prawo abonenta

poz, pap

ETS: Polska łamie prawo abonenta

ETS: Polska łamie prawo abonenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wczoraj negatywny dla Polski wyrok, uznając, że łamiemy unijne przepisy, stosując złą definicję abonenta w prawie telekomunikacyjnym.

Zmiany w prawie: abonent to właściciel telefonu na kartę

- Abonentem będzie nie tylko osoba, która zawarła pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel telefonu komórkowego na kartę - zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, którego drugie czytanie odbyło się w Sejmie

Przygotowywane nowe prawo lepiej ochroni abonenta

Umowa nie dłuższa niż dwa lata i ostrzeżenie przed wirusami - to tylko niektóre zapisy planowanej przez resort infrastruktury nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Przepisy powinny zostać przyjęte przed 25 maja

N ma prawie 700 tys. abonentów

W grudniu należącej do TVN platformie udało się pozyskać 80 tys. abonentów. W całym zeszłym roku na korzystanie z usług N zdecydowało się 300 tys. nowych abonentów. - Jestem zadowolony z przyspieszonego wzrostu zarówno w segmencie abonenckim, jak i segmencie usług prepaid. Etap rozwoju, do którego

Sejm przyjął przepisy zakazujące oszukańczych loterii SMS

dostawca usługi poinformuje abonenta o fakcie jego przekroczenia oraz automatycznie zablokuje możliwość wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. Poza tym za każdym razem przed rozpoczęciem naliczania opłaty za połączenie telefoniczne abonent będzie

Czy klienci Ery będą mogli bezkarnie odejść z sieci?

Czy ponad rok od zmiany regulaminu przez Erę jej abonenci będą mogli bezkarnie odejść z sieci? Nadzieję na to daje wyrok sądu, który uznał, że operator naruszył prawo Sąd utrzymał karę 2 mln zł nałożoną przez UKE w czerwcu zeszłego roku za to, że PTC nie poinformowała klientów o prawie do

UOKiK karci Money.pl: Nadawca mailingu ma być jawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że poświęcony gospodarce serwis internetowy Money.pl złamał prawo. Spółka błędnie oznaczała wiadomości rozsyłane abonentom pocztą elektroniczną. Prezes UOKiK zobowiązał redakcję serwisu do zamieszczenia swojej decyzji na stronie internetowej w ciągu

Komu igrzyska w TVP?

Komu igrzyska w TVP?

Po konflikcie wokół praw do Euro 2008 telewizja publiczna bierze słodki odwet na grupie Polsat. Abonenci platformy Cyfrowy Polsat nie będą mieli dostępu do kanałów tematycznych TVP z relacjami z Pekinu Igrzyska rozpoczynają się pojutrze, ale zarząd Cyfrowego Polsatu wciąż nie ma podpisanej umowy

Neostrada podpadła UOKiK

Telekomunikacja Polska naruszyła prawo, żądając, by abonenci, którzy przed terminem rozwiązali umowę na usługę szerokopasmowego dostępu do internetu, zapłacili karę - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Na początku marca 2005 r. spółka podniosła opłaty za korzystanie z usługi Neostrada

RPO: Billing powinien być bezpłatny

Szczegółowy wykaz rozmów telefonicznych abonenci powinni otrzymywać wraz z fakturą, co dałoby im możliwość weryfikacji i kontroli naliczanych opłat - uważa rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll - Wypełnienie tego obowiązku nie może powodować podwyższenia cen abonamentu lub innych opłat

UKE skontroluje przenoszenie numerów

Urząd Komunikacji Elektronicznej skontroluje, czy operatorzy telefonii komórkowej przestrzegają prawa abonentów do zabierania własnego numeru przy zmianie sieci - zapowiedziała w środę pełniąca obowiązki szefa urzędu Anna Streżyńska. Operatorzy zaoferowali komercyjnie taką usługę z

Polska pozwana przez KE za telefony

Komisja Europejska poinformowała w środę o pozwaniu Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Powód? Abonenci sieci telefonicznych wciąż nie mają prawa do zachowania numeru przy zmianie operatora Tak jak zapowiadaliśmy, Komisja zdecydowała we wtorek, że rozpocznie postępowanie sądowe

UOKiK skontroluje umowy Neostrady

Telekomunikacja Polska mogła naruszyć prawo żądając od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w tej sprawie postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów klientów

Zmiany w komórkach - prepaid jak abonament

Rada Ministrów bynajmniej nie wprowadza zmian sama z siebie - zobowiązał nas do tego wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego zakłada, że użytkownicy telefonu na kartę będą mogli umieścić swoje dane w książkach telefonicznych, otrzymają możliwość

Billingi będą przechowywane przez dwa lata?

