jak uzyskać podpis elektroniczny

maz, PAP

BCC za nowelizacją ustawy o e-podpisie

BCC za nowelizacją ustawy o e-podpisie

Business Centre Club (BCC) opowiada się za nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Zdaniem przedsiębiorców, ustawa w obecnym kształcie utrudnia wykorzystywanie e-podpisu w Polsce.

E-podpis gotowy

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym jest już gotowy, a rząd powinien go przyjąć na przełomie listopada i grudnia

Umorzenie mandatu przez internet? To możliwe - ruszył ePUAP

Od dziś wiele urzędowych spraw można będzie załatwić bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z tzw. profilu zaufanego. To bezpłatna forma podpisu elektronicznego ułatwiającego korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki profilowi zaufanemu każdy z nas za pośrednictwem internetu może załatwić sprawy administracyjne w urzędach wojewódzkich, niektórych urzędach gmin, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach.

Umowa sprzedaży samochodu przez internet. E-podpisy bliżej wdrożenia

Prace nad projektem nowelizacji trwały w resorcie gospodarki od 2008 r. Ustawa ma usprawnić kontakty obywateli i firm z raczkującą polską e-administracją. Obecnie w prawie funkcjonują dwa rodzaje podpisów elektronicznych - zwykły i bezpieczny. Ten pierwszy służy tylko potwierdzeniu tożsamości i nie

MG: projekt nowelizacji ustawy o e-podpisie - gotowy

Projekt zmiany ustawy wprowadzi m.in. nowy rodzaj podpisu elektronicznego, tzw. zaawansowany. Będzie on pośrednim rozwiązaniem pomiędzy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy

Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić dodatkowy rodzaj e-podpisu

Zaawansowany podpis elektroniczny byłby pośrednim rozwiązaniem pomiędzy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy tylko potwierdzeniu tożsamości. Nie wymagałby uzyskania

Wiceminister gospodarki: podpis elektroniczny będzie tańszy

kwalifikowanego, tak jak dotychczas e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem, z wykorzystaniem bezpiecznego urządzenia. "Nowa ustawa wprowadzi natomiast tzw. elektroniczny podpis zaawansowany. Ten podpis definiuje unijna dyrektywa. Projekt ustawy wprowadza także tzw. podpis łączny. To rodzaj podpisu, który

Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić jeszcze jeden e-podpis

, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy tylko potwierdzeniu tożsamości. Nie wymagałby uzyskania certyfikatu. Powinno to - zdaniem resortu - upowszechnić korzystanie z e-podpisu. Kwestie podpisu elektronicznego w Polsce

UKE zawiesił kontrolę Polskiej Grupy Pocztowej

. przychodów danego operatora pocztowego w sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej, jak również wtedy, gdy operator nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji prezesa UKE. Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dawid Piekarz poinformował we wtorek PAP

"Dz": PIT-y wyślemy e-mailem?

Gazeta wyjaśnia, że największa zmiana, w porównaniu z obecnymi przepisami, to zniesienie obowiązku dołączania podpisu elektronicznego do zeznania podatkowego. Taki podpis miał wykluczyć fałszerstwa. Jednak w praktyce okazało się, że skomplikowana procedura jego uzyskania oraz koszt - ponad 400

Ekspert: e-mail nie pozwala na weryfikację nadawcy

"Bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe sprawdzenie tożsamości nadawcy. Można jedynie sprawdzić, skąd mail został nadany" - powiedział PAP Przemysław Jaroszewski z CERT Polska. Zaznaczył, że adres nadawcy, który odbiorca widzi w polu "Od" w procesie weryfikacji nadawcy

Sygnity ma umowy warte 24,90 mln zł w ramach budowy systemu e-dowodu pl.ID

system Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) na potrzeby wszystkich gmin w Polsce. "Dzięki nowym rejestrom oraz podpisowi elektronicznemu umieszczonemu w dowodzie obywatele uzyskają możliwość korzystania z usług oferowanych przez urzędy za pośrednictwem internetu. Ponadto nowy

