krajowa rada spółdzielcza

aw

Rada godzi spółdzielców Domatora

Rada godzi spółdzielców Domatora

Krajowa Rada Spółdzielcza nakazała zwołać walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej Domator i ustaliła porządek obrad. Z decyzji KRS zadowolone są obie strony spółdzielczego sporu

Wojna o władzę w spółdzielniach

Dziś wybory prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej. Zwycięzca będzie decydował o przyszłości 8 mln osób

Czy nowy zarząd SM "Pojezierze" jest legalny?

Kto po zatrzymaniu całego zarządu "Pojezierza" rządzi spółdzielnią? Olga Mokra, przewodnicząca rady nadzorczej, twierdzi, że trzej wytypowani działacze rady, którzy mają ustąpić, gdy tylko zatrzymani prezesi odzyskają wolność. - To pogwałcenie prawa - komentuje prawnik Krajowej Rady Spółdzielczej

Niezatapialny spółdzielca odsunięty od pieniędzy

Po 14 latach Jerzy Jankowski, plagiator pracy doktorskiej i człowiek, który zahamował reformy w spółdzielczości mieszkaniowej, przestał być prezesem Krajowej Rady Spółdzielczej Wojna o władze w KRS - najwyższym organie spółdzielczego samorządu - rozpoczeła się we wtorek rano na zebraniu Rady. Po

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych

2008-2013) składki te opłacane były przez budżet państwa na mocy specjalnej ustawy. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb

Senat: nowelizacja ustawy o izbach rolniczych - do prezydenta

, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie w tej sprawie ministrowi rolnictwa do 15 stycznia. Takie rozwiązanie było jednak kwestionowane przez niektóre organizacje rolnicze

"Rzeczpospolita": Ojciec Rydzyk zapisał się do SKOK. To dzięki temu dostał miejsce na multipleksie

"Rzeczpospolita": Ojciec Rydzyk zapisał się do SKOK. To dzięki temu dostał miejsce na multipleksie

największa spółdzielcza kasa w Polsce. Jej wieloletnim prezesem, a dziś szefem rady nadzorczej jest Grzegorz Bierecki, w przeszłości współpracownik Lecha Kaczyńskiego, a dziś senator PiS - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".W lutym 2013 r. Stefczyk wystawił fundacji kredytową promesę

Sejm znowelizował ustawę o izbach rolniczych

oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRiR) z dotacji budżetowej, przedstawiała też sprawozdanie

Komisja rolnictwa za finansowaniem składek rolniczych z budżetu

Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze. Dotacja wynosiła 4 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy opłacane były, oprócz składek, także koszty delegacji, ekspertyz i innych działalności na forum UE. Składki za organizacje rolnicze opłacała Krajowa Rada Izb Rolniczych

NBP: polski system finansowy stabilny

charakterze płynnościowym. Zdecydowana większość banków wykazała w testach odporność nawet w warunkach założonego bardzo silnego szoku płynnościowego. Autorzy raportu zarekomendowali szybkie powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego, której kształt i uprawnienia zapewniałyby skuteczne prowadzenie nadzoru

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przejęcia większościowego pakietu udziałów w NAVO przez Orbico zwieńczy proces poszukiwania inwestora branżowego dla polskiej firmy. Polscy właściciele spółek z grupy NAVO utrzymają mniejszościowe pakiety udziałów. Z grona obecnych właścicieli firmy Marek Sobieski i Józef Jadach przejdą do Rady Nadzorczej

Banki zapłacą podatek. Państwo dostanie co najmniej 500 mln zł rocznie

: banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. "Wprowadzenie opłaty miałoby charakter bezterminowy i umożliwiałoby zasilenie netto sektora finansów publicznych kwotą ok. 500-700 mln rocznie" - napisano w

Światowe SKOK-i odznaczają Lecha Kaczyńskiego

Światowe SKOK-i odznaczają Lecha Kaczyńskiego

latach 1990-91 był nawet przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, jednego z najważniejszych podmiotów grupy SKOK.Ostatnio Kaczyński stanął po stronie przeciwników poddania SKOK-ów nadzorowi bankowemu. W zeszłym roku wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę

Senat wznowił posiedzenie

również debata nad nowelizacją ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Wprowadza ona m.in. możliwości udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięte kredyty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. W

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

spółdzielcami - mówił Baczyński.Przeciw możliwości przekształcania spółdzielni w spółki był Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, i Tadeusz Bartkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Domagalski twierdzi, że to zły pomysł, bo... znikną spółdzielnie

Krajowa Rada Notarialna: Przeniesienie własności mieszkań zgodne z prawem

ustanawianego przez właściwą reprezentację spółdzielni w formie przewidzianej dla czynności głównej, czyli w formie aktu notarialnego. Wynika to wprost z art. 96 i art. 99 kodeksu cywilnego".Krajowa Rada Notarialna wyjaśnia ten problem szerzej. W jej oświadczeniu czytamy m.in., że: "w publikacji

LiD nie zablokuje wykupu mieszkań

Dom".Natomiast Krajowa Rada Spółdzielcza i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, które zarzucają zasadom wykupu mieszkań lokatorskich naruszenie konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa oraz zasadę ochrony prawa własności, nie mogą samodzielnie złożyć skargi w Trybunale.

