sąd konsumencki

mam

Przekonaj się do sądu konsumenckiego

Przekonaj się do sądu konsumenckiego

Inspekcja Handlowa zaprasza dziś i jutro (14-15 listopada) na Dni Otwarte.

SN potwierdził prawo stowarzyszeń konsumenckich do zaskarżania umów

Stowarzyszenie konsumenckie może zaskarżyć zapisy w umowach nawet, gdy wcześniej zakwestionował je prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wynika z piątkowej uchwały Sądu Najwyższego. Chodziło o stowarzyszenie masowo pozywające do sądu różne firmy.

Jutro sąd zdecyduje, czy BRE Bank złamał prawo konsumenckie

Jutrzejszą rozprawę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) grupa tzw. nabitych celebruje już w internecie od pewnego czasu. Na ich stronie internetowej www.nabiciwbrebank.pl pojawiał się nawet zegar odliczający czas do rozprawy. To już drugi termin, poprzedni przypadał w lipcu, ale

Rencista z Lublina: chcę zostać bankrutem

upadłościowych i naprawczych. Rencista z Lublina chce, by sąd umorzył mu długi. Ale upadłość konsumencka to proces długi, skomplikowany i wiąże się z określonymi konsekwencjami. - W pierwszym etapie jest postępowanie likwidacyjne i konsument musi się liczyć z tym, że jego majątek zostanie zlicytowany, a

Holenderski bank DSB zbankrutował po wezwaniu do wycofania depozytów

- Sąd doszedł do wniosku, że zrobiono wszystko, co możliwe, aby uratować bank, nie widać jednak przesłanek, aby udało się osiągnąć ten cel - podał w oświadczeniu sąd w Amsterdamie. W czwartek sąd dał holenderskiemu bankowi czas do piątku w południe na znalezienie nowego inwestora. Prezes banku Dirk

UOKiK: Nieuwzględnione reklamacje przed sąd polubowny

Osoby, które kupiły wadliwy towar, a sklep nie chce uwzględnić ich reklamacji, mogą dochodzić swoich praw przed polubownym sądem konsumenckim - przypomnieli na środowej konferencji przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcji Handlowej. Jak poinformował prezes

"Polska": Konsument będzie w końcu mógł ogłosić bankructwo

Od stycznia przyszłego roku każdy, kto nie z własnej winy wpadł w długi, będzie mógł ogłosić bankructwo - donosi dziennik "Polska". Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będzie mogła raz na 10 lat złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wczoraj rząd

Spory z operatorem można rozstrzygać polubownie

Spory konsumenckieStały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. w 

MS przedstawiło założenia zmian w upadłości konsumenckiej

Konsument będzie mógł ogłosić upadłość nie częściej niż raz na 10 lat. Upadłość konsumencka jest możliwa już obecnie, ale od 2009 r. sądy ogłosiły tylko 60 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oddaliły i zwróciły ponad 1900 wniosków - głównie z tego powodu, że

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

17.01. Warszawa (PAP) - Ważne tylko jeden dzień formularze informacyjne PKO BP o warunkach pożyczki czy brak sprecyzowania przez bank, kiedy i o ile może zmienić się oprocentowanie kredytu konsumenckiego - to zarzuty UOKiK wobec banku PKO BP, na który Urząd nałożył ponad 29 mln zł kary. Bank

UOKiK nałożył ponad 12 mln zł kary na Providenta

klienta w domu oraz dodatkowej opłaty przygotowawczej w całkowitym koszcie pożyczki i w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. "Zgodnie z prawem, przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki klient musi zostać poinformowany na specjalnym formularzu o wszystkich kosztach związanych z udzieleniem

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

listopadzie 2012 roku. "Wątpliwości wzbudziły wzorce umowne o kredyt konsumencki, które zawierały niedozwolone postanowienia, a także niewypełnienie przez bank obowiązków informacyjnych. Łącznie prezes urzędu zakwestionowała sześć praktyk PKO BP" - napisano. Jak wyjaśnił UOKiK, bank zastrzegał, że

PiS obiecuje uproszczenie procedur dotyczących upadłości konsumenckiej

przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.(PAP)

Gdzie rozsądzić spór?

