nowa ustawa o rentach

sprawdź też:

ustawa

ms, PAP

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS

Nowe zasady ustalania rent obejmą osoby urodzone po 1948 r. - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

Nowy system naliczania rent oraz zasadę, że renta nie będzie zmniejszana ani zawieszana ze względu na wysokość dochodów z pracy zarobkowej, przewiduje projekt ustawy, który resort pracy skierował do konsultacji.

Renta wyższa niż emerytura?

Prezydent zawetował ustawę o nowych rentach. Jeśli weto nie zostanie odrzucone, renciści mogą dostać o wiele wyższe świadczenia niż emeryci. - A podatnicy zapłacą za to grube miliony - dodaje wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Resort pracy chce zmiany rent inwalidzkich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do ustawy wprowadzającej nową formułę naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa miałaby obowiązywać od 2009 r., projekt ma być gotowy do 18 kwietnia - poinformował w piątek wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald

Nowe renty będą niższe

PRZEGLĄD PRASY: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do ustawy wprowadzającej nową formułę ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Będą one obliczane na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym - pisze "Gazeta Prawna". Ich

Pracodawcy: Kalata nie konsultowała reform

Konfederacja Pracodawców Polskich jest "głęboko zaniepokojona" tym, że nie przeprowadzono konsultacji społecznych projektów ustaw: o emeryturach pomostowych, wypłacie świadczeń środków gromadzonych w OFE, nowej formule ustalania wysokości rent, które zaprezentowała w środę minister pracy

ZUS w roli "policji obyczajowej"? Pytanie: ''Czy łączyła Was więź fizyczna''

ZUS w roli "policji obyczajowej"? Pytanie: ''Czy łączyła Was więź fizyczna''

definicję "faktycznej wspólności małżeńskiej". Zgodnie z ustawą z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, główny warunek uzyskania renty po mężu przez wdowę jest taki, że w chwili śmierci męża musi mieć co najmniej 50 lat lub być niezdolna do pracy. Starając się o

MPiPS o formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych

netto. Sejm uchwalił także ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przywraca świadczenia pielęgnacyjne odebrane w ub. roku opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Na mocy nowych przepisów otrzymają oni zwrot odebranego wcześniej

Kwiatkowski: NIK kontroluje ZUS; informacja w maju

informatycznych; czy skutecznie, wydajnie i oszczędnie wydatkowano środki publiczne by przygotować ZUS do nowych zadań; czy prawidłowo realizowano zadania wynikające ze zmian w systemie emerytalnym, w tym przejęcie środków z OFE i informowanie OFE o obowiązku przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach

Kwiatkowski: NIK kontroluje ZUS; informacja w maju

przygotować ZUS do nowych zadań; czy prawidłowo realizowano zadania wynikające ze zmian w systemie emerytalnym, w tym przejęcie środków z OFE i informowanie OFE o obowiązku przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach członków OFE ubiegających się o przyznanie emerytury kapitałowej. NIK przyjrzy się

Kwiatkowski: NIK kontroluje ZUS; informacja w maju

Finansów. Izba nie wyklucza rozszerzenia kontroli o oddziały ZUS w zakresie technicznego wykonania postanowień ustawy o przejęciu przez ZUS środków OFE. Decyzja o ewentualnej kontroli w oddziałach ZUS zostanie podjęta po zrealizowaniu wstępnych badań w Centrali ZUS. "ZUS na wprowadzenie niezbędnych

MF przygotowało projekt informacji dot. podatku od kopalin

surowcowa) wyniosła w 2012 r. 40 proc., natomiast w 2013 r. 50 proc. Niższa wartość w 2012 r. wynika z faktu wejścia w życie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin w trakcie rok, tj. 18 kwietnia 2012 r. Pomimo wprowadzenia nowego podatku, zyskowność sektora wydobywczego miedzi i srebra pozostaje

MF: do 2029 r. budżet zyska z podatku węglowodorowego do 16,1 mld zł

procedury prekwalifikacji. Projekt ustawy o SPW przewiduje, że renta surowcowa pobierana przez państwo docelowo będzie na poziomie ok. 40 proc. Stanie się to jednak dopiero od 2020 r., bo wtedy mają zacząć być pobierane zawarte w ramach tej renty podatki - SPW oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

24.02. Warszawa (PAP) - Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się projektem zmian w ustawie o finansach publicznych. Ich głównym celem jest obniżenie obecnie obowiązujących progów ostrożnościowych, czyli relacji długu do PKB, o 7 pkt proc. Jak powiedziała w poniedziałek Wiesława

Wdowa po więźniu Auschwitz nie dostanie renty

Wdowa po więźniu Auschwitz nie dostanie renty

wojnie światowej renty dla ofiar wojny".Byli żołnierze Wehrmachtu i esesmani, którzy podczas wojny doznali uszczerbku na zdrowiu, otrzymywali i otrzymują do dziś świadczenia w myśl Federalnej Ustawy o Zaopatrzeniu. Dopiero w styczniu 1998 r. wszedł w życie nowy paragraf tej ustawy, mówiący, że

