przeciętne wynagrodzenie w ue

PAP

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

Związkowcy NSZZ "Solidarność" krytycznie ocenili projekt przyszłorocznego budżetu. Ich zdaniem rok 2015 będzie straconym czasem, jeśli chodzi o budowę nowoczesnej gospodarki i poprawę poziomu życia polskich rodzin.

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

Założenia projektu budżetu państwa są z roku na rok coraz bardziej ogólnikowe - uważają związki zawodowe. Ich zdaniem w tych na rok 2015 zabrakło informacji o przewidywanej wysokości dochodów, w tym podatkowych, prognoz wydatków i wysokości deficytu budżetu.

"Rz": polska płaca minimalna jest najwyższa w regionie

Z płacą minimalną na poziomie 387,3 euro jesteśmy na 12. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. To najwięcej w naszym regionie - podaje "Rzeczpospolita". Do państw Europy Zachodniej mamy jednak jeszcze sporo do nadrobienia.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie

Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi

capita, czyli jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli, wynosił u nas ok. 42 tys. zł. Okres naszej obecności w UE przyniósł też wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W lutym 2014 roku wynosiło ono 3,856 tys. zł, podczas gdy 10 lat wcześniej było

Nie ma już wymogu przebywania w Polsce przy ubieganiu się o rentę socjalną

do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Za nasze pensje kupujemy mniej jedzenia niż w zeszłym roku. I możemy kupować jeszcze mniej

Za nasze pensje kupujemy mniej jedzenia niż w zeszłym roku. I możemy kupować jeszcze mniej

. Świetlik, zwracając uwagę, że np. wcześniejsze przyjście mroźnej zimy może spowodować niespodziewany wzrost cen owoców.- Z kolei wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosną w skali roku o 2,2 proc. - twierdzi Karolina Sędzimir z PKO BP. Nadal więc za przeciętną pensję można będzie kupić mniej żywności niż w

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w

"Sueddeutsche Zeitung": Polska - kraj, który jest wzorem

wprowadzaniu "społecznych nowinek" w rodzaju małżeństw homoseksualnych. Powodem niezadowolenia są też płace stanowiące nadal jedynie jedną trzecią przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech. Brill zwraca uwagę na krytyczne uwagi o Tusku ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości i stwierdza w konkluzji

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Cichoń: deficyt budżetu w 2015 r. będzie niższy niż w tym roku

przewiduje w APK, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 3,8 proc., w 2015 r. o 4,7 proc., a w 2016 r. o 5,2 proc., w 2017 r. o 5,8 proc. Zdaniem MF wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych latach będzie niższy od wzrostu wydajności pracy. W dokumencie poinformowano, że do 2017 r

"Sueddeutsche Zeitung": Po ciężkich wypaczeniach "zaprzęgu braci Kaczyńskich" za Tuska Polska stała się wzorem

"Sueddeutsche Zeitung": Po ciężkich wypaczeniach "zaprzęgu braci Kaczyńskich" za Tuska Polska stała się wzorem

przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech. Brill zwraca uwagę na krytyczne uwagi o Tusku ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości i stwierdza w konkluzji, że Tusk reprezentuje "inną, otwartą, nowoczesną Polskę". Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 1,4 proc.Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

zmienić pracę, wówczas to pracodawca zabiega o pracownika (sytuacja odwraca się w momencie wysokiego bezrobocia). Pracodawca, aby zatrzymać pracownika musi zaoferować mu konkurencyjne, czyli wyższe wynagrodzenie. Koncepcja ta do pewnego czasu traktowana była jako pewnik. W połowie XX w. koncepcja

Miller: Z rządu nadziei zostały już tylko nadzieje rządu

Miller: Z rządu nadziei zostały już tylko nadzieje rządu

. przeciętnego wynagrodzenia. Sojusz chce też, by za czwarte dziecko przysługiwała "swoista premia" - w wysokości 10 tys. zł.

