punkty na świadectwie gimnazjalnym

Marcin Górka

Trudniej dostać się do dobrego liceum

Trudniej dostać się do dobrego liceum

Szóstki na świadectwie, 80 punktów z egzaminu gimnazjalnego i udział w olimpiadach - to absolutne minimum, jakie trzeba było osiągnąć, by dostać się do renomowanych szczecińskich ogólniaków.

Jak gimnazjaliści mogli zostać licealistami

W tym roku łatwo nie było. Żeby dostać się do niektórych klas, trzeba było zebrać niemal maksymalną liczbę punktów za egzamin gimnazjalny, konkursy przedmiotowe, różne osiągnięcia. A świadectwo z wyróżnieniem było normą. Prezentujemy pełną listę częstochowskich publicznych liceów ogólnokształcących. Ile trzeba było mieć punktów, żeby zostać przyjętym do poszczególnych klas? Ilu uczniów ze świadectwami z paskiem do nich trafiło?

Gimnazja. Test przed liceum

Jeszcze tylko test matematyczno-przyrodniczy i spoko do matury - mówią gimnazjaliści, którzy we wtorek pisali test humanistyczny pt. "Plemiona Europy". Od tego ile punktów uda się im zdobyć, zależeć będzie wybór liceum. Te najlepsze przyjmują tylko tych, którzy zebrali najwięcej punktów za testy gimnazjalne i oceny na świadectwie.

Egzamin gimnazjalny 2013. Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny 2013. Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

proc.)Średni rezultat z historii i WOS-u było o 4 punkty procentowy niższy. Nie zauważono tutaj różnicą pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Średni wynik wynosił 61 proc. Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych

Egzamin gimnazjalny 2013, arkusze i przykładowe odpowiedzi już niebawem

Egzamin gimnazjalny 2013, arkusze i przykładowe odpowiedzi już niebawem

egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego zaczniemy publikować na serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13.00.Wyniki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w ubiegłym rokuW 2012 r. więcej punktów udało się zdobyć uczniom z części egzaminu

Rozpoczął się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Egzamin gimnazjalny 2013. Mamy arkusze i przykładowe odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego z polskiego, WOS-u i historii

Egzamin gimnazjalny 2013. Mamy arkusze i przykładowe odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego z polskiego, WOS-u i historii

zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.Wynik procentowy to odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej,Wynik centylowy to zaokrąglony odsetek liczby gimnazjalistów

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi

: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40.Egzamin gimnazjalny - poziom rozszerzonyPoziom rozszerzony egzaminu składał się z dwudziestu zadań o formie zamkniętej różnego typu (prawda/fałsz, zadania na

Egzamin gimnazjalny 2013 już jutro. Uwaga na przecieki

Egzamin gimnazjalny 2013 już jutro. Uwaga na przecieki

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do Egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) na serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram "Czy znacie pytania do egzaminu gimnazjalnego?", "Gdzie można znaleźć przecieki

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Z egzaminu

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii

%).Wynik egzaminu gimnazjalnegoZdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.Wynik procentowy to odsetek punktów

W środę rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny

ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi niebawem

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi niebawem

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram Część egzaminu gimnazjalnego ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze do części humanistycznej

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze do części humanistycznej

. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13.Jakie zadania będą na egzaminie gimnazjalnym 2013?Uczniowie od miesięcy zastanawiają się, czym zaskoczy ich Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dzielą się swoimi

Egzamin gimnazjalny 2013 - język angielski, język niemiecki, odpowiedzi i arkusze

Egzamin gimnazjalny 2013 - język angielski, język niemiecki, odpowiedzi i arkusze

, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40.Egzamin gimnazjalny - poziom rozszerzonyPoziom rozszerzony egzaminu składał się z 20 zadań o formie zamkniętej różnego typu (prawda/fałsz, zadania na dobieranie i zadania wielokrotnego

Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi - matematyka i przedmioty przyrodnicze

Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi - matematyka i przedmioty przyrodnicze

, język francuski, język rosyjski) Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage, na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.Część I: przedmioty przyrodniczeZadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Uczniowie rozwiązują część rozszerzoną języków obcych

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Uczniowie rozwiązują część rozszerzoną języków obcych

rodzaju - zadań wielokrotnego wyboru, na dobieranie czy zadań typu prawda/fałsz. Zadania te sprawdzały umiejętności uczniów z zakresu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40.Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2013, matematyka i przedmioty przyrodnicze, odpowiedzi i arkusze