Własność mieszkań spółdzielczych jednak niezagrożona

Własność mieszkań spółdzielczych jednak niezagrożona

notariuszom w komentarzu redakcyjnym, że swą beztroską "zdemolowali spokój właścicieli mieszkań". Podobne wątpliwości ma także Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielni. Zwrócił się on o wyjaśnienia do Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadnych wątpliwości nie ma jednak Rada Izby Notarialnej w Warszawie

Zamykają Utopię, pierwszy lokal gejowski w Polsce

Zamykają Utopię, pierwszy lokal gejowski w Polsce

najsłynniejszy klub Warszawy, Polski, a pewnie i tej części Europy. W chwili otwarcia w siedzibie Naczelnej Rady Spółdzielczej był pierwszym lokalem gejowskim w Polsce, nad którym oficjalnie i dumnie powiewał wielki tęczowy sztandar. Tęcza to bowiem również tradycyjne kolory ruchu spółdzielczego.Utopia często

Prezydent w obronie SKOK-ów

Prezydent w obronie SKOK-ów

Rada Spółdzielcza i Cooperatives Europe - związek zrzeszający spółdzielców na Starym Kontynencie.Kasa Krajowa zarzuca ustawie, że łamie konstytucję, bo po jej wprowadzeniu SKOK-i będą miały gorsze warunki do rozwoju, niż banki. Nie będą mogły oferować tak szerokiej palety usług ani korzystać z

Bliżej zmian w SKOK-ach? Prezydent modyfikuje wniosek w Trybunale

kompetencje Kasy Krajowej. Ustawę zakwestionował ówczesny prezydent Lech Kaczyński, który był orędownikiem SKOK-ów od czasu ich powstania i był pierwszym szefem rady fundacji, która współtworzyła SKOK-i w Polsce. Ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, zaś przedstawiciele Kasy Krajowej twierdzą, że jest

Szefowie z Domatora czują się niewinni

siedzibie spółdzielni. O zwołaniu zebrania ostatecznie zdecydowała Krajowa Rada Spółdzielcza. Wkrótce w Domatorze zmienił się zarówno prezes, jak i rada nadzorcza. Teraz spółdzielnią kieruje Rokicka-Morabet. Ani czterej członkowie rady, ani były prezes i jego zastępca nie przyznali się do winy. Członkowie

Spółdzielnie nie będą mogły przekształcać się w spółki? "Słusznie". Pawlak w Poranku Radia TOK FM

Spółdzielnie nie będą mogły przekształcać się w spółki? "Słusznie". Pawlak w Poranku Radia TOK FM

"zorganizowane środowiska opiniotwórcze", m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza i związki rewizyjne. - Zapis słusznie znikł - ocenia wicepremier.Jak zauważył Jacek Żakowski, stanowisko Rady jest oczywiste - gdyby za wiele spółdzielni przekształciło się w spółki, straciłaby rację bytu. Jednocześnie

Rada nadzorcza Domatora legalna

interwencji Krajowej Rady Spółdzielczej. - W maju przedstawimy prezesowi i członkowi zarządu zarzuty. Ich świętym obowiązkiem było zwołanie walnego, nie mieli prawa odmówić - mówi prokurator, znający akta sprawy. To nie koniec. Od sierpnia 2005 roku olsztyńska Prokuratura Okręgowa wyjaśnia sprawę pożyczki

Ustawa o SKOK-ach w Trybunale Konstytucyjnym

", Krajowa Rada Spółdzielcza i Cooperatives Europe, związek zrzeszający spółdzielców na Starym Kontynencie. Kasa Krajowa zarzuca ustawie, że łamie konstytucję, bo po jej wprowadzeniu SKOK-i będą miały gorsze warunki do rozwoju niż banki. Nie będą mogły oferować tak szerokiej palety usług jak banki

Zlustrują spółdzielnię

. Zobowiązała zarząd do zlecenia Krajowej Radzie Spółdzielczej lustracji. Kontroli podda sprawę podwyżek, przekształceń własnościowych, a także finanse spółdzielni. Wyniki prac Krajowej Rady Spółdzielczej mają być znane jeszcze przed zaplanowanym na czerwiec walnym zgromadzeniem spółdzielców.

