treści kształcenia

PAP

Prezydent podpisał ustawę o szkole sędziów i prokuratorów

Prezydent podpisał ustawę o szkole sędziów i prokuratorów

Za dwa tygodnie wejdzie w życie nowela ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmieniająca model kształcenia w tych zawodach i skracająca o 18 miesięcy aplikację sądową. W piątek Bronisław Komorowski podpisał nowelę - podała Kancelaria Prezydenta.

Kościół walczy o maturę. Obiecał ją jeszcze Giertych

- Dziś w Ministerstwie Edukacji odbędzie się kolejna tura rozmów z przedstawicielami Episkopatu Polski w sprawie religii na maturze - informuje "Rzeczpospolita". Wprowadzenie religii na maturze obiecał w 2007 roku ówczesny szef MEN Roman Giertych

ASP nie przyjęła go na studia, bo odmówił złożenia ślubowania. "To wyraz naszej autonomii"

Grzegorz Gilewicz nie został przyjęty w poczet studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, bo odmówił ślubowania wierności ideałom humanizmu i demokracji. Dziś ASP tłumaczyła się ze tej decyzji przepisami i swoim obowiązkiem kształcenia studentów w duchu poszanowania "dla praw człowieka i demokracji".

MPiPS chce zmian w wykazie prac, których nie mogą wykonywać kobiety

Pracy i Polityki Społecznej, zastrzeżenia do tego przepisu zgłosiła Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy

"Solidarność" walczy z gender. "Szerzy szkodliwe treści"

"Solidarność" walczy z gender. "Szerzy szkodliwe treści"

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przygotowała specjalne stanowisko, w którym sprzeciwia się wprowadzaniu treści gender do szkół i placówek oświatowych."Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści

Rewolucja seksualna w szkołach dla pielęgniarek. Homoseksualizm to (już) nie patologia

Rewolucja seksualna w szkołach dla pielęgniarek. Homoseksualizm to (już) nie patologia

Treści, które zmieniono, znajdowały się w programach nauczania pielęgniarek i położnych od 2003 roku. W 2012 r. w sprawie programów interweniowali u ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza działacze Kampanii Przeciw Homofobii. Pisała o tym m.in. "Gazeta Wyborcza". Programy zmieniono pod

Obowiązkowe lekcje z wiedzy o seksualności od podstawówki. Projekt RP

Obowiązkowe lekcje z wiedzy o seksualności od podstawówki. Projekt RP

potrzeb, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod i środków zapobiegania ciąży, sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS.Zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ustalałby - zgodnie z propozycją - "w drodze rozporządzenia

Polski naukowiec brzydzi się pieniędzmi, a studenci nie potrafią myśleć krytycznie [NAJCIEKAWSZE WĄTKI Z DEBATY TOKFM.PL]

Polski naukowiec brzydzi się pieniędzmi, a studenci nie potrafią myśleć krytycznie [NAJCIEKAWSZE WĄTKI Z DEBATY TOKFM.PL]

kształcenia był tylko liniową sumą treści, które się przekazuje na wykładach. Sens kształcenia musi być czymś więcej. Absolwenci nauczyli się, jak bezmyślnie zdawać testy. A nie nauczyli się myśleć. System, który mamy, powoduje, że absolwenci nie potrafią myśleć krytycznie, współpracować, integrować

Egzamin gimnazjalny 2014, języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI. Jak w ubiegłym roku wypadła część językowa egzaminu gimnazjalnego?

Egzamin gimnazjalny 2014, języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI. Jak w ubiegłym roku wypadła część językowa egzaminu gimnazjalnego?

środków językowych. Dość niski wynik uzyskany przez zdających w zakresie treści (49% z angielskiego, 31% z niemieckiego i 37% z rosyjskiego) wskazuje, że zdający mają problem z komunikatywnym przekazaniem odpowiedzi i ich rozwinięciem. Nieco lepsze wyniki uczniowie uzyskali za spójność i logikę tekstu

Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo zawodowe

"Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy" - informuje kancelaria prezydenta, przypominając, że zmiany dotyczą m.in. podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie

Obowiązkowa edukacja seksualna? "W polskich warunkach to utopia"

Obowiązkowa edukacja seksualna? "W polskich warunkach to utopia"

wspaniale. Podstawowy problem jednak polega na jej ewentualnej realizacji. - Wszystko rozbija się o to, w jaki sposób miałoby być prowadzone to kształcenie. Śmiem podejrzewać, że niewiele by się różniły od zajęć, które są w tym momencie - przewiduje ekspertka.- Nie ma specjalistów, nie ma nawet określonego

Zdrojewski broni ASP: Kto chce studiować, powinien znać statut uczelni

Zdrojewski broni ASP: Kto chce studiować, powinien znać statut uczelni

fragmentu.Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich gdańskiej ASP Jarosław Szymański wyjaśnił, że przywołane w treści ślubowania ideały demokracji nie odnoszą się do "konkretnego ustroju politycznego, a jedynie zasad funkcjonowania społeczeństwa jako takiego, którego częścią jest społeczność akademicka"