Rząd zajmie się projektami ustaw związanych z wydobyciem gazu z łupków

współudziałowcem projektów wydobycia gazu z łupków. Funkcje kontrolne będzie sprawował Wyższy Urząd Górniczy (WUG). Drugi projekt dotyczy systemu opodatkowania wydobywanych kopalin, m.in. ropy i gazu, który ma docelowo obowiązywać od 2020 r. Całkowitym obciążeniem inwestora ma być renta surowcowa o docelowej

Jest już wniosek SLD do TK ws. ustawy emerytalnej. "Ustawa jest niezrozumiała"

Jest już wniosek SLD do TK ws. ustawy emerytalnej. "Ustawa jest niezrozumiała"

emerytalny.Docelowy wiek emerytalny dla wszystkich do 2040 rokuNowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 2013 roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 roku, a kobiety - w

Rząd przyjął projekt o opodatkowaniu węglowodorów, w tym gazu z łupków

. Przykładowo w Wielkiej Brytanii jest to 62 proc., w Norwegii - 72 proc., a w Australii 56 proc. Nowe przepisy zwiększają poziom renty surowcowej do ok. 40 proc. Oznacza to, że (poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi), przedsiębiorcy działający w sektorze wydobycia węglowodorów będą płacić dwa

Renta wyższa od emerytury?

Zmiana przepisów o wszystkich rentach to jeden z kluczowych pomysłów PO na oszczędności budżetowe. Projekt Ministerstwa Pracy jest gotowy. Miał być głosowany w Sejmie w ramach "jesiennej ofensywy legislacyjnej" rządu. Nowe przepisy sprawią, że renty będą niższe - 

Zmiana zasad obliczania rent. FUS zaoszczędzi 21 mld

Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawiera propozycje dotyczące nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r. Nowe zasady miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Resort proponuje, by wysokość

Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadają kontynuację protestu

noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczeń pielęgnacyjnych, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Ich zdaniem rozwiązania proponowane przez rząd zmierzają do tego, by zapewnić im jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy. "Zostaniemy pod Sejmem tak długo, dopóki rząd nie spełni naszych

Rząd chce by renciści mogli dorabiać bez ograniczeń

dla osób urodzonych po 1948 r. Stosowny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjęła w piątek Rada Ministrów. Rząd proponuje wprowadzenie zasady, że renta z tytułu niezdolności do pracy (spowodowana także wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W 2011 roku renty i emerytury wzrosną o 3,1 proc.

dyskusji, która powinna objąć swoim zakresem wszelkie zagrożenia wynikające z nowych regulacji, w szczególności problem konstytucyjności ewentualnych rozwiązań - dodaje. W bieżącym roku waloryzacja nastąpi na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Żony zabitych górników bez grosza

Jeszcze dziesięć lat temu wszystkim wdowom po górnikach, którzy zginęli w czasie pracy, przysługiwała dożywotnia renta. Wiek kobiet nie miał żadnego znaczenia. Ale w 1999 r. zmieniono niektóre zapisy ustawy o emeryturach i rentach.Po zmianach prawo do renty zachowały tylko te wdowy, które w chwili

Protestujący w Sejmie rodzice czekają na premiera

się zająć projektem ustawy przywracającej świadczenia pielęgnacyjne dla ok. 140 tys. osób, które straciły je w lipcu ub. roku - jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli rząd przyjmie ten projekt, to Sejm zajmie się nim na następnym posiedzeniu. Chodzi o świadczenia dla opiekunów

Protestujący w Sejmie rodzice czekają na premiera

następnym posiedzeniu. Chodzi o świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. "Jest to oddanie zaległych świadczeń i wypłacanie nowych świadczeń. I tutaj była zgodność wszystkich klubów parlamentarnych, że jeżeli tylko wpłynie on do Sejmu, może zostać w bardzo szybkim tempie uchwalony

Senat: nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS ponownie do komisji

-2013 skorzystają z okresu przejściowego, w którym świadczenia będą obliczane metodą mieszaną, częściowo według starych a częściowo nowych zasad. Natomiast osoby, które wystąpią o renty z FUS przed końcem 2008 r., uzyskają je na starych zasadach nawet, jeżeli przed zmianą ustawy nie dostaną orzeczenia o

Prezydent podpisał reformę emerytur mundurowych

emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku.Ciekawie o piłce i nie tylko. Mecz Polska-Grecja obejrzą z nami Szczepkowska&Gessler >

Konspiratorzy z czasów PRL mogą mieć wyższe emerytury, ale się nie zgłaszają. "Róbcie to"

prasy oraz książek wydawanych poza cenzurą w latach 70. i 80. Przypominają, że od 13 lat obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach. Pozwala ona osobom, które w czasach PRL pracowały dla podziemia (a więc nielegalnie), zaliczyć te lata do okresu, od którego oblicza się wysokość emerytury