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

mocodawcy. Dodatkowo pełnomocnik będzie mógł reprezentować tylko jednego spółdzielcę, tak więc nie będzie mógł np. występować w interesie wszystkich mieszkańców bloku.Zdaniem Jerzego Jankowskiego, prezesa Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, wprowadzenie takich zmian jest pozbawione

"GP": Wystarczy dziesięć lat spłaty do umorzenia kredytu

spółdzielczych straci 8 mld zł. Kolejne 2,3 mld zł. straci PKO BP. Jak podkreśla NBP, podstawowym kosztem związanym z nowelizacją będzie konieczność pokrycia tych należności wobec PKO BP oraz utrata wpływów budżetowych. Zdaniem Jerzego Jankowskiego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady

List z zagranicy do prezydenta ws. SKOK-ów: Ustawa gwałci niezależność

Radzie Spółdzielczej, skupiającej różne ruchy spółdzielcze w Polsce, a także w NSZZ "Solidarność", której władze też napisały list w obronie rządów Biereckiego.Posłowie: czas uwolnić SKOK-i od centrali Przypomnijmy, że uchwalona przez parlament kilka dni temu nowa ustawa o SKOK - przygotowana

Drwiny z wolności słowa

zapowiedział skierowanie do Sejmu projektu zmian artykułu 212. Proponuje zniesienie kary więzienia. W taki kontekst wpisuje się oskarżenie Rogowskiego. Andrzej Dunajski odmówił "Gazecie" komentarza na ten temat oraz kontaktu do prawnika SKOK.Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Jan Łoziński

Sejm przyjął część poprawek do ustawy o rewidentach

Audytowego co najmniej przez trzy lata przed powołaniem w skład KNA oraz w trakcie trwania kadencji nie będzie mogła wykonywać czynności rewizji finansowej; mieć prawa głosu w firmie audytorskiej; być członkiem zarządu lub rady nadzorczej takiej firmy. KNA swoje zadania będzie wykonywać przy pomocy

Koniec nieszczęść spółdzielczości?

Pałacu Kultury w Warszawie zjedzie ponad 500 osób z całej Polski, by wybrać stuosobowe Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS). KRS to najwyższy organ spółdzielczego samorządu, jego władza pomiędzy kongresami. Do samorządu musi należeć każda spośród 13 tys. polskich spółdzielni

"Rządzimy, bo się znamy", czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

szkoleń jest zresztą obowiązkowa, bo Kasa Krajowa żąda specjalnych certyfikatów m.in. od członków zarządów i rad nadzorczych kas, tzw. kredytowców, głównych księgowych i specjalistów od windykacji. Szkolenia obejmują więc tysiące osób, a system SKOK w ich przeprowadzaniu korzysta głównie z usług Family

Są już dwa projekty ustawy o SKOK-ach

z wywiadu nie wynika. Wiadomo natomiast, że przed laty Lech Kaczyński zasiadał w radzie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, która dziś pośrednio kontroluje system SKOK-ów i którą kieruje Bierecki. Wspierając projekt prezydenta, Bierecki jednocześnie atakuje projekt posłów PO. - To

Biegli rewidenci i audytorzy pod nadzór Komisji Nadzoru Audytowego

członków Komisji Nadzoru Audytowego co najmniej przez trzy lata przed powołaniem w skład KNA oraz w trakcie trwania kadencji nie będzie mogła wykonywać czynności rewizji finansowej; mieć prawa głosu w firmie audytorskiej; być członkiem zarządu lub rady nadzorczej takiej firmy. KNA swoje zadania będzie

PiS i PSL za dofinansowaniem rolniczych związków zawodowych

Jak dowiedziała się PAP w czwartek w Krajowej Radzie Izb Rolniczych (KRIR), chodzi o przyznanie budżetowych pieniędzy na składkę za przynależność pięciu polskich organizacji związkowych do COPA-COGECA oraz pokrycie kosztów ich działalności na unijnym forum. Prezes Związku Wiktor Szmulewicz

Kolejna kontrola na krakowskim osiedlu Żabiniec

skandalicznym. Według nich jest to ruch pozorowany. Bezradni są również kontrolerzy. Decyzję podjęli, żeby spełnić zadość prośbie Krajowej Rady Spółdzielczej, jedynej instytucji, która ma prawo postawić spółdzielnię w stan likwidacji. - No, pójdziemy tam, zbadamy wszystko jak należy. Ale pytam: po co? Po co

Proces za odwlekanie spółdzielczego zebrania

walnego. Odbyło się w lutym po interwencji Krajowej Rady Spółdzielczej. Odmową zainteresowała się prokuratura. A wczoraj ruszył proces. Byli członkowie rady nadzorczej mówili, że zamierzali zwołać zebranie w zgodzie z prawem. - Chcieliśmy na nim omówić nie tylko pożyczkę, ale też sprawy ekonomiczne. To

W Pojezierzu nowy prezes i ta sama rada

Wiesław Barański jest od dziś nowym prezesem Pojezierza. Nie zraża go to, że przejmuje kierowanie spółdzielnią, której rada nadzorcza pochodzi z epoki aresztowanego Zenona P. - W życiu robiłem już wiele rzeczy - mówi Barański. - Pracowałem w Akademii Rolniczo-Technicznej w Instytucie Ekonomiki