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych będzie wdrożona do końca roku

umożliwiać m.in. korzystanie z usług: komunikacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, bibliotecznych czy płatnego parkowania). Prócz tego Karta ma identyfikować mieszkańca i być nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego. Choć niedawno marszałek oceniał, że nowe techniki, np. płatności

Od 4 kwietnia wszystkie żłobki muszą wpisane być do rejestru

konto na portalu Emp@tia, do czego niezbędne jest posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP. W myśl ustawy żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić samorządy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

E-podpis: kolejna klapa informatyzacji

na razie nie funkcjonuje on w Polsce tak, jak powinien. Zdaniem resortu szansą na jego upowszechnienie byłoby dołączanie podpisów w postaci chipa w elektronicznych dowodach osobistych, tak jak to się dzieje w wielu państwach europejskich. To jednak u nas chwilowo science fiction.Może przedłużyć

PwC o rozliczaniu podatku PIT drogą elektroniczną

elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu. W Polsce takie podpisy sprzedają trzy firmy: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (pod marką Sigillum), Krajowa Izba Rozliczeniowa (pod marką Szafir) oraz Unizeto (pod marką Certum). Obecnie bezpieczny podpis można uzyskać najszybciej w ciągu dwóch

Rejestracja firmy przez internet nie całkiem możliwa

elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym (cena najtańszego, ważnego przez rok, to ok. 200 zł), albo musimy zalogować się do systemu przez tzw. zaufany profil. Niestety, podpis kwalifikowany posiada niewiele osób, w efekcie kandydaci na przedsiębiorców decydują się na to drugie, darmowe rozwiązanie. Problem w

ZUS przez internet

województwie łódzkim jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Jak zdobyć podpis Aby uzyskać podpis elektroniczny, należy zawrzeć umowę z wybranym przez siebie centrum certyfikacji. Są to: PCC Centrum - Unizeto Technologies, PCCE Sigillum - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, SZAFIR - Krajowa Izba

NBP uruchomił główny urząd certyfikacji podpisów elektronicznych

Narodowy Bank Polski uruchomił Narodowe Centrum Certyfikacji. Będzie ono głównym urzędem w infrastrukturze związanej z bezpiecznym podpisem elektronicznym Powołane przez NBP Centrum będzie nadzorowało cały system wydawania i używania w Polsce bezpiecznego podpisu elektronicznego, czyli podpisu

Mali i średni przedsiębiorcy muszą mieć e-podpis

? Przy założeniu, że 230 tys. firm będzie musiało uzyskać certyfikaty podpisu elektronicznego (minimum dwa), wchodzi w grę wydanie co najmniej 460 tys. kluczy. Wraz z całym wyposażeniem (którego średni koszt wynosi nawet ok. 700 zł) oznacza to wpływy ze sprzedaży e-podpisów w wysokości minimum 320 mln zł.

Urzędnicy przestawiają się na e-administrację

nas bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego kontaktować się z dowolnymi urzędami i zdalnie załatwiać wszelkie sprawy. Wystarczy raz w życiu założyć na centralnej platformie ePUAP osobiste konto, takie jak na Facebooku czy Nk.pl. - "Profil zaufany" zapewne z czasem będzie mógł

Polacy wysłali przez internet 5,5 mln deklaracji podatkowych

jej wysłania. System od razu też zweryfikuje poprawność wypełnienia deklaracji. Wychwyci błędy formalne, matematyczne. Jak przy e-PIT-ach.Do złożenia deklaracji akcyzowej przez internet potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Oczywiście podatnicy będą mogli korzystać z certyfikatów

Podpis elektroniczny od "ręki"

W sześciu polskich miastach: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie można "od ręki" załatwić podpis elektroniczny i otrzymać wszystko, co potrzebne do jego stosowania. Dotychczas było to możliwe tylko w Warszawie i wiązało się z kilkudniowym oczekiwaniem

ZUS udostępni nasze dane komornikom przez internet

liczbą zapytań" ? poinformował w komunikacie członek zarządu ZUS ds. informatyki Piotr Starzyk. Jak informuje ZUS, rocznie do Zakładu wpływało ponad 600 tys. wniosków komorników sądowych o udostępnienie danych. Wysyłane przez internet wnioski będą oznaczane bezpiecznym podpisem elektronicznym

