dofinansowanie na rozwój firmy

jag, PAP

Dodatkowy 1 mld zł na inwestycje firm w 2008r. w ramach funduszy unijnych

Dodatkowy 1 mld zł na inwestycje firm w 2008r. w ramach funduszy unijnych

O miliard złotych zostanie zwiększona tegoroczna pula środków na dofinansowanie innowacyjnych inwestycji dużych firm w ramach jednego z unijnych programów - poinformowały w środę resorty rozwoju regionalnego i gospodarki.

Fundusze kapitału zalążkowego dla nowych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje kwotą ponad 65 milionów złotych 6 funduszy kapitału zalążkowego, które będą inwestować w nowe firmy we wczesnym etapie ich rozwoju.

Podkarpackie. 5 mln zł na rozwój współpracy nauki i biznesu

5 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty, które będą rozwijać współpracę między przedsiębiorcami a światem nauki. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki i mogą być przeznaczone m.in. na staże naukowców w firmach.

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

zawodowe, osoby fizyczne, a także mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Projekty muszą być realizowane na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej. W zależności od tego, czego dotyczą, mają szansę na dofinansowanie do 60 lub do 80 proc. wartości. Unijne dofinansowanie mogą otrzymać projekty

Warmińsko-Mazurskie. Ponad 63 mln zł na inwestycje związane z rybactwem

rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa. Na dofinansowanie za pośrednictwem LGR mogą liczyć jedynie te projekty, które są zgodne z ich oczekiwaniami. Za pieniądze z UE realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju infrastruktury turystycznej i gospodarczego

Ponad 2,1 mld euro z UE na rozwój Polski Wschodniej w latach 2014-2020

Wschodniej oraz podnoszenie ich aktywności w obszarze badań i rozwoju, poprzez współpracę m.in. z instytucjami naukowymi. Część środków ma pozwolić na stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane mają być platformy startowe dla nowych pomysłów na biznes

Olsztyn. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dotacji z UE dla fabryki mebli

Chodzi o 4 mln zł dotacji, którą firmie w Szczytnie przekazała Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 30 grudnia ub.r. Na początku stycznia tego roku grupa IMS, do której należy zakład w Szczytnie, ogłosiła likwidację spółki. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński

Warmińsko-Mazurskie. Czesi zbudują elektrownię słoneczną pod Olsztynem

będą przeznaczone na rozwój lądowiska w Gryźlinach. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie około 3,2 mln zł. Pozostałe środki na inwestycję pochodzą m.in. z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pomorskie. Ponad 52 km światłowodu w powiecie gdańskim

W poniedziałek w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk i prezes zarządu spółki Biall-net Arkadiusz Binder podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. "Wschodnio-pomorska sieć szerokopasmowa - budowa infrastruktury światłowodowej w gminach: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie"

KE: mapa pomocy dla Polski - najwięcej dla województw wschodnich

Zgodnie z nową mapą na obszarach, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej, firmy nadal będą mogły liczyć na dofinansowanie publiczne projektów inwestycyjnych w wys. od 25 do 50 proc. tzw. kwalifikowalnych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. Na największą

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla zakładu produkcji mebli w Szczytnie

Chodzi o 4 mln zł dotacji, które do zakładu w Szczytnie przekazała Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 30 grudnia ub.r. Na początku stycznia tego roku grupa IMS, do której należy zakład w Szczytnie, ogłosiła likwidację spółki. Jak podał Szwedowski, "prokuratura po postępowaniu

Dolnośląskie. Najwięcej pieniędzy z RPO 2014-2020 - na transport

inkubatorów przedsiębiorczości oraz pomocą nowopowstałym firmom. Dofinansowanie będzie również dotyczyło wzmacniania międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wsparcia istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - zaznaczył Zathey. Duża część unijnych środków ma zostać przeznaczona na

Kujawsko-Pomorskie. 13 mln zł dla przedsiębiorców na "Voucher badawczy"

pilotażowa edycja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem firm z regionu kujawsko-pomorskiego. "W ramach czterech zrealizowanych konkursów o dofinansowanie, wybrano wówczas 184 przedsięwzięcia badawcze, które zostały objęte umowami wsparcia. Vouchery na realizację badań otrzymały 152