? Polubowny sąd konsumencki IH w Warszawie - ul. Sienkiewicza 3, tel. 0 22 827 68 48 (bezpłatnie), spsk@wiih.org.pl;? Bankowy Arbitraż Konsumencki - ul. Kruczkowskiego 8, tel. 0 22 48 68 415 (są opłaty);? Sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, tel. 0 22 333 73

Sejm przyjął upadłość konsumencką

Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na dziesięć lat

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

warunkach sprzedaży konsumenckiej. Krzysztof K. nie zamierzał płacić tłumacząc się, że ustawa go nie obowiązuje, bo nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Sąd jednak uważał inaczej.Działasz jak przedsiębiorstwo? Płacisz jak przedsiębiorstwo"Liczba i częstotliwość zamieszczanych ofert (około

Sejm przyjął nowelę usprawniającą walkę UOKiK z kartelami

Teraz nowelą zajmie się Senat. Za jej przyjęciem opowiedziało się 294 posłów, przeciw był jeden, a 134 wstrzymało się od głosu. Szef UOKiK Adam Jasser ocenił, że nowela wzmocni system ochrony praw konsumenckich w Polsce. "UOKiK będzie się starał z każdej sprawy wyciągać wnioski

Upadłość konsumencka i nowy start nie dla wszystkich

Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie znacznie ograniczone - donosi "Rzeczpospolita". Z możliwości nowego finansowego startu nie skorzystają między innymi osoby dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Problemy mogą mieć także ci z kredytem konsolidacyjnym oraz nadmiernie

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

konsumenckiej będzie decydował sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena, czy wniosek jest zasadny. Upadłość konsumencka ma być wyjątkiem, a nie regułą. Będzie można z niej skorzystać raz na 10 lat, tylko w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych

SOKiK uchylił decyzję UKE ws. 100 mln zł kary dla TP za Neostradę

Sprawa była rozpatrywana przez SOKiK po raz drugi. Wyrokiem z 10 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny uchylił bowiem poprzedni wyrok SOKiK, uchylający wspomnianą decyzję, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą

Komisja Gospodarki: 6-miesięczne vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

;ryzyko, że Polska będzie płaciła w związku z tym jakieś kary, naprawdę jest minimalne". Szef UOKiK przekonywał też: "Dokonujemy dość dużej zmiany, wzmacniamy znacznie prawa konsumenckie, ale by te przepisy gładko weszły w życie, przedsiębiorcy oraz rzecznicy konsumentów muszą mieć czas, by

"Polska": Zadłużeni Polacy będą mogli ogłosić upadłość

. Po otrzymanie decyzji o umorzeniu długu, syndyk zlicytuje majątek dłużnika. Za zlicytowaną kwotę bankrut otrzyma pieniądze na roczny czynsz w prywatnej kwaterze. Jeśli nadal przestanie spłacać ustalone przez sąd raty, upadłość zostanie uchylona. Skorzystanie z upadłości konsumenckiej oznacza także

UOKiK: ponad 726 tys. zł kary dla Santander Consumer Bank

konsumenckiego - czyli do 80 tys. zł - mogą wynieść maksymalnie 5 proc. kwoty kredytu. Nie można przekroczyć tej granicy, bez względu na to, czy opłaty pobiera bank, instytucja finansowa czy pośrednik.Postępowanie przeciwko Santander Consumer Bank rozpoczęło się na początku roku, po skargach klientów. Sprawę

Połowa Polaków chce upadłości konsumenckiej

klientom, natomiast średnio zamożnym podwyższyć oprocentowanie. Sąd Najwyższy uznał projekt za rozwiązanie kontrowersyjne. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że projekt nie chroni praw wierzycieli. Badanie "Upadłość konsumencka" zrealizowano w połowie

Ustawa ma dwa lata, a z przepisów skorzystały... 22 osoby

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały, iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości

"Dziennik Gazeta Prawna": Zadłużeni nie potrafią upaść

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika

Od wtorku konsumenci będą mogli ogłaszać upadłość

pozostały zostanie mu umorzony. Wtedy będzie mógł dorabiać się majątku od nowa, bez obawy, że zlicytuje go komornik.Rozpoczynając postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką, trzeba będzie wystąpić do sądu rejonowego - właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika - i zapłacić 200 zł wpisowego. Sąd po

Kluby za projektem noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

kontroli decyzji Urzędu w tym zakresie. Ocenił, że przedsiębiorca powinien móc zwrócić się do sądu, czy odmowa UOKiK jest zgodna z prawem. "Klub PiS składa poprawkę idącą w kierunku zapewnienia kontroli decyzji Urzędu" - zapowiedział. P.o. prezesa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przyznała

Streżyńska: Prawo pozwala karać operatorów, ale nie chroni dobrze klientów

Przemysław Poznański, Tomasz Grynkiewicz: - Czy decyzja UKE o nałożeniu kary daje klientom operatora możliwość domagania się odszkodowania?Anna Streżyńska, prezes UKE: - Niestety, nie. Konsumenci nie mogą iść do sądu na podstawie naszej decyzji. Pod tym względem system ochrony konsumentów wymaga