Sejm. Większość klubów za wprowadzeniem e-usług dot. pojazdów; TR przeciw

podpis elektroniczny; to powinno zakończyć proceder przekręcania liczników. "Chcielibyśmy żeby ten nowe usługi weszły w życie jak najszybciej, jeszcze przed wakacjami" - powiedział Wójcik. Krystyna Łybacka (SLD) oceniła, że ustawa ponad wszelką wątpliwość niesie korzyści dla każdego obywatela

Przedsiębiorcy: brak pieniędzy hamuje innowacyjność

informatyzacji w administracji. Według niego, administracja przyjęła "zbyt ambitne" rozwiązania związane z podpisem elektronicznym. Według niego, do złożenia wniosku przez internet (np. wniosku o wydanie prawa jazdy) wystarczy zwykły podpis elektroniczny, nie musi to być kwalifikowany podpis

Od 1 kwietnia można rozliczać PIT przez internet

Od wtorku 1 kwietnia osoby fizyczne będą mogły rozliczyć podatek PIT drogą elektroniczną. Podstawowym warunkiem jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu. Podatnicy będą mogli złożyć przez internet deklaracje PIT 36 (działalność gospodarcza

Będą ułatwienia dla sklepów internetowych

działalności, czy wykorzystania informatyki w firmie. Prezentowane będą też informacje o możliwych do uzyskania środkach inwestycyjnych i pomocowych oraz dostępnych szkoleniach - elektronicznych i tradycyjnych. Resort gospodarki chce też na publicznej platformie elektronicznej powstałej w wyniku programu

Stolica. Do 4 października można dopisać się do spisu wyborców

) dopisać się do spisu wyborców. Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu można złożyć osobiście w urzędzie dzielnicy lub - jeśli mieszkaniec posiada profil zaufany ePUAP (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym) - wypełniając elektroniczny formularz na

Są już odwołane rozprawy przez niedoręczenie wezwań. "Adwokat o rozprawie może się dowiedzieć po niej"

Sądu Okręgowego w Lublinie. Jak dodaje, do sądów nie dotarły tak zwane zwrotki. - Jest to kartonik, na którym strona czy uczestnik postępowania osobiście poświadcza odebranie przesyłki, z datą i podpisem. I wtedy sąd ma wiedzę, co się dzieje - wyjaśnia Ozimek. Od rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w

W Dzienniku Ustaw - rozporządzenie o rejestrze wpłat dla komitetów wyborczych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestrów kredytów i wpłat na kampanię wyborczą, rejestry kredytów i wpłat są prowadzone elektronicznie, mają pozwalać na odczyt, przeszukiwanie i wydruk całości lub części danych. Oba rejestry mają być umieszczone w internecie i dostępne z głównej strony

Oszczędzaj lasy, wysyłaj faktury e-mailem

Przełomowy wyrok NSA opisaliśmy miesiąc temu. Po raz pierwszy sąd uznał w nim, że faktury VAT można wysyłać nie tylko pocztą, ale także e-mailem. Do tej pory fiskus oraz sądy niższej instancji uznawały, że droga elektroniczna zastrzeżona jest wyłącznie dla tzw. e-faktur zabezpieczanych podpisem

Kontaktuj się z ZUS przez internet

bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taki podpis można uzyskać w jednej z trzech firm tzw. centrów certyfikacji Oczywiście konieczny jest również czytnik kart elektronicznych. Klient powinien także dysponować przeglądarką internetową w wersji nie niższej niż Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 1.5

Wpadka gazety: "NYT" publikuje fałszywy list od burmistrza Paryża

Opublikowany na łamach poniedziałkowego "NYT" list opatrzony jest podpisem burmistrza Paryża Bertranda Delanoe i odnosi się do niedawnych, ''niedemokratycznych'' starań Caroline Kennedy, córki prezydenta Johna F. Kennedy'ego, o miejsce w Senacie (w styczniu zwolni je Hillary Clinton

Będziemy podpisywać się telefonami?