Senat obraduje na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji

konkretnych zdarzeń i wprowadzić nowe, bardziej uniwersalne rozwiązania. Kolejnym punktem obrad jest nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Jej celem jest m.in. ułatwienie wchodzenia na polski rynek nowych podmiotów chcących zajmować się obrotem gazem ziemnym z

Senat rozpoczął ostatnie posiedzenie w tej kadencji

celem jest m.in. ułatwienie wchodzenia na polski rynek nowych podmiotów chcących zajmować się obrotem gazem ziemnym z zagranicą i przywozem gazu ziemnego. Rozpatrzona zostanie również nowela ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona, że osoby pobierające rentę socjalną będą mogły zarobić bez utraty

KPP popiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przypomina KPP, rząd proponuje m.in. by renty z tytułu niezdolności do pracy były przyznawane na czas określony do pięciu lat oraz by nie były

Niższe renty już od 2009 roku?

1948 roku, które będą się ubiegać o świadczenie po wejściu w życie ustawy. Taka zmiana jest zdaniem rządu konieczna, bo inaczej renty mogłyby być wyższe niż wypłacane z nowego systemu emerytury. Przy okazji reformy systemu rentowego rząd chce ograniczyć uprawnienia pracowników, którzy ulegną

Rostowski: Ustawy z pakietu konsolidacji już wkrótce

Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że wydatki niewynikające z już uchwalonych ustaw nie będą mogły rosnąć o więcej niż 1 pkt proc. powyżej inflacji. Zostanie także przedstawiony projekt ustawy znoszący obowiązek wydawania 1,95 proc. PKB na wojsko. Kolejny projekt ma włączyć nowo

Wdowy nie będą dostawać rent po mężach?

Nie sięgajmy po wdowi grosz - komentarz Leszka Kostrzewskiego i Piotra MiączyńskiegoW poniedziałek projekt ustawy Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" przekaże minister pracy Jolancie Fedak. Zajmie się nim też Komisja Trójstronna. Zdaniem pracodawców na odebraniu wdowom

Senat przyjął bez poprawek zmiany w przeliczeniu świadczeń z FUS

W przypadku osób, które nie mają dokumentów niezbędnych do wyliczenia renty lub emerytury za pewien okres będzie brane pod uwagę najniższe wynagrodzenie z tego okresu zamiast tzw. okresów zerowych. Senat przyjął nowelizację ustawy o rentach i emeryturach z FUS bez poprawek. Za przyjęciem noweli

Reformy z przeszkodami - problematyczne będą mundurówki i KRUS. Ale nie podatki

roku, jest kwotowa waloryzacja emerytur i rent. Ale, rząd może nie zdążyć z realizacją zapowiedzi, aby w marcu emeryci dostali podwyżki na nowych zasadach. Zmiany ma przygotować resort pracy i polityki społecznej. Ma z tym jednak problem, bo kwotowa waloryzacja może być niezgodna z konstytucją. Według

Dezubekizacja w Trybunale. Walka o 560 zł

twierdzą, że wprowadzenie nowych przepisów doprowadziło do "odpowiedzialności zbiorowej".Nowe przepisy dotyczą około 40 tysięcy osób. Z danych MSWiA wynika, że średnio świadczenia emerytalne byłych funkcjonariuszy komunistycznych instytucji, którzy podlegają pod zaskarżoną ustawę, spadły o około

Kapitał początkowy emeryta do policzenia na nowo

Pracownicy, którzy nie mogą udowodnić wysokości zarobków w poszczególnych latach pracy, będą mogli wystąpić o ponowne wyliczenie rent, emerytur i kapitału początkowego. Wszystkie kluby i koła poselskie poparły w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Projekt

Prezydent zawetował kolejne ustawy

;.Weto dla rent z FUS, bo renty będą za niskieZ kolei zawetowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma wprowadzić nowe zasady ustalania rent osobom urodzonym po 1948 r.Prezydent podkreślił w uzasadnieniu do weta, że nowy sposób obliczania świadczeń rentowych spowoduje ich obniżenie

Boni: rząd adresuje politykę społeczną do najbardziej potrzebujących

zagrożenia ubóstwem" - przekonywał Boni. Minister podkreślił też, że nie było w Polsce żadnego rządu, który w warunkach kryzysu nie podejmowałby decyzji o zamrożeniu rent i emerytur, a rząd PO-PSL takiej decyzji nie podjął. "W latach 2003-2007 wydano na waloryzację rent i emerytur 13,5 miliarda

"Gazeta Prawna": Niższe renty od 2009 roku

Nowe zasady obejmą osoby urodzone po 1948 roku, które będą się ubiegać o świadczenie po wejściu w życie ustawy. Taka zmiana jest zdaniem rządu konieczna, bo inaczej renty mogłyby być wyższe niż wypłacane z nowego systemu emerytury. Przy okazji reformy systemu rentowego rząd chce ograniczyć