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat, w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy).O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie

Ekolodzy: Danone oszukuje niemieckich konsumentów

W najnowszej reklamie emitowanej w Niemczech Danone poleca kupowanie jogurtów nie tylko ze względu na ich wartości odżywcze, ale także ekologiczne opakowanie. Zdaniem ekologów z Deutsche Umwelthilfe (DUH) producent żywności wprowadza konsumentów w błąd. Organizacja konsumencka Foodwatch mówi wprost

Jeśli masz problem z zakupami...

Po pomoc w sprawach konsumenckich zgłaszają się wszyscy: ci, którzy wyczerpali już wszystkie możliwości i nadal czują się pokrzywdzeni przez sprzedawcę, ci, którzy czują się tak bardzo pokrzywdzeni, że nawet nie próbują sami walczyć o swoje prawa, a nawet ci, którzy stoją po drugiej stronie lady

Naomi Campbell oskarża czekoladę Cadbury o rasizm

"Independent". I zapowiedziała, że "rozważa każdą opcję" - od zorganizowania konsumenckiego bojkotu produktów Cadbury po pozew do sądu.Działacze Operation Black Vote, organizacji lobbującej na rzecz czarnoskórych wyborców w Wielkiej Brytanii, wysłali list do Cadbury żądając

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

; - uzasadnił wiceminister. Zaznaczył, że nowe przepisy chronią też wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie będzie realizował postanowień sądu, to sąd umorzy postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej. Oznaczać to będzie, że dłużnik nie skorzysta z dobrodziejstw ustawy. Upadłość konsumencką będzie można ogłaszać

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

działalność gospodarczą. Projekt rządowy zakłada, że o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena czy wniosek jest zasadny. Według projektu autorstwa PiS

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

nastąpić wtedy, gdy zadłużenie spowodowane jest np. długotrwałą chorobą czy wypadkiem. Natomiast rozpoczęcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości nie będzie możliwe wtedy, gdy powodem zadłużenia jest zwolnienie z pracy.O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego ma

Pozwy zbiorowe ożywiły zbuntowanych klientów banków. Będzie gorąca zima?

zdołały jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, że działały w stanie wyższej konieczności. Żaden nie zanotował masowego odpływu klientów ani większej liczby osób chcących walczyć z nim w sądzie. Ba, udało się nawet wyciszyć najgłośniejszy bankowy protest konsumencki - akcję "nabitych" w BRE, czyli

Wielki japoński pożyczkodawca Takefuji na krawędzi bankructwa

O planach Takefuji doniosła japońska gazeta "Nikkei". Zdaniem analityków bankructwo pożyczkodawcy było kwestią czasu, ponieważ firma nie miała wsparcia u żadnego z dużych japońskich banków. Cały sektor pożyczkowy w Japonii przeżywa poważny kryzys - to pokłosie decyzji japońskiego sądu

Bankowcy przeciw upadłości konsumenckiej

podjęcia decyzji o upadłości konsumenckiej, decyzja podejmowana jest przez sąd powszechny.

Finanse/ Instytut Globalizacji: upadłość konsumencka może dotyczyć do 90 tys. osób

tylko jeden raz. Natomiast 83 proc. obawia się nadużyć w korzystaniu z indywidualnego bankructwa. W polskim prawie instytucja upadłości konsumenckiej nie istnieje. W Sejmie są dwa projekty ustawy o upadłości konsumenckiej, umożliwiającej indywidualne bankructwo osób prywatnych, nie radzących sobie ze

Szejnfeld: przepisy o upadłości chronić będą i konsumentów, i wierzycieli

przyczyn niezależnych od niego, jego sytuacja życiowa uległa zmianie na niekorzyść". O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć 5 lat, może jednak zostać przedłużony o 2 lata

Upadłość konsumencka coraz mniej realna

Za odrzuceniem projektu było 19 posłów, przeciw 14, jeden wstrzymał się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył wiceprzewodniczący komisji gospodarki Adam Szejnfeld (PO). Projekt zakładał wprowadzenie instytucji upadłości konsumenckiej. Dotyczył osób fizycznych, które

Aresztowany znak piętnujący Allegro

Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał usunięcie z internetu i zakazał prezentacji gdziekolwiek przerobionego na ASSegro logo portalu. Pomijając wyrok Trybunału Konstytucyjnego i treść przepisu o zabezpieczeniu powództwa.O akcji konsumenckiego sprzeciwu przeciw handlowaniu na portalu aukcyjnym