Sejmowa komisja infrastruktury opowiedziała się w środę za dwuletnim okresem przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych danych o połączeniach abonentów, tzw. billingów, co w poprawce do nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne proponowały SLD i Samoobrona Podczas wcześniejszych prac

UOKiK karze TP SA

Telekomunikacja Polska złamała prawo, żądając od abonentów kopii umowy zawartej z konkurencyjnym operatorem - uznał w czwartek prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma ma zapłacić 1,4 mln zł kary Postępowanie antymonopolowe przeciwko TP SA Urząd wszczął na wniosek konkurencyjnej

Tele2 walczy z TP SA o abonament

TP SA ignoruje obowiązujące prawo i wolę dziesiątek tysięcy abonentów - twierdzi Tele2. Jeśli do końca września nie dojdziemy do porozumienia, zażądamy od Telekomunikacji zapłaty kilkudziesięciu milionów złotych z tytułu kar umownych - zapowiada spółka Walka na noże pomiędzy obiema spółkami

Nie zachowasz numeru w telefonie na kartę

Tylko niespełna połowa posiadaczy komórek będzie mogła korzystać z prawa do zachowania numeru przy zmianie operatora - dowiedziała się "Gazeta". Powód? W Prawie telekomunikacyjnym jest mowa tylko o "abonentach", a nie użytkownikach telefonów na kartę Zgodnie z nowymi

Komórki: numer za klientem od stycznia

Od poniedziałku abonenci sieci komórkowych mają prawo do zachowania swego numeru przy zmianie operatora. Teoretycznie. Plus, Era i Orange mówią o "kilkumiesięcznym pilotażu", "testach" i "początkowych ograniczeniach". Nie ustalili nawet ceny usługi. Prawo do

NASZE INTERWENCJE - tel. 0 800 166 024

Czy zmiana przez Telekomunikację cennika w umowie lojalnościowej może być argumentem dla klienta do jej rozwiązania? Miejski rzecznik konsumentów twierdzi, że tak, ale prawnicy TP, powołując się na prawo, uznają, że abonent będzie musiał wtedy zapłacić karę z tytułu zerwania umowy Miejski

Trybunał UE uchylił dyrektywę w sprawie przechowywania danych osobowych

"Nakładając obowiązek przechowywania danych i umożliwiając dostęp do nich właściwym organom krajowym, dyrektywa ingeruje w sposób szczególnie poważny w prawa podstawowe do poszanowania życia społecznego i do ochrony danych osobowych. Ponadto okoliczność, że przechowywanie i późniejsze

UKE: ponad 95 proc. skontrolowanych firm łamało przepisy

;Wyniki wskazują na brak profesjonalizmu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie zapewniają abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach. Odpowiednie informowanie przez dostawcę usług telekomunikacyjnych stanowi jeden z podstawowych warunków zapewnienia niezbędnej ochrony interesów

UOKiK: TP wysyłała elektroniczne faktury zamiast papierowych

Ministra Finansów" - zaznaczył. Według Urzędu, Telekomunikacja Polska przesyłała elektroniczne faktury na adres e-mail lub indywidualne konto klientom, którzy nie zaakceptowali tej formy wysyłki. "TP SA dokonała jednostronnej zmiany sposobu dostarczania faktur do części abonentów 1 stycznia 2011

Kolejna kara dla TP SA

Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 50 tys. zł. Powód? Brak ochrony danych abonenta. Jak wynika z ustaleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej, TP bez zgody klienta umieściła imię i nazwisko abonenta oraz jego adres w spisie abonentów. Prawo telekomunikacyjne przewiduje

UKE nałożył na operatora sieci Orange 2,5 mln zł kary

wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian - powiadomić o tym abonentów. Powinni poinformować ich o tym na piśmie i podać tę informację do publicznej wiadomości. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji

Trybunał UE uchylił dyrektywę w sprawie przechowywania danych osobowych

08.04. Bruksela (PAP) - Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł we wtorek nieważność unijnej dyrektywy w sprawie przechowywania danych osobowych. Zdaniem sędziów dyrektywa znacznie ingeruje w podstawowe prawa do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych. "Nakładając

GIODO: rząd będzie musiał przemyśleć podstawy zbierania billingów

identyfikacji abonenta lub użytkownika. "Jestem bardzo zadowolony z orzeczenia. Właściwie zgadzam się z wszystkimi głównymi tezami, które zostały podane przez Trybunał, przede wszystkim jeżeli chodzi o zakres ingerencji, który przewidywała dyrektywa" - powiedział PAP Wiewiórowski. Sąd uznał, że

Inwigilacja Polaków przez specsłużby kosztuje miliony. Kto za to płaci? My sami

Koszty pozyskiwania danych i wykazów rozmów przez służby specjalne ponoszą operatorzy telekomunikacyjni, zgodnie z prawem zobowiązani do dostarczania takich informacje za darmo. Ale - jak podkreśla "DGP" - w praktyce płacą abonenci, ponieważ firmy telekomunikacyjne przerzucają na nich te