Egzaminy on-line na uczelniach dopuszcza projekt nowego rozporządzenia

uczelni. To sprawia, że studia przez internet w praktyce niewiele różnią się od zaocznych. Przepisy można też interpretować na korzyść lub niekorzyść e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) np. zlikwidował swoje e-studia z pielęgniarstwa - chociaż, jak zapewnia jego przedstawiciel, kształciły na

J. Kaczyński pisze do premiera ws. nauczania historii w szkołach

kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie" - uważa lider PiS. Jak podkreślił w liście do premiera, "nikt odpowiedzialny za przyszłość narodu i poziom wykształcenia młodych pokoleń nie może zaakceptować redukcji nauczania historii w programach szkolnych". "Decyzja podjęta przez

"Utrwalanie anachronicznych stereotypów płci szkodzi rozwojowi młodych ludzi". List otwarty w obronie gender

"Utrwalanie anachronicznych stereotypów płci szkodzi rozwojowi młodych ludzi". List otwarty w obronie gender

znaczenie w danym społeczeństwie przypisuje się pojęciom kobiecości i męskości, jakie role wyznacza się jego członkom w zależności od ich płci biologicznej oraz w jaki sposób się je wartościuje. "Płeć społeczno-kulturowa występuje w każdym społeczeństwie, jednak to, jaką jest wypełniona treścią, zależy

Sejm przyjął zmiany w szkolnictwie zawodowym

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 281 posłów, 2 było przeciwko, 140 wstrzymało się od głosu. Jak zaznaczyła przed głosowaniem posłanka Teresa Wargocka (PiS), choć zmiany w ustawie dotyczące kształcenia w szkolnictwie zawodowym idą w dobrym kierunku, to jednak nie spełniają one oczekiwań jakie

Komisje senackie za poprawkami do ustawy reformującej szkoły zawodowe

, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem

Czy muzyka w szkole zaciekawi dzieci? Uczą się Moniuszki oraz "pląsania". "Podstawa programowa to tylko minimum..."

Czy muzyka w szkole zaciekawi dzieci? Uczą się Moniuszki oraz "pląsania". "Podstawa programowa to tylko minimum..."

Prusek tłumaczy: - W podstawie programowej znajdują się obowiązkowe treści nauczania. To obowiązuje w całym kraju i to określa cele główne kształcenia. To minimum, które musi zostać zrealizowane przez każdego nauczyciela danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Plastyczność programów nauczania

Na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano 196. rok akademicki

listy kierunków studiów i towarzyszących im raportów treści kształcenia. Dzięki temu uczelnie takie jak Uniwersytet Warszawski będą mogły stworzyć własne programy nauczania bez ograniczenia ścisłymi standardami ustalanymi przez ministerstwo" - wyjaśniła prof. Chałasińska-Macukow. Przyznała, że

PSL o reformie szkolnictwa zawodowego

"Reforma kształcenia zawodowego musi być dostosowana do XXI w., do nowego rynku pracy i wymogów, jakie stawia rewolucja naukowo-techniczna" - powiedział poseł PSL Tadeusz Sławecki, przedstawiając na konferencji programowej PSL pt. "Zmiany w szkolnictwie zawodowym" nowelizację

Projekt zmian w szkolnictwie zawodowym

przypomniał, że wprowadzana stopniowo od dwóch lat reforma edukacji zakłada, że w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły się uczą, poznają te same treści, obowiązuje ich bowiem na tym etapie edukacji ta sama podstawa

W szkołach ponadgimnazjalnych będą Podstawy przedsiębiorczości

na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości uczniowie poznają: zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmów funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz roli państwa w gospodarce. Zaznajomią się z aktualnymi tendencjami w gospodarce świata i Polski. Realizując treści nauczania podstaw

Rektor KUL: Odpowiedzialność uczonych rośnie w czasach tabloidyzacji dyskursu publicznego

Rektor KUL: Odpowiedzialność uczonych rośnie w czasach tabloidyzacji dyskursu publicznego

wybrali strażnicy - pisze rektor KUL. Ks. Dębiński uważa, że obecnie do człowieka dociera coraz więcej treści, których celem jest "zatoczyć na powrót kamień nad wejściem do grobu Jezusa" i nie dopuścić do rozpoznania Zmartwychwstałego. - Jesteśmy bombardowani informacjami o rzekomych prawdach

Na etykę do SP 7 rodzice dowożą dzieci spoza Torunia. "Wspaniały pedagog". Nowa dyrektorka nie przedłuża nauczycielce umowy

) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści

Najlepsze budowle: Centrum w Lusławicach i Muzeum Żydów

Helsinek SARP-owskie nagrody za najlepszą architekturę. Partnerską, warszawską pracownią przy tym projekcie było biuro Kuryłowicz & Associates. Jury konkursowe chwaliło, że muzeum to zarazem pomnik i symbol, piękna jest i treść, i forma. Projektanci przeprowadzają "przestrzeń zewnętrzną przez wnętrze