UE/Minister Kalata: będziemy walczyć z biedą w Polsce, zwiększymy płacę minimalną

biedą: 14 proc. zatrudnionych nadal żyje poniżej progu ubóstwa (liczonego jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Dotyczy to jednak głównie osób pracujących na własny rachunek. Średnia w UE to 8 proc. W Niemczech, Czechach i krajach nordyckich odsetek pracowników żyjących poniżej progu ubóstwa nie

"Kolektywne załamanie nerwowe". Chaos na ulicach, rządowe budynki w ogniu. Co się dzieje w Bośni? [5 PUNKTÓW]

"Kolektywne załamanie nerwowe". Chaos na ulicach, rządowe budynki w ogniu. Co się dzieje w Bośni? [5 PUNKTÓW]

podatki topione są w sektorze publicznym. Prywatyzacja zdziesiątkowała klasę średnią, a robotników pogrążyła w biedzie - dodaje agencja Reuters. A jeśli do tego dodać, że armia parlamentarzystów zarabia najwięcej w regionie - 3,5 tys. euro miesięcznie, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie nie przekracza

MG: Tempo wzrostu wynagrodzeń osłabnie

W poniedziałek GUS podał, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3229 zł i było o 11,6 proc. wyższe rok do roku."W kolejnych miesiącach analitycy przewidują utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, ale ich dynamika powinna być już niższa. Zdaniem

KE zachęca do obcinania pensji szefom ratowanych banków

Zastrzegła jednak, że nie ma zamiaru narzucać takiego rozwiązania - w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie w planie pobudzenia gospodarki przewidziano ograniczenia wynagrodzeń do pół miliona dolarów rocznie dla szefów instytucji, które otrzymają pomoc od państwa."Nie każemy krajom

Wielka podwyżka minimalnej pensji

Resort pracy tłumaczy, że tak znaczące podniesienie płacy minimalnej pozwoli na zbliżenie relacji płacy minimalnej do przeciętnej - do 40 proc. Obecnie najniższe wynagrodzenie stanowi 36,3 proc. średniej pensji w gospodarce. Związki zawodowe twierdzą, że w innych krajach UE ta relacja jest

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 9,8 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w październiku 2008 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 3,6 proc. i wyniosło 5406,4 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym miesiącu

Lewiatan: Rząd nie rozumie kwestii płacy minimalnej

niezawodowych. Zdaniem resortu wzrosną też odprawy wypłacane żołnierzom niezawodowym zwalnianym ze służby. Resort tłumaczy, że tak znaczące podniesienie płacy minimalnej pozwoli na zbliżenie relacji płacy minimalnej do przeciętnej do 40 proc. Obecnie najniższe wynagrodzenie stanowi 36,3 proc. średniej pensji w

Raport KE: ponad 35 proc. Polaków nie stać na mięso

- menedżerem" grozi utrwaleniem wykluczenia społecznego w kolejnych pokoleniach, a w skali kraju - nierówności społecznych.Z raportu wynika, że w 2004 roku 22 proc. mieszkańców UE, czyli ok. 100 mln osób, musiało sobie radzić z zarobkami poniżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w UE. W statystykach KE

Minister Kalata w Brukseli: Będziemy walczyć z biedą w Polsce

. przeciętnego wynagrodzenia). Dotyczy to jednak głównie osób pracujących na własny rachunek. Średnia w UE to 8 proc. W Niemczech, Czechach i krajach nordyckich odsetek pracowników żyjących poniżej progu ubóstwa nie przekracza 5 proc. Kalata odpowiedziała też na zastrzeżenia Komisji Europejskiej do działań

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią pensję w danym kraju tzw

Sędziowski bunt z powodu pieniędzy?

sposób, powiązując zarobki sędziów z przeciętną płacą w gospodarce. (...) Domagamy się od Pana Ministra podjęcia stosownych i szybkich działań, precyzyjnie określających, w jaki sposób i w jakim terminie możemy oczekiwać wynagrodzeń nas satysfakcjonujących."Sędziowie grożą pozwami do sądów. Chcą je