Sienkiewicz: orzeczenie Trybunału w Luksemburgu - jednostronne

telekomunikacyjnych do przechowywania billingów, danych o lokalizacji urządzeń i informacji niezbędnych do identyfikacji abonenta lub użytkownika. "Nakładając obowiązek przechowywania danych i umożliwiając dostęp do nich właściwym organom krajowym, dyrektywa ingeruje w sposób szczególnie poważny w prawa

KRRiT: w 2013 r. wpływy abonamentowe wyniosły ponad 630 mln zł

podkreśliła, że "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2012 r. przychody z opłat abonamentowych wyniosły 550 mln zł i były najwyższe od prawie dekady. Według KRRiT realna

HFPC: wszystkie problemy uchylonej dyrektywy dotyczą też polskiego prawa

Zdaniem wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr. Adama Bodnara orzeczenie unijnego trybunału to "superważna rzecz". "Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miał bez wątpienia wpływ na orzeczenie naszego Trybunału Konstytucyjnego, który aktualnie

Nasze dane chronione najgorzej w Europie. "Jak w powieściach Orwella"

"Budzą daleko idące wątpliwości co do zgodności z konstytucją oraz europejską konwencją praw człowieka" - tak o polskich przepisach dotyczących przechowywania i przetwarzania danych abonentów sieci komórkowych piszą przedstawiciele NRA. Powołują się na dane Komisji Europejskiej, z których

Od dziś zmienisz operatora w jeden dzień

absolutna nowość, dotychczas abonent lub użytkownik pre-paid chcący zachować numer, musiał się kontaktować się z dotychczasowym dostawcą.Osoba korzystająca z telefonu stacjonarnego usług operatora sieci stacjonarnej ma również prawo żądać przeniesienie dotychczasowego numeru w razie przeprowadzki. Nowe

UOKiK:Platformy cyfrowe mają ponad 6 mln abonentów, kablówki - 4,6 mln

Warszawa, 07.10.2011 (ISB) - Operatorzy platform satelitarnych mają ponad 6 mln abonentów i są pod tym względem największymi dostawcami usługi płatnej telewizji, wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Operatorzy kablowi mają ok. 4,6 mln abonentów, wynika z raportu

N przybyło abonentów

Należąca do Grupy ITI platforma cyfrowa N po roku działalności ma 204 tys. abonentów. I chce być rentowna w przyszłym roku. N przybyło abonentów Należąca do Grupy ITI platforma cyfrowa N po roku działalności ma 204 tys. abonentów. - Jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia 300 tys. abonentów do

Polkomtel zapłaci 800 tys. zł kary. Nie informował o zmianie regulaminu

Chodzi o regulamin, który wszedł w życie 1 lipca tego roku. Złamanie prawa telekomunikacyjnego odkrył Urząd Komunikacji Elektronicznej podczas kontroli. W sytuacji naruszenia "obowiązku informacyjnego" prawo przewiduje karę do 3 proc. przychodów ukaranej spółki. W uzasadnieniu decyzji UKE

Platformy cyfrowe wyprzedzają kabel

Platformy cyfrowe wyprzedziły sieci kablowe pod względem liczby abonentów. Teraz wzrost oglądalności kanałów tematycznych przyspieszy, podczas gdy wielka telewizyjna trójka będzie szybciej tracić widzów. Świąteczny sezon, w którym platformy cyfrowe tradycyjnie zdobywają najwięcej klientów, nie

Tysiące wściekłych klientów nC+ chce wypowiedzieć umowy. Dyrektor marketingu rozstał się z firmą

sytuacji firma zobowiązana jest do poinformowania ich o zmianie i umożliwienia im wypowiedzenie umowy bez żadnych konsekwencji. Tu zaczynają się problemy abonentów. "Odbierają telefony, żeby sprzedać ofertę. Żeby pomóc - już nie" Klienci powinni dostać od firmy pismo lub telefon z informacją o

Były szef China Mobile skazany na śmierć za korupcję

Jeśli przez 24 miesiące były prezes i dyrektor generalny China Mobile w prowincji Syczuan, Li Hua, nie złamie prawa, to wyrok śmierci może mu zostać zamieniony na dożywocie - ogłosił sąd w mieście Panczyhua (Panzhihua).Według agencji Xinhua, Li przyjmował łapówki od lokalnych firm. Zwrócił

Operator komórkowy zaproponował mu... kartę kredytową

i w imieniu PTC. - Krata kredytowa Polbank-Era jest usługą własną PTC i zgodnie z prawem może być oferowana przez operatora swoim abonentom - podkreśla Kamil Chudzik z Polbanku. I dodaje, że Polbank nie posiada danych osobowych abonentów sieci Era i nigdy nie kontaktował się z nimi w celu

Przez wiele godzin nie było łączności ze Strefą Gazy

Łączność została zerwana we wtorek wieczorem. "Internet działa od rana, a telefon w biurze dopiero od godziny" - powiedziała PAP przez telefon o godz. 11.40 czasu polskiego asystentka z Palestyńskiego Centrum Praw Człowieka z siedzibą w mieście Gaza. W trakcie rozmowy jednak połączenie