Minister Rostowski: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Nie ma takiej potrzeby

dobrej koniunktury - podkreślał poranny gość TOK FM. I dodał: - Ograniczamy w bardzo zdecydowany sposób wydatki, łączymy tę regułę z sytuacją, w której Polska jest poddana procedurze nadmiernego deficytu.Gość TOK FM mówił o kolejnych planach PO. - Druga sprawa to emerytury mundurowe. Nowi, wchodzący po

Sędzia i rolnik też popracują dłużej

na pierwszym posiedzeniu w tym roku ma pracować nad innymi propozycjami premiera z expose, m.in. nad zmianą zasad waloryzacji rent i emerytur oraz ustawą o składkach zdrowotnych płaconych przez rolników. Waloryzacja kwotowa budzi wątpliwości konstytucyjne i nie zostanie wprowadzona na stałe. W

Pierwsze posiedzenie Sejmu między 10 października a 8 listopada

systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych

Opozycjoniści chcą większych emerytur. "O 1 zł więcej, niż funkcjonariusze SB"

- Większość z tych, którzy walczyli o naszą wolność, żyje w biedzie. Nie ma na lekarstwa, opłaty i wyżywienie, bo żyje z zasiłków, rent czy niskich emerytur. Padli ofiarą swoich zasług dla Polski, które doprowadziły ich do więzień, bezrobocia, nieraz rozbicia życia rodzinnego. Jesteśmy im winni

Domy pomocy społecznej tną racje żywnościowe podopiecznym [ZOBACZ WIDEO]

, że ceny leków w nich określone różnią się od cen wyznaczonych na liście leków refundowanych. Pojawia się więc pytanie, co jest ważniejsze: ustawa refundacyjna czy ustawa o zamówieniach publicznych na podstawie której apteki wygrały przetarg.- Gdyby dom pomocy społecznej kupił lek drożej niż

Miesiąc na decyzję w sprawie wysokości renty lub emerytury

Wynika to z przyjętego we wtorek przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny projektu nowelizacji do ustawy o emeryturach i rentach z FUS.Chodzi o zmianę art. 118 ust. 1a tej ustawy, który stanowi, że "organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego

[TYLKO U NAS] Mamy projekty porozumienia ws. emerytur mundurowych

. Renta nie będzie mogła być większa od emerytury- Trzeba będzie wybrać: rentę albo emeryturę. Dziś można je łączyć. Jeżeli komisja lekarska stwierdzi u policjanta uszczerbek na zdrowiu w związku ze służbą, może on liczyć na dodatkowe 15 proc do emerytury.- Nowy system emerytur mundurowych obejmie

Koszty gruntów zabójcze dla budżetów gmin

gminach.Ekspert twierdzi, że winne jest złe prawo, a ściślej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. - Podobny problem nie występował w Polsce międzywojennej ani nie występuje w znanych mi krajach europejskich - mówi Madej. - Tam powszechną zasadą jest, że mieszkańcy danej gminy nie są

Od przyszłego roku renty po nowemu

rentę. A jeśli komuś się ona naprawdę nie należy - odebrać ją. Tylko na czas określony Sejm od kilku miesięcy dopracowuje nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, która ma już na końcu wpisane: "wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.". Co siedzi w tym projekcie? Pierwsza rzecz

Rząd ma odwagę skończyć reformę emerytalną

przygotowań systemu ubezpieczeń do wypłaty świadczeń emerytalnych na nowych zasadach z uwzględnieniem emerytur pomostowych. Kalata przypomniała, że to SLD w 2004 r. zlikwidował coroczną waloryzację rent i emerytur, a w 2005 r. uchwalono ustawę o dodatku pieniężnym dla emerytów i rencistów, którą "

Kalata: Ten rząd ma odwagę dokończyć reformę emerytalną

przygotowań systemu ubezpieczeń do wypłaty świadczeń emerytalnych na nowych zasadach z uwzględnieniem emerytur pomostowych. Kalata przypomniała, że to SLD w 2004 r. zlikwidował coroczną waloryzację rent i emerytur, a w 2005 r. uchwalono ustawę o dodatku pieniężnym dla emerytów i rencistów, którą "

Kto zepsuł reformę emerytalną. Wszyscy mają "za uszami"

deklaracji premiera postanowiliśmy się przyjrzeć głosowaniom nad kluczowymi dla dokończenia reformy ustawami. Kto popierał jej dokończenie, a kto ją skutecznie rozmontowywał? Waloryzacja rent i emerytur W lutym 2003 r. posłowie przegłosowują waloryzację emerytur i rent. Odtąd świadczenia miały wzrastać o

Debata emerytalna: przemawiał min. pracy, a na sali pustki

Po prawie ośmiu godzinach posłowie zakończyli debatę nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który podwyższa i zrównuje wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Przeciwko ustawie opowiedziały się PiS, Solidarna Polska i SLD. Opozycja sprzeciwia się również