Związkowcy podważają sukces Strategii Lizbońskiej

na pełne etaty, nie zmienił się w latach 2001-06. Zdaniem Monksa tego rodzaju "elastyczne" umowy o pracę nie mają nic wspólnego z lepszą organizacją pracy w przedsiębiorstwach, ale są ukrytą formą redukcji wynagrodzeń. ETUC podkreśla, że aż 15 proc. pracowników w UE, czyli 17 mln osób

W Bułgarii inflacja we wrześniu ponad 13 proc.

akademiccy. Bułgaria jest krajem o najniższych dochodach w UE, przeciętna płaca wynosi tu ok. 200 euro. Jedną z przyczyn jest niska wydajność pracy. Według ostatniej analizy Banku Światowego, Bułgaria osiągnie przeciętny poziom dochodów unijnych w 2040 r., pod warunkiem jednak, że wydajność pracy będzie

Senat rozpoczął ostatnie posiedzenie w tej kadencji

przeznaczenie informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty zostały pierwotnie wyprodukowane. Termin implementacji dyrektywy UE minął w lutym 2005 r. Polska jest jedynym krajem Unii, który jeszcze nie dostosował swoich przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała nas już w

Będą wyższe najniższe wynagrodzenia

negocjowany w Komisji Trójstronnej). Co przewiduje ustawa? Jeśli płaca minimalna w danym roku okaże się niższa od połowy przeciętnego wynagrodzenia, trzeba ją będzie zwiększyć o wskaźnik inflacji oraz o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika wzrostu PKB. Zaś wynagrodzenie absolwenta w pierwszym roku jego pracy

Polskie podatki wcale nie są wysokie. Pensje brutto wyższe niż w UE

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniają podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki w kilku wariantach: młodej osoby żyjącej samotnie (tzw

Spółki węglowe na plusie. Górnicy walczą o podwyżki - strajk w JSW

płac. Miesięczne przeciętne wynagrodzenie górnika pracującego w ścianie, z uwzględnieniem dwóch dniówek sobotnio-niedzielnych wyniosło w zeszłym roku prawie 6,6 tys. zł brutto. To pensja średnia do której zostały doliczone: czternastka i "barbórka".Katowicki Holding Węglowy nie wejdzie na

KE: W Polsce nawet praca nie chroni przed biedą

, dotyczy 13 proc. dorosłych Polaków."Oznacza to, że nawet stałe zatrudnienie niekoniecznie zapewnia dochody powyżej pułapu zagrożenia biedą" - komentuje Komisja Europejska.Według KE pułap ubóstwa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. KE tłumaczy, że zarobki poniżej progu ubóstwa

Gorączka w MF wokół "twardych" założeń do budżetu

., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 proc. oraz wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6 proc. Według przyjętych szacunków, liczba bezrobotnych na koniec 2008 r. zmniejszy się o ok

Raport KE - polskie dzieci zagrożone ubóstwem

wielodzietnych najczęstszą sytuacją jest, że ojciec pracuje, natomiast matka zajmuje się dziećmi, zauważa Kurowski. Brak pracy spycha rodziny w biedę, ale niestety praca nie gwarantuje ochrony przed ubóstwem.Relatywna granica ubóstwa liczona przez Komisję Europejską, to 60 procent przeciętnego wynagrodzenia

Debata o odwołanie Rostowskiego: "Przebiliście filmy Barei"

, które zanotowało wzrost w 2009 w UE? Czy jest powodem do biadolenia, mękolenia, kwękania, że w wielu europejskich stolicach mówiono, że Polska jest symbolem tego, że można sobie poradzić w czasie kryzysu, a w Niemczech Polska stała się symbolem dobrego gospodarowania? - pytał opozycję Tusk.Premier o

Ustawa o płacy minimalnej

, potem pracowała nad nimi sejmowa komisja polityki społecznej. Jej efekty przedstawiła wczoraj szefowa komisji Anna Bańkowska z SdPl. Obecnie płaca minimalna wynosi 849 zł brutto, co stanowi 35 proc. średniego wynagrodzenia. Średnia w krajach UE to 68 proc. Na tę dysproporcję najczęściej wskazują

