ulgi i dopłaty dla niepełnosprawnych

sprawdź też:

niepełnosprawny

Alicja Katarzyńska, Katarzyna Włodkowska, Gdańsk

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

Rządowe cięcia dosięgły i PFRON. Stracą firmy zatrudniające niepełnosprawnych. Ale nie tak bardzo, jak chciały organizacje pozarządowe. - PO nie jest partią proprzedsiębiorczą - mówili pracodawcy

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

Gdańsk wykupi reklamę w ogólnopolskich gazetach. Nie chce, by PFRON płacił krocie firmom zatrudniającym ludzi z lekką niepełnosprawnością. Pomysł popierają niepełnosprawni

Kto ma prawo do renty socjalnej?

Relacja z dyżuru ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w redakcji "Gazety"

Poniedziałek ostatnim dniem na złożenie PIT-a!

Poniedziałek ostatnim dniem na złożenie PIT-a!

do 760 zł wydatków na Internet rocznie. W następnej kolejności wykorzystywana jest ulga rehabilitacyjna (niepełnosprawni mogą odliczyć rocznie 2 tys. 280 zł od dochodu) oraz odliczenia darowizn (odliczana jest kwota darowizny, ale nie więcej niż 6 proc. dochodu). Urzędnicy spodziewają się, że

PO prezentuje "pięć programów dla Polski"

PO prezentuje "pięć programów dla Polski"

dzieci i wnuki nam nie wybaczą - mówiła z kolei o programie dotyczącym infrastruktury prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.Komorowski: Nie dla likwidacji dopłat i zamiany ich na zbrojenia- Chcemy edukacji na odpowiednio wysokim poziomie. Chcemy, żeby studiowały także dzieci z rodzin o trudniejszej

Coraz większe dopłaty dla prywatnych przewoźników

Coraz większe dopłaty dla prywatnych przewoźników

były państwowe PKS-y - był ład i porządek. Zgodnie z ustawą o transporcie publicznym z budżetu wojewódzkiego do każdego PKS-u trafiały tzw. rekompensaty, czyli dopłaty do ulgowych biletów, w formie ryczałtu. PKS-y nie musiały rozliczać się z każdego sprzedanego biletu. Ten zastrzyk gotówki dla wielu

Wybory 2011. Program wyborczy PO. Dużo obietnic, banałów i 300 mld zł z UE

Wybory 2011. Program wyborczy PO. Dużo obietnic, banałów i 300 mld zł z UE

to: budowa tysiąca świetlików - centrów kultury, zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów, radykalne zwiększenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dziecko, stworzenie - w ramach programu "Koperniki" w każdym województwie do 2020 roku

Program wyborczy PO: Następny Krok. Razem

łupkowego - które zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. Kolejne zapowiedzi PO to: budowa tysiąca świetlików - centrów kultury, zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów, radykalne zwiększenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne

Prokuratura wznowi zawieszone śledztwo

zakład pracy chronionej (zatrudnia niepełnosprawnych dzięki czemu korzystała z ulg podatkowych) była też maszynką do wyłudzeń VAT-u i państwowych dopłat. az

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

poręczeniami państwa i dopłatami do obsługi kredytów, q. Wprowadzenie przyjaznego dla inwestorów prawa opisującego plany zagospodarowania przestrzennego, przy zabezpieczeniu uprawnień jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 4. Założenia polityki pieniężnej i finansowej a. Prowadzenie polityki

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; - wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, organizacji i czasu pracy w celu umożliwienia łączenia funkcji rodzinnych z pracą zawodową; - wsparcia startu zawodowego i powrotu kobiet na rynek pracy; - wprowadzenie ulg prorodzinnych w podatku PIT

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

średnich firm. Nie wiemy, jaki jest cel tych postulatów, kto ma się tym zajmować (państwo czy podmioty prywatne) i jakie mechanizmy miałyby zostać zaproponowane (ulgi lub zwolnienia podatkowe, gwarancje państwa, dopłaty do kredytów)? Kto wreszcie miałby się zajmować oceną poszczególnych przedsięwzięć czy

Exposé premiera Tuska - relacja minuta po minucie

Exposé premiera Tuska - relacja minuta po minucie

- mówi uzasadniając plany zwiększenia wydatków budżetowych na kulturę. - Kultura i ludzie kultury to skarb, a nie kłopot - dodaje.11.00 Premier porusza problem równego dostępu do nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych. - Poprzemy uchwalenie przez sejm ustawy antydyskryminacyjnej i uznanie języka

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych reguluje .Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika

Ulga podatkowa

o charakterze rodzinnym, takie np. jak związane z rehabilitacją niepełnosprawnych członków rodziny; ulgi o charakterze stymulacyjnym (np. darowizny na cele społecznie użyteczne, ulga inwestycyjna, ulgi dla małych firm, ulgi dla nowo powstałych firm); ulgi mające charakter zabiegu technicznego (np. zwrot

Subsydia eksportowe

Subsydia eksportowe – dopłaty przyznawane w celu uzyskania nadwyżki eksportowej lub zwiększenia już występującego eksportu na dane dobro. Subsydia eksportowe, w odróżnieniu od subsydiów produkcji krajowej, przyznawane są podmiotom gospodarczym nie w związku z produkcją danego dobra

Usługa powszechna

powszechnej, przychody ze świadczenia usługi powszechnej i korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usługi powszechnej. Prezes UKE odmawia przyznania dopłaty, jeżeli stwierdzi, że zweryfikowany koszt netto nie stanowi uzasadnionego obciążenia przedsiębiorcy wyznaczonego. Do udziału w pokryciu dopłaty

Fundacja Aktywizacja

w trybie blended learning oraz e-learning, pomaga firmom i instytucjom znaleźć i zrekrutować odpowiednich niepełnosprawnych pracowników oraz uzyskać dopłaty do wynagrodzeń, prowadzi działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowehttp://www.aktywizacja.org.pl/uslugi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.