Służby w TK o tym, jakie uprawnienia nie są im potrzebne

. Czwartek jest trzecim dniem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skarg prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich na zbyt szerokie uprawnienia służb co do możliwości stosowania podsłuchów i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, takich jak np. billingi. Krótko przed godz. 14

UOKiK zbada sprawę płatnych meczów reprezentacji

Minister Joanna Mucha poprosiła UOKiK o prześwietlenie umowy między PZPN a spółką SportFive, na mocy której firma została właścicielem wszystkich praw do transmisji meczów reprezentacji do 2020 roku. - Chodzi o zbadanie, czy umowa nie narusza praw konsumenckich i praw dotyczących konkurencyjności

Służby mundurowe: podsłuchy i billingi niezbędne

Komendant główny policji nadinsp Marek Działoszyński oświadczył przed TK, że nie podziela poglądu Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego co do niezgodności z konstytucją prawa do stosowania kontroli operacyjnej i do pozyskiwania oraz przetwarzania danych telekomunikacyjnych

UOKiK nałożył karę na Vectrę 0,5 mln zł

odstąpienia od umowy, jeśli nie zgodzą się na zaproponowane zmiany. Urząd ustalił, że spółka Vectra informowała o nowym regulaminie już po jego wejściu w życie. Ponadto umowy nie mogli wypowiedzieć ci abonenci, którzy zawarli kontrakt na promocyjnych warunkach. Tymczasem prawo to przysługuje wszystkim

Abonenci nc+ mają trudności z rozwiązaniem umowy. "Nie chcą przyjąć mojej rezygnacji"

. Klienci mają do tego prawo, ponieważ nc+ zmieniło ofertę - w tej sytuacji abonenci mogą zrezygnować z usługi. Problem w tym, że nie mają jak. - Jestem w dalszym ciągu klientem "n" i w marcu planowałem wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec kwietnia. 18 marca na infolinii "n"

Polsat utworzy spółkę z JimJam

Polsat JimJam - to spółka, która będzie zajmowała się produkcją i rozpowszechnianiem w Polsce kanału Polsat JimJam. Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą oglądać go już od listopada zeszłego roku.JimJam jest kanałem telewizyjnym dla przedszkolaków produkowanym przez spółkę Chello Media, należącą do

Stół bez kantów - UKE: Jeden SMS pozwoli na rezygnację ze wszystkich loterii

prawie pół miliona złotych, odwołał się od decyzji), znany abonentom Ery konkurs "Czy stałeś się dzisiaj milionerem" czy loterie organizowane przez Orange, w których można wygrać Audi. W przypadku tych dwóch ostatnich UKE wszczął postępowanie, które może zakończyć się karą finansową dla

Unia karci Polskę za telekomunikację

prawie telekomunikacyjnym definicji abonenta odpowiadającej normom prawa unijnego. Tam abonent to osoba prawna lub fizyczna, która jest stroną umowy z operatorem niezależnie od formy umowy. U nas abonentem jest osoba mająca umowę w formie pisemnej. A więc użytkownik telefonu na kartę (Pre-paid) nie jest

UOKiK: Milion zł kary dla Vectry za niedozwolone klauzule w umowach

Postępowanie trwało od lutego ubiegłego roku. Urząd uznał, że Vectra złamała prawo m.in. nakładając na abonentów dodatkowe opłaty w wysokości 39 zł za wznowienie usługi, po tym jak została wyłączona z powodu niepłacenia rachunków.Prezes UOKiK zakwestionowała też ograniczenie odpowiedzialności

Przenoszenie numerów pre-paid - jest projekt rozporządzenia

Ministerstwo Transportu i Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia, które określi procedurę przenoszenia numeru komórki gdy abonenci tzw. usług przedpłaconych (pre-paid) zechcą zmienić operatora Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego dająca użytkownikom pre-paidów prawo przenoszenia numeru

UOKiK: Play stosował niedozwolone zapisy w umowach z abonentami

operatora niezgodnie z prawem lub umową.Zdaniem UOKiK takie pojęcia jak: "działanie na szkodę operatora" i "korzystanie z usług świadczonych przez operatora niezgodnie z umową" są nieprecyzyjne i nie pozwalają abonentom na ocenę, w jakich okolicznościach może nastąpić rozwiązanie umowy.W

Senat walczy z oszukańczymi loteriami

prezes Streżyńska.To za jej sprawą zapisy trafiły ostatecznie do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego zgłoszonej przez posłów PO. Sejm przyjął ustawę zdecydowaną większością głosów. We wtorek Senat zgłosił kilkanaście poprawek legislacyjnych uściślających nowelę. Za uchwałą Senatu późnym wieczorem

Spory wokół sięgania po billingi przez tajne służby

nawet w sprawach rozwodowych, co jest sprzeczne z dyrektywą UE. Prokuratura Generalna zwracała uwagę, że trzy służby mogą sięgać po billingi nawet przy przestępstwie "wyrębu drzewa o wartości 76 zł". Zdaniem organizacji pozarządowych, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, służby nadużywają

Orange: Zmiana regulaminu nie daje prawa do odejścia?

