Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 86 275 86 24.

Fundacja Synapsis: osoby autystyczne mogą być cennymi pracownikami

wynosi 180 proc. najniższego wynagrodzenia w Polsce, które równa się 1300 zł brutto. Dofinansowanie dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 100 proc., a dla tych z lekkim stopniem - 40 proc. najniższego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być wyższe o kolejne 40 proc., gdy

Białostoczanie zgłaszają się po darmowe komputery

Białostoczanie zgłaszają się po darmowe komputery

zł netto lub 583 zł netto, *jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; *samotni rodzice, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto; *pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, o

PKW: 9 października - ponad 7 tys. kandydatów do Sejmu i 500 do Senatu

pełnomocnictwa do głosowania. Do głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło się 817 osób, w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille'a zażądały 43 osoby. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chęć posługiwania się nakładką Braille'a

Urząd ujawnił wrażliwe dane osobowe niepełnosprawnych dzieci

Urząd ujawnił wrażliwe dane osobowe niepełnosprawnych dzieci

posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim (...), a posiadają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym" (w tych przypadkach starostwo finansowo traciło, ale pieniędzy już nie odzyska). Były też inne nieścisłości, np. zawyżona liczba wychowanków SOSW korzystających z

Tylko tydzień na dopełnienie formalności ws. głosowania korespondencyjnego

odpowiednich formalności. Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoba, która chce w ten sposób zagłosować, musi do poniedziałku 19 września poinformować o tym właściwy urząd miasta lub gminy. Co ważne - nie musi tego robić

Kaczyński: niepełnosprawni nie mogą być wykluczeni ze społeczeństwa

Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność" Jadwiga Smółko mówiła z kolei o konieczności kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Jej zdaniem należy przywrócić obowiązujący tylko do końca tego roku zapis na temat skrócenia z 8 do 7 godzin czasu pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym

PKW: 9 października ponad 25 tys. obwodów głosowania

pełnomocnictwa do głosowania. Do głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło się 841 osób, w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille'a zażądało 43 osoby. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chęć posługiwania się nakładką Braille'a

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

raczej pewne, bo projekt przygotowali posłowie PO, z inicjatywy rządu, pracodawcy: stracą dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; stracą ulgi podatkowe; dostaną mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem ze

CBOS: Polacy nie wiedzą, kto ma prawo do ułatwień w głosowaniu

, którzy mają zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i chcą głosować korespondencyjnie, mogą zgłaszać się do urzędu miasta lub gminy tylko do najbliższego poniedziałku, 19 września. Nie trzeba tego robić osobiście, można zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela wyłącza także stypendia za wyniki w nauce i sporcie z katalogu dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. Zmienia również m.in. przepisy dotyczące

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela wyłącza także stypendia za wyniki w nauce i sporcie z katalogu dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. Zmienia również m.in. przepisy dotyczące prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku

Prezydent za ułatwieniami w głosowaniu niepełnosprawnych

Nowelizacja zakłada, że osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły w wyborach głosować korespondencyjnie - dla celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy. Nowela przewiduje możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Nowela wyłącza także stypendia za wyniki w nauce i sporcie z katalogu dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. Zmienia również m.in. przepisy dotyczące

Niepełnosprawni burzą się przeciwko miastu

;Gazecie".Inwalidzi w innych miastachKielce i Kraków: inwalidzi narządów ruchu kończyn dolnych w stopniu umiarkowanym jeżdżą za darmo, pozostali w stopniu umiarkowanym - z ulgą; Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Gdynia, GOP: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - bezpłatnie; Grudziądz: inwalidzi

Niepełnosprawni studenci mogą się starać o pomoc z PFRON

stopień niepełnosprawności. Mogą z niego skorzystać osoby uczące się zarówno w systemie dziennym i zaocznym, jak i przez internet. Dofinansowanie może obejmować m.in. opłatę za naukę, koszty zakwaterowania, uczestnictwa w zajęciach lub zakupu sprzętu ułatwiającego czy wręcz umożliwiającego naukę. Żeby

