hetman koronny

Piotr Markiewicz

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

- Dzisiejsze lekcje historii prowadzą do infantylizmu moralnego - uważa dr Piotr Laskowski, nauczyciel historii. Jego zdaniem to, co jest przekazywane uczniom na tych lekcjach, wykształca przekonanie, że kto kocha ojczyznę i niepodległą Polskę, ten jest dobry. Kto jej nie kocha - jest zły. Innego zdania jest ekspertka MEN, która w dyskusji w TOK FM przekonywała, że jest pole do dyskusji z uczniami.

Rektor, który wyszedł z ram

Prof. Leszek Pacholski, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, zamówił swój portret u ucznia Jerzego Dudy-Gracza. Środowisko się podzieliło: na zachwyconych i oburzonych

Tour de France. "GW": Alberto Controlador

Jest królem gór, królem czasówki, królem Tour de France. W czwartek w zachwycającym Annecy Alberto Contador pokonał nawet najlepszego czasowca świata Fabiana Cancellarę. Kolarz legenda Lance Armstrong odzyskał miejsce na podium, mimo przeciętnego miejsca na mecie

Buława hetmańska dziesięć metrów nad ziemią

Dziesięciometrową gipsową wersję pomnika pocięto na 70 części. Dla każdej zrobiono formę, teraz każda z części jest odlewana oddzielnie. Niebawem hutnicy całość zespawają. Muszą zdążyć na 12 czerwca Na pięciometrowym postumencie stoi koń, na którym siedzi Jan Zamojski, wielki hetman koronny

Kalendarz rocznic 8-14 września 2014

---------- 1569 - W Brukseli zmarł Pieter Bruegel (starszy), niderlandzki malarz, rysownik. (445) 1596 - W Warszawie zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego, ostatnia przedstawicielka dynastii Jagiellonów. 1698 - Pod Podhajcami hetman polny koronny Feliks Potocki pokonał wojska tatarskie. 1922

Księgi i rękopisy na wagę złota

obchodzi 400. rocznicę śmierci Jana Zamojskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, założyciela Zamościa, Akademii Zamojskiej, drukarni i dwóch księgozbiorów. Dla miłośników Zamościa, historii Polski i literatury mamy dwie wiadomości. Najpierw gorsza: część zbiorów z zamojskiej wystawy

Kradzież dokumentów na Wawelu

kultury (m.in. Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego). Nie odnaleziono aktu mianowania targowiczanina Seweryna Rzewuskiego na hetmana polnego koronnego ani paszportu wystawionego przez Iwana Bohuna, pierwowzoru bohatera z "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza. - Ponieśliśmy bardzo dotkliwe straty

Zbiory Lubomirskich w Ossolineum

jest płótno Bernarda Bellotta "Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu", przedstawiające obrosłe legendą poselstwo polskie do papieża Urbana VIII. Szczytowy moment w dziejach rodu Ossolińskich - tłumaczy kuratorka. Pozostałe to głównie portrety rodzinne, w tym podskarbiego wielkiego koronnego

Comtesse Branicka, wierna wasalka

Comtesse Branicka, wierna wasalka

wersów ("Ja, Klemens Hrabia na Ruszczy, Tyczynie, Tykocinie y Branicach Branicki, Kasztelan Krakowski, Hetman Wielki Koronny, Bielski, Krosniński, Mościski, Bohusławski Starosta, Złotego Runa, Białego Orła i św. Andrzeja Orderów Kawaler, i Izabella z Poniatowskich Branicka....). Lektura tych

Pogranicze dla Profesora

. Nazywano go już Środkowoeuropejczykiem, atamanem współpracy Polski i Ukrainy, hetmanem koronnym dziedzictwa paryskiej "Kultury", do której pisał przez pół wieku. - Człowiekiem pogranicza był przez całe swoje życie, teraz może używać tytułu oficjalnie - żartowali w kuluarach uczestnicy

Wydarzenia zaproponowane przez czytelników

przebogatej przecież stolicy Imperium Osmańskiego. Dzięki talentowi dyplomatycznemu nie tylko doprowadził do zawarcia pokoju z Turcją, ale i uzyskał zwolnienie szeregu Polaków, którzy popadli w niewolę po klęsce pod Cecorą (1620 r)., W tym późniejszego hetmana wielkiego koronnego i pogromcę Szwedów

Wieszanie, Rymkiewicz, Jarosław Marek

egzekucje, wszak 7 maja, na dwa dni przed pierwszą z nich, kiedy to zawiśli biskup inflancki Józef Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło, przywódca insurekcji wydał w Połańcu uniwersał nadający włościanom wolność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Hetman

zagrożone, jednocześnie prowadząc doraźne walki. Hetman polny podlegał wielkiemu. Oba stanowiska istniały niezależnie dla Korony (hetman wielki koronny) i Litwy (hetman wielki litewski).W swej pracy hetman wspomagany był przez sztab. W jego skład wchodzili: pisarz polny – kancelaria i finanse

Hetman polny koronny

Hetman polny koronny – jedna z najwyższych funkcji w wojsku polskim w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Wkrótce po ustanowieniu instytucji hetmana, została ona podzielona na dwie funkcje o oddzielnych kompetencjach.Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII

Hetman wielki koronny

Hetman wielki koronny – z urzędu minister Korony Królestwa Polskiego. Dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych koronnych, czyli armii polskiej. Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim

Józef Potocki (hetman wielki koronny)

Józef Potocki herbu Pilawa (ur. 1673, zm. 17 maja 1751) – kasztelan krakowski w 1748 roku, wojewoda poznański w 1744 roku, hetman wielki koronny w 1735 roku, wojewoda kijowski w 1702 roku, starosta halicki w latach 1697-1717Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka

Andrzej Potocki (hetman polny koronny)

Andrzej Potocki herbu Pilawa (zm. 1692) – kasztelan krakowski, hetman polny koronny, starosta halicki i kołomyjski. Biografia Syn Stanisława Rewery Potockiego. W 1660 chorąży wielki koronny, od 1668 wojewoda kijowski. Odznaczył się w bitwie pod Chocimiem, gdzie dowodził lewym skrzydłem wojsk

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.