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

rolny PiS to m.in. projekt ustawy pozwalający nabywać ziemię wyłącznie polskim rolnikom, wyrównanie dopłat bezpośrednich, zwiększenie środków z funduszy spójności na wieś, utrzymanie KRUS i podatku rolnego. 27. PiS wśród propozycji dotyczących polityki zagranicznej wymienia przyjęcie ustawy "o

Fedak: najwięcej nowych miejsc w żłobkach w Poznaniu i Wałbrzychu

miejsc zorganizowanych w placówkach dla małych dzieci wzrosła kilkakrotnie. Fedak przypomniała także, że w Sejmie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zawiera bardzo korzystne dla ubezpieczonych zmiany zasad

Chorzy górnicy z Wałbrzycha dostali pierwsze renty

Byli wałbrzyscy górnicy, którzy od maja do listopada ubiegłego roku protestowali w sprawie przyznania im specjalnych rent, na początku lutego dostali pierwsze wypłaty Wałbrzyski ZUS zaczął wypłacać pieniądze, bo zobowiązała go do tego nowa ustawa, którą Sejm znowelizował w połowie grudnia. Walkę

Przedsiębiorcy czekają na pilne zmiany. 35 rad dla rządu

systemu stanowienia prawa - Reforma ustawy o działach w administracji publicznej umożliwiająca stworzenie ministerstwa przedsiębiorczości 2. PODATKI - Zmiana zadań ministra finansów w obszarze tworzenia przepisów podatkowych - Reforma podatków dochodowych - Ułatwienia w uzyskaniu zwrotu VAT 3. RYNEK PRACY

Gmina kupi mieszkanie od emeryta?

, zaznacza, że pomysł z dożywotnią rentą nie jest w Poznaniu nowy. - My już coś podobnego wymyśliliśmy kilka lat temu. Być może minister nawet od nas tę ideę przejął - mówi. Jak wyjaśnia, poznańscy urzędnicy chcieli proponować emerytom, w zamian za przepisanie gminie mieszkania, opłacanie czynszu

Kłopoty z naliczeniem emerytury

szoku, gdy zobaczyłem, że nowa emerytura byłaby znacznie niższa od dotychczasowej renty - opowiada Jóźwik. - Jak to w ogóle możliwe? Jóźwik tak łatwo nie zrezygnował. - Okazało się, że ZUS jako kwotę bazową do wyliczenia emerytury wziął tę z lat 70., gdy otrzymałem decyzję o rencie, zamiast obecnie

LiD: Niech prezydent podpisze nowelę ustawy o rentach i emeryturach

Według szefa SLD Wojciecha Olejniczaka, przyjęcie nowelizacji to zasługa Sojuszu, który - jak powiedział - o sprawę waloryzacji rent i emerytur walczył przez całą kadencję Sejmu."Apeluję do pana prezydenta, by nie słuchał pani premier Zyty Gilowskiej z PiS i oby jak najszybciej podpisał ustawę

Eksperci: powikłania cukrzycy zbyt częste wśród polskich chorych

. Przypomniał, że resort zdrowia planuje tak opłacać świadczenia zdrowotne, by premiować wczesne wykrywanie cukrzycy i dobrą profilaktykę. Poprawę wczesnej diagnostyki ma też przynieść uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwia ona

Do emerytury z zagranicy potrzebny jest... dowód życia

- urzędy miasta, gminy, ale... tylko w tych miejscowościach, gdzie nie ma notariusza. Jeżeli w danej miejscowości notariusz jest, to do niego trzeba iść i niestety zapłacić.Bezsens?Owszem.Bierze się on z ustawy o emeryturach i rentach. Ustawa pozwala wszystkim samorządom wydać poświadczenia z zastrzeżeniem

Wcześniejsze emerytury po nowemu

Sejmu trzy ustawy: o rentach, wypłatach emerytur z II filaru i emerytur pomostowych. Gosiewski dodał, że najszybciej ukończona będzie ustawa o "pomostówkach" (koszt 20 mld w ciągu 25 lat). Ma ona zawierać nową listę zawodów uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Wcześniejsze emerytury

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Możliwość wyboru przez byłych żołnierzy emerytury z FUS zamiast "mundurowej", a także wyjścia z OFE przez osoby urodzone po 1948 r. - to niektóre ze zmian uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Za nowelizacją głosowało 430 posłów. Nikt nie był

Senat przyjął bez poprawek ustawę o emeryturach pomostowych

albo wykonywały przez ten czas pracę o szczególnym charakterze. Będą też wykonywać takie prace po 31 grudnia 2008 r., ale już na warunkach określonych w nowej ustawie.Senatorowie głosowali najpierw nad wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości; większość była mu przeciwna. Następnie - nad wnioskiem o

Będzie weto ws. pomostówek? Decyzja jutro

przez Sejm ustawę.Jeśli nowe przepisy nie wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., to obecne wygasną i nikt od nowego roku nie będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę - mówią przedstawiciele rządu. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, dająca takie prawo, wygasa bowiem z końcem 2008

