nowelizacje

PAP

Nowelizacja ustawy o archiwach elektronicznych

Nowelizacja ustawy o archiwach elektronicznych

Usunięcia barier administracyjnych utrudniających gromadzenie przez polskie archiwa dokumentów w formie elektronicznej dotyczy nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która omawiana będzie na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek nowelizację Prawa atomowego, które wprowadza najnowsze europejskie rozwiązania prawne, w tym zasadę - "zanieczyszczający płaci".

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o archiwach

Ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej zapewnia przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Przedstawicielka wnioskodawców: Nowelizacja ma położyć kres mordowaniu nienarodzonych dzieci

Prezydent podpisał nowelizację specustawy o terminalu LNG

objęcie specustawą kolejnych gazociągów. Według ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, dzięki nowelizacji ustawy poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski wzrośnie. Dodatkowo nowelizacja będzie "katalizatorem wielkich inwestycji w sektorze energetycznym", prowadzących do wykorzystania w

Sejm uchwalił nowelizację ustawę o uczelniach

Nowelizacja ma ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, pozwolić uczelniom na prowadzenie studiów o coraz lepszej jakości, a także pomóc uczelniom w radzeniu sobie z niżem demograficznym. Za nowelizacją ustawy wraz z przyjętymi poprawkami było 234 posłów, przeciw - 23, od głosu wstrzymało się

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o GMO

Jednym z głównych celów projektu nowelizacji, przygotowanego przez resort środowiska, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim prac wymagających "zamkniętego użycia organizmów genetycznie modyfikowanych" - na przykład takich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Nowelizacja wdraża zapisy ostatniej europejskiej dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z dyrektywą powinno się premiować biopaliwa wytwarzane z odpadów i produktów nieżywnościowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, by sektor nie

PO ma złożyć projekt nowelizacji ustawy śmieciowej

Szef sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit spodziewa się, że propozycja nowelizacji rozwiąże bieżące problemy wynikające z obowiązywania ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Precyzuje na przykład pojęcie właściciela nieruchomości; wskazuje też, że

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o uczelniach

Nowelizacja ma m.in. ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, pozwolić uczelniom na prowadzenie studiów o coraz lepszej jakości, a także pomóc uczelniom w radzeniu sobie z niżem demograficznym. Za nowelizacją ustawy bez poprawek było 54 senatorów, przeciw - 4, od głosu wstrzymało się 21

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji medycznej

Dotychczas obowiązująca ustawa nakłada na podmioty medyczne obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia tego roku. Po jej nowelizacji będzie możliwe prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia 2017 r.. Wydłużenie terminu

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach wraca do komisji

łączna masa nie będzie przekraczać 100 kg. Przedsiębiorstwa te mają być zwolnione z obowiązku osiągania wymaganych przez nowelizację poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Ponadto takie firmy nie będą musiały uiszczać tzw. opłaty produktowej (za wprowadzenie sprzętu na rynek), a także

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o GMO

Jednym z głównych celów projektu nowelizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim prac wymagających "zamkniętego użycia organizmów genetycznie modyfikowanych" - na przykład takich, z jakimi mają do czynienia naukowcy

Systemowa nowelizacja ustawy śmieciowej - w drugiej połowie 2014 r.

, które przedstawimy, będziemy bardzo dogłębnie konsultować z samorządowcami" - zapewnił Ostapiuk. Wiceszef resortu środowiska nie wykluczył, że w dużej nowelizacji w niektórych przypadkach można by zrezygnować z obowiązkowych przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci, jakie muszą teraz

Nowelizacja "specustawy" o terminalu LNG - do podkomisji

zagospodarowania przestrzennego itp. Jak podkreślił rząd w uzasadnieniu projektu nowelizacji, istniejąca krajowa sieć gazowa nie pozwala w sposób efektywny rozprowadzić po całym kraju gazu z terminala LNG. W przypadku ustania dostaw ze wschodu, do niektórych regionów, szczególnie na południowym-wschodzie, nie da

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapasach paliw

Ustawa, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego dziennego zużycia krajowego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. W przypadku P

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu pogrąży rząd? "Skutki polityczne będą żadne"