, nie ponosząc konsekwencji. Regulator nie jest zresztą odosobniony w takiej wykładni prawa telekomunikacyjnego. - Nawet zmiana na korzyść abonenta wynikająca choćby z interwencji regulatora powoduje możliwość odejścia abonenta bez odszkodowania - mówi mec. Wacław Knopkiewicz, radca prawny z kancelarii

UE. Trybunał Sprawiedliwości ułatwia oglądanie transmisji z meczów

Za sprzeczny z prawem unijnym uznano system licencji na retransmisję meczów, który zakazuje telewidzom oglądania tych programów przy użyciu karty do dekodera w innych państwach członkowskich. Trybunał orzekł, że ustawodawstwo krajowe, które zabrania przywozu, sprzedaży lub używania zagranicznych

NIK: Przepisy o billingach nie chronią obywateli przed ingerencją służb

Izbę nieprawidłowości są niepokojące". - Uprawnienia służb specjalnych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania - uważa prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Według Izby obowiązujące przepisy nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich. We wtorek do Sejmu

Służby w TK o tym, jakie uprawnienia nie są im potrzebne

. Czwartek był trzecim dniem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skarg prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich na zbyt szerokie uprawnienia służb co do możliwości stosowania podsłuchów i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, takich jak np. billingi. Krótko przed godz. 14

Usługi telekomunikacyjne będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych

. 500 biur obsługi abonentów( według rozporządzenie ma to być 1/6 biur obsługi danego dostawcy usług telekomunikacyjnych - PAP) ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo-migowego online

3,6 mln zł kary dla Canal+. Wprowadzał klientów w błąd

rozsyłanym do klientów magazynie abonentów "PLUS+"."Zastrzeżenia prezes urzędu wzbudziły sposób i forma przekazania informacji. Konsument nie mógł spodziewać się, że na dwóch ostatnich stronach gazetki informacyjno-rozrywkowej znajdzie istotne dla niego wiadomości związane z podwyższeniem

TP ukarana za bezprawne przetwarzanie danych abonenta

, czyli udostępniła je publicznie. UKE zwraca uwagę, że nastąpiło to z naruszeniem Prawa telekomunikacyjnego, tj. bez uzyskania zgody abonenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez prezesa UKE decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w

Polacy najbardziej inwigilowani w Europie? Śledzi nas aż 10 służb. A premier: Nikt nie zakłada podsłuchu, bo ma kaprys

". Na brak kontroli i bezprawność działań służb inwigilujących Polaków zwracają uwagę już nie tylko organizacje broniące praw i swobód obywatelskich. Sprawa jest niezwykle skomplikowana. Wystarczy powiedzieć, że radzić nad nią będą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie od dziś, aż

W I półroczu Polacy przenieśli 359 tys. numerów, głównie do Playa

Do P4 (operatora sieci Play) w I połowie roku swoje numery przeniosło 215 tys. abonentów innych operatorów, wynika z przedstawionych przez Telepolis danych. Równocześnie z tej sieci odeszło tylko 10 tys. klientów. Największym przegranym było PTC, operator sieci Era, które straciło 131 tys. numerów

Derby żużlowe obejrzymy w Multimediach

walczących o wyjazd na igrzyska olimpijskie w Pekinie. W zamian abonenci Multimediów uzyskają dostęp do kanału sportowego telewizji publicznej - TVP Sport, który nabył prawa do transmisji rozgrywek żużlowej ekstraligi. 13 kwietnia stacja planuje transmisję na żywo żużlowych derbów ZKŻ Zielona Góra - Stal

Eksperci: domena .pl rozrasta się najszybciej w UE

tys. abonentów nazw domeny .pl, ok. 63 proc. to przedsiębiorcy. A biorąc pod uwagę, że przedsiębiorców jest w Polsce kilka milionów, to znaczna część nie ma jeszcze zarejestrowanej swojej nazwy domeny" - ocenił. Jego zdaniem, w ciągu kilku lat dodatkowym elementem wzrostu może się też okazać

Skąd wypłynęły dane?