Egzamin gimnazjalny 2013, matematyka i przedmioty przyrodnicze, odpowiedzi i arkusze

znaleźć odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013?Zestawy zadań wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 2013 będą publikowane na stronach internetowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu: ok. godz. 13.30 - pierwszy zestaw zadań z danego dnia, ok. godz. 15.30

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Egzamin gimnazjalny 2013. Angielski? "Bardzo łatwy. Liczę na ponad 90 procent" Przykładowe odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego CKE 2013 - 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013, historia i wiedza o społeczeństwie (oficjalne arkusze i odpowiedzi) - 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Gimnazjaliści rozwiązują matematykę

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Gimnazjaliści rozwiązują matematykę

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do Egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) na serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram W środę 24 kwietnia o godzinie 9 we wszystkich szkołach gimnazjalnych w Polsce uczniowie klas

Egzamin gimnazjalny dzień 2. Test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

Egzamin gimnazjalny dzień 2. Test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

przeznaczonych dla uczniów.Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać uczeń, to 40. Informacja o tym nie jest odnotowywana na świadectwie kończącym szkołę podstawową.Zdasz bez względu na wynikSprawdzian po szkole podstawowej nie decyduje o dalszym losie uczniów - zdobyta ilość punktów nie przesądza o

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami. Odpowiedzi po godzinie 13.00

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami. Odpowiedzi po godzinie 13.00

punktów, którą uczeń może na egzaminie osiągnąć to 40 punktów. Wynik egzaminu nie zostaje odnotowany na świadectwie szkolnym, lecz uczeń uzyskuje oddzielne zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbiera w szkole.Jak to wyglądało w

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa.Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka

Zasady tegorocznej rekrutacji

O przyjęciu do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i ze świadectwa. Maksymalnie można otrzymać 200 pkt. Na świadectwie punktowane są: język polski, matematyka, język obcy, przedmiot dodatkowy (brany pod uwagę w przypadku wyboru przez ucznia

Rekrutacyjny adres dla licealistów

wychowawców login oraz indywidualne hasło dostępu. Zapisy do szkół rozpoczną się 5 maja i potrwają do 17 czerwca. Kolejność nie ma żadnego znaczenia - ważne będą bowiem liczba punktów na świadectwie i wynik egzaminu gimnazjalnego.

Najpiękniejszy dzień dla ucznia i nauczyciela

internetowego systemu naboru oceny na świadectwie i liczbę punktów, jaką uzyskali na egzaminie gimnazjalnym. Tego samego dnia do godz. 15 muszą przynieść do szkół kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 29 czerwca w południe zostaną ogłoszone listy przyjętych do szkół

Rozpoczynają się zapisy do szkół ponadgimnazjalnych

do trzech szkół. O przyjęciu decydować będzie suma punktów za oceny na świadectwie, wynik egzaminu gimnazjalnego i osiągnięcia ucznia. Nabór trwać będzie do 19 czerwca.

Minister edukacji zleciła kontrolę w CKE

, nie wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych otrzymali poprawione zaświadczenia w czasie pozwalającym na dostarczenie ich do wybranych szkół w procesie rekrutacji". Przeprowadzi ją Biuro Kontroli i Audytu MEN.W piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że część gimnazjalistów, którzy napisali

Koniec z punktami dla "wolontariuszy od święta"

O przyjęciu do dobrego liceum może przesądzić nawet jeden punkt. W sumie uczeń III klasy gimnazjum może ich zdobyć 200. Oprócz egzaminu gimnazjalnego i ocen na świadectwie, punktowane jest m.in. ukończenie szkoły z wyróżnieniem, wzorowa ocena z zachowania, czy właśnie wolontariat. Od kuratorów

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

ubiegłorocznej rekrutacji. Również w tym roku absolwenci lubelskich gimnazjów i z kilku innych powiatów wezmą udział w komputerowym naborze. To oznacza, że gimnazja wprowadzą do bazy danych ich oceny ze świadectw, potem wyniki egzaminu gimnazjalnego, a system na podstawie liczby punktów przydzieli uczniów do

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mają kilka dni na zmianę decyzji

. Mają na to czas do 19 czerwca. - Na pewno będą osoby, które po otrzymaniu wyników egzaminu zdecydują się na inną szkołę. Aby dostać się do naszego liceum, trzeba mieć z egzaminów zbliżoną do maksymalnej liczbę punktów i bardzo dobre oceny na świadectwie - mówiła Joanna Cichocka, dyrektorka Liceum im