Przedsiębiorcy oczekują zmian dzięki współpracy Komorowskiego z rządem

Zdaniem przedsiębiorców, sytuacja, w której koalicja ma swojego prezydenta, powinna oznaczać "początek zmian w przepisach prawa, które są niezbędne". - Chodzi głównie o porządkowanie finansów publicznych, ograniczenie wydatków, a także zmiany w ustawach - podaje PAP, przytaczając

Napieralski: Czekamy na "jasną i czytelną" ofertę Tuska

wet. Jeśli chodzi o ostatnie weta prezydenta (m.in. do ustaw zdrowotnych, nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zmiany w przepisach dotyczących emerytur i rent z FUS oraz ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji Konwencji ds. kontaktów z dziećmi) to - jak powiedział lider

SLD o VI kadencji Sejmu: niezbyt pracowita, brak porozumienia

polityk Sojuszu uznał osłabienie jego kontrolnej funkcji wobec rządu. "Zgodnie z konstytucją, Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. Tej kontroli nie było - Sejm przekształcił się w maszynkę do głosowania koalicji rządzącej. To było widać przy okazji ustawy o dopalaczach i wielu

Renciści bez wyższej składki

. 200 zł - aż 750 zł. Taki przepis wprowadziła uchwalona jednogłośnie przez parlament w lipcu ub.r. nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach. Właściciele kwiaciarni, magli, małych zakładów gastronomicznych grozili, że będą przechodzić do szarej strefy. - Gdybym miał płacić wyższą składkę, musiałbym

Bogaci, dołóżcie do rent

Zmian nie unikniemy, bo system rentowy trzeba dostosować do nowego systemu emerytalnego. A zgodnie z nowymi zasadami nasze emerytury zależą od tego, ile sami sobie uskładamy w czasie pracy. Z rentami ma być podobnie. Gdyby zostawić renty po staremu, doszłoby do paradoksu: świadczenia emerytalne

Sejm przyjął zmiany w mundurówkach. Będą pracować dłużej

wynieść 75 proc. pensji."Docelowo powinni być w systemie powszechnym"Jak dotychczas, emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system

Wielkie reformy albo... małe - pytanie o strategię przyszłego rządu

zadania "na szybko"Pierwszą sprawą, za którą będzie się musiał zabrać, jest ustawa budżetowa na przyszły rok. Wprawdzie przed wyborami poprzedni rząd wysłał projekt budżetu do Sejmu, ale obejmuje go zasada dyskontynuacji, co oznacza, że nowy rząd musi wysłać do nowego Sejmu nowy projekt. Może

Burzliwa dyskusja w Sejmie. Tusk: polska gospodarka to "synonim sukcesu". Opozycja: Chcemy danych

Po tym jak Donald Tusk i minister Jacek Rostowski przedstawili informację o stanie finansowym państwa rozpoczęła się dyskusja. - Mówi pan ministrze, że przedstawi nowe propozycje jesienią. Chcemy teraz rozmawiać poważnie - mówiła posłana Anita Błochowiak. Opozycja zarzucała Tuskowi i Rostowskiemu

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych

Ten 5-letni okres, zdaniem prezydenta, pozwala na uznanie, że "uda się jeszcze poprawić błędy w ustawie o emeryturach kapitałowych". Prezydent zaliczył do nich przede wszystkim brak waloryzacji świadczeń i dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE.Zgodnie z ustawą emerytury kapitałowe w

"Gazeta Prawna": Spory ministrów blokują podwyżki 10 mln emerytur

W środę uzgodniony przez resort pracy i finansów projekt ustawy o podwyżkach emerytur i rent w 2007 roku miał trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W przyszłym tygodniu miał go przyjąć rząd. Rano wydawało się, że resort pracy zgodzi się na wersję Ministerstwa Finansów, zakładającą waloryzację

Weto prezydenta ws. pomostówek odrzucone

o dwa projekty, które zostały złożone w Sejmie: o płacy minimalnej oraz emeryturze i rencie minimalnej.Nie tylko pomostówkiSejm odrzucił także weto prezydenta do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Sejm podtrzymał weto prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ustawy zakładającej

"Rz": PiS pyta Donalda Tuska o reformę emerytalną

rentowych do nowych przepisów emerytalnych. Koalicja te zarzuty odpiera: - Przepisy o rentach nie są tak pilne, by nie można było z nimi poczekać kilka miesięcy - komentuje Mieczysław Kasprzak z PSL, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. A ustawa o wypłatach emerytur? - Przez dwa lata PiS nic w tej

Rząd Hiszpanii legalizuje małżeństwa homoseksualne

Rząd w Madrycie przyjął ustawę ustanawiającą legalne związki między ludźmi tej samej płci oraz zrównującą je w prawach z małżeństwami osób płci przeciwnych. Pary homoseksualne będą miały te same prawa do adopcji, rent i dziedziczenia, co małżonkowie heteroseksualni. Projekt trafi teraz do

"GP": ZUS może mieć problem z wypłatą nowych świadczeń od 2009 r.