Nescco nie pofatygowała się do klienta i sfałszowała jego podpis, to skąd na dokumencie numer ewidencyjny abonenta i PESEL? W Nescco nie potrafili tego wyjaśnić. Zaprzeczyli, by weszli w posiadanie danych abonentów, ale się do tego nie przyznają, bo nie mają prawa ich mieć. Telekomunikacja również

Cyfrowy Polsat zarobił w drugim półroczu 56 mln zł

, niska liczba przyłączeń i niska ich jakość - prawie 90 procent przyłączeń w drugim kwartale to pakiet mini" - powiedział ekspert KBC Securities, Leszek Iwaszko.W drugim kwartale liczba abonentów satelitarnej platformy wzrosła o jedynie 1,6 proc., czyli 42 tysiące, do 2,84 miliona."Widać wpływ

W drugim półroczu Cyfrowy Polsat zarobił 56 mln zł

ich jakość - prawie 90 procent przyłączeń w drugim kwartale to pakiet mini" - powiedział ekspert KBC Securities, Leszek Iwaszko. W drugim kwartale liczba abonentów satelitarnej platformy wzrosła o jedynie 1,6 proc., czyli 42 tysiące, do 2,84 miliona. "Widać wpływ dużej konkurencji na rynku

Chiny. Były szef oddziału China Mobile skazany na śmierć za korupcję

Jeśli przez 24 miesiące były prezes i dyrektor generalny China Mobile w prowincji Syczuan, Li Hua, nie złamie prawa, to wyrok śmierci może mu zostać zamieniony na dożywocie - ogłosił sąd w mieście Panczyhua (Panzhihua). Według agencji Xinhua, Li przyjmował łapówki od lokalnych firm. Zwrócił

Bałagan w pomysłach na nowe prawo telekomunikacyjne

weryfikacji tych danych. Operator nie będzie też mógł dostarczyć takiemu abonentowi billingu czy zawiadomienia o zmianie regulaminu. Bez zmiany innych przepisów prawa telekomunikacyjnego operatorzy nie będą w stanie spełnić ciążących na nich obowiązków - mówi. Jego zdaniem niektóre z konsekwencji można by

Telekomunikacja/ UKE ukarał TP za bezprawne przetwarzanie danych abonenta

adres zamieszkania. Dane te TP zamieściła w spisie abonentów, czyli udostępniła je publicznie. UKE zwraca uwagę, że nastąpiło to z naruszeniem Prawa telekomunikacyjnego, tj. bez uzyskania zgody abonenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach

T-Mobile zapłaci 5 mln zł za SMS-ową loterię

abonenta, a od klientów wiemy, że takiej zgody nie było - tłumaczy Piotr Dziubak, rzecznik UKE.I właśnie za to operator został ukarany.Urząd przeanalizował 145 przypadków użycia "automatycznych systemów wywołujących" i okazało się, że w 95 przypadkach PTC nie uzyskała zgody klienta. Skala jest

Milionowa kara dla Vectry za haki w umowach

Postępowanie dotyczące ograniczania praw klientów w umowach dziewięciu operatorów telekomunikacyjnych, w tym Vectry, trwało półtora roku. UOKiK zakwestionował m.in. opłatę w wysokości 39 zł, którą Vectra nakładała na abonentów za ponowne włączenie usług (po odłączeniu ich za niepłacenie rachunków

Większe zyski Multimediów

Multimedia Polska zarobiły w pierwszym kwartale br. 16,5 mln zł - to prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Kwartalne przychody jednego z największych operatorów kablowych w Polsce wyniosły niemal 100 mln zł. - Lepsze wyniki to efekt wzrostu liczby internautów i

TP uruchamia platformę cyfrową

Nowa platforma cyfrowa ma walczyć o abonentów pod marką Orange. Podobnie jest we Francji, gdzie France Telecom - udziałowiec TP SA - już oferuje abonentom telewizję satelitarną. - Jesteśmy gotowi do startu już 1 października. Nie jest jednak pewne, że już na początku projekt będzie sygnowany marką

Zatrzymano złodzieja impulsów telefonicznych

W ręce policjantów wpadł 21-letni łodzianin, który od kilku miesięcy podłączał się do skrzynek telekomunikacyjnych i "nabijał" rachunki telefoniczne innym abonentom Mężczyzna włamywał się do urządzeń telekomunikacyjnych, używając specjalnej końcówki podłączał telefon stacjonarny

Artur Kondrat, miejski rzecznik praw konsumentów

telekomunikacja może mieć rację. Skoro sprawa nie jest do końca wyjaśniona, to obowiązuje jeszcze zwyczaj kupiecki, który nie może krzywdzić w tym przypadku abonenta. Klientowi radzę zgłosić się do terenowego rzecznika praw konsumentów. Na drodze sądowej może on w jego imieniu wystąpić przeciwko telekomunikacji.

Vivendi, Time Warner... Kto przejmie TVN?

są na razie prawie nieobecni. Time Warner jest jednak akcjonariuszem grupy telewizyjnej Central European Media Enterprises (CME), skupiającej stacje m.in. w Bułgarii, Czechach, na Słowacji czy w Rumunii. Pod tym względem TVN byłby dla nich dobrym uzupełnieniem, dlatego Time Warner od początku jest

Służby bronią w TK billingów i podsłuchów

czwartek zapadnie wyrok. Prezes TK Andrzej Rzepliński przyznał, że to największa sprawa dla Trybunału. Reprezentanci zaproszonych instytucji zajęli kilka pierwszych rzędów w największej sali TK. Byli wśród nich m.in. szefowie policji i CBA. TK bada skargi rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz z 2011

Każdy może odejść z Ery

Abonenci Ery mogą odejść, a PTC powinno ich o tym zawiadomić Każdy może uciec z Ery PTC, operator sieci Era i Heyah, ma miesiąc na powiadomienie swoich abonentów, że zmienił regulamin. Przede wszystkim jednak musi ich zawiadomić, że mają prawo zerwać umowy bez ponoszenia kar umownych. A to

Oszukańcze loterie SMS w Sejmie. Nowe przepisy jeszcze w tej kadencji?

