kodeks cywilny

dżek, PAP

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Litwa: Jest propozycja zapisu polskich nazwisk w oryginale. Wystarczy zmienić kodeks cywilny

Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie.

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącą m.in. możliwości eksmitowania do noclegowni lub schronisk sprawców przemocy w rodzinie.

Senat za nowelą kodeksu postępowania cywilnego

Senat poparł we wtorek, zgłaszając jedynie redakcyjne poprawki, nowelę Kodeksu postępowania cywilnego w myśl, której sprawców przemocy w rodzinie będzie można eksmitować do noclegowni lub schroniska.

Powstaje nowy kodeks cywilny

Komisja Kodyfikacyjna kończy właśnie prace nad pierwszą księgą kodeksu: częścią ogólną. W marcu powinien być już gotowy jej projekt. - Moim zamiarem - mówi prof. Radwański - jest, by projekt całego kodeksu powstał w ciągu trzech, czterech najbliższych lat. Potem jest długi okres prac legislacyjnych

Kodeks cywilny ma lepiej chronić ubezpieczonych

Od piątku wchodzą w życie zmiany Kodeksu cywilnego dotyczące ubezpieczeń. Mają lepiej chronić klientów. Jak przypomina na stronach internetowych Rzecznik Ubezpieczonych, zmiany będą stosowane do umów zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Jedną z ważniejszych dla klientów zmian jest możliwość

Sejm przyjął senackie poprawki do noweli ws. nagrywania cywilnych rozpraw

Nowela kodeksu postępowania cywilnego połączona ze zmianami w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była poselską inicjatywą klubu Platformy Obywatelskiej. Senat zaproponował do ustawy 10 poprawek. Część ma charakter techniczny i legislacyjny, kilka - merytoryczny. Wśród zmian

W Sejmie początek prac nad informatyzacją postępowań cywilnych

Podczas pierwszego czytania wniosek o odrzucenie projektu złożyło PiS. Pozostałe kluby były za dalszymi pracami nad nim w komisji. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem zmian w kodeksach cywilnym i

Wniosek "S" do TK ws. pracowników nieobjętych zbiorowym układem pracy

zgodności art. 239 paragraf 3 pkt 1 kodeksu pracy z art. 59 ust. 2 konstytucji w zakresie wyłączenia prawa do zawarcia układu zbiorowego pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Solidarność wnosi też o zbadanie wspomnianego artykułu kodeksu pracy z art. 59 ust. 4 Konstytucji w zakresie zgodności z

Prezydent podpisał nowelę kpc o szerszym korzystaniu z nagrań rozpraw

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do którego będą mogli się zalogować. W związku z tymi zmianami w ustawie o kosztach sądowych ws. cywilnych ustalono zasady pobierania opłat kancelaryjnych z tytułu złożenia wniosku o wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nowela wchodzi w życie po upływie

Od czwartku komornik nie może zajmować sprzętu niepełnosprawnych

Nowy przepis ma zastosowanie - od dnia wejścia w życie - także do już toczących się postępowań egzekucyjnych. Uchwaloną w końcu czerwca nowelizację prezydent podpisał w pierwszej połowie sierpnia. Przygotowany przez posłów PO projekt takiej zmiany powstał po opisanych w mediach zdarzeniach, gdy kom

Nazwy firm i spółek tylko w alfabecie litewskim. Polacy boją się o pisownię nazwisk?

Nazwy firm i spółek tylko w alfabecie litewskim. Polacy boją się o pisownię nazwisk?

W nazwach firm i spółek na Litwie można będzie używać tylko liter alfabetu litewskiego. Posłowie odrzucili poprawki do kodeksu cywilnego, zakładające możliwość używania w nazwach podmiotów prawnych liter alfabetu łacińskiego, których nie ma w języku litewskim. - To jest zła decyzja, ona szkodzi

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

możliwe.Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu, ma chronić firmy przed niewypłacalnymi inwestorami, np. deweloperami. Wykonawca będzie mógł w każdym momencie zażądać np. bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji. Gdyby inwestor jej nie zapewnił, wykonawca mógłby

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

W projekcie chodzi o to, żeby elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego była obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych). "Celem ustawy jest stworzenie podstaw do dalszej informatyzacji postępowania wieczy

Nowelizacja procedury cywilnej - do prezydenta; Sejm przyjął 7 poprawek Senatu

bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W stosunku do tych osób - z uwagi na ich zachowanie - nie będą stosowane okresy ochronne zakazujące eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca. Licząca kilkaset punktów nowelizacja procedury cywilnej to wynik wieloletnich prac Komisji Kodyfikacyjnej

Sejm: sprawców przemocy będzie można eksmitować do noclegowni

Za przyjęciem ustawy było 246 posłów, 141 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmuje blisko 150 zmian. Resort sprawiedliwości pracował nad nią od 2008 r. Nowela wprowadza możliwość eksmisji osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu

Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

PRZEGLĄD PRASY: "Gazeta Prawna" dotarła do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego zmieniającego zasady nabycia spadku. Rozszerzony zostanie krąg spadkobierców z mocy ustawy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Spadek będą mogli dziedziczyć także dziadkowie i pasierbowie

LPR chce zablokować niemieckie roszczenia

LPR chce zablokować niemieckie roszczenia

Liga Polskich Rodzin złożyła u marszałka Sejmu projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który umożliwiałby przyznanie prawa własności posiadaczom nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych, które stały się przedmiotem niemieckich roszczeń - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł

W Sejmie o zrzekaniu się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Właściciel nieruchomości będzie się mógł jej zrzec na rzecz Skarbu Państwa, za zgodą właściwego starosty - zakłada senacka nowelizacja Kodeksu cywilnego, którą w piątek poparły wszystkie kluby w Sejmie. Projekt zmian w prawie cywilnym i ustawie o notariacie, jest wynikiem wyroku Trybunału

Rewolucja w ubezpieczeniach

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, który obejmuje umowę ubezpieczenia - zapowiada "Gazeta Prawna". Modyfikacja 27 z 29 artykułów tego kodeksu dotyczących umowy ubezpieczenia spowoduje, że miliony Polaków

Pawlak: jeszcze w tym roku nowelizacja prawa dewizowego

Pawlak: jeszcze w tym roku nowelizacja prawa dewizowego

- niepotrzebnie podnosi koszty transakcji.Przypomniał, że projekt stosownej nowelizacji prawa dewizowego i kodeksu cywilnego rząd złożył w kwietniu, a na początku września pozytywnie zaopiniowała go sejmowa podkomisja. "Będziemy apelować do marszałka Sejmu, by tę ustawę szybko poddał pod głosowanie, bo to

"Gazeta Prawna": Rewolucja w ubezpieczeniach

ubezpieczonych otrzymali status konsumentów. To tylko niektóre zmiany, które przynosi projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Ich kształt to efekt prac ekspertów Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego.

"GP": Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

"GP": Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz możliwość ubiegania się w sądzie cywilnym o odszkodowanie od pracodawcy za bezprawne zwolnienie z pracy to najważniejsze zmiany, jaki w najbliższym czasie zostaną wprowadzone do kodeksu pracy - pisze "gazeta Prawna". Pracodawcy mogą się tez

Zamieszanie ze szkolnymi ubezpieczeniami

Ostatnia nowelizacja kodeksu cywilnego zaskoczyła dyrektorów lubelskich szkół. Żeby uczniowie byli ubezpieczeni od początku roku, szkoły muszą podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową do 31 sierpnia. Po interwencji "Gazety" informacje na ten temat znajdą się na stronie internetowej

Łódź. Kwiatkowski zapowiada wzmocnienie sądownictwa gospodarczego

analogicznych zasadach jak sprawy cywilne. Zapowiedział wzmacnianie pionu sądownictwa gospodarczego i szybsze rozstrzyganie spraw. Mówił też, że wkrótce wszystkie wypisy z rejestrów, nie tylko z ksiąg wieczystych, ale także rejestrów gospodarczych, będzie można uzyskać on-line, z mocą dokumentu urzędowego i

Komisja za ograniczeniem udziału ławników w sądach

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach poparła w czwartek ograniczenie udziału ławników w składach sądzących w rozpoznawaniu wielu kategorii spraw. Zakłada to rządowy projekt zmian w ustawach Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania karnego, który komisja wysłała do II

Polacy walczą w sądach o pieniądze za śmierć bliskich

Sędziowie w rozmowie z TOK FM nie kryją, że temat jest bardzo trudny i tak naprawdę uznaniowy. - W każdym przypadku musimy wyliczyć ból i cierpienie osoby, która straciła kogoś bardzo bliskiego - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Podkreśla, że zupełnie inaczej jest w procesach

Szpitale nie będą chronione przed wierzycielami

Szpitale nie będą chronione przed egzekucją komorniczą. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją zapis kodeksu cywilnego, który częściowo chronił od zajęć komorniczych publiczne środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, które trafiały do szpitali. TK stwierdził, że przepis

"Gazeta Prawna": Krąg spadkobierców ma być rozszerzony

- informuje "GP". "Majątek, który powstawał często wysiłkiem kilku pokoleń, musiał przejść na własność gminy lub Skarbu Państwa" - tłumaczy zmiany profesor Maksymilian Pazdan z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ograniczony zostanie jednocześnie krąg osób uprawnionych do zachowku