Jeszcze jeden dzień na ustanowienie pełnomocnika na wybory

Za pośrednictwem pełnomocnika zagłosować mogą niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat. Aby skorzystać z tego rozwiązania, najpóźniej do czwartku 29 września wyborca musi złożyć odpowiedni wniosek do

Jeszcze przez tydzień można ustanowić pełnomocnika na wybory

Za pośrednictwem pełnomocnika zagłosować mogą niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat. Aby skorzystać z tego rozwiązania, najpóźniej do czwartku 29 września wyborca musi złożyć odpowiedni wniosek do

PKW: 9 października ponad 25 tys. obwodów głosowania

głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło się 841 osób, w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille'a zażądały 43 osoby. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ocenie przewodniczącego PKW, liczba osób, które zgłosiły chęć

Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców i wniosek ws. pełnomocnika

wyborczego mają prawo wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do

Miasto rozdaje komputery za free, a chętnych brakuje

komputer mogą się też starać pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, o dochodzie nieprzekraczającym łącznej wysokości renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego, tj. kwoty 764,67 zł netto.

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

przekracza kwoty 504 zł (583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Bucior przypomniał, że MPiPS przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

Nowe wyborcze udogodniania dla niepełnosprawnych i niewidomych

Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoba, która chce w ten sposób zagłosować, musi do poniedziałku 19 września poinformować o tym właściwy urząd miasta lub gminy. Co ważne - nie musi tego robić osobiście. Może

Składajcie wnioski, pośpiech wskazany

powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych. Trzeba mieć ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Konieczny jest wkład własny - 10 proc. ? O dofinansowanie do elektrycznego wózka inwalidzkiego mogą się starać dzieci, młodzież i dorośli, u których

Nowe programy PFRON-u

oprzyrządowaniem - do niemal 20 tys. zł. Z kolei z dofinansowania kursu na prawo jazdy mogą skorzystać pełnoletnie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Maksymalna dotacja to 1100 zł. Wnioski należy składać w siedzibie PFRON-u przy al. IX Wieków Kielc 3 do 10 września. Równocześnie

Trzy nowości. Nowe ulgi rodzinne w bielskich autobusach

zasiłku rodzinnego (czyli dochód na osobę nie przekracza 504 zł), a także niepełnosprawni do 24. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Rodziny wielodzietne cieszą się z takich rozwiązań. - Zniżki do teatru czy na basen są potrzebne, ale korzysta się z nich

Złóż wniosek, postaraj się o pieniądze

Tylko do 10 października będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach programu pomocy osobom niepełnosprawnym "Student". O pieniądze mogą się starać ludzie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są: ? studentami studiów magisterskich, wyższych

Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów

książek, pokryciu kosztów rehabilitacji - mówi Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON. Od tego roku o dotacje mogą ubiegać się również uczniowie szkół policealnych, kolegiów, słuchaczy studiów doktoranckich. Aby się o nie starać , trzeba mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

Olga dostanie swoje pieniądze

otrzymała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ważne na cztery lata. Urzędnicy zapewnili, że wszystkie zaległe pieniądze (zasiłki należne od września) rodzina Kupców otrzyma w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Szansa dla niepełnosprawnych studentów i uczniów

Świętokrzyskiego Oddziału PFRON. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Aby się o nie starać, trzeba mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dokument, który potwierdza rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki. Najbliższy termin składania wniosków do PFRON

Wyborcze ułatwienia dla niepełnosprawnych i niewidomych

niepełnosprawni będą mogli zagłosować listownie. Jak podkreślił w rozmowie z PAP szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki, z takiej możliwości może skorzystać wyborca "o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności". Wyborca, który chce skorzystać z głosowania korespondencyjnego, musi

Przedszkole lubi wiedzieć

organizowanego w szkole podstawowej pierwszeństwo mają dzieci w wieku sześciu lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, a także matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

W przedszkolu każą płacić za bezpłatną rehabilitację dzieci

Bartek, pięcioletni syn Beaty Dolny, cierpi na autyzm i padaczkę. Prawie nie mówi, więc w piaskownicy przed domem trudno było mu znaleźć kolegów. Przed rówieśnikami otworzył się dopiero w przedszkolu nr 19, dokąd poza zdrowymi dziećmi chodzą też 24 maluchy o znacznym lub umiarkowanym stopniu