Nowelizacja budżetu to woda na młyn opozycji. Solidarna Polska zdążyła już nawet zapowiedzieć rozmowy na temat wniosku o wotum nieufności dla min. Jacka Rostowskiego. Czy więc sprawa brakujących budżetowi 24 mld zł pogrąży rząd Donalda Tuska? - Skutki polityczne będą żadne - uważa Jerzy Baczyński

W tym tygodniu Sejm o projekcie nowelizacji "specustawy" o terminalu LNG

Na mocy obowiązującej od 2009 r. specustawy powstaje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu oraz grupa gazociągów w północno-zachodniej części Polski, o łącznej długości ok. 940 km. Łączą one terminal z siecią gazową. Rządowy projekt nowelizacji rozszerza listę objętych specustawą

W tym tygodniu Sejm o projekcie nowelizacji "specustawy" o terminalu LNG

Na mocy obowiązującej od 2009 r. specustawy powstaje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu oraz grupa gazociągów w północno-zachodniej części Polski, o łącznej długości ok. 940 km. Łączą one terminal z siecią gazową. Rządowy projekt nowelizacji rozszerza listę objętych specustawą

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Sejm przyjął nowelizację ustawy ws. bezpłatnego podręcznika. Tylko jeden poseł był przeciw

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. W nowelizacji zapisano, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części". Analogiczne prawo będzie miał minister kultury, o

Dodatkowa inwestycja w projekcie nowelizacji "specustawy" o terminalu LNG

. natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, skróceniu terminów ich skarżenia, rozpatrywania odwołań, wydawania pozwoleń na budowę, brakowi konieczności wprowadzania gazociągów do planów zagospodarowania przestrzennego itp. Jak podkreślił rząd w uzasadnieniu projektu nowelizacji, istniejąca krajowa

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

O podpisaniu nowelizacji poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, w kilku przypadkach wygaśnięcie mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stwierdzać będzie komisarz wyborczy. Chodzi m.in. o przypadki, gdy radny stracił prawo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

Chodzi o składki, które płacą organizacje rolnicze za udział w pracach liczącej się na forum unijnym struktury związkowej Copa-Cogeca. Copa oraz Cogeca to organizacje reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i instytucji działających w Unii. Copa zrzesza 60

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy o zapasach paliw

Autopoprawka przygotowana przez ministerstwo finansów zakłada wyłączenie rynku gazu płynnego LPG spod obowiązku składania zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł przy uzyskaniu koncesji na produkcję i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Projekt ustawy znajduje się w Sejmie i oczekuje na d

Komorowski kieruje nowelizacje ustawy o drogach do trybunału. "Budzi wątpliwości"

wynikającą z konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego - podkreślono. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi

Kaczyński: PiS złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Dziś Sejm uchwalił nowelizację ustawy refundacyjnej; znosi ona kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty oraz wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie noweli ustawy refundacyjnej. W głosowaniu nad nowelizacją 126 posłów PiS wstrzymało

Nowelizacja specustawy drogowej do podpisu prezydenta

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia noweli bez poprawek głosowało 52 senatorów, 1 było przeciwny, a 25 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych był resort

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

Nowelizacja pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy

Komisje za poprawką do nowelizacji ustawy o odpadach

Projektem autorstwa PO zajmowały się w czwartek połączone sejmowe komisje środowiska i samorządu terytorialnego. Nowela ma umożliwić zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak wyjaśniał wcześniej PAP p

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy głosowało 55 senatorów, a 26 było przeciw. Sejm na początku kwietnia znowelizował ustawę o odpadach. Nowe prawo pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

resort.Prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje wykreślenie z ustawy ust. 8 art 48, dotyczący karania lekarzy. - Zabiegaliśmy o to od kilku miesięcy. Obecnie trwa analiza projektu nowelizacji. Szczegółowy komentarz przedstawimy w piątek po posiedzeniu NRL - podkreślił.- Będziemy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RPO

Nowelizacja, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest to z przystąpieniem Polski do protokołu fakultatywnego konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur; w rozumieniu protokołu RPO

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o uczelniach

24.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Jeśli ustawę podpisze prezydent, przepisy m.in. o likwidacji opłat za drugi kierunek studiów, będą obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego. Nowelizacja ma m.in

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwość eksmitowania osób

Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

Nowela ma służyć: usprawnieniu procedur, zmniejszeniu kosztów postępowań, skróceniu czasu ich trwania, a także - w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych - zwiększeniu efektywności orzekanych kar. Nowelizację poparło we wtorek wieczorem 87 senatorów, nikt nie był przeciw, a