Telefon komórkowy jako narzędzie do składania podpisu elektronicznego? Zdaniem twórców tej technologii popularność komórek, łatwość ich obsługi i niskie koszty pomogłyby upowszechnić e-podpis Wyobraźmy sobie, że obywatel chce złożyć przez internet wniosek o zarejestrowanie działalności

MF: Ekofaktura upoważnia do ulgi internetowej!

podpisem elektronicznym (grupa TP też takie ma - korzysta z nich 700 tys. klientów, ich ściągnięcie umożliwiają też operatorzy kablowi jak UPC czy Aster). Internauci poczuli się oszukani. - To spory kłopot - żali się pan Piotr z Warszawy. Liczył, że dzięki uldze internetowej oszczędzi na podatku za ubiegły

Co dalej z podpisem elektronicznym?

elektroniczny. Ustawa, która miała regulować jego istnienie, powstała w 2001 r. i weszła w życie w sierpniu 2002 r. Prezydent podpisywał ją uroczyście - i oczywiście elektronicznie. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Zamiast milionów obywateli wyposażonych w karty chipowe z podpisem elektronicznym, mamy

Naziemna telewizja cyfrowa bliżej? Wkrótce konkurs na częstotliwości

ogłoszenia konkursowe, utknęły one jednak w Rządowym Centrum Legislacji. RCL dopatrzyło się w nich uchybień formalnych - najpierw brakowało podpisu prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anny Streżyńskiej, potem podpis przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego okazał się już nieważny, ponieważ skład

Ronnen Brunner: Niech urzędy oddadzą ludziom czas

?- Pierwszym elementem było ustanowienie prawa o podpisie cyfrowym, które weszło w życie w 2001 r. Co prawda nie zapewniono podpisu elektronicznego każdemu obywatelowi, ale otrzymały go niektóre grupy zawodowe, np. prawnicy patentowi, którzy od 2008 r. mogą już składać cyfrowo podpisane wnioski o rejestrację

Urzędnik elektroniczny

. Na przykład: uzyskać zgodę na wycięcie drzewa w ogródku, wnieść uwagi do planów zagospodarowania, złożyć wniosek o zezwolenie na posiadanie psa agresywnej rasy czy zgłosić budowę ogrodzenia. Elektronicznie będzie można wystąpić też o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca czy poprosić o umorzenie lub

Ministerstwo Nauki: Uczelnie mogą zlikwidować indeksy

urzędnicy ministerstwa. Studenci przystępując do zaliczeń i egzaminów nie będą mieli obowiązku posiadania indeksu i kart egzaminacyjnych. Dokumentem poświadczającym uzyskanie zaliczenia i złożenie egzaminu będą protokoły sporządzane przez nauczycieli akademickich w postaci papierowej lub elektronicznej. Po

Trudne początki elektronicznych PIT-ów

, potwierdza prognozy Ministerstwa Finansów. Niewielkie, jak dotychczas, zainteresowanie podatników wynika przede wszystkim z tego, że jeszcze niewiele osób i firm ma kwalifikowany podpis elektroniczny - tłumaczy Szymon Milczanowski, p.o. zastępcy dyrektora biura ministra. Ale będzie lepiej. Resort finansów

Gdańsk zaczyna debatę o ACTA, wnioski przekaże Europie

Gdańska, który wysłał zaproszenie do ministra Michała Boniego. Dzięki "Gazecie Wyborczej" udało mi się za to uzyskać kontakt do trzech studentów z Wrocławia, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów o referendum w sprawie ACTA. Bez wahania zgodził się wziąć udział w debacie Generalny Inspektor Ochrony

Czy rząd zdąży wprowadzić na czas informatyzację służby zdrowia

Przeczytaj jak opisaliśmy w "Gazecie" , jak - według rządowych zamierzeń - ma pod koniec 2013 r. wyglądać system ochrony zdrowia w Polsce. Wizja jest piękna: pacjent przychodzi do lekarza, wyciąga dowód osobisty z podpisem elektronicznym (będą wydawane od 1 stycznia 2011 r.), lekarz na