Wybory 2010. Sylwia Gruchała w Komitecie Honorowym Pawlaka

Uniwersytetu Białostockiego prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Alfred Domagalski prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

Lubelskie. Zarejestrowano 38 kandydatów na senatorów

senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Grzegorz Bierecki. Piąty kandydat, zarejestrowany w środę po południu, to emerytowany

Na Lubelszczyźnie zarejestrowano 37 kandydatów na senatorów

senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Grzegorz Bierecki. Piąty kandydat, zarejestrowany w środę po południu, to emerytowany

Na Lubelszczyźnie zarejestrowano 36 kandydatów na senatorów

zarejestrowano w okręgu nr 17 obejmującym Białą Podlaską i okolice. O mandat senatora rywalizować tu będą obecny senator PO Józef Bergier, lekarz, radny wojewódzki Riad Haidar z SLD, przewodniczący rady powiatu bialskiego Przemysław Litwiniuk z PSL oraz kandydat PiS - prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy

Kontrowersyjny doktorat zatwierdzony

obecnie szef Krajowej Rady Spółdzielczej - w 1998 r. na wrocławskiej akademii ekonomicznej pierwszy raz obronił rozprawę doktorską pt. "Wpływ transformacji systemowo-ustrojowej na ekonomiczno-społeczne przekształcenia spółdzielczości". Rok później prof. historii Zofia Chyra-Rolicz z Akademii

Sądowe kulisy wojny w Domatorze

spółdzielni, o odmowie zwołania zebrania powiadomiła prokuraturę, interweniowała w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Zebranie w końcu odbyło się 24 lutego 2006 roku. - Dzień przed nim spotkała się rada nadzorcza, by w trybie pilnym odwołać prezesa i w ten sposób wybielić siebie, bo dotąd przymykała oczy na jego

Notariusze jednak nie bankrutują po obniżeniu opłat

" Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej Obawy KRN o ekonomiczną przyszłość niektórych kancelarii notarialnych po obniżeniu przez ministra Ziobrę opłat za akty notarialne dotyczyły ówczesnych realiów. To, że czarna wizja się nie zmaterializowała było wynikiem wielu czynników - mówi w

Sejm zgodził się na dotowanie organizacji rolniczych w UE

funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008- 2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Na dofinansowanie działalności organizacji rolniczych w 2008 roku przewidziane jest 4 mln zł ze środków, będących w dyspozycji ministra

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

do 300 tys. zł. - Może to być rozwiązanie wprowadzone na stałe do PROW - mówi Sawicki. Poza tym w ramach programu przyjętego 1 czerwca przez Radę Ministrów, a uruchomionego 15 czerwca, poszkodowani otrzymują wsparcie wysokości 2 tys. zł w przypadku tych liczących do 5 ha i 4 tys. powyżej tego areału

Jest nowa ustawa o SKOK-ach. Kasa Krajowa: "to nas zabije"!

Macieja SamcikaUstawa, której projekt przygotowali posłowie PO, ma poparcie rządu. Według rady ministrów wprowadzenie nadzoru państwowego na działalnością SKOK-ów i Kasy Krajowej jest sprawą priorytetową. Rząd argumentuje, że w ciągu ostatnich lat SKOK-i bardzo dynamicznie się rozwijają, a ich działalność

Dlaczego was nie ma, kiedy bandyci nam grożą?

, co można zrobić - obiecała. Chyłkiem natomiast wymknął się poseł PO Waldy Dzikowski. - Nikt mnie tu nie zapraszał - tłumaczył dziennikarzom.Mieszkańcy zapowiedzieli, że jeśli urzędnicy nie zainteresują się ich sprawą, przyjdą na sesję rady miasta. Mieli się już rozejść, gdy policjanci zaczęli

Czy prezesi oczernili biegłego?

Sądu Okręgowego, do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych wysłany został list. Nadawcy - prezesi kilku spółdzielni mieszkaniowych - zarzucają w nim Hałuszczakowi brak wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego. Dodają, że jego opinie jako biegłego trzeba

PiS: 900 tys. mieszkań spółdzielczych za darmo

własność spółdzielni. Skarga do Trybunału byłaby murowana, bo przeciwko pomysłom uwłaszczeniowym LPR i PiS z całą pewnością zaprotestuje m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza. W PRL lokatorzy dostawali mieszkania po wpłaceniu wkładu, który wynosił 10 proc. kosztów budowy. Spółdzielnie dostawały na ten cel

Wielkie podróże z małego Więcborka

. - Kto płacił za podróże? - Najczęściej bank, czasem coś dołożył Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, w którego byłem zarządzie. Więcbork to małe miasteczko w woj. kujawsko-pomorskim, Bank Spółdzielczy jest własnością okolicznych rolników. Kiedy dowiedzieli się o wojażach prezesa, napisali listy