"Nie kupuj kota w worku!" - akcja inspekcji handlowej

przedsiębiorcami służy bezpłatną poradą. Czarne koty w workach z czerwoną kokardą z napisami "inspekcja handlowań pojawiły się w okolicach katowickiego Rynku. Rozdawały przechodniom ulotki z adresami inspektoratów inspekcji handlowej i sądów konsumenckich w regionie. Przechodnie na ogół chętnie zabierali

UOKiK: Bank HSBC utrudniał rezygnację z kredytu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że HSBC Bank Polska stosował wobec klientów niezgodne z prawem utrudnienia przy odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki. Urząd uznał, że bank musi się z tych praktyk wycofać. Decydując się na kredyt konsumencki przy zakupie towarów lub usług

Sądy nie chcą rozpatrywać pozwów przeciwko Polbankowi. Jest na to sposób!

konsumentem, może i powinien wnieść pozew jeszcze raz -- przeciwko stronie swojej umowy, którą jest EFG Eurobank Ergasias. Zwłaszcza że art. 1105 kodeksu postępowania cywilnego zakazuje wyłączenia jurysdykcji sądu polskiego w odniesieniu do umów konsumenckich - uważa Rudak.A jeśli klient - jak w naszym

Czy będziesz mógł upaść? PO chce pomóc zadłużonym

Rusza bój o kształt upadłości konsumenckiej. Posłowie PO chcą, by osoby, które wpadły w pętlę długów, mogły zawrzeć sądowy układ z wierzycielami. Rząd chce bardziej restrykcyjnych zasad - bez możliwości układu. Wprowadzenie upadłości konsumenckiej może ulżyć rzeszy osób, które nie radzą sobie

Raiffeisen zapłaci 2,4 mln zł kary za nieuczciwe zapisy w umowie

informacji o opłatach związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie w umowie, ale w załącznikach do niej. Sprawa trafiła do sądu. Sprawdź,czy twój bank przestrzega prawa! Zapoznaj się z rejestrem UOKiK Masz problem z bankiem? Pomocy szukaj na stronach finansowych serwisu Wyborcza.biz

Miliony nowych informacji o dłużnikach

 - Katalog podmiotów uprawnionych do dopisywania dłużników znacznie się rozszerzył - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Przede wszystkim dotyczy to grupy konsumenckiej - tłumaczy Łącki i dodaje: konsument będzie mógł dopisać informacje o swoim dłużniku - innym konsumencie, bądź

Co czeka polskiego konsumenta

Europejskie Centrum Informacji Konsumenckiej powstanie w Polsce za pół roku ECIK będzie pomagał konsumentom rozstrzygać ich spory z zagranicznymi firmami, w planach jest również m.in. rozwinięcie poradnictwa konsumenckiego. - Nie ma nic ważniejszego niż prawo do rzetelnej informacji o produkcie

Upadłość konsumencką. Lepiej dla biznesu?

Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nową instytucję prawną w postaci upadłości konsumenckiej. Dziś pod obrady Rady Ministrów trafi kolejna z 20 ustaw - pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld, zapewnił, że zarówno cały pakiet, jak i ten projekt są

PO chce wprowadzenia upadłości konsumenckiej

Platforma Obywatelska chce wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej, umożliwiającej indywidualne bankructwo osób prywatnych, nie radzących sobie ze spłatą kredytów. W czwartek klub PO złoży w Sejmie projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, w którym znajdzie się nowy rozdział

Raport: pozwy zbiorowe nie wywołały rewolucji w polskim prawie

sierpnia do sądów wpłynęły 42 sprawy. Obecnie 18 z nich jest w toku. "Większość spraw na etapie formalnym została odrzucona lub nastąpił zwrot pozwu do uzupełnienia; nie jest to więc zbyt duży materiał badawczy do przeprowadzenia analizy" - mówiła reprezentująca resort sprawiedliwości sędzia

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

upadłości konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Na Zachodzie przepisy są mniej restrykcyjne, np. w USA rocznie prywatne bankructwo ogłasza ponad

Rośnie góra złych długów. 50 tys. nowych dłużników w trzy miesiące!

konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Stąd też małe zainteresowanie konsumentów upadłością i rosnąca liczba tych, którzy wpadli w spiralę długów. Co