Małopolskie. Prawie 600 mln zł dla przedsiębiorców z funduszy UE

"Jesteśmy już na końcu procesu inwestowania funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013, widzimy więc coraz więcej efektów ich wykorzystania. Przyznane 600 mln zł to kwota, która realnie wpływa na poprawę kondycji małopolskiej gospodarki, a firmom daje możliwość szybszego rozwoju"

MIR: prawie 16 tys. umów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

dofinansowania blisko 5 mld zł) oraz jednostki naukowe - 407 umów na kwotę nieco ponad 4 mld zł. Wendel podkreśliła, szacując na podstawie zawartych umów, że efektem działania programu może być m.in. ponad 1700 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej oraz blisko 800 nowych i zmodernizowanych laboratoriów

Podkarpackie. Przetarg na dokończenie obwodnicy Mielca

budowy obwodnicy to ok. 300 mln zł, z tego ponad 227 mln zł stanowi dofinansowanie z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla producenta mebli w Szczytnie

dotacji, które do zakładu w Szczytnie przekazała Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 30 grudnia ub.r. Na początku stycznia tego roku grupa IMS, do której należy zakład w Szczytnie, ogłosiła likwidację spółki. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła do prokuratury

Ruszają badania nad lepszym betonem dla elektrowni jądrowych

nieczynnego już badawczego reaktora EWA. Badania, które mają potrwać do końca 2016 r., mają skończyć się próbą wytwarzania na większą skalę betonu osłonowego według opracowanej receptury. Projekt otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.(PAP)

Lotniska lokalne czekają na możliwość publicznego wsparcia inwestycji

bezpośrednio wspomagać lotnisk zarządzanych przez aerokluby czy firmy, dofinansowywane były zadania związane z tzw. inwestycjami okołolotniskowymi. Ostatnio jednym z przykładów było woj. śląskie, gdzie w 2010 r., na gruncie strategii rozwoju regionu, przyjęto "Koncepcję samorządu woj. śląskiego w zakresie

Podlaskie. Energetyka i gazyfikacja wśród priorytetów rozwoju regionu

pozwolenia na budowę. Inwestorem mostu energetycznego jest spółka PSE Operator SA. Marszałek powiedział, że most energetyczny ma być podstawą do dalszego rozwoju takiej sieci w regionie. Wiele firm w Podlaskiem podkreśla, że brak takiej infrastruktury, gdy chcą inwestować. Słaba jest też sieć gazownicza

Podkarpackie. W Tarnobrzegu powstał park przemysłowo-technologiczny

ościennych miast" - dodał. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się ulokować swoje firmy w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym mogą liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia działalności, m.in. na niższe od rynkowych stawki za dzierżawione powierzchnie. Na inwestorów czekają dwa obiekty

Podlaskie. 130 mln euro na OZE i efektywność energetyczną

możliwości i zasoby. Ryszard Ochwat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęcał samorządowców, by do końca grudnia składali wnioski do Funduszu o dofinansowanie wydatków związanych z opracowaniem gminnych programów rozwoju OZE. NFOŚiGW może dofinansować - jak mówił - do 80 proc

Łódzkie. Unijne wsparcie Horyzont 2020 dla innowacyjnych rozwiązań

Na piątkowej konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił, że do tego, aby uczestniczyć w konkursie, trzeba mieć "dobry pomysł, proponować innowacyjne rozwiązania i możliwość wykorzystania tych aplikacji w przemyśle". Dodał, że program jest szansą rozwoju nie

Zachodniopomorskie. 9,9 mln zł z UE na budowę sieci teleinformatycznej

Budową sieci zajmie się gdyńska firma Laboratorium Badawcze Zenit Paweł Karcz. Sieć będzie oparta na 77 km nowych i 350 km istniejących światłowodów, 17 stacjach bazowych LTE i 15 hotspotach, czyli punktach bezprzewodowego dostępu do internetu. Sieć powstanie na terenie powiatów: białogardzkiego

Kraków chce igrzysk w 2022 i dlatego powalczy o metro

Władze Krakowa zgłosiły w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pomysł budowy pierwszej linii metra. Przedstawiciele urzędu miasta zapytali resort, jakie są szanse na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020. Jednym z argumentów w rozmowach z ministerstwem