Instytucje finansowe zagrożone utartą płynności dostaną pomoc od rządu

ubezpieczeń i funduszom emerytalnym. W wersji przyjętej przez podkomisję z pomocy finansowej mogłyby korzystać tylko banki krajowe i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe. Akceptacji komisji nie otrzymały natomiast poprawki PiS przewidujące m.in. ograniczenia w wielkości wsparcia do 0,25 proc. PKB za

Zarząd Rubinkowa z absolutorium

członków spółdzielni za niedobory wody - uważa Garczewski. - Według moich wyliczeń prezes Zakrzewski zarządza spółdzielnią gorzej niż poprzednia ekipa. Na zarzuty odpowiedzieli prezesi SM Rubinkowo. Przedstawili m.in. opinię Krajowej Rady Spółdzielczej, która oceniła pozytywnie lustrację oraz wyjaśnili

CBA podpisało ze SKOK-ami tajną umowę o "informowaniu"

SKOK jest jedyną polską instytucją finansową, z którą Biuro ma taką umowę. Mariusz Kamiński był posłem PiS. Partia ta nie kryła przychylności dla spółdzielczych kas. Lech Kaczyński zasiadał kiedyś w radzie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, od której zaczął się rozwój SKOK-ów. Posłowie

Konflikt w spółdzielni mieszkaniowej w Falenicy

z Prokuratury Praga Północ) ani lustratorzy z Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy niedawno przeprowadzili kontrolę w Falenicy. Tadeusz Nalepa z KRS precyzuje: - Państwo przydzieliło grunty spółdzielni, nie zważając na ich status prawny. Likwidując spółdzielnię i oddając domki mieszkańcom, trzeba

Uwłaszczenie spółdzielczych lokali a la LPR

najczęściej płacą jedną czwartą wartości rynkowej mieszkania, bo wcześniej ich wkład mieszkaniowy zmniejszył już koszt wykupu o połowę. Pieniądze lokatorów niemal w całości zasilają fundusz remontowy spółdzielni. Przeciw pomysłom LPR ostro zaprotestowała Krajowa Rada Spółdzielcza. "Proponowane

Sejm zgodził się na dotowanie organizacji rolniczych w UE

budżetowych pieniędzy na składkę za przynależność pięciu polskich organizacji związkowych do COPA- COGECA oraz pokrycie kosztów ich działalności na unijnym forum. Koszty związane z funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008- 2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane

Rada na komornika

Komornik zajął czynsz niektórych mieszkańców Domatora. - Ludzie mogą opisać sprawę nam - podpowiada Iwona Karpiuk-Suchecka, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie. Opisaliśmy w sobotę kłopoty mieszkańców spółdzielni Domator, którym komornik polecił wpłacać czynsz do jego kancelarii. Tak

Prokurator zajmie się doktoratem

ekonomicznego uniwersytetu Robert Ciborowski Są podejrzenia, że Jankowski nie przeprowadził badań na terenie krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, na które powołuje się w swojej pracy doktorskiej. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w latach 1993-2001 poseł z ramienia SLD

Prezydent: Potrzebny nadzór nad SKOK-ami

krzewienia ruchu spółdzielczego Kasa Krajowa SKOK przyznała Zawiszy, Przemysławowi Gosiewskiemu i Jerzemu Polaczkowi (wszyscy z PiS) statuetki feniksa. Ale okres ochronny dla SKOK-ów może się wkrótce skończyć. Kancelaria prezydenta przygotowuje zmiany prawa, które mają poddać system SKOK kontroli Komisji

Spółdzielcy wrobieni w podatek

informację, żeby wstrzymali się z wykupem. Ale i tak za to wszystko pewnie my będziemy obarczeni winą - mówi Tadeusz Kosmaciński, prezes SM w Kunowie. Suchej nitki na ustawodawcach nie zostawia Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. - Ta cała ustawa to jest jeden

Działalność organizacji rolniczych w UE ma być dotowana z budżetu

Michał Szczerba (PO), projekt ustawy zakłada, że koszty związane z funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008-2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Izby Rolnicze zaś mają obowiązek przedstawiania ministrowi

Czy lokatorskie mieszkania poróżnią PiS i LPR?

byłaby murowana. Przeciwko pomysłowi uwłaszczenia ok. 900 tys. lokatorów protestuje m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza. Punktów zapalnych w projekcie LPR jest więcej. Masłowska nie dopuszcza np. możliwości przekształcenia mieszkań o statusie lokatorskim w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a

Lokatorskie na własne - można już składać wnioski

boją się, że Trybunał Konstytucyjny odrzuci znowelizowaną ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nowym prawem, spółdzielca, który ma tzw. lokatorskie mieszkanie, będzie mógł je wykupić za kilkaset złotych. Nowela nie podoba się Krajowej Radzie Spółdzielczej, która uważa, że ponieważ

TK: przepisy o SKOK-ach niezgodne z konstytucją

wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ich zdaniem, narusza to zasady procedury ustawodawczej."Poprawka była kwestionowana przez przedstawicieli Rady Ministrów" - przypomniała posłanka Lewicy Jolanta Szymanek-Deresz podczas rozprawy. Za uznaniem przyjętego rozwiązania za