W czwartek wyniki egzaminu gimnazjalistów

Od tego, ile zdobędą punktów, zależy ich przyszłość Egzamin gimnazjalny, który sprawdza wiedzę ucznia z trzech lat nauki, odbył się 24 i 25 kwietnia (najpierw była część humanistyczna, drugiego dnia część matematyczno-przyrodnicza). Z obu części egzaminu można było dostać maksymalnie po 100

Matura wbrew woli

tym roku matury nie zdało 21 proc. absolwentów szkół średnich. Minister Giertych rzucił im koło ratunkowe: maturzyści, którzy nie zdali jednego z pięciu przedmiotów, ale w sumie uzyskali minimum 30 proc. punktów, też dostaną świadectwo dojrzałości i będą mogli starać się o przyjęcie na studia. Dzięki

Za co punkty?

W drodze do szkół średnich w Wielkopolsce można zdobyć maksymalnie 200 punktów. Połowa z tego to wyniki egzaminu gimnazjalnego (zarówno z części humanistycznej, jak matematyczno-przyrodniczej można uzbierać maksymalnie po 50 punktów). Pozostałe 100 punktów to przeliczone oceny ze świadectwa

Źle podliczyli punkty na egzaminie gimazjalnym

do uzyskania punktów dostał... 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznali w ubiegłą środę. Jeszcze tego samego dnia mama Tomka napisała podanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o wgląd w pracę chłopca. Wyznaczono jej termin na wczoraj. Dzień wcześniej pracownik OKE sam

Nabór do liceów i techników

przyjętych 11 lipca - ostateczne listy przyjętych Punkty maksymalnie 100 - za egzamin gimnazjalny maksymalnie 60 - za oceny na świadectwie maksymalnie 33 - za osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych, konkursach tematycznych, zawodach sportowych, imprezach artystycznych i za wolontariat 7 - za

Elektroniczna rekrutacja do szkół

Trzecioklasiści z gimnazjów znają już wyniki egzaminu kończącego naukę w szkole. Jeśli uznają, że może im zabraknąć punktów, by dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej, mogą przenosić dokumenty Polega to na tzw. zmianie listy preferencji, którą po zalogowaniu w systemie elektronicznej

Wiszą listy przyjętych do szkół średnich

listy przyjętych. O zakwalifikowaniu się decydowały oceny na świadectwie i wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego. Wśród młodych ludzi, którzy oblegali wczoraj białostockie szkoły, okrzyki radości mieszały się z westchnieniami rozczarowania. Niektórzy nie mogli powstrzymać łez. - Mamo, zostałem

Piątek gimnazjalistów i licealistów

liceum ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Mirosława Głowacka-Strzelczyk. - Kandydaci będą musieli potwierdzić swoją decyzję i przynieść do szkoły oryginalne dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów na egzaminie gimnazjalnym. Mają na to czas do 3

Uczniowie otrzymają zaświadczenia, nauczyciele zostaną ukarani

Zaczkowski zastrzegł, że zaświadczenie kuratorium nie będzie miało żadnej mocy prawnej. - Dokument nie będzie miał wpływu na proces rekrutacji, bo najważniejszy jest wynik z egzaminu i oceny na świadectwie - stwierdził rzecznik.Na Śląsku problem dotyczy ponad 1000 uczniów szkół, w których

Gimnazjaliści piszą egzamin

maksymalnie 100 punktów, a drugie tyle - za oceny na świadectwie szkoły. Zdobyte punkty będą się liczyć przy rekrutacji do szkół średnich. Młodzież o wynikach testu dowie się w czerwcu.

Wojskowy mundur zamiast szkolnego mundurka

-Filip, dyrektorka szkoły. Ocena z przysposobienia wojskowego jako zajęć dodatkowych znajdzie się na świadectwie maturalnym. - Na niektórych uczelniach wyższych są za to dodatkowe punkty - mówi Chodur-Filip. Kandydaci do szkoły muszą być przygotowani na zakup mundurów, których noszenie będzie

Amnestia podpisana

je odebrać - mówi Janina Grzegorek, kierownik wydziału sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matur w OKE w Warszawie. OKE przewiduje, że świadectwa dotrą do placówek w dniach 21-25 września. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie osób dostanie dokument. - Wstępnie oszacowaliśmy, że na Mazowszu

Ranking liceów - legenda

, dwujęzyczność i maturę międzynarodową Punkty rekrutacyjne Do poszczególnych klas we wrocławskich szkołach publicznych kwalifikował uczniów komputerowy system. Liczyły się punkty: do 50 za wyniki testów gimnazjalnych, do 40 - za oceny na świadectwie i do 10 za szczególne osiągnięcia, wymienione na