Eksperci ostrzegają, że ZUS może nie zdążyć przygotować się na wypłatę nowych świadczeń od 2009 r. - donosi poniedziałkowa "Gazeta Prawna". Chodzi o wypłatę emerytur pomostowych, rent z tytułu niezdolności do pracy ustalanych na podstawie kapitału emerytalnego i emerytur kapitałowych

SdPl poprze prezydenckie weto do ustaw zdrowotnych

zysk, będzie korzystał z tzw. renty monopolistycznej".Zastrzeżenia Socjaldemokracji Polskiej budzi także sposób procedowania nad projektami ustaw zdrowotnych. SdPl zarzuca Platformie Obywatelskiej, że wycofała się z zapowiedzi z kampanii wyborczej o rezygnacji z wcześniejszych pomysłów

PO: nasze spoty przygotowane także dla niepełnosprawnych

życie osób niepełnosprawnych, które udało się uchwalić w obecnej kadencji Sejmu. Chodzi m.in. o nowy Kodeks wyborczy, przepisy zrównujące renty zdrowych i niepełnosprawnych medalistów olimpijskich, regulacje pozwalające niewidomym wejść z psem przewodnikiem do restauracji, a także zaostrzające kary dla

Przeszły ustawy Hausnera

, przeciw było 153, ustawy waloryzacji rent i emerytur 281 posłów, przeciw było 154. Za dalszymi pracami nad ustawą o promocji zatrudnienia było 289 posłów, przeciw 147. Przegłosowano także przeniesienie KRUS do Ministerstwa Gospodarki - za było 318 posłów, 115 przeciw. Nowa koalicja ma ok. 220 głosów

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 finansowane są m.in.: zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn, budowa nowych obiektów. Kasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja

"Na razie apteka jest cierpliwa. Nie wiem, co będzie potem". Domy pomocy nie płacą za leki

zdaniem sytuacja jest odrobinę niezrozumiała.- Dom pomocy społecznej nie ma dzisiaj, ale nie miał też w przeszłości prawa do tego, żeby nabywać leki na potrzeby swoich pacjentów - stwierdził Szulc. Problem w tym, że duże DPS-y muszą kupować leki, rozpisując na nie przetarg, bo tego wymaga od nich ustawa o

Górnictwo/ Senat o funkcjonowaniu górnictwa w latach 2008-2015

węglowego. Reguluje też zasady m.in. rent wyrównawczych dla b. pracowników oraz uprawnienia do bezpłatnego węgla lub ekwiwalentu pieniężnego dla byłych górników. Przepisy umożliwią dalsze finansowanie zobowiązań kopalń, które wynikają z poprzednich ustaw restrukturyzujących górnictwo. W ustawie przyjęto

Prof. Gomułka: projekt ustawy o finansach publicznych jest pożyteczny

następne. Przyszła ustawa będzie również dbała o to, aby pieniądze były przeznaczane w sposób oszczędny na dobre cele" - uważa Gomułka."Zmniejszenie relacji długu publicznego do PKB, przy których następują działania ograniczające wydatki, powinno ułatwić ministrowi finansów i premierowi kontrolę

Lepper: Samoobrona nie opowie się za cięciami w polityce społecznej

rocznie" - mówił Lepper. Tymczasem minister Kalata zaznaczyła, że celem resortu jest dokończenie reformy emerytalnej. Zapowiedziała, że trzy projekty ustaw dotyczące emerytur pomostowych, wypłat emerytur z II filara oraz nowych zasad naliczania rent inwalidzkich trafią w przyszłym tygodniu do

Kalata pracuje nad "odważną, wręcz nowatorską" ustawą

Reforma rynku pracy, dokończenie reformy emerytalnej oraz rozwój dialogu społecznego - to główne priorytety w działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku - poinformowała we wtorek szefowa resortu Anna Kalata. Zapowiedziała, że w połowie roku resort przedstawi ustawę o rynku

Wybory 2011. PO podbiera nasze pomysły - mówią członkowie PSL. "My się nie gniewamy, ale..."

Ćwiąkalski wymyślił wprowadzenie e-sądów - sądów z elektronicznym obiegiem dokumentów. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z PiS zarzucił mu to, że to fragment przygotowanej przez nich ustawy o sądownictwie elektronicznym, która zakładała, że we wszystkich sprawach, cywilnych i karnych, a nie tylko

Najciekawsze rozmowy z ziobrystami i Palikotem - Tusk po konsultacjach ws. emerytur

pracy do 67. roku życia. - To jest bez wątpienia nasz wspólny problem, co zrobić z kobietą, która nie uzyska renty, bo nie jest chora w sensie klinicznym, który uprawnia do renty, ale która nie wytrzyma już pracy, bo ta praca jest trudna do zniesienia - mówił.Przekonywał, że ustawa emerytalna nie

Piechota o emeryturach: nie stać nas na dalsze odkładanie reform

Nie możemy pozwolić sobie na dalsze odkładanie reformy emerytalnej; stan prac umożliwia wejście nowych przepisów od początku przyszłego roku - przekonywał Sławomir Piechota (PO) w czwartek podczas sejmowej debaty nad informacją rządu o stanie prac nad reformą systemu emerytalnego. Piechota

Dorabianie to rehabilitacja?