Senat za nowelizacją ustawy o stanie wojennym

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek zagłosowało w środę 56 senatorów, 33 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przyjęte rozwiązania przewidują, że prezydent mógłby - na wniosek rządu - wprowadzić któryś ze stanów wyjątkowych w razie zewnętrznego zagrożenia, np. przez wrogie działania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o policji

O podpisaniu nowelizacji poinformowano w czwartek na stronie internetowej prezydenta. Obecnie jednym z warunków, jakie musi spełniać kandydat na policjanta, jest niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarza się, że postępowanie kwalifikacyjne do

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

wstrzymało się od głosu ośmiu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowelizacja ma likwidować wady ustawy, które, według rządu, prowadzą do przewlekłości postępowania wykonawczego, jego nieefektywności oraz nieuzasadnionej kosztowności. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd penitencjarny badający wniosek skazanego o

Sejm przyjął nowelizację budżetu

W nowelizacji budżetu rząd zmienia między innymi tempo wzrostu PKB z 3,7 na 0,2 procent i podwyższa deficyt z 18 na 27 miliardów złotych. W sumie z powodu kryzysu dochody w tym roku będą o ponad 30 miliardów niższe niż planowano. Aby sfinansować mniejsze wpływy do budżetu rząd zamierza ograniczyć

Senat. Nowelizacja ustawy o RPO - bez poprawek

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 83 senatorów. Jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy o RPO, której projekt przygotował Senat, została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia. Zwiększa ona uprawnienia Rzecznika podczas wizytacji więzień. Związane jest

Rewolucja w Kodeksie karnym. TOK FM dotarło do projektu nowelizacji. "Nie będzie ostrzej, a rozsądniej"

Warszawskiego. Jak zaznaczył, z projektem zapoznał się szybko i to jego wstępna opinia.- Kodeks karny, podobnie jak Kodeks postępowania karnego, jako ustawa, która powinna być dotknięta jak najmniejszą ilością zmian, tego szczęścia w ostatnich latach nie doświadczył. Ta nowelizacja to zmiana kompleksowa. Nie

SLD złożył w Sejmie projekt nowelizacji przepisów dot. klauzuli sumienia

się nie powtarzały takie sytuacje jak w Szpitalu św. Rodziny, a także do tego, by podwyższyć poziom gwarancji praw pacjenta i wyjaśnić te kwestie, które dotąd były wątpliwe - powiedział Balicki. Mazowiecka radna SLD Katarzyna Piekarska, która wraz z Balickim pracowała nad projektem nowelizacji dodała

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach

kg lub producenci baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych, których łączna masa nie będzie przekraczać 100 kg - będą zwolnione z części obowiązków. Przedsiębiorstwa te mają być zwolnione z obowiązku osiągania wymaganych przez nowelizację poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

"Nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych" powinna wejść w życie w 2015 r." - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Wyjaśnił, że dzięki zmianom członkowie spółdzielni mieszkaniowych, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu, będą mogli ubiegać

Nowelizacja prawa spadkowego lepsza dla firmy?

, spadkodawca będzie mógł być pewien, że firma, którą budował całe życie, trafi w odpowiednie ręce i nie dojdzie do perturbacji w zarządzaniu nią - wyjaśnia mecenas Chmielniak. Inne zdanie co do nowelizacji ma adwokat Barbara Gryga, specjalizująca się w prawie spadkowym: - Legislator przyjął tutaj sytuację

Kongres Kobiet chce nowelizacji ustawy kwotowej

startujące w wyborach do Sejmu i Senatu" - oświadczyła Huebner. Jak poinformowała, Kongres przygotował już projekt nowelizacji ustawy kwotowej, która zakłada wprowadzenie system suwakowego na listach wyborczych, czyli zasady, że kobiety i mężczyźni są na ich umieszczani naprzemiennie. "Będziemy też

Senat: drobne poprawki do nowelizacji specustawy o terminalu LNG

W związku senackim głosowaniem nad nowelą resort skarbu zapewnił w komunikacie, że dzięki zmianie przepisów wzrośnie poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski. "Nowelizacja ustawy terminalowej będzie katalizatorem wielkich inwestycji w sektorze energetycznym. Będziemy zdolni bardzo sprawnie