Finał walki na punkty

utworzono dodatkowe klasy. I tradycyjnie już, żeby dostać się do renomowanych ogólniaków, trzeba było zebrać imponującą liczbę punktów. Podczas rekrutacji można zebrać ich 200, z czego 100 za egzamin gimnazjalny, pozostałe za świadectwo i inne osiągnięcia. Żeby dostać się do klasy biologiczno-chemicznej w

Gimnazjaliści poznali wyniki egzaminu

zastosowania w praktyce. Składa się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wyniki są podawane w punktach i razem z ocenami na świadectwie decydują o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Za każdą część można uzyskać maksymalnie 50 pkt. Wyniki szkół CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Gimnazja: ? nr 1

Kończy się rekrutacja do szkół

Tylko do poniedziałku szkoły średnie czekają na dokumenty kandydatów We Wrocławiu miejsca dla pierwszaków już po raz drugi w tym roku rozdziela internetowy system. Będzie zliczać punkty: za wynik egzaminu gimnazjalnego, za oceny na świadectwie z czterech przedmiotów (j. polski, matematyka

Gimnazjaliści wybrali, listy za dwa tygodnie

musiała dostarczyć do szkół pierwszego wyboru kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora. Uczniowie będą mieli na to dwa dni, dokumenty przyjmowane będą od piątku od godz. 13 do poniedziałku do godz. 15. Szkoły

Nabór do liceów

kończy się nauka w gimnazjum * punkty za oceny na świadectwie (im wyższa ocena, tym więcej) * pasek na świadectwie, udział w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Dyrektorzy liceów postulowali jednak, by zmienić sposób przeliczania ocen na punkty. Chodziło im o to, by

Sprawdź wyniki egzaminu gimnazjalnego

Szkoły rozdały w środę uczniom kody dostępu do wyników egzaminu gimnazjalnego. Wielu rodziców zaraz potem próbowało wpisać je w komputer. Bezskutecznie. Strona internetowa, na której gimnazjalista może sprawdzić, jak poszedł mu egzamin, zostanie uruchomiona dopiero w czwartek. Córka przyniosła

Nowe zasady rekrutacji do świętokrzyskich szkół

uczniowie zapisywali się do szkół, nie wiedząc, ile będą mieli punktów na świadectwie. Teraz świadectwa dostaną w połowie czerwca i, znając swój wynik, łatwiej będą mogli wybrać szkołę - mówi Mieczysław Tomala, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia UM. W Kielcach tak jak w ubiegłym roku

Kuratorium ogłosiło zasady naboru

. Potem zacznie się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły. * 6 lipca, o godz. 16 szkoły wywieszą ostateczne listy przyjętych. Szczegółowe zasady naboru wraz z przelicznikiem punktów za egzamin gimnazjalny i oceny znajdują się na internetowej stronie kuratorium

Szkoły ponadgimnazjalne wywiesiły listy przyjętych

Do 3 lipca uczniowie muszą dostarczyć do wybranej szkoły oryginały swoich dokumentów: świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Środa, godz. 12.36, korytarz I LO w Rzeszowie. Na tablicach informacyjnych wieszane są listy przyjętych do szkoły, choć termin mija dopiero o godz

Za co dodatkowe punkty w liceum

wybranej szkoły Aby dostać się do wymarzonego liceum, trzeba zdobyć jak największą liczbę punktów za oceny na świadectwie i obie części egzaminu gimnazjalnego. W sumie do zdobycia jest 200 punktów: po sto za świadectwo i egzamin. Na świadectwie punktowane są oceny z języka polskiego i trzech wybranych

Jak wycenić zaangażowanie społeczne ucznia?

), zakończy się 1 lipca (szkoły wywieszą listy przyjętych). Uczeń może zebrać maksymalnie 200 punktów. Za egzamin gimnazjalny - 100 (maksymalnie 50 za każdą z dwóch części: matematyczno-przyrodniczą i humanistyczną). Kolejną setkę może uzbierać za oceny na świadectwie (język polski i trzy wybrane przedmioty

Jest już strona internetowa naboru do kieleckich liceów i techników

. W ubiegłym roku były dwa takie przypadki: uczniowie ci byli poszkodowani, bo otrzymali 0 punktów za egzamin. Teraz ma być inaczej. Uczniom, którzy nie mogli zdawać egzaminu, system przeliczy punkty za oceny na świadectwie. Tak jak w poprzednich latach, będzie można złożyć dokumenty do trzech szkół