Prawa telekomunikacyjnego - trafił właśnie do sejmowej komisji infrastruktury. Co zawiera? Przede wszystkim nakłada obowiązki na operatorów i organizatorów loterii SMS oraz dostawców innych usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie. Będą oni musieli: - podawać wraz z numerem (np. SMS) informację

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

Mamy być lepiej chronieni przed nadużyciami ze strony dostawców usług telekomunikacyjnych. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Wprowadza on przepisy antyspamowe i korzystniejszą dla klientów procedurę reklamacji rachunków oraz poszerza uprawnienia prezesa Urzędu

Politycy już kombinują jak obejść zakaz spotów i billboardów

konwencjonalnych spotów i bardziej dotrze do wyborcy - dodaje ze śmiechem.Partie oficjalnie nie chcą mówić, jakie maja plany. - Nie będę mówił jaki mamy pomysł, bo wtedy on nie będzie skuteczny - mówi Adam Hofman z Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Tomczykiewicz, szef klubu Platformy Obywatelskiej: - Takie spoty

RPO: Nie ma powodu, by korzystać z billingów w aż takiej skali

- Nie ma powodu, żeby korzystać z aż takiego - w moim przekonaniu - zakresu billingów oraz pewnych nowych form, które technicznie są już możliwe, a nie zostały jeszcze wystarczająco uregulowane prawnie - powiedziała na konferencji prasowej rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Oceniła

UKE: Abonenci mogą zerwać umowy z Erą

, nawet taka korekta regulaminu uprawnia klientów do rozwiązania umowy z operatorem. - Prawo telekomunikacyjne jest jasne: operator musi uzyskać zgodę klientów na każdą zmianę regulaminu. A abonent, który ze zmianą się nie zgadza, może zrezygnować z usług i nie wolno obciążać go jakąkolwiek karą, choćby

KGHM nie sprzeda Dialogu

wzrosnąć w najbliższych latach. Dialog ma prawie 450 tysięcy abonentów, co czyni go jednym z największych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce. Spółka chwali się, że z dnia na dzień ma coraz więcej klientów. Z internetowej oferty Dialogu korzysta 100 tysięcy abonentów. Od czerwca klienci mogą

Ambitne kino w rosyjskiej TV

z ambitnymi filmami z b. ZSRR i całego świata. Wiosną kupił 51 proc. udziałów w firmie Kino bez Granic, która ma prawa do dystrybucji w Rosji 700 ambitnych tytułów. Firma cieszy się dobrą marką, którą można porównać do polskiego Gutek Film. Rodniański jest też właścicielem biblioteki filmów, na

Cyfra+ wprowadza usługę multiroom

uniknąć - wyjaśnia Bertrand Le Guern, prezes Canal+ Cyfrowy.Abonenci Cyfry+ zapłacą za usługę od 15 do 35 zł miesięcznie (w zależności od czasu trwania umów). Do tego trzeba dodać koszty dzierżawy drugiego dekodera oraz jednorazowy koszt instalacji. Jeden abonent może podłączyć do platformy jednocześnie

Otwierasz kopertę z rachunkiem, a tu... kandydaci PiS-u

tys. abonentów, potwierdza, że do rachunków telefonicznych dołączyli teraz ulotki z trzema kandydatami, którzy startują w niedzielnych wyborach samorządowych. To ulotki Jacka Kotuli, który ubiega się o mandat w sejmiku podkarpackim, a także Stanisława Obary, walczącego o zasiadanie w Radzie Powiatu

Kupując komórkę, zostaw odcisk palca

Nowe prawo ogłoszono w poniedziałek, w życie wejdzie w kwietniu. I od tego momentu zacznie tykać zegar - operatorzy na zbudowanie bazy abonentów z odciskami palców będą mieli rok. Potem dane trafią do ogólnokrajowego rejestru. Operatorzy mają też przez rok przechowywać dane o nawiązywanych

Czy muszę płacić abonament, jeśli nie mam telewizora? Czy mogę nie wpuścić kontrolera? [7 PYTAŃ]

odbiorników lub zrezygnowali z płacenia abonamentu - uznali, że nie mają po temu powodów, skoro i tak nie mogą odbierać kanałów TVP.W efekcie zainteresował się nimi komornik. Dlaczego? Czy mieszkańcy mieli prawo do niepłacenia abonamentu? Czy mogą nie wpuścić do domu kontrolera chcącego sprawdzić, czy mają