Podkarpackie. Strefa Dworzysko będzie uzbrojona do końca czerwca

harmonogram prac. Podkreślił, że starostwo prowadzi już rozmowy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani ulokowaniem swoich firm w strefie. "Rozmawiamy z pięcioma podmiotami. Gdyby doszło do podpisania z nimi umów, pracę znalazłoby ponad 1 tys. osób. Na razie nie mogę zdradzić szczegółów negocjacji

Dolnośląskie. Zarząd województwa przyjął projekt RPO na lat 2014-2020

procedura przyjęcia RPO zakończyła się w ciągu sześciu miesięcy" - dodał marszałek. W projekcie RPO na lata 2014-2020 zarząd województwa proponuje przeznaczyć najwięcej pieniędzy na inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjność w gospodarce. Kwota około 421 mln euro ma być poznaczona

Podkarpackie. W Rzeszowie powstanie nowy most przez Wisłok

zagrożeniem przy tej inwestycji jest czas, dlatego cieszę się inwestor deklaruje współpracę i wie czego chce" - dodał. Inwestycja ma być dofinansowana z europejskiego programu Rozwój Polski Wschodniej.

Lubelskie. Ruszyła budowa sieci szerokopasmowego internetu

elektroniczną. To szansa na kolejny skok cywilizacyjny województwa" - powiedział wicemarszałek województwa Sławomir Sosnowski. Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007

Podkarpackie. Prawie 27 mln zł kosztował remont alei Rejtana w Rzeszowie

Rozbudowa tej jednej z najważniejszych ulic w Rzeszowie trwała 15 miesięcy. Modernizacja al. Rejtana między al. Powstańców Warszawy a ul. Lwowską była konieczna ze względu na zły stan nawierzchni. Jak poinformował PAP Bogusław Cienki z firmy Skanska, która wykonała modernizację drogi, po rozbudowie

Białystok. Sąd rozstrzygnie, czy GDDKiA może sprawdzać podwykonawców

do połowy marca. Głównym kryterium przy wyborze firmy, która dokończy budowę obwodnicy Szczuczyna, będzie najniższa cena. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej. GDDKiA ocenia, że na razie nie ma zagrożenia utraty dotacji.(PAP)

Podlaskie. Narty biegowe nową atrakcją w Augustowie

-narciarskich, które łączą się z już powstałymi ścieżkami; w sumie dostępnych jest 10 km trasy. Wartość projektu to ponad 13,1 mln zł, z czego 9,8 mln zł to unijne dofinansowanie. Jak powiedział PAP kierownik wydziału strategii, rozwoju i promocji w Urzędzie Miejskim w Augustowie Marcin Choroszewski, w ferie

Kujawsko-Pomorskie. Zmieni się zarządzanie drogami wojewódzkimi

komputerowego. Nowy system ewidencji i zarządzania ma być gotowy na wiosnę 2015 r. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczonych na rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego. Drogi wojewódzkie uzupełniają sieć dróg krajowych, łączą najważniejsze

DGA ma umowę z PARP o dofinansowanie projektu w kwocie 8,22 mln zł

Warszawa, 13.06.2011 (ISB) – Firma doradczo – inwestycyjna DGA ma umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Refleks kluczem na zdobycie unijnych pieniędzy. Rejestracja wniosków na Dolnym Śląsku trwała 57 s.

Wnioski można było składać od ósmej rano. Rejestracja miała skończyć się w chwili, gdy suma wnioskowanych pieniędzy osiągnie 2,5-krotność wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel. Zajęło to niespełna minutę. - To skandal - komentuje dla TVP Artur Skrzyszewski z firmy Enwar, która nie zdążyła

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

ustawie o ochronie miejsc pracy. Pracodawcy mogą skorzystać z dopłat do pensji pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dofinansowania do szkoleń oraz ze środków na opłacenie składek za pracowników. Warunek jest taki, że nie mogą w tym czasie nikogo zwolnić. Aby firma mogła ubiegać się o pomoc, jej

Rząd daje 100 mln zł więcej na e-biznes

Zamiast 135 przyznano 236 mln zł.Listę projektów, które otrzymały dofinansowanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi na swoich stronach internetowych w środę.- W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy zwiększyć pulę dostępnych środków dla e-przedsiębiorców, dzięki czemu

300 mln zł na rozwój inteligentnej broni w Polsce

otrzyma Bumar Amunicja, czyli grupa firm skupionych wokół Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozwój amunicji inteligentnej. Kolejne 70 mln zł otrzyma CNPEP Radwar i Przemysłowy Instytut Telekomunikacji na rozwój technologii radarowych