Praca dla niepełnosprawnych

. Producent materiałów budowlanych poszukiwał pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do pracy w biurze, magazynie oraz recepcji. Wśród innych ofert dominowały prace związane z ochroną i dozorem mienia. Ale można było też znaleźć zatrudnienie w kuchni i przy robotach wykończeniowych. Targom

Pomagają znaleźć pracę niepełnosprawnym

było trudno. Nie było reklamy, ludzie o nas nie słyszeli i frekwencja nie była wysoka. Teraz jest znacznie lepiej - mówi Anna Paszkowska, doradca zawodowy. Z pomocy biura mogą korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. - Pomoc dobieram do potrzeb. Robię wywiad z daną osobą

Niepełnosprawni przegrali wojnę o bilety

umiarkowanym. Tu już gra stała się warta świeczki, bo orzeczeniem o niepełnosprawności legitymuje się w Częstochowie blisko 11 tys. ludzi, a tych z upośledzeniem umiarkowanym jest raptem ze 3 tys. Nastąpiło kilkudziesięciominutowe zamieszanie, przewodniczący poszczególnych klubów co chwilę prosili o przerwy

Katowiccy terapeuci uciekają z warsztatów

, które się mną zajmują. Robię rzeczy z ceramiki, rysuję - mówi Izabela Szafraniec. Ma 27 lat i umiarkowany stopień upośledzenia. Od lat przychodzi do warsztatów "Unikat". Pracuje tu 13 osób: rehabilitanci, terapeuci, psychologowie. Część tylko na pół etatu. - Cały etat wynosi 1516 zł brutto

Szkoła wyższa to nie szkoła

, ale "nie dotyczy to studiów" - wyjaśnia Iwona Zakrzewicz, kierownik Oddziału Ustalania Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. - Chyba że dziecko ma umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności lub utrzymuje się samo. Wtedy zasiłek rodzinny dostaje do 24

Czy niepełnosprawny może w policji awansować?

. - Napisałem do komendanta powiatowego. Odpisał, że konkurs nie przewiduje udziału osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. A ja dowiedziałem się, że w ogłoszeniu o konkursie nie było warunku pełnosprawności. - Głogowski komendant faktycznie wyraził się niefortunnie - przyznaje Artur Falkiewicz z

Policja dyskryminowała swego pracownika

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. - Ale w ogłoszeniu o konkursie nie było takiego zastrzeżenia - mówił nam wówczas pan Zbigniew. Skierował sprawę do sądu, domagając się 13 tys. zł odszkodowania. W lutym Sąd Rejonowy w Głogowie oddalił jego pozew, uznając, że Maciejewski, zgłaszając się do konkursu

Niepełnosprawni chcą pracować

ze strony PFRON i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany aż do końca stycznia 2008 r.; są do niego zaproszeni ludzie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czekają na nich fachowcy od doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. Doradca zawodowy pomoże w

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

;rozpoczynającym się 1 września 2008 r. okresie, brane pod uwagę są więc dochody z 2007 r. W przypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym jej stopniu, kwota graniczna jest wyższa i wynosi 583 

Zostali bez zasiłku pielęgnacyjnego

nieporadnym osobom. Zasiłek pielęgnacyjny 144 zł miesięcznie przysługuje na: niepełnosprawne dziecko, osobę niepełnosprawną powyżej 16 roku życia (jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność ta powstała do ukończenia 21 lat) oraz osobom

Sąd oddalił roszczenia niepełnosprawnego wobec policji

przewiduje udziału osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. - Ale w ogłoszeniu o konkursie nie było takiego warunku - mówił nam pan Zbigniew. Artur Falkiewicz z Biura Prasowego KWP przyznał, że głogowski komendant wyraził się niefortunnie. Wymogiem była pełna dyspozycyjność, tymczasem informatyk