Humaniści nowej generacji. Pierwszy taki kierunek w Polsce

interdyscyplinarny i łączyć będą elementy polonistyki, historii, nauk politycznych, dziennikarstwa, a nawet filozofii i socjologii. Do tego duża dawka wiedzy informatycznej i medioznawczej. - Nowy kierunek ma także pokazać, że internet, którym na co dzień się posługujemy, jest pełen treści humanistycznych - dodaje

RPO: edukacja ważnym elementem przeciwdziałania rasizmowi

W liście do minister edukacji Katarzyny Hall, udostępnionym PAP w czwartek, RPO pytała także, czy istnieje możliwość zwiększenia nacisku na tę problematykę w podstawie programowej kształcenia ogólnego. "Oczywiście odpowiedź na list Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie udzielona"

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o szkolnictwie zawodowym

technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te

Deklaracja o współpracy z PiS Wspólnie dla Polski

nasze zobowiązanie wobec Polaków" - brzmi treść deklaracji. "Prawo i Sprawiedliwość ma nowe rozwiązania, ma kompetentnych ludzi, ma wiedzę i ma wielką wolę zmieniania Polski. Ma wolę spełniania marzeń Polaków, odmieniania ich losu. Zróbmy to wspólnie. Wspólnie dla Polski" - czytamy w

Kluby poselskie popierają projekt reformujący szkolnictwo zawodowe

Jak zauważyła Danuta Pietraszewska (PO), efekty kształcenia w obecnym systemie szkolnictwa zawodowego nie są satysfakcjonujące zarówno dla uczniów, jak i dla pracodawców, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian. Posłanka zaznaczyła, że projekt nowelizacji jest zgodny z oczekiwaniami właśnie

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

historyczną". Pytanie tylko, jak to się łączy z treściami, które uczeń poznaje na lekcjach historii. I to nie chronologią wydarzeń, lecz ich interpretacją. - Na pewno polityka historyczna morduje historię w wydaniu szkolnym. Ten przedmiot z trudem można nazwać historią. Historii w szkole po prostu nie ma

Estonia/ AP: Prezydent zarzuca Rosji, że się nie uporała z sowieckim dziedzictwem

) w drugiej wojnie światowej... lecz całkowicie odrzuca jakiekolwiek powiązania z barbarzyńskimi, ohydnymi czynami tego samego reżimu, z jego zbrodniami przeciwko ludzkości" - powiedział 53-letni prezydent Ilves, który kształcił się w USA. Powiedział, że zdecydowanie odrzuca wypowiedzi o treści

MEN chce spokojnego wdrażania wcześniejszych reform

dla wszystkich uczniów takiego samego kształcenia ogólnego, będącego kontynuacją nauczania treści z gimnazjum. Te same treści nauczania ogólnego będą realizowane w I klasach liceum ogólnokształcącego, I i II klasach technikum lub przez całą zasadniczą szkołę zawodową. Ponadto uczniowie szkół

Prezydent w Sejmie: Wojna polsko-polska szkodzi [WIDEO]

; utrudnia poszukiwanie najlepszych rozwiązań nie tylko na najwyższym, ale i lokalnym szczeblu."Musimy odpowiedzieć na zjawisko niskiej dzietności"Prezydent podkreślił konieczność walki z wykluczeniem społecznym. Mówił, że "potrzebne są do tego zmiany w edukacji i poprawa jakości kształcenia

Dygotalny, deal Seremeta z Tuskiem, dodaje grawitacją... Błędy w stenogramach "Wprost". Dziennikarze: Widać, że to było robione w pośpiechu; kompromitacja

absolwentów dziennikarstwa, których pomagałem kształcić przez 35 lat - skonstatował. Gugała: To jest kompromitacja Krytyczny wobec ostatnich artykułów "Wprost" jest także dziennikarz Jarosław Gugała. - Dobre dziennikarstwo polega na tym, że dziennikarze muszą dowieść, że dołożyli wszelkiej

PJN: więcej godzin historii w szkołach

"Bardzo się cieszymy, że dyskutujemy o problemie kształcenie i historii w szkołach" - powiedział podczas konferencji prasowej Migalski. Zaznaczył, że przypadająca w sobotę rocznica sowieckiej agresji na Polskę uzmysławia nam jak ważny jest problem nauczania historii i patriotyzmu. "

Posłowie o poprawkach Senatu do ustawy o szkolnictwie zawodowym

gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem będzie na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania. Dlatego

Senat za poprawkami do nowelizacji ustawy reformującej szkoły zawodowe

liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie od tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści

Senat. Poprawki PiS zachowujące licea i technika uzupełniające

ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie od tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści, obowiązywać ich