PKP Intercity zainteresowane przejęciem Taboru Szynowego w Opolu

przewoźnika. "Zakład świadczy bardzo wysoki poziom usług, a PKP Intercity daje perspektywy na rozwój i wyjście z trudnej sytuacji. W Opolu chcielibyśmy zbudować zaplecze techniczne do remontowania wagonów" - powiedział PAP Hordyński. Jednak samo zainteresowanie PKP Intercity zakładem nie oznacza

1,26 mln zł kosztować będzie projekt rozbudowy lotniska w Szymanach

Przetarg wygrało Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych Polconsult. Umowę z szefem firmy Ryszardem Zarembą podpisał prezes zarządu spółki samorządowej Warmia i Mazury Leszek Krawczyk. Prace projektowe obejmą przygotowanie koncepcji nowej, wydłużonej o 500 metrów - do 2,5 kilometra drogi startowej

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie współpracy gospodarczej, promocję firm, udział przedsiębiorców w targach i misjach. Dofinansowana będzie działalność klastrów oraz przedsiębiorstw stawiających sobie za cel nie maksymalizację

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środków UE

Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 będzie w większym stopniu zorientowany pro gospodarczo" - zapowiedział w czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiając projekt. Wśród najważniejszych obszarów programu znalazło się m.in. wsparcie firm w regionie, ze

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środkó UE

firm w regionie, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz wzmocnienie otoczenia biznesu. Na ten cel trafi 1,5 mld zł. Pieniądze z tej puli pójdą m.in. na wspólne przedsięwzięcia biznesu i świata nauki, promowanie oferty eksportowej, uzbrajanie przez samorządy terenów

Ponad 83 mln zł wsparcia dla świętokrzyskiego biznesu

85,3 mln zł wsparcia dla rozwoju biznesu mogą otrzymać świętokrzyscy przedsiębiorcy w ramach drugiego naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - poinformował w poniedziałek zarząd województwa w Kielcach. Pod koniec grudnia podpisano umowy na dofinansowanie kwotą

PARP: Małe i średnie firmy dostały 8,5 mld zł z funduszy UE

to pogłębił. Jest dużo do zrobienia, by zaktywizować te firmy" - zaznaczyła Lublińska-Kasprzak.PARP ma jeszcze ponad 8 mld zł do rozdysponowania. W tym roku przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pieniądze na dofinansowanie klastrów, na integrację systemów informatycznych współpracujących ze sobą

Szczytno. Likwidacja zakładu FS Favorit Furniture - 419 osób straci pracę

wprowadzający innowacyjne rozwiązania opiewał na 9,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 4 mln zł. "Potwierdzam, że spółka jest beneficjentem unijnych środków. Prowadzona jest obecnie korespondencja ze spółką. Co do zasady, jeśli firma, która jest beneficjentem unijnych środków zostaje

KE ostrzegała polskie władze ws. wydatków na projekty informatyczne

infrastruktury i rozwoju poinformował, że wstrzymał przekazywanie do KE wniosków o refundację pieniędzy wydanych na e-administrację, co ma związek z podejrzeniami prokuratury, że przy jednym z przetargów mogło dojść do korupcji. Resort zastrzegł, że jest to działanie prewencyjne, a wstrzymanie wysyłki faktur do

Łódzkie. Oddano do ruchu kolejny odcinek drogi ekspresowej S8

komfort podróżowania. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz podkreślił na konferencji prasowej, że tylko w tym tygodniu oddanych do użytku zostało ponad 120 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad m.in. odcinek autostrady A1 od Torunia do Włocławka. Przypomniał, że od 2007 roku

MRR: rozporządzenie w sprawie zaliczek jeszcze w tym tygodniu

Polski Wschodniej (PO RPW).Przedsiębiorcy ubiegają się także o dofinansowanie swoich inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych wdrażanych przez marszałków województw.Jak zaznaczyła Bieńkowska, resort rozwoju nie może zmusić marszałków do udzielania firmom zaliczek, jednak może je do tego

Pracownicy Autosanu przed świętami mają otrzymać zaległe pieniądze

zaprojektowanie i budowę prototypu niskoemisyjnych autobusów. Budżet projektu to 37 mln zł, z tego ponad 31 mln zł ma stanowić dofinansowanie unijne. Na razie znajduje się on na długiej liście projektów kluczowych dla rozwoju woj. podkarpackiego. "Zarząd województwa będzie się starał, by projekt był na