Już wiedzą, gdzie ich przyjęto

trzecia. Gimnazjaliści, którzy na listach przyjętych się znaleźli, muszą do poniedziałku potwierdzić, że faktycznie chcą się w nich uczyć i dostarczyć oryginalne świadectwo i zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym. Ci, którzy nie znaleźli się wczoraj na żadnej z list, będą musieli ubiegać się o

Nowe zasady rekrutacji do liceów

* liczba punktów za egzamin gimnazjalny, którym kończy się nauka w gimnazjum. Maksymalnie do zdobycia było 200 punktów. Już dwa lata temu pisaliśmy, że część dyrektorów liceów skarżyła się, że oceny na świadectwach wielu gimnazjalistów nie odzwierciedlają ich prawdziwej wiedzy. Ich zdaniem, to był dowód

Maturzyści odebrali nie najlepsze świadectwa

nich najwięcej punktów. Zaobserwowaliśmy też prawidłowość: ci, którzy lepiej zdali egzamin gimnazjalny, byli lepsi na maturze. Ten rok szkolny był ostatnim, kiedy maturzysta mógł dostać świadectwo dojrzałości nawet wtedy, gdy oblał jeden z obowiązkowych egzaminów. Dyrektor OKE przypomina, że

Amnestia Giertycha obowiązuje

wydrukować świadectwa i rozesłać do szkół. Chodzi o takich uczniów, którzy wprawdzie nie zdali jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale z innych przedmiotów zdobyli powyżej 30 proc. punktów. Takich jest blisko 50 tys. Na wydrukowanie świadectw minister Giertych dał komisjom siedem dni od momentu

Ogólniaki stawiają gimnazjalistom punktowy próg

uczeń z egzaminu gimnazjalnego dostaje kilkadziesiąt punktów łącznie, to jak potem sobie poradzi z maturą? A jeśli ktoś się uprze, to po zawodówce też zrobi bez przeszkód egzamin dojrzałości, a do tego będzie miał już wykształcenie. Takie limity są też szansą na podwyższenie rangi matury i jej wyników

Rekrutacja do wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych

placówek. Na www.wroclaw.pl/edukacja/rekrutacja2006 znajdziemy informacje o ofercie szkół, szczegółach rekrutacji, dane z poprzednich naborów - można sprawdzić, z jaką minimalną ilością punktów absolwenci dostawali się do poszczególnych klas w ubiegłych latach. Można się przetestować, ocenić swoje

Absolwenci bez szans na dobrą szkołę

, których komputerowy system na podstawie punktów ze świadectw i egzaminu gimnazjalnego przydzielił do lubelskich ogólniaków, liceów profilowanych, techników i zawodówek. Jednak według szacunków Urzędu Miasta jest jeszcze grupa ok. 400 uczniów, którzy nie dostali się nigdzie. Teraz muszą czekać aż ich

Ruszyła elektroniczna rekrutacja

, a później także świadectwo i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku uczniów spoza Rzeszowa, którzy sami wpisują oceny ze świadectwa i liczbę punktów z egzaminu, szkoła, do której przyniosą podanie, ma obowiązek zweryfikować wszystkie dane. Za wprowadzone do systemu dane (oceny

Jak dostać się do szkoły

i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 29 czerwca o godz. 12 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych do 1 lipca do godz. 12 - czas na potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły i dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczeń o wynikach

Gimnazjaliści już po teście humanistycznym

Ponad pół miliona uczniów trzecich klas gimnazjów rozpoczęło egzaminy kończące szkołę. Dzisiaj rano pisali test z wiedzy humanistycznej, jutro będą muisieli wykazać się znajomością zagadnień matematyczno- przyrodniczych Zobacz pytania Podyskutuj na forum Egzamin gimnazjalny jest drugim, po

Wyniki matur i listy przyjętych do szkół

Janusza. - Skutek tego taki, że mamy bardzo dobrych kandydatów, którzy mogliby się też dostać do renomowanego ogólniaka, bo niektórzy mają po 160 punktów ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego na 200 możliwych - dodaje Andrzej Miłosz. W jego zespole szkół nawet do zawodówki fryzjerskiej ustalono limit

Rodzice żądają przesunięcia egzaminu gimnazjalnego

. Zdarzyło się już, że nie przerobili jednego działu i dzieci miały problem na egzaminie. Oficjalnie tego nie powiedzą, ale w trakcie spotkań towarzyskich opowiadają, że po egzaminie już niewiele można nauczyć. Tymczasem dobrze zdany egzamin gimnazjalny plus bardzo dobre świadectwo są przepustką do