Europejskie związki zawodowe żądają podwyżek płac

opłacanych szefów europejskich przedsiębiorstw zarabia 300 razy więcej (ok. 8,5 mln euro rocznie) niż przeciętny pracownik. Poza tym związkowcy apelują o zrównanie płac mężczyzn i kobiet, które w UE zarabiają średnio 15 proc. mniej - mimo istniejącego od lat europejskiego ustawodawstwa o zakazie

Tusk i Rostowski: Jesienią pakiet ustaw regulujących finanse

z 7 do 5 proc. oraz podwyższenie z 7 do 8 proc. stawki np. na budownictwo, leki, niektóre media.Minister finansów Jacek Rostowski powiedział dzisiaj, że w wyniku zmian w VAT przeciętna cena żywności spadnie o 0,7 proc.- Obliczenia te nie uwzględniają podwyżki VAT z 3 na 5 proc. na nieprzetworzone

MG: Wzrost PKB w 2008 roku wyniesie ok. 5,5 proc.

MG. Według nich, w 2008 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie kontynuowany, lecz z mniejszą dynamiką niż w 2007 r. Wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym pozostanie wysoki, będzie się jednak dokonywał w warunkach wyższej niż przed rokiem inflacji. W ujęciu rzeczowym eksport wyniesie ok

Czy Polak zarobi co najmniej 2,3 tys. zł?

Pomysł jednolitej płacy minimalnej dla wszystkich państw Unii ucieszy z pewnością wielu Polaków. Jeśli bowiem minimalna płaca we wszystkich państwach UE miałby zostać podniesiona do średniej unijnej - która wynosi obecnie 600 euro - to przeciętny Kowalski, który pobiera najniższą pensję, dostałby

Strategia rozwoju Małopolski do 2015 r. gotowa do uchwalenia

strategii przyjęto, że w 2015 r. w usługach zatrudnionych będzie 65 proc. Małopolan (obecnie 49,3 proc.). Pozwoli to osiągnąć dzisiejszy wskaźnik UE. Założono też, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie z 89 proc. do 95 proc. poziomu krajowego. Przeciętny miesięczny dochód

Rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu

zł. Zgodnie z projektem od marca nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Będzie ona zależeć od wskaźnika średniorocznej inflacji w 2008 r. w stosunku do 2007 r., powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.Planowane jest

Płaca minimalna w Polsce nie wzrośnie do 2,3 tys. zł

poszukiwaniu taniej sensacji" - dodał, nie kryjąc oburzenia Cezary Lewanowicz ze służb prasowych PE. I przypomina, że postulat harmonizacji polityk socjalnych w UE, w tym wprowadzenia europejskiego wynagrodzenia, pojawia się przy okazji rozmaitych debat, najczęściej wysuwany jest przez socjalistów bądź

Śniadek: Będzie demonstracja przeciw niskim płacom

wynagrodzeń w niskich przedziałach zarobkowych poczynając od minimalnego wynagrodzenia do kwoty mieszczącej się w granicach 70 - 80% płacy przeciętnej. Niskie zarobki oznaczają, że w przyszłości znaczna część społeczeństwa będzie otrzymywała niską emeryturę. Pracodawcy produkują młodych emerytówPracodawcy

Budżet 2008: będzie miliard na stadion narodowy

2008 r. będą miały wpływ: wzrost PKB o 5,7 proc., wzrost spożycia o 4,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 proc. oraz wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6 proc

Rosną pensje szefów państwowych firm

wysokości ośmiu przeciętnych płac w sektorze przedsiębiorstw, czyli do niemal 21,4 tys. zł miesięcznie. W firmach nieco większych i bardzo dużych, zatrudniających co najmniej 500 osób lub o rocznych przychodach co najmniej 100 mln euro, limit wynagrodzenia członków zarządu ma zostać podniesiony do