PO i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

odpowiednio zabezpieczony. Chcemy by istniał dokument, który na poziomie ustawowym zabezpieczał podstawowe prawa i obowiązki nauczyciela" - powiedziała PAP po podpisaniu porozumienia Kozłowska-Rajewicz. Zwróciła uwagę, że sama treść przepisów musi być wydyskutowana w szerokim gronie, włączającym także

Testy w szkole ogłupiają dzieci

, tłumaczeniu zadań z treścią i oczywiście trenowaniu rozwiązywania testów. Omijają natomiast zadania nietypowe, które pobudzają ciekawość dzieci.Jego zdaniem dzisiejsza szkoła uczy przeciętniaków. Skupia się na przygotowaniu przeciętnego ucznia do zaliczenia testu. Nie ma miejsca na oryginalność, która tak się

Znak przeprasza za "Złote żniwa". "Metoda Grossa budzi wątpliwości"

' otrzymaliśmy wiele krytycznych e-maili i listów. Nie mówię o tych, które zawierały antysemickie czy obraźliwe dla nas treści. Tych, które miały nam utrudnić pracę. Wiele listów pochodziło jednak od ludzi, którzy pisali, że od 30 lat kupują książki Znaku. Na nich się wychowali, kształcili. Ci ludzie kupują

Senat poprawił pomyłkę Sejmu ws. mundurków

głosowało 49 senatorów, 24 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Zgłoszenie takiej poprawki zapowiedział wicepremier, minister edukacji Roman Giertych już na początku marca, zaraz po przyjęciu nowelizacji przez Sejm. Wcześniej identycznej treści poprawkę autorstwa LPR posłowie odrzucili - m.in. głosami

Politechnika Białostocka ukarana przez UOKiK

niekorzyść konsumenta, ale również daje możliwość do swobodnego ingerowania w treść umowy - uzasadnia UOKiK.Urząd przypomina, że umowa uczelni ze studentem powinna określać zasady odpłatności za studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego, a także sytuacje określające możliwości

Doradztwo zawodowe w szkołach to fikcja. Skutek? "Mamy dużo wykształconych ludzi i nic z tego nie wynika"

środki finansowe mają na to przeznaczać. W myśl rozporządzenia zajęcia z doradztwa zawodowego mogą prowadzić nauczyciele lub pedagodzy szkolni "posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu". Jak podkreśla Czepiel, przepisy są na tyle

Kaczyński na PiS-owym Święcie Ludowym: Polska musi być jedna

urodzenia z góry określało losy, losy dzieci, później młodych ludzi, a w końcu dorosłych. Tak być nie może - podkreślił Kaczyński.Jak dodał, jego partia zawsze uważała, że jest jedna Polska. - To hasło jedna Polska musi być wypełnione treścią, ta treść to przywrócenie sprawiedliwości w naszym kraju, w

Najsłynniejsza książka Tammuza przetłumaczona na polski

Awiwie studiował prawo i ekonomię. Uczęszczał też na paryską Sorbonę - kształcił się na kierunku historia sztuki. W latach 1971-1975 służył jako attache ds. kultury w Ambasadzie Izraela w Londynie.Pisarz pracował jako dziennikarz i krytyk literacki. Po godzinach był natomiast malarzem i rzeźbiarzem. - To

Skrócić dystans między szkołą a uczelnią

lepiej przygotowani do studiów. Zależy nam, by kształcić naprawdę dobrze, także na potrzeby politechniki. Zgodnie z treścią porozumienia w programie nauczania poszczególnych przedmiotów szkoła ma uwzględnić sugestie ze strony politechniki. Podobne umowy jak rzeszowski ZSE podpisały także Liceum

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

mundurków zdecydować będzie zaś dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Tworzenie takich rad w szkołach publicznych będzie obligatoryjne. W nowelizacji zapisano także, że raz na trzy lata szkoły będą wybierać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia

Studenci ocenią wykładowców w internetowej ankiecie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Grzegorz Wallner przekonuje, że chodzi o podniesienie jakości kształcenia. - Ankiety w postaci papierowej nie do końca się sprawdzały - mówi profesor. I dodaje, że można było je powielać, można było zmieniać ich treść. Teraz nie ma możliwości manipulacji, bo

NIK: Badania kliniczne? Były nieprawidłowości. A kontrola? Nierzetelna

Jak poinformował rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak, kontrolą objęte zostały wszystkie działające w Polsce uczelnie medyczne (11 uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Ministerstwo Zdrowia. Sprawdzano całą

Wulgarna reklama w szkole na Słonecznym

wisiał w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla, w którym działa gimnazjum i liceum. A dokładniej - w łączniku prowadzącym do basenu, tuż obok drzwi do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. - Plakat przykuwa uwagę, ale nie widzę w nim niczego niestosownego - mówi Joanna z klasy drugiej LO

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

znacznie mniej. Jeśli mają trudności rekrutacyjne, to nawiązują kontakt ze szkołami na swoim terenie. Wtedy kluje się praktyka w firmach, firmy dokładają też swoje trzy grosze do treści kształcenia w szkołach. Ale co zrobić, jeśli potrzeby dotyczą jednej, dwóch osób w całym powiecie, na przykład