Prokurator umorzył sprawę przeciwko prezesowi spółdzielni Kisielin

wynagrodzenia (ok. 160 tys.). Czyli nie jest to przestępstwo. Prokuratorzy dodają jednak, że członkowie spółdzielni mogą domagać się rozliczenia swoich władz. - To cyrk! Jeśli prokuratorzy nie chcą pomóc, sprawę załatwimy inaczej. Współpracujemy z Krajową Radą Spółdzielczą, chcemy by pomogła nam zwołać

Skargi do RPO: większe mieszkanie to droższa winda i wywóz śmieci

dyrektor Wydziału Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej Danuty Świerżewskiej, gdyby lokatorzy na bieżąco interesowali się sprawami spółdzielni, w wielu przypadkach nie doszłoby do podwyżek opłat za windy i wywóz śmieci. Osoby szukające pomocy u RPO twierdzą, że w swoich spółdzielniach dowiadują się, iż

Spółdzielnie rozdadzą mieszkania?

, czyli nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze te niemal w całości zasilają fundusz remontowy spółdzielni. Problem w tym, że to nowe, forsowane przez PiS, LPR i PO rozwiązanie najpewniej będzie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedziała to już kilka miesięcy temu Krajowa Rada

Długowieczne kadencje w spółdzielni Bryza

wtedy zapadnie wyrok. Dla Gazety Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Kuriozalna sytuacja. Należy ją napiętnować. Do głowy by mi nie przyszło, że można wprowadzić tak długą kadencję. Pierwszy raz słyszę o takim przypadku. To oczywiście burzy zasady demokracji. Zwykle kadencje rady

Spółdzielnia Wielkopolanka wnioskuje o upadłość

upadłości likwidacyjnej. O tym, czy ten wniosek zostanie przyjęty, zdecyduje sąd. - Dzisiejsze zebranie przekonało mnie do tego, że ta spółdzielnia nie powinna istnieć - stwierdził po czterech godzinach obrad Krzysztof Twardowski z rady nadzorczej Wielkopolanki. Niemal sto osób usłyszało wczoraj, jaka

Czy bank SKOK-ów dostanie zgodę na działalność?

W maju Komisja Nadzoru Finansowego rozstrzygnie, czy SKOK-i dostaną licencję na utworzenie banku - dowiaduje się "Gazeta". Czy te plany mogą przekreślić zmiany własnościowe w Kasie Krajowej SKOK skupiającej wszystkie SKOK-i? Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) to jedna z

Mieszkania lokatorskie za grosze?

spółdzielniom część kredytu, a resztę spłacili lokatorzy, to dlaczego mają oni jeszcze dopłacać jakąś część wartości rynkowej mieszkania? Przecież to niesprawiedliwe - mówi Tobiszowski. Inaczej tę kwestię widzą działacze spółdzielczy, którzy w Sejmie mogą liczyć na wsparcie posłów SLD. Krajowa Rada

Księstwo warszawskie Prawa i Sprawiedliwości

zamieniają. Transakcję przyklepuje Arkadiusz Urban, dyrektor Pragi Północ z ramienia AWS. Mieszkanie spółdzielcze dużo łatwiej sprzedać niż komunalne i małżonkowie Sosnowscy lądują w bloku przy ul. Korsaka, w pobliżu Dworca Wschodniego. W rozmowie z "Gazetą" burmistrz Sosnowski - członek Rady

Prezes nie będzie prezesem?

Spółdzielczy baron Zenon. P - mimo prokuratorskiego zakazu kierowania "Pojezierzem" - wraca w środę do pracy, prosto do swojego gabinetu. Kto uwierzy, że nie będzie szefował spółdzielni? Na jego powrót zgodziła się rada nadzorcza "Pojezierza". - Przecież musi wiedzieć, co

Zostaliśmy wybrani, bo się znamy na SKOK-ach - Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej dla "Gazety"

widzi Pan konfliktu interesów? Jest Pan przecież szefem rady nadzorczej SKOK-u Stefczyka. - Nie zarabiam na tych nieruchomościach. Wszystkie transakcje odbywają się za zgodą i wiedzą walnego zgromadzenia. Lokale te przejdą kiedyś na własność SKOK-u. Tak wynika z umów. Po co cała ta kombinacja

Platforma przymierza się do SKOK-ów

Krajowa miałaby ustalać wymogi dla osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych poszczególnych SKOK-ów. Nie będą one już musiały zdawać co dwa lata egzaminów przed Kasą Krajową, aby odnowić kwalifikacje. To Komisja miałaby decydować o wprowadzeniu do danego SKOK-u zarządu komisarycznego lub o

Opublikowano oświadczenia majątkowe premiera i ministrów

. Kwiatkowski zaznaczył, że jako członek Krajowej Rady Sądownictwa otrzymuje dietę za odbyte jednodniowe posiedzenia (ok. 500 zł) i z tego tytułu w 2010 r. uzyskał dochód w wysokości 17 872,70 zł. Minister zapisał również, że jest członkiem Rady Społecznej szpitala MSWiA w Łodzi, ale z tego tytułu nie pobiera