Będzie tani wykup gruntów - z bonifikatą do 90 proc.

rozwiązać ten problem.Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gwarantuje 90-proc. upust wszystkim tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziś byłoby to ok

Resort gospodarki: wzrost PKB w 2007 r. 6,5 proc.

osiągnąć poziom powyżej 2,4 proc." - napisali.W opinii ekspertów, w 2007 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie znacznie wyższy niż w 2006 roku, biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym, nawet w sytuacji wyższej niż przed rokiem inflacji.Resort przewiduje, że w

Rząd: niech prezesi zarobią więcej

samorządowych firm. Zdarzało się, że prezesi wypłacali sobie gigantyczne premie, nawet gdy ich firmy były bliskie bankructwa. Dlatego Sejm postanowił, że zarobki prezesów nie będą przekraczać sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (około 15 tys. zł brutto). W efekcie powstały dysproporcje pomiędzy

Pracy więcej, płaca rośnie

w temacie dysproporcji płacowych pomiędzy Polską i UE będą działać w kierunku utrwalenia wysokich oczekiwań płacowych - piszą analitycy BRE Banku.Z punktu widzenia pracownika te zmiany są na korzyść, bo przeciętny Kowalski może sobie pozwolić na coraz więcej. Szybki wzrost płac jest jednak

GUS: W 2006 roku przybyło samochodów osobowych

. Przeciętne wynagrodzenie brutto w całym sektorze wyniosło 2 tys. 691,3 zł (wzrost o 4,2 proc.).W 2006 roku wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 mld 480,3 mln ton ładunków czyli o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 248,9 mld tonokilometrów (wzrost o 9,1 proc.).

Kto jest najlepiej opłacanym prezesem?

W ubiegłym roku najlepiej opłacano menedżerów PKN Orlen i polskich banków. Rekordziści zainkasowali w ciągu roku tyle, ile wynosi 430-letnie przeciętne wynagrodzenie Kowalskiego. Ile zarabia prezes spółki giełdowej? Dotychczas o odpowiedź było niezmiernie trudno. - To tajemnica - mówili

Wielka ucieczka z ZUS: tysiące osób legalnie nie płaci składek

, że tak chętnie uciekamy się do oszustw - mówi Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan - Mam badania, z których wynika, że pod względem innowacyjności gospodarki jesteśmy ostatni w Europie. Za to w wyszukiwaniu luk w prawie - pierwsi.- Podstawową przyczyną tej patologii są jedne z wyższych w UE koszty

Transparency International: spada przekonanie o korupcji w Polsce

korupcji, zajęły Dania (9,3), Nowa Zelandia (9,3) i Szwecja (9,3). Kraje, które są postrzegane jako najbardziej skorumpowane to Haiti (1,4), Irak (1,4)i Myanmar (Birma) (1,3) i Somalia (1,0). Gorzej niż na tle wszystkich, ujętych w indeksie krajów, wypadamy w porównaniu z krajami UE i Europy Zachodniej

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

. w 2012 r. W projekcie budżetu założono, że PKB wzrośnie o 4 proc., inflacji średnioroczna wyniesie 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku - 10 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 1,3 proc., a wynagrodzenia realnie o 2,9 proc. Dochody z prywatyzacji zaplanowano na

Chińczycy chcą budować Polskę

rywalizacja firm o pracowników powoduje, że oferowane są im coraz wyższe stawki. GUS podaje, że branża budowlana jest obecnie jedną z tych, w której płace rosną najszybciej. Od stycznia do końca września przeciętne miesięczne wynagrodzenie w budownictwie wzrosło o ponad 8 proc.