Nabór do gimnazjów i liceów

. * Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych muszą to zrobić między 4 kwietnia a 29 kwietnia. Powinni jeszcze donieść kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Mają na to czas od 27 do 29 czerwca. * 2 lipca w samo południe szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają wstępne

Prymusi trafniej wybierają

wywiesiły listy przyjętych oraz informację o wolnych miejscach. Na tę chwilę czekało ok. 400 uczniów, którzy nie dostali się nigdzie. Jak informowaliśmy, biorąc udział w komputerowej rekrutacji (na podstawie punktów ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego system przydziela uczniów do szkół i klas) źle

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

oszacować własne szanse na podstawie liczby punktów uzyskanych za świadectwo i egzamin gimnazjalny.

Kolejny krok w internetowej rekrutacji do szkół

rozdzieli internetowy system, zliczając punkty: za wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny na świadectwie z czterech przedmiotów (j. polski, matematyka, obowiązkowy j. obcy i przedmiot ustalony przez szkołę ponadgimnazjalną) oraz osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz - w przypadku klas dwujęzycznych - za

Matura 2009: łatwy polski, popularna geografia

uczelni, które na podstawie punktów z matury dobierają sobie przyszłych studentów. Maturzyści wybierają te przedmioty i na takim poziomie trudności, jakiego wymaga się na wybranych kierunkach studiów.Na tegorocznej maturze muszą jeszcze przystąpić do pisemnego egzaminu z jednego języka obcego nowożytnego

Nabór do klasy z międzynarodową maturą

internetowego systemu rekrutacji - mówi Renata Walęcka, dyrektor VI LO. Rekrutacja do liceów odbywać się będzie między 7 maja a 19 czerwca. W klasie zaplanowano 33 miejsca. Jeśli chętnych będzie więcej, to oprócz egzaminu językowego decydować będą punkty za oceny na świadectwie, egzamin gimnazjalny i

Ruszył nabór do szkół średnich

egzaminu należy złożyć również w tej samej szkole w terminie od 24 do 28 czerwca. Potem już specjalny system zbiera dane o kandydatach do szkół, a następnie przydziela ich do poszczególnych klas. O tym, czy kandydat dostanie się do wymarzonej szkoły, decyduje liczba punktów za oceny na świadectwie i

Prymusi zdają egzaminy do gimnazjów

Wyścig po miejsca w nierejonowych gimnazjach rozpoczęty. Po dwóch, trzech uczniów stara się o jedno miejsce w renomowanych szczecińskich gimnazjach. Trzeba mieć przynajmniej piątki na świadectwie i świetnie napisać egzamin. Batalia o miejsca w czterech najlepszych gimnazjach w Szczecinie na

Gimnazjaliści tracą szansę na punkty za osiągnięcia sportowe

punkty. Świadectwo z paskiem to sześć punktów, zakwalifikowanie się do finału konkursu przedmiotowego - cztery. W sumie za wszystkie osiągnięcia może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Dla porównania na egzaminie gimnazjalnym jest do zdobycia 100 pkt, a za oceny na świadectwie - do 80 pkt.

Rekrutacja do wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych

poszczególnych klas, weźmie pod uwagę sumę punktów: za wynik egzaminu gimnazjalnego, za oceny na świadectwie z czterech przedmiotów (j. polski, matematyka, obowiązkowy j. obcy i przedmiot ustalony przez szkołę ponadgimnazjalną), za osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz - w przypadku klas dwujęzycznych - za

Nabór do szkół przez internet

danych wybiera trzy szkoły i klasy, do których chce się dostać; zaznacza szkołę najważniejszą dla niego; podanie zanosi tylko do niej; placówka sprawdza wiarygodność wpisu w internecie; uczeń wpisuje punkty z egzaminu gimnazjalnego i za świadectwo; program dobiera szkołę; uczeń zanosi

Ruszyła komputerowa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

uprawnionych. Dzięki systemowi gimnazjalista będzie mógł sam sprawdzić, ilu jest chętnych do jego wymarzonej szkoły i oszacować własne szanse na podstawie liczby punktów uzyskanych za świadectwo i egzamin gimnazjalny. Na rejestrację trzecioklasiści mają czas do 14 czerwca, do godz. 12. Do tego dnia swoje