UOKiK: Polkomtel utrudniał odchodzenie z sieci. Zapłaci 11,7 mln zł

pozwalało to abonentom na odejście z sieci bez płacenia kar. Sprawa była mocno nagłośniona medialnie, Play emitował nawet reklamy przypominające klientom ich prawa. Zdaniem UOKiK, broniąc się przed potencjalnym masowym odejściem klientów, operator popełnił błędy i złamał prawo. Jak Polkomtel zatrzymywał

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

, dzięki nowym zakupom, możemy powiększyć jego wartość prawie dwukrotnie" - poinformował na konferencji Jan Motz, prezes Capital Park. W skład dywidendowego funduszu nieruchomości handlowych typu high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN, wchodzi obecnie 39 nieruchomości o wartości ok. 200 mln zł

Poinformują o wszystkich numerach

oferowana na bazie telefonicznego biura numerów TP SA, czyli pod numerem 118 913 "przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i po przystępnej cenie". W ciągu jednego połączenia zainteresowany ma prawo uzyskać informację o maksymalnie czterech numerach. TP SA musi również wydać spis abonentów w formie

Masz internet, masz problem

Skubisz. - Jednak konsument powinien zostać poinformowany o realnym terminie oraz o możliwości rekompensaty finansowej. Gdy abonent nie dostaje szybkości obiecanej w umowie, musi mieć prawo podpisania aneksu na niższą przepustowość po niższej cenie lub odstąpienia od zawartej umowy - mówi. Naliczanie kar

Ruszył telefon konsultacyjny w sprawie dzieci Fundacji Kidprotect.pl

, uczestniczyliśmy w procesie tworzenia nowego prawa, wiec możemy sporo podpowiedzieć" - przypomniał Śpiewak. Fundacja podkreśla, że telefon ma charakter konsultacyjny, a nie interwencyjny; zachęca też, by w sprawach interewencyjnych kontaktować się np. z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

URTiP pogania operatorów

komórkowych, którzy twierdzą, że z przyczyn technicznych (m.in. konieczność stworzenia systemu wymiany danych o abonentach) będą mogli zaoferować taką usługę najwcześniej za rok. Tymczasem Prawo telekomunikacyjne już od września tego roku dało taką możliwość klientom. URTiP liczy, że w najbliższych dniach

Użytkownicy oburzeni. UKE przyjrzy się konkursom SMS-owym Ery

kwotę 221,39 zł, w której przeważającą część zajmują SMS-y po 4,88 zł". Rozżalonych znaleźć można też na internetowych forach. Marzena.s2 pisze: "SMS-y od operatora automatycznie kasowałam, bo irytują mnie takie konkursy. Kilkanaście razy otrzymywałam również telefony z biura obsługi abonenta

Spamerzy poszaleją dłużej

roku. Wciąż jednak czekamy ma zasadniczą część nowelizacji, zawierającą m.in. wiele zapisów korzystnych dla abonenta. Znajduje się w niej choćby regulacja nakładająca wysokie kary na spamerów i zwiększająca prawa konsumenta w sporze z operatorami. Ustawa ma też wprowadzić bardzo ważny zapis o

Pijany adwokat wjechał w teatr. Policja? Wypuściła go

Z mecenasem nie można się skontaktować - poczta głosowa w jego komórce informuje, że "abonent ma wyłączony telefon lub znajduje się poza zasięgiem sieci". W dwóch źródłach potwierdziliśmy, że to właśnie adwokat Paweł S. staranował we wtorek wieczorem Teatr im. Osterwy. Jechał sprowadzonym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Ogólnokrajowy Spis Abonentów

Ogólnokrajowy Spis Abonentów - wydawany przez Telekomunikację Polską S.A. w formie papierowej i elektronicznej spis abonentów indywidualnych oraz biznesowych wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Podstawą prawną jego publikacji jest Art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Ogólnokrajowe Biuro Numerów

Ogólnokrajowe Biuro Numerów, OBN – ogólnokrajowa telefoniczna informacja o numerach telefonów osób prywatnych, a także firm i instytucji. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest Art. 169 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.118 913 - z tel. stacjonarnych *72 913 - z tel

Zakończenie sieci

Zakończenie sieci to termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosującej komutację lub przekierowywanie

Infrastruktura telekomunikacyjna

telekomunikacji.Pod pojęciem infrastruktury telekomunikacyjnej na przykład rozumie się zespół kabli i urządzeń, z których zbudowana jest sieć telefoniczna lub inna telekomunikacyjna. W jej skład wchodzi linia do abonenta, wyposażenie do obsługi abonenta na centrali oraz zestaw połączeń międzycentralowych wraz

Usługa telekomunikacyjna

Usługa telekomunikacyjna – termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tą definicją usługa telekomunikacyjna to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. W ustawowej definicji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.