Związki przeciwne zmianom w kpc

skonsultowany. Dr Maciej Lis, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego: - Państwa Wspólnoty mają pełną swobodę w zakresie prawa cywilnego. Ale w żadnym kraju UE pracownicy nie ponoszą negatywnych skutków działania przedsiębiorstw, w których pracują. Nowy przepis kpc już w styczniu wywołał spore zamieszanie

Dera: PiS złożył projekt zmierzający do usprawnienia procesów cywilnych

Jak powiedział Dera na briefingu prasowym, głównym celem nowelizacji jest "uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego i w efekcie zwiększenie jego efektywności oraz skrócenie czasu rozpoznawania sprawcy winy".Według Dery, proponowana nowelizacja pozwoli sędziom skupić się na

Sąd Najwyższy zdecydował: można ubliżać mniejszościom narodowym

Przyjęte przez parlament w lutym tego roku i listopadzie ubiegłego roku poprawki do ustaw o kodeksie cywilnym i karnym przewidywały, że za lżenie przedstawicieli mniejszości etnicznych czy wyznaniowych gestami lub słowami groziłaby kara do 2 lat więzienia. Przedstawiciele mniejszości mogliby też

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód

Pierwszy efekt protestów w służbie zdrowia

Szpital w Staszowie dołączył do maratonu protestu, jaki organizują od miesiąca pracownicy służby zdrowia w naszym regionie. We wtorek odnieśli oni wielki sukces - rząd zapowiedział zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Wczoraj w szpitalu w Staszowie pielęgniarki na godzinę odeszły od

"Gazeta Prawna": Telekonferencja zastąpi przesłuchanie świadka

Świadkowie w procesie cywilnym mają być przesłuchiwani za pomocą wideo lub telekonferencji. Wykorzystanie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz przyspieszy bieg sprawy. Nie trzeba będzie odraczać rozprawy i czekać na przyjazd świadka. Projekt przewiduje, aby dodatkowo przebieg posiedzenia utrwalać

Kryże wspomoże Ziobro

Przewodniczył w procesie afery FOZZ, doradzał Zbigniewowi Ziobro przy nowelizacji kodeksów karnych - sędzia Andrzej Kryże jest od wczoraj wiceministrem sprawiedliwości. Zapowiada reformę organizacji pracy sądów oraz zmiany w prawie karnym i cywilnym To druga osoba, którą na ministerialny fotel w

Półmilionowe weksle-straszaki Leppera nieważne

- Działacze Samoobrony nie muszą się bać, że władze partii wykorzystają podpisane przez nich umowy i weksle. To niezgodne z konstytucją, kodeksem cywilnym i zasadami współżycia społecznego - wynika z opinii Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu Umowy, którymi Andrzej Lepper chce się zabezpieczyć przed

Głodówka w szpitalu w Starachowicach

ją o godz. 14 sześć kobiet, potem dołączyli dwaj mężczyźni. Związki zawodowe będą protestować do skutku, tzn. do momentu, kiedy na problem nie zareaguje ustawodawca - powiedziała rzeczniczka Porozumienia Międzyzwiązkowego Aleksandra Markowska. Sprawa dotyczy art. 890 par. 2 Kodeksu Postępowania

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie dewizowym

Projekt ma służyć przedsiębiorcom, szczególnie zaś eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest bardziej korzystne niż w złotówkach.Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko kursowe, ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej oraz wpływać korzystnie na zwiększenie konkurencyjności

Będą dłuższe urlopy i nadal płatne delegacje

Pracodawcy mogą się tez spodziewać, że ustawodawca wprowadzi do kodeksu rozszerzoną definicję molestowania. Pojęcie to będzie oznaczać nie tylko naruszenie godności albo poniżenie pracownika, ale także stworzenie wobec niego m.in. zastraszającej atmosfery. Nie znajdzie się w kodeksie natomiast

"GP": Warto poczekać z kupnem polisy

Jeśli spóźnimy się z płatnością kolejnej raty składki, towarzystwo będzie musiało przypomnieć o zaległości. Rozwiązać umowę będzie mogło dopiero wtedy, gdy nadal nie zapłacimy - stwierdza dziennik. Te korzystne dla ubezpieczonych zmiany będą miały jednak zastosowanie tylko do umów zawartych po wejśc

Projekt zmiany kpc w obronie szpitali

istnieje w kodeksie też inny przepis, który - w razie innej interpretacji - pozwoliłby na ograniczenie komorniczej egzekucji w szpitalach. Sprawa jest o tyle poważna, że ponad połowa szpitali ma na karku komornika. Wczoraj PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji kpc. - Proponujemy wyłączenie szpitali spod

Minister apeluje do komorników ws. szpitali

już dokonane, aby wyrazili zgodę na wypłatę z rachunków kwot niezbędnych szpitalom na bieżące funkcjonowanie". Kalwas powiedział także, że w szybkim trybie nastąpi powrót do poprzednich zapisów w Kodeksie, co pozwoli na ochronę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. "To przywrócenie nastąpi