W Małopolsce urzędowe sprawy będzie można załatwić przez internet

kancelarii notarialnych. Uzyskanie podpisu nie jest niestety tanie, wiąże się też z koniecznością podłączenia do komputera odpowiedniego czytnika wraz z oprogramowaniem. - Taki podpis elektroniczny będzie przez urzędników traktowany na równi z autografem złożonym na papierze - zapewnia Kopeć. - Dlatego nie

Elektroniczne przetargi w magistracie

wyborze oferty, a więc cena, okres gwarancji, termin dostawy. W specyfikacji musimy zaznaczyć, że dopuszczamy możliwość aukcji elektronicznej - zaznacza Rafał Czajkowski. Początek przetargu jest taki jak dotychczas - oferenci składają swoje oferty w tradycyjnych kopertach. Komisja je otwiera, sprawdza

Badania, których nie było, fałszerz rekordzista... Oto największe skandale naukowe 2012

kryminalnych związanych z narkotykami zostały zakwestionowane, kiedy biegła chemiczka Annie Dookhan z Departamentu Zdrowia Publicznego w Massachusetts została przyłapana na fałszowaniu próbek analizowanych dla potrzeb śledztwa i procesu sądowego. Jak wynika z ustaleń śledztwa, podrabiała podpisy i nie

To prawo i brak chęci blokują rozwój e-administracji

elektronicznego.- Właśnie. 1 maja weszła w życie ustawa, według której do ogromnej większości spraw, które obywatel załatwia w urzędzie przez internet, trzeba wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny. To przesada. W świecie elektronicznym podpis jest takim samym uwierzytelnieniem jak w świecie papierowym

Uważaj na rachmistrza. Jak unikać oszustów?

identyfikacyjny, obszar na którym działa i pieczątka odpowiedniego biura statystycznego z podpisem dyrektora - mówi dyrektor Centralnego Biura Spisowego GUS Janusz Dygaszewicz i dodaje, że każdy może prosić o pokazanie legitymacji przed wpuszczeniem rachmistrza do domu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości

Czy zagraniczna firma wyprodukuje nam nowe dowody osobiste?

Od lipca przyszłego roku mamy bezpłatnie dostać nowe, elektroniczne dowody osobiste - bez rysopisu i adresu zameldowania, za to z mikroprocesorem. Dzięki temu nowy dowód osobisty będzie można wykorzystać do składania elektronicznego podpisu oraz jako kartę ubezpieczenia zdrowotnego - przewiduje

Sama wzięła sobie podwyżkę

informacjom uzyskanym przez policję. Zaalarmowane kierownictwo firmy zaczęło sprawdzać rachunki. Okazało się, że Dorota T. na koszt pracodawcy założyła nawet dwa mobilne modemy internetowe. Prawdopodobnie część dokumentów fałszowała, o czym świadczą skany pieczęci i podpisów znalezionych w jej komputerze

E-urzędy: grozi nam chaos?

osoby, które będą chciały korzystać z e-administracji, muszą się liczyć z trzema poważnymi utrudnieniami: mogą mieć po kilka nazw użytkownika i haseł dostępu w różnych e-urzędach; muszą nauczyć się obsługiwać różne systemy; będą mieć parę darmowych podpisów elektronicznych, które będą wydawały

Internetowa rewolucja w częstochowskim magistracie

. kosztów. Miasto wpłaciło do kasy Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego nieco ponad 136 tys., a Europa dołożyła ponad 400 tys. zł. Otrzymało 75 komputerów, 25 terminali oraz 27 urządzeń do podpisów elektronicznych. Jak zapewnia administrator systemu, z pełni możliwości SEKAP-u będziemy mogli

Polska Cyfrowa, czyli czego nie ma, ale (zdaniem rządu) się stanie

uzyskać elektronicznie dostęp do poszczególnych danych, to nie ma prawa żądać od klienta urzędu podawania tych danych raz jeszcze - zaznacza wiceminister.Według zapewnień rządu to, co czeka nas w przyszłym roku, jest dopiero początkiem informatyzowania urzędów. Docelowo, w 2011 r., powstanie centralna