Nowelizacja ustawy medialnej: "Stracona szansa"

O ustawie medialnej pisaliśmy wielokrotnie.»>Niedługo ma wejść w życie nowelizacja ustawy medialnej Prezydent Bronisław Komorowski ostatecznie podpisał dokument, który ma niewiele wspólnego z proponowanymi w drodze konsultacji społecznych zmianami.- W tej chwili prezydent podpisał jedynie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotycząca VAT od aut z kratką

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną przez Sejm na początku lutego br., od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu

TK umorzył skargę PiS na nowelizację ustawy o IPN

. Zdanie odrębne złożył jeden z piętnaściorga sędziów Marek Zubik."Niezależność Instytutu"W kwietniu 2010 r. PiS zaskarżyło nowelizację, która - zdaniem posłów - m.in. ograniczała niezależność prezesa IPN przez zmianę większości potrzebnej w Sejmie do jego powołania lub odwołania (z większości 3

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

IPN nie ma prezesa po tragicznej śmierci Janusza Kurtyki. Ustawa o Instytucie nie przewidziała śmierci szefa IPN. Dzięki nowelizacji instytucją będzie zarządzał jeden z członków kolegium IPN. Będzie to Franciszek Gryciuk, jeden z obecnych wiceprezesów.Komorowski podpisał nowelizację ustawy o

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o IPN

O podpisaniu nowelizacji poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej. Nowela ma wejść w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.Nowelizacja stanowi, że w przypadku śmierci urzędującego prezesa IPN jego obowiązki przejmie jeden z jego zastępców, wskazany przez

Senat za poprawkami do nowelizacji ustawy reformującej szkoły zawodowe

Za poparciem nowelizacji - wraz z poprawkami porządkowymi, redakcyjnymi i legislacyjnymi - głosowało 57 senatorów, jedna osoba była przeciw, 35 wstrzymało się od głosu. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

Zmiany dotyczą także modyfikacji systemu postępowań egzekucyjnych i zasad wnoszenia apelacji. Nowelizacja obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Na jej mocy wprowadza się możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu stosowania

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Kolejowym

Dzięki nowelizacji PKP ma zyskać środki na spłatę zadłużenia i zwiększyć swoją płynność finansową. Zadłużenie PKP SA wynosi obecnie ok. 5,5 mld zł, a sam koszt jego obsługi to ok. 300 mln zł rocznie.Skarb państwa będzie kupował od PKP SA akcje PKP Polskich Linii Kolejowych za pieniądze z Funduszu

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o NBP

Podpisana nowelizacja ma pozwolić na płynne wykonywanie zadań ciążących na organach NBP po upływie kadencji prezesa banku centralnego, a przed objęciem obowiązków przez nowego prezesa. Zmienione przepisy mówią o tym, że w razie śmierci prezesa NBP, złożenia rezygnacji czy odwołania jego obowiązki

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o RPO i RPD

chwili na wniosek rzecznika powołuje Marszałek Sejmu. Obecnie RPO ma jednego zastępcę. RPD nie powołał dotąd zastępców, choć taką możliwość dała mu nowelizacja ustawy z 2008 r.(PAP)

Prezydent: Nowelizacja WSI do Trybunału

Nowelizacja ma pomóc wybrnąć z sytuacji, w której znalazło się 230 byłych funkcjonariuszy Wojskowych Służb Informacyjnych po ich likwidacji. Nie zweryfikowała ich komisja stworzona przez PiS i nie mogą się ubiegać o pracę w nowym wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym. Komisja zakończyła bowiem

Nowelizacja budżetu przyjęta bez poprawek

odrzucił wszystkie poprawki i przyjął nowelizację budżetu.Teraz zajmie się nią Senat.