Uczą, jak być aktywnym

szansą dla osób niepełnosprawnych", we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym i PFRON-em. Ofertę kieruje do osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kurs obejmuje dziesięć spotkań, dziennych bądź całodobowych. Uczestnicy spoza miasta mają zapewnione darmowe noclegi i

PFRON: pomagamy, ale nie osobom starszym

. Pomoc otrzymują tylko osoby przed emeryturą. Przecież to jawna dyskryminacja starych ludzi! - oburza się pan Henryk. Grzegorz Żymła, szef oddziału PFRON w Katowicach wyjaśnia: - Wiem, że są osoby w starszym wieku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którym można by pomóc finansowo w utrzymaniu

Kończy się nabór do przedszkoli

samotnie je wychowujących, rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz maluchy z rodzin zastępczych. Przedszkola wydają druki kart zgłoszenia. Rodzice muszą je odnieść do 30

Niepełnosprawni chcą pracować

., są do niego zaproszeni ludzie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czekają na nich fachowcy od doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego (przewiduje się udzielenie czterech porad jednej osobie, ale ta liczba ma być traktowana elastycznie). Doradca zawodowy pomoże

Koniec ery zakładów pracy chronionej

niepełnosprawnych, która obcięła dotacje o połowę. Zwrot VAT-u zastąpiono w niej dofinansowaniem wynagrodzenia niepełnosprawnych. Teraz na każdego pracownika z lekką niepełnosprawnością przysługuje dopłata w wysokości 50 proc. pensji minimalnej, z umiarkowaną - 110 proc., a ze znaczną - 130 proc. Co więcej, z

Brutalne przesłuchanie policjantów z Gorlic

po stole Drobny, wychudzony, z zapadniętymi policzkami. Twarz skryta pod długimi włosami i kowbojskim kapeluszem. Jacek P. od dłuższego czasu cierpi na depresję. Z tego powodu ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka). Nie chciał oglądać najdrastyczniejszych

Rewolucja w zasiłkach - relacja z dyżuru

zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na dwoje dzieci: 17-latka i niepełnosprawnego (w stopniu umiarkowanym) uczącego się 20-latka. Dotąd wypłacają mi po 170 zł, a ponoć na niepełnosprawne dziecko jest 250 zł. Czy to prawda? Czy mogę ubiegać się o wyrównanie od listopada 2004 r., kiedy przyznano

Przewodnik po płockich podstawówkach

, upośledzonych w stopniu umiarkowanym, z autyzmem. Szkoła posiada wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do pracy z dziećmi niewidomymi (komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, elektroniczną maszynę brajlowską, linijkę brajlowską, skaner). Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego ul. Cicha 12A, tel

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stopnie niepełnosprawności

pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Umiarkowany stopieńDo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną

Niepełnosprawność

niepełnosprawnej i czynnościach, których nie może wykonywać. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych Dobowy czas pracy pracowników, którzy mają przyznany znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wynosi 7 godzin, a tygodniowy czas pracy wynosi 35 godzin. Lekarz medycyny pracy lub lekarz

Niepełnosprawność intelektualna

intelektualnejStopień upośledzenia w oparciu o iloraz inteligencjiR.Kościelak: Psychologia kliniczna, Skrypt Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1987: 75-85 ? ociężałość umysłowa (50-59) 50-74 ? debilizm (20-49) 25-49 ? imbecylizm (00-19) 00-24 ? idiotyzm Wybrane definicje niepełnosprawności intelektualnejDefiniowanie

Kwestionariusz Oswestry

przedstawia się w skali punktowej 0-50 lub w skali procentowej 0-100% określający stopień niepełnosprawności u badanego chorego.Odpowiednikiem dla części szyjnej kręgosłupa jest formularz NDI (Neck Disability Index)interaktywny formularz Oswestry

Zespół Jarcho-Levina

, umożliwiający jednak praktycznie normalne życie, oraz typ o cięższym przebiegu, określany nazwą dysplazji kręgowo-piersiowej (spondylothoracic dysplasia, STD), charakteryzujący się wąską klatką piersiową oraz zmniejszoną wydolnością oddechową. Dotychczas uważano, że stopień powikłań może powodować ryzyko

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.