Nie uwzględnili opinii rzeczoznawcy i odrzucili reklamację

, że sprawa została skierowana do Federacji Konsumentów, nabrała mocy urzędowej i została poddana ponownemu przeanalizowaniu, rozwijanie jej na łamach "Gazety" nie znajduje uzasadnienia. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądzie konsumenckim.- To jest jakiś obłęd! Czy z każdą uznaną przez

Wraca pomysł wprowadzenia upadłości konsumenckiej

To powrót do pomysłów, które w poprzednich kadencjach parlamentu forsowali głównie posłowie PiS. Platforma już wtedy miała swój znacznie mniej radykalny od PiS-owskiego projekt ustawy o upadłości konsumenckiej. Żaden z projektów nie został uchwalony.Teraz PO chce odkurzyć swój pomysł. Ustawa ma

Ustawa o bankructwie nie działa

Długów nie spłaca już kilkaset tysięcy Polaków. Najbardziej zadłużeni mogą od dwóch i pół miesiąca szukać ochrony przed wierzycielami w sądzie i starać się o ogłoszenie prywatnego bankructwa. Ludzi, którzy skorzystali z dobrodziejstw ustawy o upadłości konsumenckiej, można policzyć na palcach

Żeby zbankrutować musisz mieć dużo kasy

Ustawa o upadłości konsumenckiej - nadzieja wielu bankrutów - obowiązuje od trzech i pół miesiąca. Obowiązuje, ale nie działa - sądy odsyłają z kwitkiem setki osób.Magda Sobecka: Do końca nie wierzyłam, że się uda Magda Sobecka prosi o niepodawanie zbyt wielu danych. Wystarczy, że ma 50 lat, od 30

Rząd obraduje o upadłości konsumenckiej i planie pracy na II półrocze

osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Obecnie jest to możliwe tylko wobec firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Według projektu, o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena

Infolinia dla konsumentów

konsumenckie zawiłości. Ich zadaniem jest poinformowanie klientów o prawach konsumenta oraz doradzenie, czy można ich dochodzić przed sądem. Na infolinię można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Projekt finansowany jest w większości z funduszy Unii Europejskiej. Takie infolinie dla konsumentów

Sieć odetną bez sądu tylko w nagłych przypadkach

internetu obywatelom podejrzewanym o piractwo bez uprzedniej zgody sądu. Europosłowie bali się bowiem, że kraje UE pójdą za przykładem Francji, gdzie w tym roku powołano specjalny urząd uprawniony do odcinania internetu tym Francuzom, którzy mimo dwóch ostrzeżeń po raz trzeci złamią prawo autorskie w

Upadłość konsumencka

Oddłużenie nie dla wszystkichObecnie z możliwości ogłoszenia upadłości, a tym samym zerwania ze starymi długami mogą skorzystać przedsiębiorcy. W naszym systemie prawnym nie ma upadłości konsumenckiej, która dawałaby szansę na odcięcie się od starych długów osobom fizycznym

Dwie spółki związane z Solorzem-Żakiem stracą częstotliwości?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wczoraj skargę PTC (operator sieci Era) na przetarg z 2007 r., w którym Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał rezerwację częstotliwości komórkowych dwóm firmom - CenterNetowi i Mobylandowi (dziś stoi za nimi jeden z najbogatszych Polaków

USA: Więcej bankructw przez kryzys finansowy

bankructw konsumenckich spowodowaną zmianą przepisów. Konsumenci, dla których bankructwo było często sposobem na życie, rzucili się wtedy do sądów, aby skorzystać z liberalnych przepisów. Tym razem skokowy wzrost liczby bankructw wynika z sytuacji materialnej setek tysięcy konsumentów, którzy nie są w

Jak dochodzić swoich praw od sprzedawcy?

wniosek o rozpoznanie sporu przed jednym ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, które działają przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Ich wykaz znajdziemy na stronach internetowych Głównego Inspektoratu (http://www.giih.gov.pl).Samo postępowanie przed sądem konsumenckim przebiega

"Okrągły Stół" ws. służby zdrowia trwał... 35 minut. Kłótnie i wyliczanki przed spotkaniem [WIDEO]

Tuz przed spotkaniem prezes PiS zorganizował konferencję prasową na której przedstawił dane dotyczące kondycji służby zdrowia w Polsce.- Mamy do czynienia z sytuacją naprawdę dramatyczną - mówił - Polska zajmuje dzisiaj 30. miejsce w konsumenckim rankingu zdrowia z 2010 roku. To miejsce bardzo