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

sobotę PAP. Zdaniem Kaczyńskiego historia, podobnie jak nauczanie języka polskiego, nie jest zwykłym przedmiotem szkolnym. "Edukacja historyczna jest wyrazem szacunku dla przodków, tworzy poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wspólnotę narodową i stanowi niezbędny składnik kształcenia

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

sobotę PAP. Zdaniem Kaczyńskiego historia, podobnie jak nauczanie języka polskiego, nie jest zwykłym przedmiotem szkolnym. "Edukacja historyczna jest wyrazem szacunku dla przodków, tworzy poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wspólnotę narodową i stanowi niezbędny składnik kształcenia

Korwin-Mikke chce przekazywać dietę niepełnosprawnym dzieciom

którym deklaruje przekazywanie swojej diety na rzecz Fundacji Indywidualnego Kształcenia - w nadchodzącej kadencji i w kolejnych, jeśli dostanie się do parlamentu."Chodzi o indywidualne kształcenie dzieci niepełnosprawnych fizycznie w kierunku rozwoju ich zdolności umysłowych. Jeśli dziecko jest

Mija 195. rocznica założenia Uniwersytetu Warszawskiego

Administracyjnych (w 1808 r.) oraz Szkoły Lekarskiej (w 1809 r.). "W swej treści dyplom ten nie odbiegał od podobnych aktów w innych krajach, zwłaszcza zaś od wcześniejszego o kilka lat (1811) aktu erekcyjnego uniwersytetu berlińskiego: uczelnia otrzymała swobodę w dziedzinie nauczania, nadawania stopni

Giertych oburzony, bo TVP o nim nie informowała

Wicepremier, minister edukacji narodowej Roman Giertych skierował do prezesa TVP protest, bo telewizja nie poinformowania o jego propozycji dot. kształcenia młodzieży polonijnej. Propozycję tę minister przedstawił wczoraj w Brukseli. - Ten fakt przyjmujemy z oburzeniem - napisała w oświadczeniu

Roman Giertych: polska matura dla polonijnej młodzieży i powrót do kraju na studia

, gdzie już od II wojny światowej istnieje polonijny społeczny system kształcenia w soboty oraz w Irlandii, dokąd ostatnio wyjechało bardzo wielu Polaków. O swoim pomyśle Giertych rozmawiał w Brukseli ze swoim irlandzkim odpowiednikiem. Jak ocenił na konferencji prasowej, reakcja irlandzkiego urzędnika

USA. Mistrzowie malarstwa hinduskiego w Metropolitan Museum of Art

stylów i okresów dynastycznych, z naciskiem na tematykę i treść narracji. Ostatnie badania zaczęły jednak łączyć innowację w stylu z konkretnymi artystami i ich rodowodami. Umożliwiło to ustalenie bardziej precyzyjnej chronologii indyjskiego malarstwa. Do najwybitniejszych z zaprezentowanych prac należą

Komisja ds. dialogu katolików i mariawitów zakończyła prace

dokumenty: "Dwustronna refleksja o treściach podstawowych pism Matki Marii Franciszki Kozłowskiej (założycielki mariawityzmu - PAP) dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia" oraz "Ze źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1906". Druku dokumentów podjął się każdy z

"Urodziny Tuwima" w piątek w Łodzi

zmontowany w teledysk i stanie się zapowiedzią przyszłorocznej edycji urodzin poety" - poinformowała PAP Kinga Jurkiewicz z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Impreza organizowana jest przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do pisania podręczników szkolnych. Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana w życie stopniowo przez siedem lat - za rok obowiązywać

POsłanka pomoże rehabilitantom

Krystyna Skowrońska, posłanka PO, chce rozmawiać z prezesem NFZ-etu o sprawie rehabilitantów z Rzeszowa, którym grozi utrata pracy O problemach rehabilitantów już pisaliśmy na łamach "Gazety". Chodzi o absolwentów wychowania fizycznego o specjalności rehabilitacja, których kształciło

Ja wam dam kontrakt

List do redakcji Treść wywiadu z dyr. NFZ Andrzejem Woźnym ["GW", 20 lutego] dogłębnie ujawnia niekompetencję "twórców" ochrony zdrowia w Polsce. Dyr. Woźny szczerze mówi: konkurs jest na kardiologię, a nie dla klinik czy szpitala wojskowego. Ale przecież absurdem jest

Integracja z Romami? To po prostu się opłaca

strony także postawy - "a tam, lepiej sobie odpuśćmy, oni nie chcą się kształcić". Odmienność kulturowa nie zdejmuje z rodziców romskich obowiązku wysyłania dzieci do szkoły, ale należy tę szkołę i tę edukację zrobić jednocześnie przyjazną i wymagającą. Trzeba rozmawiać i tłumaczyć, że