Elektroniczna rekrutacja do krakowskich liceów

Uwaga uczniowie trzecich klas gimnazjalnych! Znamy już adres internetowy strony, na której będzie się odbywać w tym roku pierwsza elektroniczna rekrutacja do krakowskich liceów. To: www.e-omikron.pl Jak zapewniają pracownicy firmy Silvermedia, odpowiedzialnej za e-rekrutację w Krakowie

Gimnazjaliści 2007 są średni

Uczniowie z Olsztyna na egzaminie gimnazjalnym wypadli najlepiej w województwie, ich wyniki są lepsze od średniej krajowej. Od wczoraj uczniowie mogą sprawdzać wyniki na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Dyrektorzy szkół od rana logowali się na stronie OKE, by

Zasady naboru do szkół średnich

Gimnazjaliści ostatnich klas mogą zacząć się zastanawiać, czy dostaną się do upragnionej szkoły. Ogłoszono już, jak oceny z ich świadectw przeliczane będą na punkty, a do końca lutego szkoły muszą umieścić zasady naboru na swoich stronach internetowych Zasady rekrutacji do liceów i

Elektroniczny nabór do szkół

dostarczyć kopie zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach (są przeliczane na punkty). Do 27 czerwca muszą wprowadzić do systemu informacje o ocenach ze świadectwa i wynikach egzaminu gimnazjalnego. Do tego też czasu do szkoły (tej pierwszego wyboru, do której najbardziej chcą się dostać) muszą zanieść kopie

Wrocławska młodzież lubi matematykę

kandydata, decydowała suma punktów za egzamin gimnazjalny, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie oraz jego osiągnięcia. Dyrektorzy liceów przeżywali w poniedziałek nalot niezadowolonych kandydatów. Aż 700 absolwentów gimnazjów nie dostało się do żadnej szkoły. Krystyna Krzyżanowska, dyrektorka VII

Gimnazjaliści mają dwa dni na zmianę szkoły

klas w trzech różnych szkołach. Rozdziałem miejsc zajmie się komputer, zliczając punkty absolwentów. Można ich zdobyć maksymalnie 100 (w klasach dwujęzycznych) i 140 (w sportowych): za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za oceny na świadectwie z czterech przedmiotów (j. polskiego, matematyki

Gimnazjum nr 24 w Gdyni najlepsze

Trójmieście wynik sprawdzianu gimnazjalnego oraz 22 finalistów i aż 17 laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych - nie pozostawiły wątpliwości. Po raz drugi z rzędu na szczycie rankingu "Gazety Wyborczej Trójmiasto" znalazło się gimnazjum przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. - Dajemy

Szkoły ogłosiły listy przyjętych

. Najlepsi zdobyli nawet po blisko 180 punktów. Z kolei w najpopularniejszym w mieście technikum hotelarskim w "Żeromskim" najlepsi mieli po 150 punktów. - Średnia jednak to około stu punktów - mówił dyrektor szkoły Stanisław Dzwonnik. Na punkty składały się wynik egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005

niż matury, gdzie trzeba zaliczyć pewne minimum), ale im więcej punktów uczeń otrzyma, tym lepiej dla niego. Szkoły średnie biorą ten wynik pod uwagę podczas rekrutacji (oprócz tego także oceny ze świadectwa gimnazjalisty i jego osiągnięcia indywidualne). Jak zapewnia Jerzy Ochotny, pomorski kurator

Ogłoszenie list przyjętych w liceach

Listy przyjętych zawisły w środę w opolskich liceach. Niektórzy kandydaci dostali się do kilku szkół naraz, inni - nieprzyjęci nigdzie - mogą mimo świetnych stopni pozostać bez miejsca w jakimkolwiek ogólniaku O znalezieniu się wśród szczęśliwców decydowały wyniki testu gimnazjalnego i oceny na

Kurator: punkty to dyskryminacja

. Kandydat uzyskuje je m.in. na egzaminie kończącym szkołę, za ostatnie świadectwo, udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych, osiągnięcia sportowe, plastyczne. Można ich zebrać w sumie 200. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mogli ustalić, od ilu punktów przyjmują pierwszoklasistów. Teraz

Cztery lata po hiszpańsku

realizowany. Nabór do klasy (przygotowane są 34 miejsca) - zacznie się w tym roku. Największe szanse mają gimnazjaliści, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów na kwietniowym egzaminie gimnazjalnym, będą mieli dobre świadectwo i pozytywnie zdadzą test (opracowany przez Instytut Lingwistyki Stosowanej z