Wygrali z bankiem. Umowa o kredyt hipoteczny nieważna

mogą sprzedać, bo bank siedzi na hipotece. Skierowali sprawę do łódzkiego sądu okręgowego, bo chcieli unieważnienia umowy kredytowej. Uważają, że zostali oszukani nie tylko w sprawie przeniesienia hipoteki. - Okazało się też, że w umowie bank o 80 tys. zł zaniżył całkowity koszt kredytu - mówił

Trzymamy pieniądze w bankach, ale im nie ufamy

wszystkie polskie banki wciskały konsumentom karty debetowe i kredytowe na warunkach, które nie tylko łamią dobre obyczaje gospodarcze, ale też częstokroć łamią ustawowe prawa konsumenckie. Niektóre klauzule z umów były tak skrajnie niekorzystne, że UOKiK chce pozwać stosujące je banki do sądu z paragrafu o

Jak korzystać z sądu polubownego

pozwy: Urząd Regulacji Telekomunikacji i PocztyStały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie URTiPul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa tel. (0-22) 534 92 74e-mail: sadpolubowny@urtip.gov.pl

Porażony prądem przy wypompowywaniu wody

prokuratury. - Straciłem tatę i nic mi go nie wróci, ale będę dążył do tego, by ukarać winnych i nie dopuścić, by taka tragedia przydarzyła się komuś innemu. Bo w ten sposób może zostać oszukany każdy - mówi Jacek Lachman, który planuje złożyć pozew do sądu cywilnego przeciwko sprzedawcy pompy.Prawnicy

Rachunki załatwią polubownie

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy spierają się z Telekomunikacją o wysokość rachunku telefonicznego albo mają kłopoty z opłatami pocztowymi Powstał Polubowny Sąd Konsumencki, który już za dwa tygodnie będzie rozstrzygał pierwsze sprawy. Najpierw trzeba powołać arbitrów oraz przewodniczącego

Nowy sposób rozwiązywania sporów

trzyosobowy skład orzekający: przewodniczący tzw. superarbiter oraz dwóch arbitrów. Jeden z nich reprezentuje organizacje konsumenckie, drugi zaś - przedsiębiorców. - Właśnie powołujemy arbitrów. Sąd powinien rozpocząć działalność w lutym, ale już teraz można kierować do niego wnioski - informuje

Konsumencka infolinia

przepisy, pomoże wyjaśnić wszelkie konsumenckie zawiłości. - Ich zadaniem nie jest rozwiązywanie spraw, ale skierowanie konsumenta do odpowiedniej instytucji, np. do miejskiego rzecznika czy fundacji konsumentów - tłumaczy Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. - Poinformują, jakie

Prof. Szumlicz kandydatem na Rzecznika Ubezpieczonych

konsumenckie, organizacje pracodawców i Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Ubezpieczonych działa od 1995 r. Od tego czasu jest nim Stanisław Rogowski. Powstanie urzędu rzecznika przewidziała ustawa o działalności ubezpieczeniowej. W 2004 r. weszła w życie ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Biura podróży lecą z klientami w kulki

dopłatę, może zrezygnować z wyjazdu, a biuro musi oddać mu pieniądze - tłumaczy UOKiK. W umowach z klientami Triada nie podawała też godziny wyjazdu i powrotu z wycieczki, choć miała taki obowiązek. Po interwencji UOKiK-u już to robi. Decyzja o karze nie jest ostateczna. Triada odwołała się do Sądu

UOKiK: 4,2 mln zł kary dla biura podróży Triada

mln zł kary.Decyzja nie jest ostateczna. Triada złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Decyzja Urzędu nie jest prawomocna i nie zostały w niej wzięte pod uwagę wszystkie istotne aspekty sprawy" - napisała spółka w komunikacie. Przekonuje w nim, że podobnie postępują

Transport/ Rośnie liczba skarg pasażerów na linie lotnicze (opis)

pozostawało otwartych w chwili sporządzania raportu. W sumie sieć Europejskich Centrów Konsumenckich odnotowała w 2006 roku 4 tys. 901 zgłoszeń od klientów linii lotniczych, z czego 39 proc. stanowiły prośby o informację, a 61 proc. skargi. Najwięcej skarg było związanych z bagażem (33 proc.) oraz z

Apple może dzwonić z iPhone

następnego dnia iPhone trafił do sądu, a Apple zostało oskarżone o naruszanie praw do znaku towarowego. Poszło o nazwę iPhone - okazało się, że prawa do takiego znaku towarowego ma Cisco. Sam znak został zarejestrowany już w 1996 r. przez Infogear, cztery lata później spółka została połknięta przez Cisco. Co