Wydawcy podręczników grożą Uniwersytetowi Wrocławskiemu. "Niedorzeczne"

("E-podręczniki kształcenia ogólnego") zanim dojdzie do działań, które spełniają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji" - pismo o takiej treści od kancelarii radców prawnych otrzymał właśnie Uniwersytet Wrocławski."To jakby poborowy musiał się zgłaszać z własnym karabinem". Kto

Szpitale wpuszczą studentów niepublicznych szkół

Zdrowia, z którego wynika, że nawet w takiej rzeczywistości prawnej, jaka jest, istnieje możliwość kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Treść pisma jest pokrętna, ale: - Drzwi zostały już uchylone - cieszy się profesor Maciąg. W tym piśmie z jednej strony urzędnicy podtrzymują: "szkoła

Nauczyciele do nauki

Podkarpacki kurator oświaty chce, aby każdy nauczyciel, zanim trafi do pracy w szkole, jeszcze na studiach miał obowiązkowe zajęcia przygotowujące go do kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie O problemach niepełnosprawnych dzieci pisaliśmy w poniedziałkowym wydaniu "Gazety

Mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach

, minister edukacji Roman Giertych już na początku marca, zaraz po przyjęciu nowelizacji przez Sejm. Wcześniej identycznej treści poprawkę autorstwa LPR posłowie odrzucili, m.in. głosami PiS-u. Premier Jarosław Kaczyński tłumaczył później, że to była "klasyczna pomyłka". Trzy podręczniki, a nie

Hall: Edukacja przedszkolna i reforma programowa priorytetami

poprzedzi reforma programowa i dostosowanie treści kształcenia do wieku uczniów. Nauka w pierwszych klasach szkoły podstawowej będzie bardziej zbliżona do metod pracy z dziećmi w przedszkolach, czyli nauka poprzez zabawę - dodała wiceminister Krystyna Szumilas.Najbliższy rok szkolny 2008-2009 - MEN chce by

Fobia odżywa

Kombatanci i Liga Polskich Rodzin nie chcą, żeby w Przemyślu powstała uczelnia, która kształciłaby Polaków i Ukraińców. Na razie odnieśli sukces, Ministerstwo Edukacji wstrzymuje się z wydaniem zgody na przekształcenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Państwową Wyższą Szkołę

Bardziej konsekwentny niż minister?

Maciej Karasiński obejmował stanowisko podkarpackiego kuratora oświaty, Dariusz Iwaneczko, wicewojewoda, zapowiedział "sanację kształcenia propatriotycznego i propaństwowego". - Chcemy wracać do wzorców II Rzeczpospolitej. Realizowany wówczas model sprawdził się podczas II wojny światowej

Kubicki szydzi z Pitery, a potem przeprasza

Zielonogórska afera korespondencyjna zaczęła się od anonimowego donosu, który trafił do posłanki Julii Pitery, pełnomocnika rządu ds. walki z korupcją. Anonim prosił o zbadanie, czy w zielonogórskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego nie dochodzi do nadużycia władzy. Przy projekcie

"Rzuć pan bachora i chodź pan tańczyć". Tak wygląda "Nędza Warszawy". Przeczytaj reportaż Janusza Korczaka sprzed 113 lat

, jak umiejętnie pomagać biednym, bo "nieudolne ofiarowanie datku kształci dzieci na zawodowych żebraków, popiera indywidua bardzo wątpliwe, rozgorycza ludzi ciężko i uczciwie pracujących, odciąga pieniądze od prawdziwie potrzebujących pomocy". ----------------------------------------- Nędza

Nowa szkoła w Poznaniu

polega na tym, by harmonijnie rozwijać u dzieci myślenie, poznawanie świata, uczucia i wolę - do tego celu należy dobrać treści kształcenia, a nie odwrotnie. Rodzice, którzy zakładają w Poznaniu waldorfską podstawówkę, dotychczas mieli dzieci w przedszkolu pracującym takimi właśnie metodami. - Chcemy

ZNP przeciwny Narodowemu Instytutowi Wychowania

problematyką wychowania. W kraju jest ich około 700 - mówił wczoraj Broniarz. Związkowcy chcą, by pieniądze potrzebne na działalność NIW (w 2007 roku ma to być koło 11 mln zł) przeznaczyć na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. ZNP zarzuca rządowi, że przy pracach nad projektem ustawy o NIW nie

Giertych chce przyciągnąć polonijną młodzież na studia do kraju

Wicepremier i minister edukacji Roman Giertych ujawnił w piątek w Brukseli pomysł na przyciągnięcie z powrotem do kraju młodzieży polonijnej - chce, by w soboty kształcili się u siebie w polskim systemie edukacyjnym - tak, by po zdaniu matury podjęli darmowe studia w Polsce. "Gdyby udało