RM przyjęła plan zatrudnienia; Bezrobocie na koniec '07 ma wynieść 13%

Warszawa, 27.03.2007 (ISB) - Rada Ministrów zaakceptowała krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2007 rok, zgodnie z którym stopa bezrobocia ma spaść do poziomu 13%, a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 15 do 64 lat powinien wynieść w tym czasie 56%, napisano w komunikacie po posiedzeniu

Będzie lustracja spółdzielni

listopadzie Domator zapisał się do Krajowej Rady Spółdzielczej, opłacił za to składkę. Zrobiłam m.in. plac zabaw na Pstrowskiego, zleciłam projekt osiedlowej zieleni, zleciłam projekt adaptacji na siedzibę Domatora. Mimo tylu wydatków na koncie spółdzielni jest kilkadziesiąt tysięcy złotych! Nie mamy już

Baron nie wraca do spółdzielni

. Zdaniem profesor teraz powinna wkroczyć Rada Nadzorcza. - Może wyznaczyć spośród swoich członków kogoś, kto zastąpi prezesa - mówi Małgorzata Wrzołek-Romańczuk. Olga Mokra, przewodnicząca Rady Nadzorczej "Pojezierza" przyznaje jedynie, że sytuacja jest trudna: - Skonsultujemy się z

Komisja Nadzoru Finansowego ma już 5 z 7 członków

powołano dwóch członków. "Prezes Rady Ministrów, pan Jarosław Kaczyński na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powołał na stanowiska zastępców przewodniczącego KNF panią Iwonę Dudę oraz pana Marcina Gomołę" - podała KNF w komunikacie. We wrześniu Duda została powołana na

Odchodzi prezes Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zażądali lustracji spółdzielni. Krajowa Rada Spółdzielcza dopatrzyła się, że faktycznie ceny za wieczyste użytkowanie są zbyt wysokie. Dopiero po niezależnej opinii zarząd zdecydował się na obniżkę cen. Ale mieszkańcom to nie wystarczyło. Chcieli mieć wpływ na decyzje władz Płockiej SM i wprowadzić do rady

SKOK-ów skok do Luksemburga

Kasa Krajowa SKOK, zarządzająca potężnym systemem kas oszczędnościowych, założyła w Luksemburgu spółkę SKOK Holding. I zaraz przeniosła do niej udziały w kilku spółkach należących do systemu SKOK. Czemu ma służyć ta operacja?. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) to jedna z

Lista 34 ustaw, którą PiS przedstawił Samoobronie i LPR 31 stycznia jako warunek zawarcia Paktu Stabilizacyjnego.

konkursów 25. Ustawa o bezpieczeństwie państwa 26. Ustawa o WSI 27. Ustawa o reformie prokuratury 28. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny 29. Ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych 30. Ustawa o zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 31. Zmiana ustawy o policji 32

Kolejne zarzuty dla byłych prezesów Domatora

ujawniły treść umowy o pożyczkę, ale wciąż nie mogły się porozumieć z lokatorami co do terminu zebrania i poruszanych na nim tematów (spór toczył się m.in. o to, czy ujawniać dane osobowe zawierających pożyczkę). Zebranie zwołano dopiero po interwencji Krajowej Rady Spółdzielców, której poskarżyli się

Osiedle Żabiniec - dwie kategorie mieszkańców

, że uchwały podejmowane przez ZPCz są nieważne, ponieważ wygasła kadencja jego członków. Mieszkańcy powiadomili o tym Ministerstwo Sprawiedliwości, Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Krajową Radę Spółdzielczą, jedyną instytucję, która może podjąć decyzję o postawieniu

Czy Samorząd 2002 i PO wystawią wspólnego kandydata na prezydenta Starachowic

. - Wszystko rozstrzygnie się w sobotę - mówi. Zgodnie ze statutem partii kandydaturę na prezydenta musi poprzeć 19-osobowa rada powiatu, następnie zarząd i władze regionalne. Starachowicka rada powiatu nad kandydaturą Walendzika obradować ma w sobotę. Niewykluczone, że pojawią się inni kandydaci. - Nie

Zarząd województwa

Politechnice Łódzką. Po studiach prowadził własną stację benzynową i sklep. Jako 23-latek, zapisał się do frakcji młodych SdRP. Potem został szefem Sojusz Młodej Lewicy Demokratycznej w Łodzi i wiceprzewodniczącym władz krajowych SMLD. W 1998 wybrano go na radnego Rady Miejskiej.