Jak to się robi w Niemczech

W Niemczech drastycznie rośnie liczba zadłużonych gospodarstw domowych i prywatnych upadłości. Ponad stan żyje aż 3 mln gospodarstw domowych (więcej na wschodzie). W zeszłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 33 tys. osób - o 57 proc. więcej niż w 2002 r. W styczniu wnioski o ogłoszenie

UOKiK: 90 proc. barów na szlakach turystycznych działa nieprawidłowo

oferowano towary o przekroczonych terminach przydatności do spożycia. W dwóch skontrolowanych placówkach - niemal o 3 miesiące.Jak poinformował UOKiK, inspekcja nałożyła na placówki 89 mandatów karnych oraz skierowała 11 wniosków do sądów rejonowych."Stwierdzone przypadki nierzetelności pokazują, że

Przegląd mediów

perspektywie roku --PBG podtrzymuje prognozę zysku netto na 2011, ofertuje na łącznie 40 mld zł --GUS: Zbiory zbóż podstawowych spadną o 5,5% w 2011 r. --NWZ ING Banku Śląskiego w sprawie splitu zaplanowano na 24 października --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -21,5 pkt we wrześniu

Narkotyki za więziennym murem

hierarchii i izolacji. Dlatego prokuratura nie chce ujawnić szczegółów tego śledztwa. Akt oskarżenia, który właśnie trafił do częstochowskiego sądu, opisuje działalność, jaką w areszcie na Zawodziu prowadził Paweł K., ps. "Diabeł". W latach 90. był związany z gangiem "Marcepana". W 2001 r

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji? Strzał w stopę operatora

konsumencką 0 800 007 707.Inny sposób to list polecony z prośbą o uzasadnienie. W treści można umieścić informację o tym, że list został też wysłany do wiadomości rzecznika praw konsumentów. Małgorzata Cieloch przyznaje, że jest to dobry pomysł, bo daje przedsiębiorcy do zrozumienia, że klient jest

Banki kontra upadłość konsumencka

, szef Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych skupiającej banki i pośredników finansowych. Finansistom nie podoba się też powierzenie orzekania o upadłości nie sądom (jak w przypadku upadających firm), ale specjalnym Konsumenckim Kolegiom Orzekającym. Miałyby one działać przy delegaturach Urzędu

Chińscy rodzice skarżą trucicieli dzieci

przejazdy do Pekinu, gdzie ich syn przebywa w szpitalu. Jako dowód przedstawiają 90 opakowań po skażonej mieszance mlecznej. W Chinach konsumenckie skargi dopiero startują. To wciąż kraj, w którym eksploduje gospodarka, a przepisy pozostają na papierze. Gdyby jednak sąd, który nie jest niezależny, przyjął

Upadłość konsumencka wraca do Sejmu

przysyłania do dłużnika komornika. Po dogadaniu się z bankiem i spłatą uzgodnionej sumy dłużnik rozpoczynałby "nowe życie" z czystą kartą (teraz trafia na lata do rejestru dłużników i nie może nigdzie wziąć kredytu). Prawo o upadłości konsumenckiej funkcjonuje m.in. w USA i większości dużych

Bruksela: Dość e-dyskryminacji

Starego Kontynentu. Jak dowiedziała się Gazeta", we wtorek wspólnie z odpowiedzialną za sprawy konsumenckie komisarz Megleną Kunevą z Bułgarii Reding oficjalnie ogłosi w Strasburgu projekt "Digital Agenda" ("Plan cyfrowy"), czyli listę ośmiu spraw domagających się interwencji

Do Arbitra Bankowego wpłynęło ok. 800 wniosków do końca listopada

Polskich (ZBP). "Statystycznie w postępowaniu arbitrażowym około 60% sporów dotyczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, w szczególności wysokości opłat i prowizji, niejasności w regulaminie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych także nieterminowej wypłaty transz kredytu" - powiedziała

UOKiK: ponad 200 tys. zł kary dla PGE Okręgu Radomsko-Kieleckiego

konsumenckiej, przekazanej do UOKiK przez miejskiego rzecznika konsumentów. Skarżący zakwestionował zasady pobierania przez spółkę opłat za zmianę przyłącza do sieci elektroenergetycznej z napowietrznego na kablowe, które były naliczane niezgodnie z obowiązującą taryfą. Przedsiębiorstwo energetyczne

Pozwem zbiorowym w monopolistów

krajowe przepisy o przedawnieniu. Sprawy będą się bowiem toczyć przed sądami krajowymi - mówi "Gazecie: Jonathan Todd, rzecznik unijnej komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.Komisja podkreśla, że system pozwów zbiorowych, który chce wprowadzić, nie będzie podobny do tego, który funkcjonuje od dawna w