Zmieniają 300 nazw ulic. Mieszkańcy nie chcą za to płacić

odroczonym nawet o kilka lat. Przypomniał też, że 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o nowych dowodach osobistych. Nowe dokumenty mają być wzbogacone o elektroniczny nośnik danych, tzw. chip, który umożliwi m.in. składanie podpisu elektronicznego, nie będzie na nich natomiast informacji o adresie

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

oraz podpisowi elektronicznemu umieszczonemu w dowodzie obywatele uzyskają możliwość korzystania z usług oferowanych przez urzędy za pośrednictwem internetu. Ponadto nowy dowód osobisty umożliwi obywatelowi dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych dotyczących jego osoby"

Estończycy będą głosować przez internet

niepodległości postawili na rozwój nowoczesnych technologii. Co roku na ten cel przeznaczano ponad 1 proc. środków z budżetu. Dowody osobiste z elektronicznym czipem wprowadzane są od 2002 r. Służą także do składania podpisów elektronicznych, można w nich także np. zakodować bilet miesięczny na komunikację

Jak sklepy internetowe powinny chronić dane swoich klientów?

niż adres zameldowania,5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,6) adresy elektroniczne usługobiorcy.Jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, można przetwarzać również inne dane, np. NIP potrzebny do wystawienia faktury

Łańcut. Starostwo powiatowe w internecie

Mieszkańcy powiatu łańcuckiego mogą w internecie sprawdzić jak w urzędzie załatwiane są ich sprawy. Bez wychodzenia z domu mogą ściągnąć potrzebny im druk czy wniosek - Jesteśmy chyba pierwszym urzędem, który wprowadził elektroniczny system obiegu dokumentów. W systemie znajdują się wszystkie

Spada unijna manna dla Małopolski

światłowodowa w całej Małopolsce. - Za pięć lat 95-98 proc. gospodarstw domowych uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu (6 Mb/s), co pozwoli na korzystanie z podpisu elektronicznego w sieci. To postawi nas na podobnym poziomie jak Kalifornia. Staniemy się liderem społeczeństwa informacyjnego

SMS-owa pułapka, czyli jak brać udział w loterii i o tym nie wiedzieć

Komunikacji Elektronicznej (UKE), który w poniedziałek wszczął postępowanie przeciw Erze. - Zalewają nas skargi osób, które wcale nie zamierzały brać udziału w konkursie i zostały wciągnięte doń podstępem - mówi prezes UKE Anna Streżyńska. UOKiK: Jeśli w nic nie grałeś nie masz prawa wygrać Jak to możliwe

Coraz więcej polis do kupienia w internecie

rozporządzenia Ministerstwa Finansów. - Klienci w razie problemów mogą do nas zadzwonić i uzyskać niezbędną pomoc i informację. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele Allianza. Zwracają uwagę, że dokumenty wysyłane do klientów, którzy wznawiają umowy ubezpieczeń OC, też nie mają podpisów zakładu

Rusza miejski program internetyzacji

śledzić ich obieg. A gdy zostanie wprowadzony podpis elektroniczny - nie trzeba będzie przychodzić ich podpisywać. Kto nie ma w domu internetu lub potrzebuje porady, uzyska ją w rozsianych po mieście biurach osiedlowych lub infokioskach. - Możemy je urządzić w pomieszczeniach, które już służą obywatelom

Wrocławski Urząd Miejski usprawnia zarządzanie finansami miasta

pierwszą jednostką samorządową w Polsce, która wykorzysta możliwości mySAP. Od stycznia działa już w Urzędzie Centrum Przetwarzania Danych stanowiące istotną część zintegrowanego systemu informatycznego. - Jesteśmy technologicznie przygotowani, by zrealizować dowolną usługę związaną z podpisem

Rozwija się sieć wypłat gotówki w sklepach

dostępne dane) w Polsce było prawie 10,3 tys. bankomatów. Natomiast punktów handlowo-usługowych przyjmujących płatności kartą w elektronicznych terminalach POS było w tym okresie prawie 112 tys. Udostępniały one prawie 145 tys. terminali POS. Usługa cash back jest dostępna dla posiadaczy debetowych kart