Sejm rozpoczął obrady

kodeksu cywilnego oraz nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych. Pierwszy projekt wprowadza więcej możliwości składania pism do sądów w formie elektronicznej i uproszczenie niektórych procedur. Drugi ustanawia m.in. nowy rodzaj zwierzchnictwa organizacyjnego ministra sprawiedliwości nad sądami

Biernacki: wśród planów resortu - usprawnienie funkcjonowania sądów

Biernacki zapowiedział, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie dla pokrzywdzonego i świadka, parlamentarzyści zajmą się także projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ws. usprawnienia funkcjonowanie sądów. Minister

Prof. Filar o karaniu za czyny pedofilne: Ksiądz jest obywatelem jak my wszyscy

Czy w przypadku czynów pedofilnych księży obowiązuje Kodeks cywilny czy Kodeks kanoniczny? Hierarchowie i prawnicy strony kościelnej często wskazują, że raczej ten drugi. Podczas procesu o odszkodowanie dla Marcina K. za przestępstwo seksualne popełnione przez skazanego prawomocnie księdza

Tusk w Brukseli: trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich - w tym i polskich - nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego - poinformowano wczoraj w Wilnie. Obecnie litewski kodeks

MF uzgadnia projekt powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego

"Oczekuje się, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz

UOKiK chce, by prokuratura zbadała działalność spółki 4You Airlines

przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące niemożliwości świadczenia" - wskazał Urząd. Dodano, że aby odstąpić od umowy, należy przesłać na adres 4You Airlines oświadczenie o odstąpieniu od niej, z podaniem danych umożliwiających jej identyfikację, oraz zażądać zwrotu ceny zapłaconej za bilet. W sytuacji

Cichoń: za rok możliwe założenia nowego kodeksu podatkowego

karnego, czy cywilnego. Cichoń przypomniał, że minister finansów Mateusz Szczurek, obejmując stanowisko szefa resortu pod koniec ubiegłego roku, zapowiedział przygotowanie nowego kodeksu podatkowego. "Poważnie traktujemy tego typu deklaracje, stąd koncepcja powołania komisji kodyfikacyjnej, która

PO proponuje spółki cywilne zamiast zw. partnerskich. "To poniżające"

. Projekt wskazuje na odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią że: "Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług". Prawdopodobnie przepisy mówiące o wzajemnej trosce i opiece zbyt kłuły konserwatystów w oczy jako ich zdaniem

Żołnierz skarży MON. "Zaprzeczają nawet, że Rosomak to - wg kodeksu - mechaniczny środek komunikacji". Rusza proces

komunikacji" w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Weteran domaga się 3 mln złotych. "Zapowiada się długa walka" - Odpowiedzieliśmy na pismo Prokuratorii, poruszając kilka istotnych zagadnień, które, mam nadzieję, będą przedmiotem rozważań sądu, w tym np. kwestię nienależytego (nieadekwatnego do

Internet wypiera papier? Będą zmiany w prawie

korespondencję.Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała dużą nowelizację kodeksu cywilnego oraz kilku innych ustaw. Jedną z największych zmian jest dopuszczenie dwóch nowych form czynności prawnych, np. sprzedaży czy składania ofert handlowych. Chodzi o formę dokumentową i elektroniczną. Forma dokumentowa ma

Sąd do kierowców: możecie sami ściągać "prywatne" szczęki

sobie gotówki. Wtedy jednak trzeba podpisać weksel in blanco. Pawlik pokwitował weksel, bo potrzebował samochodu - z racji wieku i chorób ma problemy z poruszaniem się. - Oczywiście to nie żadna kara, tylko opłata za parking. Wszystko opiera się na Kodeksie cywilnym. Ten pan postawił swój samochód w

Poznań. Popełnił bigamię; kary nie będzie, bo sprawa się przedawniła

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, sprawa została wykryta, gdy do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynął wniosek mężczyzny o wydanie skróconych aktów małżeństwa. "Analiza doniesienia i załączonych do niego dokumentów pozwoliła ustalić, że

Projekt ws. renty dożywotniej trafił do uzgodnień międzyresortowych

We wtorek projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym trafił też do konsultacji publicznych. "Chcemy, by przyszła ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 roku" - powiedział dziennikarzom wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Obecnie takie umowy są regulowane kodeksem cywilnym

Hierarchowie nie wiedzieli o pedofilskich skłonnościach księdza

. Gołębiewski. Proces z powództwa Marcina K. toczy się od czerwca br. przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Powód jest wspomagany pro bono przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Pozew został oparty na artykułach 23, 24, 416 i 430 kodeksu cywilnego. Dwa pierwsze przepisy mówią o ochronie dóbr osobistych. Dwa