Szałamacha: Polscy specjaliści wyjeżdżają z Polski

lekarze, którzy wyjeżdżają do Szwecji i ta sytuacja będzie trwała do momentu, kiedy ta rozpiętość nie będzie tak drastyczna. Rafał Ziemkiewicz: Przeciętny Polak twierdzi że za duża jest rozpiętość między najwyższą a najniższą płacą w Polsce. Paweł Szałamacha: Wydaje się, że tolerancja na różnice płacowe

Prawdziwe podwyżki jedynie dla wybranych

Przeciętna pensja w Polsce rośnie o kilka procent rocznie. Przedsiębiorcy będą zmuszeni do jeszcze większego podnoszenia płac. Ale tylko dla wybranych Statystyczna pensja od kilku miesięcy rośnie już bardzo wyraźnie - w czerwcu było to 4,5 proc. w ujęciu rocznym. Łącznie ze zwiększającym się

W nowym roku rosną ceny i pensje

. Coroczna podwyżka tego podatku to skutek naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Minimalna stawka akcyzy wynosi w UE 64 euro na tysiąc sztuk papierosów. Wprawdzie nasz kraj wynegocjował okres przejściowy, ale kończy się on w 2009 r. W przyszłym roku podatek wzrośnie więc o 23 proc. Za paczkę papierosów

Rozmowa z Zytą Gilowską

złym stanie ze względu na tempo narastania długu. W przykładach, które podaję, chodzi mi o zwrócenie uwagi przeciętnego Kowalskiego. Ale na tle państw UE Polska jest jednym z mniej zadłużonych państw. Nasza relacja długu publicznego do PKB jest niska - niższa niż 50 proc. Wyższy od nas mają Grecy

Jak szukamy pracy: znajomości już nie działają

bezrobotni poszukiwali pracy i ilu spośród nich znalazło zatrudnienie od 1997 roku. Mało skuteczne okazały się znajomości. Pracy w ten sposób szukało przeciętnie mniej niż 10 proc. bezrobotnych. Ale szanse na etat ma jedynie ok. 19 proc. spośród nich. Czy to znaczy, że znajomości na rynku pracy już nie

Czekają nas wyjątkowo drogie wakacje

. Zdaniem naszych rozmówców wycieczkowy szał świadczy o tym, że Polacy poczuli więcej pieniędzy w kieszeni. Według Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2709,14 zł i było wyższe niż rok wcześniej o 8,4 proc. Ostatni raz tak szybko wynagrodzenia

Poczta mnie doprowadza do szału

koniec grudnia 2007, czyli przed obiema podwyżkami, przeciętne miesięczne wynagrodzenie (wraz z pochodnymi, czyli premiami, nagrodami) wyniosło w Poczcie Polskiej 2745 zł.Relacje internautów:MIKLOSZ: Ożarów Mazowiecki, non-stop. Przesyłki dostarczane są z ogromnym opóźnieniem lub wcale. Od niedawna

Płock: Służba zdrowia masowo na urlop

pieniędzy, wypłacając wynagrodzenia, nie mogą przekroczyć pewnej sztywnej granicy. Ile zarabia pielęgniarka? Na terenie naszej Izby, czyli w dwóch powiatach płockich, gostynińskim i sierpeckim, przeciętne zasadnicze uposażenie brutto wynosi 957 zł. Bardzo mało, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że moje

Fedak za podwyższeniem płacy minimalnej: "Musimy konkurować z UE"

Według rozmówczyni Sygnałów Dnia, podniesienie najniższego wynagrodzenia jest niezbędne, bo około 4-5 procent pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób musi utrzymać siebie bądź rodzinę za taką właśnie stawkę. Zwłaszcza wówczas, gdy - jak podkreśla Jolanta Fedak - rosną ceny

Małolitrażowe pensje Polaków

dostosowane do zagranicznych rynków, o tyle nasze pensje pozostały na stosunkowo niskim pułapie - dodaje Cieślak. Więcej paliwa za średnie wynagrodzenia mogą od nas kupić także Czesi i Słoweńcy. Ci pierwsi płacą za benzynę podobnie jak Polacy, a zarabiają przeciętnie nieco więcej (średnia pensja w