IPN otwarty dla wszystkich. Sejm przegłosował nowelizację

Za nowelizacją głosowało 273 posłów, przeciw było 149, od głosu wstrzymała się jedna osoba.Wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiS do projektu zgłoszone w drugim czytaniu. Posłowie przyjęli jedynie trzy poprawki PO. Najważniejsza stanowi, że dzisiejsze Kolegium IPN, które według nowych przepisów

EBC: tak dla nowelizacji ustawy o NBP

- napisał bank w swojej opinii.W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Doprecyzowuje on m.in. reguły zastępowania szefa banku centralnego m.in. w razie jego śmierci. Projekt poparła już komisja finansów publicznych. Głosowanie zmian odbędzie

SLD złoży projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Jak powiedział Joński, Sojusz zamierza m.in. przywrócić dotychczasowy sposób wypisywania recept tak, by lekarz nie musiał wpisywać na niej kwoty refundacyjnej.Jak podkreślił, propozycje Sojuszu "mocno uproszczą ustawę, zmniejszą kolejki i zmniejszą biurokrację". - Mamy nadzieję, że do końc

Ostra krytyka senackich komisji - kontrowersyjna nowelizacja ustawy o zgromadzeniach nie wejdzie w życie?

Białorusi" »>Co jeszcze zarzuca się prezydenckiej nowelizacji? Jeśli by zostawić termin 6 dni, powinno się do projektu dołożyć instytucję zgromadzeń spontanicznych, tak jak rekomenduje to np. OBWE. - Czyli przykładowo rolnicy zaniepokojeni dymisją Sawickiego wychodzą następnego dnia na ulicę i

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Nowelizacja jest częścią "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Zgodnie z nią decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Zmiany zakładają ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej

Nowelizacja kodeksu. PiS: Wszyscy będą musieli wykupić OC, nawet ci bez samochodu

Sejm odrzucił dziś w głosowaniu dwie poprawki Senatu, który zaproponował zniesienie obowiązku noszenia odblasków przez pieszych po zmroku poza terenem zabudowanym."40 milionów Polaków będzie musiało zrobić ubezpieczenie OC"Według posłów PiS wszyscy piesi, którzy po zmroku będą poruszać się

Szejnfeld o nowelizacji Ordynacji podatkowej

Zasada domniemania uczciwości podatnika oraz konieczność informowania o zamiarze skontrolowania jego działalności to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej - uważa wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza nowe zasady naliczania rocznej opłaty bankom na rzecz BFG. "Opłatę roczną należy obliczać jako iloczyn 12,5-krotności wartości

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

osoby samotne. Jest efektem zmian przygotowanych niezależnie przez rząd i posłów z komisji "Przyjazne Państwo". Senat wprowadził do nowelizacji 40 poprawek. Wiele z nich to zmiany wskazane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z resortem finansów. Część z nich ma na celu doprecyzowanie

Prezesi spółdzielni przeciw nowelizacji

O nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówią przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych "Dąb", "Wspólny Dom" i "Śródmieście". 15 czerwca Sejm przyjął nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z korzystnymi dla lokatorów zasadami wykupu

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizację poparło 420 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.Prawo do ubiegania się o zwrot części nieruchomości będzie przysługiwać także użytkownikom wieczystym oraz spadkobiercom. Do tej pory prawo do ubiegania się o zwrot mieli tylko ci, których cała nieruchomość nie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych. W głosowaniu wzięło udział 423 posłów. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 418 osób, przeciwko było 5 posłów. Nikt nie wstrzymał się

Gawlik: MSP sceptyczne do nowelizacji specustawy stoczniowej

Resort skarbu jest sceptycznie nastawiony do prośby związków stoczni Gdynia i Szczecin w sprawie nowelizacji specustawy stoczniowej - powiedział w środę PAP wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. "Jestem sceptycznie nastawiony do propozycji nowelizacji, bo nie wiem w którym kierunku miałaby

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych

zamówienia handlowego. W nowelizacji ustawy określony jest także precyzyjnie dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SSE

ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowelizacją, wniosek ten ma być opiniowany przez zarząd województwa, a nie jak dotychczas przez wojewodę.Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Jak podało pod koniec maja Centrum Informacyjne Rządu, w specjalnych strefach ekonomicznych

MF: ewentualna nowelizacja budżetu w połowie roku

Decyzja o tym, czy nowelizacja ustawy budżetowej na 2009 r. będzie konieczna, zapadnie w połowie roku, gdy resort finansów będzie miał dane na temat realizacji wpływów budżetowych - powiedział PAP Szymon Milczanowski, zastępca dyrektora biura ministra finansów. "Dopiero w połowie roku

PiS chce rezolucji ws. nowelizacji budżetu

W środę rano, niedługo po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu, posłanka PiS Aleksandra Natalli-Świat złożyła wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby wprowadzić do porządku obrad przygotowany przez jej klub projekt rezolucji "wzywającej rząd do przygotowania do końca maja nowelizacji

Niemcy: SPD nie poprze nowelizacji ustawy o muzeum wysiedleń

kompromisu chadecko-liberalnego rządu Niemiec z BdV. W zamian za rezygnację z nominowania krytykowanej przez Polskę Eriki Steinbach do rady fundacji koalicja zgodziła się spełnić większość postulatów Związku Wypędzonych.Przygotowany przez frakcje CDU/CSU i FDP projekt nowelizacji przewiduje, że rada fundacji

PO poprze nowelizację ustawy lustracyjnej?