Kościelni hierarchowie świadkami w procesie dot. molestowania przez księdza

wytoczenie cywilnego procesu o zadośćuczynienie. W lutym 2014 r. do koszalińskiego sądu wysłano pozew sporządzony przez prawnika wynajętego przez HFPC. W czerwcu ruszył proces. Roszczenia Marcina K. są takie same, jak podczas próby zawarcia ugody. Pozew został oparty na artykułach 23, 24, 416 i 430 Kodeksu

Senat. Drobne poprawki do ustawy dot. wydzielenia detalu z PGNiG

wynikających z kodeksu cywilnego, które w pełni mają przejść na wyodrębnioną spółkę. Senatorowie zagłosowali też za rozwiązaniem przewidującym informowanie partnerów biznesowych o tym, że na tych samych zasadach, na których operowała spółka matka, będzie działać wyodrębniona spółka. "Chodzi o to, by w

Siedziba ośrodka pomocy społecznej trafiła w ręce Kościoła. Powiat pozwał państwo, odszkodowania nie będzie

skarb państwa nie może odpowiadać za zaniechania legislacyjne dokonane przed wrześniem 2004 r., czyli przed wejściem w życie noweli Kodeksu cywilnego przewidującej odpowiedzialność państwa za takie zaniechanie. Dodatkowo, według sądu, "są inne sposoby na zaspokojenie roszczeń powiatu ws

Zabiła męża tuż po ślubie, teraz chce przejąć po nim spadek

małżonkowie dostali w prezencie ślubnym. Adwokat: Niegodna dziedziczenia - W imieniu rodziców zmarłego złożyłem wniosek o uznanie Małgorzaty S. za niegodną dziedziczenia, na co pozwalają przepisy Kodeksu cywilnego. Mówią one, że sąd może dokonać takiego uznania w przypadku, kiedy spadkobierca dopuścił się

Sąd oddalił pozew przeciw Korwin-Mikkemu. "Jako czynny polityk ma prawo do wyrażania swoich opinii i ocen"

Amazonek w Skarżysku-Kamiennej. W ocenie sądu wypowiedzi polityka nie mają charakteru wyborczego Oddalając pozew, sąd przypomniał, że w myśl przepisów kodeksu wyborczego warunkiem dochodzenia roszczeń w trybie wyborczym jest rozpowszechnianie za pomocą materiałów wyborczych - odpowiednio definiowanych

Sejm wznowił posiedzenie

Posłowie będą też głosować m.in. nad projektem zmian w Kodeksie administracyjnym, projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, projektem noweli ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także projektami zmian w ustawie o policji i w Prawie energetycznym. Posłowie zapoznają się następnie z

Prawnicy: Biskupi się mylą. Mogą zapłacić za zaniedbania ws. pedofilii. Prawo to dopuszcza

dochodzenie zadośćuczynienia. Trzeba by dowieść, że przełożeni księdza przyczyniali się do zwiększenia rozmiaru szkody. Poszkodowani mogliby powołać się wtedy na artykuły 23 i 24 kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych takich jak zdrowie, wolność, cześć.Więcej w dzisiejszej "Gazecie Wyborczej"

Franciszek: Proszę o przebaczenie za pedofilię. Sprawcy zostaną ukarani

ścisłą współpracą z wymiarem sprawiedliwości w takich przypadkach, choć przyznaje zarazem, iż w różnych krajach istnieją różne przepisy kodeksu karnego dotyczące pedofilii. Okólnik z inicjatywy Benedykta XVI zaleca współpracę W maju 2011 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała okólnik dla

Episkopat Włoch: Biskup nie musi zawiadamiać prokuratury o pedofilii. "To jednoznaczna rekomendacja"

współpracą z wymiarem sprawiedliwości w takich przypadkach, choć przyznaje zarazem, iż w różnych krajach istnieją różne przepisy kodeksu karnego dotyczące pedofilii. Na konieczność współpracy ze stroną świecką zwrócił uwagę argentyński ksiądz Humberto Miguel Yanez, współpracownik papieża Franciszka z Buenos

Sułtanat Brunei oficjalnie wprowadzi szariat. "Wypełnimy obowiązek wobec Allaha"

Sułtan Brunei Hassanal Bolkiah, jeden z najbogatszych ludzi świata, zapowiedział wprowadzenie za pół roku nowego kodeksu karnego opartego na szariacie.Szariat reguluje m.in. kwestie dotyczące umów prywatnych i handlowych, małżeństwa i rozwodu, prawa rodzinnego, dziedziczenia oraz polityki i