Fundacja św. Brata Alberta pozbawiona 1 procenta

Urzędnicza beztroska blokuje pieniądze na pomoc dla potrzebujących. Istniejąca od 15 lat fundacja, która jako pierwsza w województwie uzyskała status organizacji pożytku publicznego, nie znalazła się w wykazie uprawnionych do otrzymywania 1 procenta z podatku. To nie złoto Urzędnicza beztroska

Urząd jednak wziął kasę na Wrota

, przy załatwianiu sprawy, trzeba złożyć co najmniej jedną wizytę w urzędzie, żeby złożyć autograf, bo wciąż nie zostały uregulowane sprawy dotyczące podpisu elektronicznego. Ale dzięki Cyfrowemu Urzędowi obywatel bądź przedstawiciel instytucji może rozpocząć załatwianie sprawy przez internet: można

Miasto wybrało firmę, która przeprowadzi komputerowy nabór do liceów

Miasto wybrało już firmę, która przeprowadzi w tym roku elektroniczną rekrutację do liceów. To krakowska Silvermedia - dowiedziała się nieoficjalnie "Gazeta". Silvermedia była praktycznie jedyną firmą, która wzięła udział w przetargu na zorganizowanie komputerowej rekrutacji do

Sąd rejonowy już pod nowym adresem

. Prokuratura oskarżyła go o fałszowanie podpisów i oszustwa na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Śledczy ustalili, że były polityk, prowadząc interesy, podszywał się pod swego ojca - też Mikołaja. Wszystko dlatego, że jego przedsiębiorstwo przestało być wiarygodne z powodu zaległości finansowych, a firma

Banki w Polsce i światowy kryzys - podsumowanie 2008

Banki zaostrzyły bowiem kryteria przyznawania pożyczek zarówno dla osób indywidualnych jak i firm. Znacznie trudniej niż dotąd uzyskać np. kredyt mieszkaniowy, coraz więcej firm zgłasza problemy z uzyskaniem kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej.STYCZEŃ2.1. Wiceprezes Narodowego Banku

Protesty po wyborze nowych dyrektorów szkół

oświatowych. Po ogłoszeniu wyników najpierw zaprotestowali rodzice, uczniowie i rada pedagogiczne z IV LO im. Tytusa Chałubińskiego, gdzie przegrała wieloletnia dyrektorka Bożenna Stobiecka, później rodzice z PSP nr 17. W PSP nr 25 konkurs nie został rozstrzygnięty (obie kandydatki uzyskały po tyle samo

Opolscy parlamentarzyści, ponownie ubiegający się o mandat, o sobie

podkomisjach. Pracował nad wieloma ważnymi ustawami, jak np. o strefie Schoengen, o ochronie granic, podpisie elektronicznym czy podwyżkach i finansach w służbie zdrowia. - Ale w regionie najbardziej mnie cieszy, że znalazły się pieniądze na zbiornik w Nysie, bo to kwestia bezpieczeństwa - twierdzi. - A nie

TP SA broni abonamentu przed Tele 2

Bitwa o rynek telefoniczny między TP SA a Tele2 weszła w decydującą fazę. Teraz stawką jest abonament, z którego TP SA ma ponad 2 mld zł przychodów rocznie. Na tablicach reklamowych widać zaciśniętą pięść i podpis: "wysoki abonament nie przejdzie", zaś w telewizyjnych reklamówkach

Regulamin konkursów SMS-owych

wysłania SMS. 9. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu. 10. Zwycięzcami danego

Kto i za co odpowiada w MSWiA

resorty będą musiały posługiwać się komplementarnymi systemami, by rozliczenia między nimi czy wymiana informacji nie były tak kłopotliwe, jak obecnie. Zmieni też warunki, na jakich przedsiębiorstwa rozliczają się elektronicznie z ZUS. Przesyłane tam dokumenty będą musiały być opatrywane tzw. bezpiecznym