Wiosenne przesilenie złotego - komentarz Piotra Kuczyńskiego

stwierdziłby, że wszystkiemu winna jest Platforma Obywatelska. W nadchodzącym tygodniu dowiemy się, jaka była w lutym dynamika produkcji, zatrudnienia i przeciętne wynagrodzenie oraz inflacja. Będziemy więc wiedzieli dużo więcej o stanie gospodarki. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to na razie z Polski wychodzi

Gospodarcza lokomotywa pędzi dzięki większym zakupom

czerwcu 2005 r. wynosiło 18 proc., teraz według danych resortu pracy w zeszłym miesiącu spadło do 12,4 proc. Część bezrobotnych znalazło pracę na Zachodzie - w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, bardzo wielu znalazło zatrudnienie w kraju. Dzięki temu więcej ludzi dostaje wynagrodzenia. Pracodawcy muszą

Co się wydarzy w polskiej gospodarce w 2006?

przeprowadziła udane reformy gospodarcze i wprowadziła podatek liniowy, ma od kilku lat wzrost ponad 5,5 proc. Jeszcze lepsze są perspektywy krajów bałtyckich. Więcej zarobimy? Nieoczekiwanym zjawiskiem jest szybki wzrost płac zaobserwowany w październiku i listopadzie 2005 r. Przeciętne wynagrodzenie w

Debata II: Kaczyński wraca do formy

zamrażarce. Jako prezydent będę bardzo na to naciskał - mówił wyciągając wątek "zamrażarki Komorowskiego" - często opisywany w mediach, który jednak nie zrobi większego wrażenia na przeciętnym telewidzu.Komorowski tym razem też wykorzystał cytat - z b. wiceszefa PiS: - "Ludzie są sobie sami

Kosowo podzielone strachem

pracowników ONZ i innych międzynarodowych instytucji. Po ponadrocznych negocjacjach z dwiema stronami konfliktu UE i USA chcą, aby 2-mln Kosowo stało się niepodległym państwem. Nalegają, by decyzja w tej sprawie zapadła do końca czerwca. Dla Serbów przyznanie niepodległości Kosowu oznaczałoby utratę 15 proc

Co zdrożeje, co stanieje w 2007

pocieszenie jednak wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę z 899,10 zł do 936 zł (brutto). Pensje podnosi większość firm (zwłaszcza te związane z budownictwem). Ekonomiści twierdzą, że w tym roku średnie wynagrodzenie może wzrosnąć o 7 proc. Powód? Gwałtownie spada bezrobocie. Na koniec 2007 może osiągnąć

UE walczy z gigantycznymi odprawami dla menadżerów

;Modele wynagrodzenia powinny brać pod uwagę długoterminową rentowność całego przedsiębiorstwa", nie zaś krótkoterminowe zyski - głosi deklaracja.Dotychczasową rekomendację Komisji Europejskiej z 2004 roku w tej samej sprawie ministrowie uznali za niewystarczającą. Wtorkowe zalecenia też są

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Krajowe Biuro Wyborcze

wydatki Biura wyniosły 48,1 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w KBW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 376 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 318 złW ustawie budżetowej na 2013 wydatki Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w wysokości 47,4 mln zł.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

w części 39 budżetu państwa – Transport.W 2011 wydatki ULC wyniosły 54,7 mln zł, dochody – 12 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 340 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 670 złInformacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa

Izba skarbowa

do spraw finansów publicznych, wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. W 2011 przeciętne zatrudnienie w izbach skarbowych w Polsce przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 806 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 015 złInformacja o wynikach kontroli wykonania w 2011

Powiat szczecinecki

GospodarkaW końcu kwietnia 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie szczecineckim obejmowała ok. 7,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 26,2% do aktywnych zawodowo.Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2471,05 zł, przy liczbie

Gospodarka Polski

Infrastruktura i Środowisko. 2010.08.05. oraz trudności na rynku pracy skutkujące np. niskimi płacami (przeciętne wynagrodzenie netto w grudniu 2012 wyniosło 2931,65 zł). Wzrost gospodarczyWzrost gospodarczy w Polsce (w procentach, w porównaniu z kwartałem roku poprzedniego)Business Portal of Economy.: Rok Q1

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.