Gowin: Nie ma powodu, by prokuratura wojskowa zachowała odrębność

sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, na której minister ma przedstawić plany resortu na najbliższe miesiące. - Nie widzę powodu, dla którego prokuratura wojskowa miałaby zachować odrębność od prokuratury cywilnej - powiedział wtedy. - W mojej ocenie sądy wojskowe powinny funkcjonować tylko w

Proces o 200 tys. zł za molestowanie przez księdza. Pełnomocnik proboszcza: oferujemy 2 tys. zł. "Tylko na tyle go stać"

opublikowania przeprosin na łamach "Newsweeka", "Polityki" i "Gazety Wyborczej". Pozew oparto na artykułach 23, 24, 416 i 430 Kodeksu cywilnego. Dwa pierwsze przepisy mówią o ochronie dóbr osobistych. Dwa kolejne dotyczą obowiązku naprawienia szkody przez osobę prawną - w tym

Poseł partii Putina wątpi w bezstronność MAK. Żąda kontroli

uprawnieniami Międzypaństwowy Komitet Lotniczy faktycznie nie jest przez nikogo kontrolowany i wykonuje niejasne zadania. Deputowany zapowiedział, że na podstawie rezultatów kontroli MAK przygotuje projekt zmian w Kodeksie Powietrznym FR. W listopadzie 2013 roku podczas lądowania na lotnisku w Kazaniu - stolicy

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta

zobowiązany do oddania nam pieniędzy. Wprowadzenie tych zmian oznacza uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej i powrót do wcześniejszych rozwiązań Kodeksu Cywilnego. Eksperci wskazują, że dotychczasowe regulacje faworyzują pod tym względem kupujących, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli bowiem konsument

MSZ: Polska przekazała 22 mln dol. pomocy ofiarom Holocaustu

rekompensat w Polsce regulują m.in. przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. W oparciu o te przepisy restytucja mienia prywatnego w Polsce trwa od roku 1989. Tymczasem uczestnicy czwartkowej debaty w Izbie Lordów nad priorytetami brytyjskiego przewodnictwa w Międzynarodowym Sojuszu na

ETPC w Strasburgu zajmie się skargą ws. blogera z Mosiny

powinno dojść do procesu karnego, zaś cała sprawa powinna być wyjaśniona na drodze postępowania cywilnego. "Samo postępowanie karne o zniesławienie jest bardzo dolegliwe. Sprawa toczyła się pięć lat, wyrok sądu pierwszej instancji, co prawda później zmieniony, był bardzo dolegliwy. Pomimo istnienia

Gdańsk. Będzie śledztwo ws. eksmisji Romów

, bo przedstawiciele władz miasta nie mieli stosownego wyroku sądu. "Pochodząca z Rumunii romska rodzina przebywała na tym terenie od dwóch lat i w myśl art. 344 kodeksu cywilnego, aby ich stamtąd usunąć, konieczna była decyzja sądu" - mówił pod koniec sierpnia PAP Nowicki. Według

Wykreślą słynny artykuł 212? Większość polityków za

Nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez PSL zakłada wykreślenie czterech artykułów, w tym tego z numerem 212, który za zniesławienie dopuszcza karę grzywny, ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet roku więzienia. Zdaniem ludowców przepisy te naruszają prawo człowieka do

Gdańsk. Prokuratura bada zgłoszenie ws. eksmisji Romów

stosownego wyroku sądu. "Pochodząca z Rumunii trzypokoleniowa romska rodzina przebywała na tym terenie od dwóch lat i w myśl art. 344 kodeksu cywilnego, aby ich stamtąd usunąć, konieczna była decyzja sądu" - powiedział w środę PAP Nowicki. Poza nielegalną eksmisją w zawiadomieniu, które trafiło do

Trynkiewicz nie wyjdzie na wolność? Jest nowy wniosek

więzienia powołał się na pierwszy paragraf art. 775 kodeksu postępowania cywilnego. "Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

wyrazili też obawę, że wyłącznie uchylenie przepisu w Ordynacji podatkowej, jakie przewiduje senacki projekt, bez odniesienia się do przepisów zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w Kodeksie cywilnym, może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

i hipotece oraz w kodeksie cywilnym, może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Prezydent wnioskuje do TK o zbadanie "ustawy o bestiach"

decyzji sądu cywilnego zastosowanie wobec osoby uznanej za stwarzającą zagrożenie, już po odbyciu przez nią kary więzienia, nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie. O rozważenie skierowania ustawy do TK prosiła m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, uznając, że w

Prof. Sołtysiński doktorem honoris causa SGH

uchwalony przez Sejm w 2000 r. nowy kodeks. Opiniował też wiele rządowych projektów dotyczących kwestii prawa własności. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

Nie będzie ugody między kurią a molestowanym przez proboszcza. Marcin K.: Napiszę list do Franciszka

przeciwko sprawcy tego czynu". - Wskazaliśmy mu wręcz drogę i tak uczynił - zaznaczył. Proces cywilny, prawo kościelne? Wyrwa stwierdził też, że w procesie z powództwa cywilnego ważną rolę odegra prawo kanoniczne. - W tej sprawie nie będą miały zastosowania wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego, tylko