Giertych o liście intencyjnym ws. polskich sobotnich szkół zagranicą

rozmowy, to było dopiero zaanonsowanie tematu" - dodał. Według niego, system szkół sobotnich w Irlandii powstałby przy wykorzystaniu doświadczeń z Wielkiej Brytanii, gdzie już od II wojny światowej istnieje polonijny społeczny system kształcenia w soboty. Mówiąc o nim minister edukacji zwrócił

Kubański biskup zamknął niezależne pismo

drastycznie też ograniczył działalność stworzonego przez poprzednika Ośrodka Kształcenia Obywatelskiego w swojej diecezji. Spór o przyszłość pisma i Ośrodka dojrzał, gdy biskup ocenzurował teksty do 78. numeru "Vitrala", w tym m.in. wywiad z Lechem Wałęsą.Potwierdza to pośrednio wczorajszy komunikat

Konkursowe lektury ze scenami przemocy

biblioteki. Uczestnicy konkursu muszą się wykazać umiejętnością sięgania do różnych źródeł informacji, to jedna z podstawowych umiejętności kształconych na poziomie szkoły podstawowej - mówi Jerzy Cypryś, wicekurator oświaty. Polonistka: To gra konwencją Jak życzy sobie organizator konkursu, nazwisko

Kto nie lubi "To lubię"?

usunąć treści o zajęciu przez Polskę Zaolzia jako "nie do końca pożądane".To również Izworska blokowała podręcznik biologii, bo nie chcieli dopisać, że wkładka domaciczna działa wczesnoporonnie, i podręcznik do angielskiego, bo były tam lekcje o Halloween, które "nie przystają do naszej

"Program PO: klarowny, ale niespójny". I co z tymi PIT-ami? [KOMENTARZ]

- spadek poziomu nauczania - przestrzega. Jego zdaniem wprowadzenie e-podręczników powiększy przekonanie, że wszystko można znaleźć w Internecie. - A łatwość dostępu i korzystanie z niego będzie prowadziła do tego, że uczniowie będą automatycznie szukali innych, uproszczonych treści w sieci.Według

Następca Dalajlamy może nie pochodzić z Tybetu

procedury" - tej treści oświadczenie chińskie MSZ przesłało agencji AP.Kiedy podczas niedanego pobytu w Tokio Dalajlama powiedział japońskiej prasie, że Tybetańczycy nie zgodzą się na następcę wyznaczonego przez Chiny, chińskie MSZ również zareagowało ostrą krytyką.Dalajlama opuścił Tybet w 1959 roku

Następca Dalajlamy może nie pochodzić z Tybetu - test

procedury" - tej treści oświadczenie chińskie MSZ przesłało agencji AP.Kiedy podczas niedanego pobytu w Tokio Dalajlama powiedział japońskiej prasie, że Tybetańczycy nie zgodzą się na następcę wyznaczonego przez Chiny, chińskie MSZ również zareagowało ostrą krytyką.Dalajlama opuścił Tybet w 1959 roku

SMS-y i światło dla Einsteina

- wyjaśniała we wtorek popołudniu Elżbieta Wołoszyn, koordynatorka akcji "Fizyka oświeca świat", nauczycielka fizyki i matematyki w rzeszowskim Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego. Rzeszowianie z tej okazji przygotowali spotkanie z prezentacjami i pokazami fizycznymi. - Swój udział w akcji

Komisarz Huebner: dofinansowanie dla szkoły o. Rydzyka może być niezgodne z prawem UE

poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną".- Czy Komisja jest świadoma, że propozycja polskiego Programu Operacyjnego zawiera wsparcie dla projektu, który miałby być prowadzony przez instytucję pod kontrolą osoby, której radio było potępiane za nadawanie treści rasistowskich i

Europejscy Zieloni pytają o unijne fundusze dla szkoły ojca Rydzyka

wsparcie dla projektu, który miałby być prowadzony przez instytucję pod kontrolą osoby, której radio było potępiane za nadawanie treści rasistowskich i ksenofobicznych? - dopytują się eurodeputowane.Przypominają także, że KE ma prawo do zamrożenia części unijnych funduszy, gdyby Polska nie wypełniła

Komisja "Solidarne Państwo" za obowiązkowymi mundurkami szkolnymi

poprawki zapowiedział wicepremier, minister edukacji Roman Giertych już na początku marca, zaraz po przyjęciu nowelizacji przez Sejm. Wcześniej identycznej treści poprawkę autorstwa LPR posłowie odrzucili - m.in. głosami PiS-u. Premier Jarosław Kaczyński tłumaczył później, że to była "klasyczna

Sprawdź umowę jaką podpiszesz ze swoją uczelnią

W czwartek Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego zaakceptował treść umowy, jaką uczelnia będzie od tego roku akademickiego podpisywać z każdym studentem uczącym się w trybie zaocznym i wieczorowym. Umowę ze strony uczelni parafuje dziekan. Znajdą się w niej szczegółowe informacje dotyczące nie tylko