Senat: Rolnicy powinni łączyć się w grupy

wszystkich rolników w Polsce. Doprowadzając do tego poziomu można by wzmocnić pozycje polskich rolników na rynku - uważają eksperci z Krajowej Rady Spółdzielczej. Ich zdaniem, zorganizowani w struktury gospodarcze rolnicy będą mogli w przyszłości stawać się partnerem i stanowić większą siłę wobec

Spółdzielcy szykują się do wykupu

Wiesław Szczepański z SLD. Ale uwaga! Choć ta skarga ma dotyczyć co najmniej kilkunastu rozwiązań, najpewniej nie obejmie zasad wykupu. Dlaczego posłowie Sojuszu się rozmyślili? - Bo z uwłaszczenia skorzystają głównie najbiedniejsi - wyjaśnia Szczepański. Jednak Krajowa Rada Spółdzielcza (KRN) i

Decydują o przyszłości Pojezierza

. 16.30 w spółdzielczym domu kultury Agora, weźmie udział stu członków wybranych w 2002 roku na czteroletnią kadencję. - Będziemy na nim głosować m.in. uchwały, które podsumowują miniony rok pracy spółdzielni - mówi Olga Mokra, przewodnicząca rady nadzorczej Pojezierza. Przedstawiciele zajmą się m.in

Centrala chce władzy nad lokalnymi SKOK-ami

Ekipa szefującego SKOK-om Grzegorza Biereckiego przygotowuje przepisy, które dadzą mu jeszcze większą władzę nad kasami i w praktyce zagwarantują nieusuwalność na długie lata Zarząd Kasy Krajowej SKOK, zrzeszającej wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, już miesiąc temu ogłosił

Spółdzielnia: Podaj nam PESEL, będziesz w rejestrze dłużników

. członków długi ma ok. 4 proc. - Może strach przed rejestrem zmobilizuje ludzi do regularnego płacenia? - zastanawia się. Zdziwiony pomysłem jest Jerzy Jankowski z Krajowej Rady Spółdzielczej: - Pierwszy raz słyszę, że takie dane potrzebne są spółdzielni. To zastraszanie z elementami upokorzenia

Uniknie sądu w Olsztynie, zostanie radcą w Białymstoku

pozwalałyby nam rozliczać go za to, co robił jako sędzia - mówi Władysław Lewandowski, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych. - Niestety, prawo pozwala ludziom pokroju Sz. na zapisywanie się do izb radcowskich. Nic na to nie poradzimy. Ale z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które przyszły do nas, bo

SKOK do prokuratora

Kredytowych, spółki Asekuracja i H&S (w ich władzach zasiada Bierecki i ludzie z jego otoczenia). Złamanie statutu Kasy Krajowej. Z pisma wynika, że w 2002 r. trzej członkowie władz Kasy Krajowej zasiadali w radzie nadzorczej konkurencyjnej organizacji - Wielkopolskiego Banku Rolniczego, a w tym

Kandydat PiS do komisji śledczej reklamuje SKOK-i

Lech Kaczyński zasiadał przed kilkoma laty w radzie Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych powiązanej ze SKOK-ami. "Gazeta" pisała ostatnio, że wiceprzewodniczący śląskiego PiS Jędrzej Jędrych założył ponad 80 kas, a dziś jest pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK i

Ludzie stoją w kolejkach po mieszkania

robione - mówi Polański. Zastrzeżenia do nowych przepisów ma także Krajowa Rada Spółdzielcza i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Ich zdaniem, skoro konstytucja gwarantuje obywatelom równość wobec prawa, nie da się uzasadnić nadzwyczajnego uprzywilejowania dla około 900 tys. lokatorów w

Radni Sopotu

terytorialnych. Grzegorz Wendykowski - 49 lat, 396 głosów, ekonomista, radny poprzedniej kadencji, pracuje w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Samorządność Sopot Maria Filipkowska-Walczuk - 62 lata, 322 głosy, lekarz rejonowy, radna poprzedniej kadencji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Krajowa Rada Spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

– to KSKOK pełni rolę kontrolera poszczególnych SKOK-ów, decyduje też w bardzo dużej mierze o ich działalności. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa jest członkiem Światowej Rady Związków Kredytowych (ang.: „World Council of Credit Unions” – WOCCU)Światowy ruch związków

Ukraińska Światowa Rada Spółdzielcza

Ukraińska Światowa Rada Spółdzielcza – utworzona w 1973 światowa emigracyjna organizacja ukraińskich spółdzielców.Powstała na II Światowym Kongresie Wolnych Ukraińców. Organizacje należące do Rady Rada Ukraińskich Spółdzielni Australii (RUKA) Ukraińska Spółdzielcza Rada Kanady (UKRK

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213 – 215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Struktura KRRiTZasady, tryb działania, organizację

Krajowa Rada Narodowa

Krajowa Rada Narodowa (noc z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 – 19 stycznia 1947) – ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej przez Polską Partię Robotniczą (PPR) o charakterze samozwańczego„Brak oficjalnej współpracy z czołowymi partiami politycznymi oznaczał

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

krajowa rada spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania. Rada przyznaje odznaczenia

więcej o krajowa rada spółdzielcza na pl.wikipedia.org