Rewolucja w rozwodach. Ruch Palikota zapowiada projekt ustawy

Jak powiedział poseł Ruchu Łukasz Krupa, projekt zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w prawie o aktach stanu cywilnego wprowadzający takie zmiany jest już przygotowany i zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.Według projektu strony za porozumieniem składałyby wspólny wniosek o

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

. Proceder ten przybrał też charakter zorganizowany, gdyż grunty na terenie całego kraju zajmowane są przez spółki o podobnej nazwie, mające te same władze i siedzibę" - napisano. Według Izby prawo nie pomaga instytucjom publicznym, które chcą odzyskać ziemię lub należności; cywilne postępowania sądowe

"Rz": Ofensywa ws. "polskich obozów". Używanie określenia będzie traktowane jako naruszenie dóbr?

dobrem osobistym - powiedział wiceminister Nowak-Far. 120 interwencji w ostatnim roku ws. "polskich obozów" - Chodzi o artykuły 23-24 Kodeksu cywilnego. Katalog dóbr osobistych jest w nim otwarty. Powinny trafić do niego dobra takie jak prawo do prawdy historycznej, do nienaruszania tożsamości

Litwa jak Rosja? Walczy z propagandą homoseksualizmu, chce zakazać zmiany płci

;publiczne oczernianie konstytucyjnych wartości moralnych i konstytucyjnych podstaw życia rodzinnego, a także organizację imprez publicznych naruszających moralność". A to, zdaniem rządzących, mogą robić geje."Zmiana płci rodzi problemy etyczne"Planowane zmiany w Kodeksie Cywilnym zakładają

Sąd nad ślubem

- Mam wątpliwości, graniczące z pewnością, czy przepis z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na który powołuje się urzędnik stanu cywilnego, jest konstytucyjny. Rozpoczęłam starania o jego zmianę. Wystąpiłam o ekspertyzy konstytucjonalistów, spotkałam się profesorami psychiatrii. Nie odpuszczę

Dyscyplinarka za udział w wiecu Kaczyńskiego

argumentuje, że na spotkanie z nim poszła po pracy.Ustawa i kodeks zabraniająNa czym więc polega problem? - Otóż Grażyna Welon jest członkiem korpusu służby cywilnej. A art. 78 ustawy o tej służbie stanowi, że takim osobom nie wolno publicznie manifestować poglądów politycznych. Zachowanie neutralności

Ponad sto szpitali podpisało skargę do premiera na ministra zdrowia

kolejności świadczeń, za które płaci, wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego, nie wymaga więc inkorporacji do treści umowy - podkreśla resort zdrowia. Zgodnie z kodeksem cywilnym, gdy dłużnik ma kilka długów wobec wierzyciela, może wskazać, które zobowiązanie zaspokaja, przekazując pieniądze. "

Wicemarszałek Grzeszczak przegrał z dziennikarzami

;. Wicemarszałek uznał, że to nieprawda, bo pieniądze miały pochodzić ze składek kandydatów ludowców. I dlatego wytoczył dziennikarzom procesy cywilny oraz karny za publiczne pomówienie. Skorzystał przy tym z kontrowersyjnego art. 212 Kodeksu karnego. Obywatele mają prawo wiedzieć Pół roku temu słupecki sąd uznał

PG: więcej prokuratorów zajmie się sprawami cywilnymi

- więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 r. o 3,7 tys. spraw, czyli o 18,2 proc. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego "prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga

B. prezydent Opola musi oddać 46 tys. zł, które przyjął jako łapówki

przestępstwa w Kodeksie karnym nie było stosowanych przepisów. Wprowadzono je dopiero później. Dlatego Prokuratura Okręgowa w Opolu wytoczyła oddzielne procesy w trybie cywilnym. W trakcie pierwszego procesu, w 2011 r., sąd orzekł przepadek 182 tys. zł. We wtorek zapadł drugi wyrok, na mocy którego Piotr S

Obywatelki drugiej kategorii? Urząd nie wydał dokumentów lesbijce. Prezydent interweniuje

. Prezydent: Błąd Nie pomogły tłumaczenia, że ślub odbędzie się we Francji, że kobiety tam mieszkają i nie zamierzają wracać do kraju. Urzędniczka powołała się na zapisy Konstytucji RP oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które mówią, że małżeństwo to związek pomiędzy kobietą i mężczyzną. "W nich nie

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian Kodeksu pracy

mówiła w imieniu wnioskodawców Anna Grodzka, projekt m.in. rozszerza ochronę przed dyskryminacją - włącza do katalogu cech prawnie chronionych tożsamość płciową i stan cywilny, rozciąga ochronę przed dyskryminacją na osoby zatrudnione na kontraktach cywilnych. Ponadto wskazuje wprost, że obok