MEN i spór filozoficzny

sześciolatki). Poza tym chce zmienić system nauki w liceum (pierwszy rok to kształcenie ogólne, dwa następne - ścisła specjalizacja). Nowa filozofia jest też ważna, bo w 2010 r. będzie miała debiut na maturze jako przedmiot dodatkowy do wyboru. - Ale podstawa promowana przez MEN jest zbyt ambitna - twierdzi dr

Studenci, pilnujcie umów z uczelniami

Społecznej właśnie przygotowuje się do podpisywania kontraktów z nowymi studentami. Nigdy wcześniej tego nie robiła. To nowość także dla uczelni państwowych. - Zawieramy je ze studentami zaocznymi. Treść umowy jest konsultowana z samorządem studenckim. Będziemy je podpisywać na początku października - mówi

Ministerstwo chce przejąć szkołę w Podzamczu

, że powiat kielecki chce (...) zlikwidować kształcenie w zawodach rolniczych na terenie swojego powiatu" - napisał do kieleckiego starosty Zenona Janusa podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan K. Ardanowski. Wiceminister argumentuje, że szkolenie rolników jest konieczne

Podręcznik wykorzystania ZPORR

Wreszcie jest! Po długich miesiącach pracy, ministerstwo gospodarki zakończyło prace nad oficjalnym "podręcznikiem" wykorzystania unijnych środków strukturalnych, przeznaczonych na rozwój regionalny. "Gazeta" - jako pierwsza w kraju - przedstawia treść jego pierwszej wersji

Rodzice zakładają szkołę waldorfską

pierwszej szkoły opracował Rudolf Steiner. Jego pedagogika polega na tym, by harmonijnie rozwijać u dzieci myślenie, poznawanie świata, uczucia i wolę - do tego celu należy dobrać treści kształcenia, a nie odwrotnie. Rodzice, którzy zamierzają stworzyć szkołę waldorfską w Poznaniu, dziś mają dzieci w

Nielegalny nabór na kieleckiej uczelni

informatyka - pismo takiej treści otrzymaliśmy od Filipa Goździewicza z biura informacji MNiSW.Problemy ze studiami inżynierskimi z informatyki pojawiły się na WSU już w ubiegłym roku. Stało się tak za sprawą negatywnej oceny, jaką temu kierunkowi wystawiła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Zajmuje się ona

Przemówienie do pielgrzymów litewskich

pielęgnowaniem i utrwalaniem języka i kultury litewskiej jest Liceum Ogólnokształcące w Puńsku. Tylko na tej drodze, poprzez kształcenie młodzieży, zapewnicie przyszłość i trwałość waszej tożsamości litewskiej. W życiu waszej społeczności starajcie się doprowadzić do doskonałej pełni te wskazania, które z

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej w katedrze wawelskiej

matki ludów.To miejsce, na którym się spotykamy, przemawiało do całych pokoleń. Zaklęta w nim jest najgłębsza i najrdzenniejsza treść Ewangelii, wpisana w dzieje naszej Ojczyzny przed sześciuset laty. Bardzo, bardzo pragnąłem być tutaj właśnie w tym roku - 1987, kiedy nasi bracia Litwini, współtwórcy

Premier ustawia ministrów

LPR mają pełne poparcie PiS - wychowanie patriotyczne, nadanie nauczycielom statusu funkcjonariusza publicznego (ostrzejsze kary za znieważanie przez uczniów), uwzględnianie stopni z zachowania przy promocji do następnej klasy, monitoring szkół, blokowanie "wiadomych treści" w internecie

Nauczyciel- byle nie brzydal

Rzeszowski, który także na wielu kierunkach kształci nauczycieli, nie wymaga od kandydatów takich zaświadczeń. Na stronie internetowej NKJO w Rzeszowie, kształcącego nauczycieli języków obcych, w dziale poświęconym rekrutacji podpięty jest druk świadectwa lekarskiego, które musi zdobyć każdy kandydat

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Polityka kształcenia

kształcenia i doskonalenia zawodowego - zmniejszenie rekrutacji do szkół przygotowujących kandydatów do zawodów nieatrakcyjnych, o małym popycie - polepszenie elastyczności kształcenia w zakresie czasu nauki, organizacji systemu szkolnego i treści nauczania - rozszerzenie profilu kształcenia i ograniczenie

Proces kształcenia

intencjonalnym, to jest świadome inicjowanym i prawidłowościowym.1 Można powiedzieć, że proces kształcenia to zespół czynności nauczycieli i uczniów, oraz zastosowanie takich środków i warunków, jakie służą wywołaniu pożądanych zmian wśród uczniów. Proces kształcenia obejmuje: nauczycieli, uczniów, cele i treści

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia obejmuje analizy bieżącego stanu oświaty oraz kierunki i propozycje jej dalszego rozwoju. Powstała z koncepcji Komisji Europejskiej (Komisja Europejska) i była skutkiem dyskusji o potrzebie znaczących zmian w polityce edukacyjnej krajów europejskich

Psychologia wychowawcza

Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania

Nauczanie

Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.