. Przewiduje to nasz program 50+. Po pierwsze więc, od 2009 r. chcemy znieść limity na dorabianie dla rencistów. Obecnie jeśli zarobią ponad 70 proc. średniej płacy, renta jest im zmniejszana. Od nowego roku będą mogli dorobić, ile chcą, a ZUS nie zabierze im ani złotówki. Podobne limity w dorabianiu mają

Ekonomiści: wielkich reform w Polsce nie będzie

Ekonomiści dyskutowali też o zadaniach dla nowego rządu. Są zgodni - projekt budżetu państwa na 2012 r. oparty jest na zbyt optymistycznych założeniach. - Wzrostu PKB o 4 proc. nie będzie. Możliwe jest 3 proc. - przekonują. Także bezrobocie na poziomie 10 proc. jest ich zdaniem nierealne. - Będzie

Rząd stracił alibi. Zaoszczędzi miliardy złotych?

zaciskał pasa. Przyszłoroczny deficyt budżetowy ma być mniejszy od tegorocznego i nie przekroczy 40 mld zł. Wprawdzie według ustawy budżetowej dziura w państwowej kasie miała wynieść w tym roku 52,2 mld zł, ale eksperci szacują, że faktycznie może być o 10-15 mld zł mniejsza. Rząd na najbliższym

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

obowiązywały w roku przyznania renty. Łodzianin zaskarżył tę decyzję. Sąd wystąpił do Trybunału z pytaniem prawnym. Dlaczego? Bo przepis o dorabianiu przez 30 miesięcy jest nowy (od 2004 r.) i nasuwała się wątpliwość, czy sprawiedliwe jest różne traktowanie dorabiających rencistów w zależności od czasu

Najemnicy czy bohaterowie? Gorzki Dzień Weterana. "Miną lata, zanim doczekamy się szacunku"

pytanie, którzy z nich powinni na nowo budować etos polskiego żołnierza.Przy różnych szkołach powstają też klasy o profilach wojskowych. - Młodym ludziom trzeba uświadamiać, że poza przygodą, strzelaniem i innymi ciekawymi rzeczami związanymi z wojskiem istnieje też ryzyko. Powinni dostrzegać, że są tacy

Plany zagospodarowania uchwalane szybciej?

Zamiast nowej ustawy o planowaniu przestrzennym na razie będzie tylko gruntowna nowelizacja obecnej. Ministerstwo Budownictwa zapewnia, że dzięki temu szybciej zacznie przybywać terenów budowlanych Nowela, której projekt można przeczytać na stronie internetowej resortu, ma przede wszystkim

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Bloxer

Uwaga! Ten program nie jest już wspierany przez producenta i może nie działać poprawnie. Dostępna jest jego nowa wersja: Bloxer2.

Bloxer jest programem do blogowania z pominięciem

PITy 2010 - biura rachunkowe

/> Program PIT-y 2009 został przygotowany na zlecenie Fundacji Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa i jest udostępniany bezpłatnie.

W nowej wersji:
1. możliwość drukowania przelewu podatku do US, 2. podpowiedzi kontekstowe w aktywnych formularzach, 3

Nowa Wilejka

Nowa WilejkaZarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (). (lit. Naujoji Vilnia) ? lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r

Rada Legislacyjna (Nowa Zelandia)

powoływał na ministra. Z drugiej strony zdarzało się, iż zdominowana przez zwolenników wcześniejszych rządów Rada blokowała lub utrudniała inicjatywy ustawodawcze aktualnego gabinetu.Ustawa o konstytucji Nowej Zelandii stanowiła, iż liczebność Rady nie może być mniejsza niż 10 osób. Nie określała

Kongres Nowej Kaledonii

modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative ? la Nouvelle-Calédonie. Ustawa ta nadaje Kongresowi dwa ważne uprawnienia: możliwość stanowienia prawa lokalnego (lois du pays) oraz powoływania rządu Nowej Kaledonii Uprawnienia Kongresu.Powstanie Kongresu stanowi kolejny krok w transferze władzy z Francji

Trzebca

Trzebca – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.W skład sołectwa wchodzi przysiółek Orczuchy (28 mieszkańców).Leży na rzeką Czarną Okszą

Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii

Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii (Supreme Court of New South Wales ) - sąd najwyższej instancji w systemie wymiaru sprawiedliwości australijskiego stanu Nowa Południowa Walia. Działa od 17 maja 1824 roku, zaś obecnie podstawą jego funkcjonowania jest stanowa ustawa o Sądzie Najwyższym z 1970

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.