Sposób Ministerstwa Zdrowia na 64-letnią sekretarkę: zwolnienie dyscyplinarne

urlop, na który - do chwili rozpoczęcia swojej nieobecności w pracy - nie uzyskała zgody przełożonego. (...) Stosunek pracy z panią S. został rozwiązany z dniem 12 kwietnia na podstawie art. 61 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 300 Kodeksu pracy".Cały tekst w serwisie internetowym "Gazety

Kard. Nycz i abp Gołębiewski nie wiedzieli o molestowaniu przez księdza [SPRAWA MARCINA K.]

Człowieka. Pozew został oparty na artykułach 23, 24, 416 i 430 kodeksu cywilnego. Dwa pierwsze przepisy mówią o ochronie dóbr osobistych. Dwa kolejne dotyczą obowiązku naprawienia szkody przez osobę prawną - w tym przypadku diecezję i parafię - wyrządzoną z winy jej organu oraz odpowiedzialności za szkodę

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. Jest pozew zbiorowy

grupa? Na jakiej podstawie pozywają państwo? Artykuł 417 Kodeksu cywilnego, pozostający w zgodzie z art. 77 Konstytucji RP, stwierdza, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. W momencie uznania racji powoda

Marszałek z PSL będzie się sądził z dziennikarzami. "Ujawniliśmy kulisy kampanii"

ze składek kandydatów. I dlatego wytoczył dziennikarzom procesy cywilny oraz karny za publiczne pomówienie (skorzystał z kontrowersyjnego art. 212 Kodeksu karnego).Grzeszczak nie chciał art. 212, a teraz z niego korzystaCo ciekawe, Grzeszczak w przeszłości sam opowiadał się za zniesieniem

Senat: trzy miesiące dla UOKiK na przekazanie dokumentów do sądu

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, by za ograniczanie konkurencji na rynku odpowiadali, oprócz firm, także ich szefowie. Maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych miałaby wynosić 2 mln zł. Prawo do nakładania na "osobę zarządzającą"

Kluby za pracami nad projektem dot. bankowego tytułu egzekucyjnego

Sejm zajął się w środę przygotowanym przez PSL projektem nowelizacji Prawa bankowego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada m.in. obowiązek powiadamiania dłużnika, zanim przyjdzie do niego komornik, o wszczęciu procedury egzekucyjnej. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to dokument

Urzędniczka ministerstwa powiedziała o brakach w polskim prawie ws. in vitro. Odpowie za nielojalność wobec rządu

Komisja Europejska może Polskę ukarać, co nie jest tajemnicą, bo kilka tygodniu później o tym samym zagrożeniu mówił sam premier. Okazuje się jednak, że te wypowiedzi urzędniczki dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa Wojciech Wojtyra zakwalifikował jako przykład złamania przepisów o służbie cywilnej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Polski kodeks

Europejski kodeks cywilny

Europejski kodeks cywilny (ang. The European civil code, ECC) – propozycja harmonizacji prawa cywilnego w państwach Unii Europejskiej. Obejmowałby swoim zasięgiem prawo rodzinne, prawo własności, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. HistoriaParlament Europejski domagał się rozpoczęcia prac

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodex Cywilny Królestwa Polskiego – w Warszawie dnia 1 (13) Czerwca 1825 r. (Dz.Pr.K.P. Tom X, Nr 41, s. 3) – ustawa obowiązująca w Królestwie Kongresowym od 1 stycznia 1826 roku w miejsce Tytułu Wstępnego, Księgi I i Tytułu V Księgi III Kodeksu

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski

Kodeks cywilny zachodniogalicyjski – (Bürgerliches Gesetzbuch) kodeks cywilny powstały w Austrii, wprowadzony w Galicji Zachodniej, a następnie w Galicji Wschodniej (1797).Kodeks był oparty na prawie natury, ale zawierał regulacje o charakterze feudalnym, dotyczące m.in. prawa własności

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej(ros. ??????????? ?????? ?????????? ?????????, ????) – kodeks będący podstawowym aktem prawnym z zakresu rosyjskiego prawa cywilnego, uchwalany częściami w latach 1994-2006 w postaci czterech ustaw federalnych.Kodeks stopniowo zastępował dotychczas

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kodeks cywilny

Kodeks cywilny (skrót K.c. lub w języku prawniczym również kc) - usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do podziału dokonanego w Instytucjach Gaiusa) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Charakteryzuje się staranną redakcją językową, syntetycznymi sformułowaniami oraz brakiem zbędnej kazuistyki.

więcej o kodeks cywilny na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Zdjęcia - kodeks cywilny