W tym momencie jesteśmy gotowi nie głosować przeciw nowelizacji ustawy lustracyjnej - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej senator PO Stefan Niesiołowski. Podkreślił, że ostateczna decyzja jak zagłosują senatorowie PO w sprawie nowelizacji zapadnie, gdy będzie wiadomo, jakie poprawki

Prezydent podpisał nowelizację ustawy offsetowej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy offsetowej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z nowelizacją, zawarcie umowy o dostawie zagranicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będzie niemożliwe przed podpisaniem kontraktu o zamówieniach kompensujących ten zakup

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o BFG

Prezydent zapowiedział jednak, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego (TK) te przepisy nowelizacji, które ograniczają pozycję Narodowego Banku Polskiego w BFG. Zaznaczył przy tym, że jego wniosek do TK nie wstrzyma wejścia w życie ustawy."Podpisałem tę ustawę ze względu na fakt, że podnosi

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR

"Celem ustawy jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie w

UE: Nowelizacja dyrektywy zwalczającej raje podatkowe

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek nowelizację unijnej dyrektywy, której celem jest walka z unikaniem opodatkowania poprzez przenoszenie oszczędności i dochodów do rajów podatkowych. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu dyrektywy obowiązującej od 2005 roku. Uzgodniona po 16 latach

Prezydent tłumaczy weto: Nowelizacja ustawy oświatowej nieprzygotowana

W poniedziałek przed północą prezydent zawetował nowelizację ustawy o systemie oświaty, przewidującą m.in. obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. We wtorek na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazało się uzasadnienie do weta."Zmiana powinna być przygotowana""

Prezydent podpisał nowelizację ustawy lustracyjnej

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w czwartek nowelizację ustawy lustracyjnej - poinformował PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński. Zgodnie z nowelizacją, osoby podlegające lustracji, które służyły w organach bezpieczeństwa PRL, a działają poza Polską na rzecz jej

Ekonomiści krytycznie o nowelizacji ustawy o lekach

Eksperci z Centrum imienia Adama Smitha krytykują projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Według nich, zawarte w dokumencie rozwiązania są niezgodne z konstytucją, antykonkurencyjne. Godzą zarówno w interesy pacjentów, jak i przedsiębiorców. Ekonomista Andrzej Sadowski wyjaśnił, że projekt

Projekt nowelizacji ustawy o książeczkach mieszkaniowych

, posiadające książeczki mieszkaniowe mogły przeznaczyć premię gwarancyjną na spłatę kredytów mieszkaniowych tzw "starego portfela". Nowelizacja pozwalałaby też na uznanie premi gwarancyjnej jako wkładu własnego przy zaciąganym przez osoby fizyczne hipotecznym kredycie mieszkaniowym. Proponowane

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany mają zwolnić część jednostek wojskowych, realizujących pomoc zagraniczną, z konieczności stosowania skomplikowanych procedur zamówień publicznych. Projekt zakłada, że przepisy tej ustawy nie będą stosowane

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Sejm przyjął wczoraj "małą" nowelizację ustawy o finansach publicznych. Dzięki niej ma się poprawić kontrola nad wydawaniem pieniędzy unijnych i zakończyć marnotrawienie publicznego grosza przez agencje. Na "dużą" nowelizację musimy poczekać do przyszłego roku. Wczorajsza

"Hańba" vs "Odpolityczniamy". Posłowie podzieleni ws. nowelizacji ustawy o IPN

Uchwalona w czwartek przez Sejm, a przygotowana przez PO nowelizacja ustawy o IPN zmienia zasady wyboru władz Instytutu i poszerza dostęp do akt w nim zgromadzonych.Wiceprzewodniczący klubu PO Grzegorz Dolniak powiedział po głosowaniu, że zmiany w tej ustawie dają szanse na odpolitycznienie