Zabójstwo Papały - tropy sprzed ośmiu lat

Papały. Widać, że trop podjęty wówczas przez "Gazetę" i inne media jest do tych ustaleń bardzo podobny.Okruchy zbrodniJutro minie rok od zabójstwa generała Marka Papały. Czy zginął, bo ktoś myślał, że wie więcej, niż wiedział?Skoro wszystko w tej historii układa się jak scenariusz czarnego

Rejestr Usług Medycznych wypadł z offsetu

izbie przyjęć (przy przyjęciu pacjenta) oraz w dziale statystyki medycznej (przy wypisie), a w ZOZ-ach - przy wypisywaniu recept i skierowań. RUM miał zawierać też karty usługodawców, które otrzymywaliby tylko kierownicy placówek medycznych. Z użyciem podpisu elektronicznego (to wykluczyłoby możliwość

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również zwracania się do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste

Subiektywny i wybiórczy przegląd warszawskich kandydatów

zabójstw. Przyznaje, że miał agenturę, "ale spośród elementu bandyckiego, bo to była moja praca". Jak mówi, z SB nie współpracował, ta służba miała zakaz werbowania oficerów. - Będzie sprostowanie PKW - mówi Kościuszko.W milicji pracował od 1968 r. - Stworzyłem wydział antyterrorystów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

eDek - Elektroniczne Deklaracje

> eDek - Elektroniczne Deklaracje daje możliwość łatwego importowania sporządzonych wcześniej deklaracji finansowo – księgowych, złożenia elektronicznego podpisu oraz wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

TrustPort eSign Pro

> zabezpiecza dokumenty za pomocą podpisu elektronicznego, a także chroni treść dokumentu poprzez szyfrowanie. Aplikacja zapisuje datę podstemplowania i zaszyfrowania wszystkich danych zapisanych w pliku (np. PDF).

TrustPort eSign Pro oferuje bezpieczną komunikację w niebezpiecznym

Jupiter 2012 Standard

przez internet nie musimy posiadać podpisu elektronicznego - wystarczy podanie odpowiedniej kwoty z ubiegłorocznego rozliczenia. Możemy najpierw sprawdzić deklaracje wysyłając je w trybie testowym, a dopiero potem w trybie roboczym. Uzyskanie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) w trybie roboczym

Adobe Acrobat Pro 9

> sprawia, że inne osoby mogą wypełniać i zapisywać stworzone przez nas formularze.

Adobe Acrobat Standard umożliwia recenzowanie dokumentów, dodawanie podpisów elektronicznych, a także konwertowanie dokumentów PDF do formatu Microsoft Word.

Adobe Acrobat

Broszura informacyjna PIT-37

Broszura informacyjna do zeznania rocznego PIT-37 za 2008 r. przesyłanego drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Plik w formacie darmowe programy

Podpis elektroniczny

podpis cyfrowy – zbiór technik zapewniających autentyczność pochodzenia oraz integralność danych podpis elektroniczny (prawo) – ramy prawno-organizacyjne podpisu cyfrowego

Podpis elektroniczny (prawo)

Podpis elektroniczny – w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych. Unia EuropejskaPojęcie podpisu elektronicznego zostało w UE wprowadzone Dyrektywą o Wspólnotowej Infrastrukturze

Podpis elektroniczny z mediatorem

Podpis z mediatorem (właściwie podpis w schemacie z mediatorem) – podpis elektroniczny, którego złożenie wymaga udziału dodatkowej strony nazwanej mediatorem. Zasady działaniaSchemat podpisów z mediatorem zaproponowany został w pracy jako metoda natychmiastowego blokowania możliwości

Podpis cyfrowy

certyfikacji, które poświadczają związek klucza publicznego z konkretną osobą. Jednym z systemów, który szczegółowo opisuje stosowanie tych środków w Unii Europejskiej jest kwalifikowany podpis elektroniczny. KryptografiaPodpis cyfrowy jest najczęściej realizowany przy pomocy technik kryptografii

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.Podpis kwalifikowany - skrót od bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis elektroniczny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.