Szkolne klasy w Poznaniu cieszące się największym powodzeniem

wstępnie zdecydować, w jakich klasach liceów, techników czy zawodówek chcą się uczyć od września. O tym, gdzie się dostaną, zdecydują punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego i z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum. Podjęte już decyzje o wyborze szkoły kandydaci mogą jeszcze zmienić. W

Internetem do liceum

punktów ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego, by dostać się do klas i szkół, które zaznaczyli w swoich formularzach - tłumaczy Piotr Kluziak, dyrektor lubelskiego oddziału Vulcana. Teraz muszą szukać miejsca na własną rękę. By im pomóc, lubelskie kuratorium oświaty publikuje na swoich stronach

Gimnazjaliści stawiają na wolontariat

Małgorzata Dorosz, która prowadzi wolontariat przy Gimnazjum nr 38. Mają dobre serca... Zasady rekrutacji do szkół średnich określa kuratorium. W zarządzeniu na ten roku szkolny czytamy, że liczy się suma punktów za oceny na świadectwie, egzamin gimnazjalny oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. Gdzie

Początek testu gimnazjalnego

potwierdzone kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 29 czerwca o godz. 12 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych; do 1 lipca do godz. 12 - czas na potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły i dostarczenie oryginałów

167 punktów daje miejsce w każdym kieleckim liceum

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych zbliża się do finału. Ogłoszenie wyników w czwartek, ale już teraz wiadomo, że 167 punktów wystarczy, aby dostać się do wymarzonej szkoły. W poniedziałek gimnazjaliści dostarczyli do wybranych szkół kopie swoich świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu

Słowacki i Ściegienny najpopularniejsze wśród absolwentów gimnazjów

, co widać choćby na przykładzie słynnego polskiego hydraulika - mówi Ślusarczyk. Czy te preferencje się zmienią, okaże się w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie wtedy znane będą wyniki egzaminu gimnazjalnego. Większość uczniów czeka na ten moment i dopiero wtedy, znając dokładnie liczbę punktów ze

W piątek o godz. 13 licea wywieszają listy przyjętych

tylko spełnia warunki rekrutacji - wyjaśnia Grażyna Ożarek. O dostaniu się do szkoły decyduje ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa. Każda szkoła ma inny limit punktów, np. w Milewiczu jest to ok. 90 pkt., w Dąbrowskim ok. 150. Gdy dziś uczniowie zobaczą swoje nazwiska na listach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Kreator Świadectw

Kreator Świadectw to aplikacja umożliwiająca projektowanie oraz drukowanie świadectw szkół różnego typu.

Kreator Świadectw zaprojektowany został z myślą o szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich, pomaturalnych i wielu innych. Kreator Świadectw jest

Kreator Świadectw

interfejsu dane niezbędne do automatycznego wypełnienia świadectw, a następnie drukuje je na giloszach lub gotowych drukach. Kreator Świadectw zaprojektowany został z myślą o szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich, pomaturalnych i wielu innych.

Kreator Świadectw to

Punkty za pochodzenie

wstępnych dodając je do sumy punktów uzyskanych za wyniki w poszczególnych egzaminach i za oceny na świadectwie maturalnym. Pozbawieni ich byli kandydaci, których rodziny kwalifikowano jako należące do kategorii "inteligencji pracującej". Z punktu widzenia socjologicznego, punkty za pochodzenie

Oświata w Szydłowcu

Oświata Szydłowca – rozwinięta jest na szczeblach: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, średnim, bibliotecznym oraz kursowo-informacyjnym. Historia oświaty w Szydłowcu zaczyna się na początku XVI wieku, na poziomie szkoły parafialnej. Historia Szkoła parafialna istniała już przed rokiem

Świadectwo wzorcowania

zachowanie spójności pomiarowej. Zawartość i zapisy w świadectwie wzorcowaniaTypowe świadectwo wzorcowania wydawane w Polsce zwykle zawiera zapis na temat zgodności wzorcowanego przyrządu z wymaganiami metrologicznymi ale może także nie zawierać takiego zapisu.Takie poświadczenie laboratorium pomiarowe

Egzamin gimnazjalny

i innych dołączonych informacji), otwarte, wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Punkty za zadania otwarte przyznawane są cząstkowo, za poszczególne etapy rozwiązania (rozwiązanie całego zadania nie jest wymagane do zdobycia punktów). Egzamin trwał 120 minut (180 minut – czas wydłużony). JęzykowaCzęść

System oświaty w Polsce

nazywane są zwyczajowo „zerówkami”. Obok przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Ostanie dwie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.