Komisja Przyjazne Państwo chce nowelizacji Prawa Bankowego

Przedsiębiorcy będą mogli płacić m.in. podatek dochodowy w formie przelewu z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego - zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo Bankowe, wypracowany przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. W środę Komisja skierowała projekt do laski marszałkowskiej. Obecne

Pracodawcy popierają projekty nowelizacji ustawy o VAT

Członkowie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP) poparli większość rozwiązań zawartych w projektach nowelizacji ustawy o VAT. Zaapelowali przy tym o połączenie inicjatyw PO i rządu. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. "Cieszy

Palikot: kilkadziesiąt propozycji nowelizacji wpłynie do Sejmu

Szef Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" Janusz Palikot (PO) zapowiedział w poniedziałek w Krakowie, że do końca czerwca do Sejmu wpłynie kilkadziesiąt propozycji nowelizacji przepisów prawa, dotyczących m.in. odrolnienia gruntów miejskich i podatku VAT. Jak poinformował, w tej

MF wycofuje się z nowelizacji ustawy hazardowej

Ministerstwo Finansów wycofało z uzgodnień międzyresortowych nowelizację ustawy hazardowej - pisze "Puls Biznesu". Uwagi do projektu zgłosili między innymi szefowie MSWiA, ABW oraz policji, którzy powołali się właśnie na zastrzeżenia "Pulsu Biznesu". Gazeta już w połowie maja

Senatorowie przyjęli nowelizację ustawy warszawskiej

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy warszawskiej, stanowiącą że miasto uzyska uprawnienia fundatora w stosunku do fundacji powołanych przez dawne gminy warszawskie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 58 senatorów, przeciw był jeden. Wstrzymało się 29. Teraz nowelizacja trafi do

MF: przy cięciach wydatków nowelizacja budżetu nie jest konieczna

W środę rzecznik PiS Adam Bielan "Salonie Politycznym Trójki", że jego partia będzie domagać się nowelizacji budżetu przez parlament. Powołał się na wypowiedź prof. Stanisława Gomułki, który na łamach "Rzeczpospolitej" ocenił, że "rząd chce zmienić tegoroczny budżet bez

Sejm uchwalił nowelizację specjalnej ustawy powodziowej

Po raz pierwszy, ze względu na remont sali plenarnej, posłowie obradowali w Sali Kolumnowej. Na dzisiejszym posiedzeniu nie było pełnej frekwencji, szefom klubów udało się jednak zebrać kworum, czyli więcej niż połowę ustawowej liczby posłów.W głosowaniu wzięło udział 312 posłów - wszyscy poparli us

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach. Nowe przepisy przesuwają termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Chodzi także o organizmy genetycznie zmodyfikowane, przeznaczone do użytku paszowego

Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego

13.09. Warszawa (PAP) - Senat poparł we wtorek nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z deklaracjami rządu, jej celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Nowela ma służyć: usprawnieniu procedur, zmniejszeniu kosztów postępowań, skróceniu czasu ich trwania, a

Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRRiT

Nowelizacja zmienia też sposób powoływania KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. W jej efekcie można będzie przerwać kadencje obecnych władz mediów publicznych.Głosowało 437 posłów. Za uchwaleniem ustawy było 231 posłów, 163 było przeciw, 43 wstrzymało się od

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Obniżenie wysokości kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 do 5 tys. zł - to jedna ze zmian zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który we wtorek przyjął rząd. Projekt jest jedną z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki (MG

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Prawo prasowe

Ferenc. NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 19 lipca 2013 rokuUstawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe ().

Prawo o zgromadzeniach

przeciwko zgromadzeniom NowelizacjeUstawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach ().

Prawo o stowarzyszeniach

zasady likwidacji stowarzyszeń zasady działalności stowarzyszeń zwykłych NowelizacjeUstawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2011 rokuUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ().

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Chemicznych. NowelizacjeUstawę znowelizowano jeden raz. Zmiana weszła w życie w 2012 rokuUstawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw ().

Prawo czekowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe – polska ustawa uchwalona przez Sejm II RP, regulująca funkcjonowanie czeków. NowelizacjeUstawę znowelizowano trzykrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2006 rokuUstawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.