Liberalizacja rynku mediów w USA zablokowana

Amerykański sąd apelacyjny zablokował liberalizację prawa medialnego, którą Federalna Komisja Łączności (FCC) przegłosowała rok temu. Najbardziej newralgiczną częścią amerykańskiej noweli były zapisy dotyczące koncentracji własności w mediach. FCC pozwoliła firmom m.in. łączyć w jednych rękach

UOKiK sprawdzi Domatora

lokatorami. Zostaną one przeanalizowane przez naszych radców prawnych. Jeśli stwierdzimy, że znajdują się tam zapisy niezgodne z prawem, możemy wszcząć postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich - mówi Barbara Romańczyk-Graca z UOKiK. Jeśli się okaże, że spółdzielnia w umowach stosowała

Spierasz się z bankiem? Spróbuj arbitrażu

pechowemu kredytobiorcy samochód, by ten mógł go sprzedać samodzielnie, a więc o wiele korzystniej. A w piątek zapadło orzeczenie o zwrocie 800 zł za holowanie auta. Orzeczenie to wydał nie sąd, lecz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. To jedna z ok. 800 spraw, które

Czy KE nauczy Facebooka "zapominać" informacje użytkowników?

serwerach w USA.Podobny kłopot jest z Facebookiem. - Osoba wchodząca na Facebook i zakładająca tam swój profil zgadza się, że ewentualne spory prawne będzie rozstrzygać przed sądami amerykańskim - ostrzega Wojciech Wiewiórowski, główny inspektor ochrony danych osobowych.Sprawą braku

Prawnicy uhonorowali prawnika

wykształcenia cywilistka, która w swojej karierze powoływana była do rozwiązywania coraz to nowszych zagadnień z zakresu prawa i jego teorii oraz praktyki. Jest prekursorką ochrony konsumentów w Polsce poprzez opracowanie prawa umów konsumenckich... Drugi wątek jej działalności to ochrona praw człowieka w

Klient jest ofiarą operatorów. Trzeba to zmienić

problemów. Są też operatorzy, którzy zwyczajnie lekceważą klienta. Dział konsumencki UKE jest niewielki, udzielamy pomocy na bieżąco także poprzez nasze delegatury oraz telefoniczne Centrum Informacji Konsumenckiej, wszystko to jednak kropla w morzu potrzeb.UKE nie ma innych uprawnień do interweniowania w

Oszukali cię? Pomoże Ci rzecznik konsumentów

i aglomeracjach w całej Polsce. Natomiast od 15 do 31 grudnia emitowany będzie również spot telewizyjny. Ponad 360 powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w całym kraju udziela porad prawnych, pomaga w mediacjach z przedsiębiorcą albo w walce o prawa konsumenckie w sądzie. Bezpłatne

Vogel pozywa Axel Springer

Vogel Burda Communications - wydawca m.in. miesięcznika "Chip" - pozwał do sądu Axel Springer Polska wydającego takie pisma jak "Komputer Świat" czy "Fakt". Poszło o pismo poświęcone testom sprzętu komputerowego Każda z tych spółek wydaje własny magazyn o testach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Sąd polubowny przy Prezesie UKE

Sąd polubowny przy Prezesie UKE – stały polubowny sąd konsumencki działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatrujący spory o prawa majątkowe wynikłeArt. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne ( z późn. zm.): z umów o świadczenie usług

Osiedle Mieszka I (Bielsko-Biała)

24 trzypiętrowych bloków mieszkalnych wybudowany w stylu socrealizmu według projektu K. Siemka w latach 1957–1961 jako ZOR IV (Zakładowe Osiedle Robotnicze nr IV). Przy ul. Piastowskiej 44 usytuowany jest gmach, mieszczący delegaturę śląskiego kuratorium oświaty, sąd konsumencki, Inspekcja

Bractwo Piwne

związanych z Polską Partią Przyjaciół Piwa, która niezadowolona z politycznych ambicji PPPP założyła Grupę Założycielską Organizacji Piwnej. Grupa ta skupiona była wokół Zbigniewa Olobrego z Łodzi i z założenia miała mieć charakter konsumencki, a nie polityczny. Na odezwę do lokalnych ław Polskiej Partii

Związek Banków Polskich

; www.polcard.pl Krajowa Izba Rozliczeniowa SA; www.kir.pl Warszawski Instytut Bankowości; www.wib.org.pl Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu; www.rzr.poznan.pl. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków PolskichBankowy Arbitraż Konsumencki rozpoczął swoją działalność w 2002

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.