Bieńkowska: środki UE z linii kolejowej Katowice-Kraków na inne projekty

Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju odniosła się w ten sposób do pytań dziennikarzy o poniedziałkową publikację "Dziennika Polskiego". Gazeta napisała m.in., że rozpoczęty przed czterema laty remont linii z Krakowa do Katowic zakończy się dopiero w 2017 r., na całej trasie

Ponad 170 mln zł na innowacje i naukę w woj. pomorskim

beneficjentom w czwartek w Gdańsku decyzje o dofinansowaniu 14 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2007- 2013. Zdaniem Kozłowskiego, "realizacja wybranych projektów wzmocni konkurencyjność regionu oraz stworzy możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości i firm

PARP: przedsiębiorcy mogą już starać się o wsparci innowacyjnych projektów

Przedsiębiorcy mogą składać od poniedziałku 12 maja do końca lipca br. wnioski o dofinansowanie z funduszy UE inwestycji związanych z nowymi technologiami - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W poniedziałek uruchomiony został Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na

Rząd ponownie chce zwiększyć dotacje na drogi lokalne

zawieranie w kontraktach z firmami wykonawczymi na budowę autostrady zobowiązań dla wykonawcy do podpisania odpowiednich umów lub porozumień z władzami samorządowymi w sytuacji, gdy chce on korzystać z dróg lokalnych. Wykonawcy muszą dbać o przejezdność tych dróg oraz prowadzić naprawy konserwacyjne. Po

Podlaskie.Sejmik za współpracą z prezydentem Białegostoku ws. lotniska

Sejmik poparł również decyzję zarządu województwa o rezygnacji z unijnego dofinansowania budowy regionalnego lotniska, które miało powstać w Topolanach w gminie Michałowo, 35-40 km od Białegostoku. Na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek opozycyjnych radnych PiS, wieczorem sejmik przyjął

Norweskie miliony spłyną do Polski

sukcesem - mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.Spośród pokaźnej liczby celów najwięcej środków z funduszy norweskich ma być wydane na ochronę środowiska - ponad 247 mln euro pójdzie m.in. na wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Odpowiednio 70 i 60 mln euro

Dzięki środkom z UE Bytom przygotuje pokopalniany teren dla inwestorów

techniczny) i dowiedzą się, jakie branże mają tu szansę rozwoju. Przeprowadzą też analizy, których wyniki pozwolą ustalić nie tylko walory inwestycyjne poszczególnych działek, ale i występujące tu niedogodności. Dostępne dla inwestorów wyniki badań i analiz dotyczących wybranych obszarów mają wpłynąć na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

wiosną 2014 r. Na realizację inwestycji o wartości 17,5 mln zł park technologiczny pozyskał z WRPO dofinansowanie w wysokości ok. 7 mln zł. Nickel Technology Park Poznań (NTPP) to pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny, oddany do użytkowania w 2006 roku przez firmy Grupy Nickel - PTB Nickel

Opolskie. Uruchomiono innowacyjną instalację prądotwórczą

. Innowacyjna instalacja, którą otwarto w Kędzierzynie-Koźlu, została zaprojektowana i zbudowana przez firmę Skotan przy współpracy z naukowcami z Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej. Uruchomiono ją na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., gdyż wykorzystuje powstający w procesie produkcji

Brudny hangar, "poprawianie" dokumentów, wyłudzenia... - jest dochodzenie ws. LEK-AM

Przez ostatnie kilka lat LEK-AM dostał 19 mln zł na badania naukowe z państwowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma miała stworzyć innowacyjne leki, tymczasem - według informatorów "Newsweeka" i Radia Zet - w fabryce podawano fałszywe dane do dokumentacji projektów.Ponadto według

Budimex wybuduje stadion w Lublinie za 110,7 mln zł netto

; dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, podała spółka. „Wartość kontraktu: 110 738 000,00 zł netto. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 września 2013" – czytamy w komunikacie

Niemiecka prasa: Amazon chwali "wspaniały potencjał pracowniczy" w Polsce

, Amazon idzie za ciosem i już w najbliższych tygodniach powinny odbyć się rozmowy z firmą DHL na temat organizacji procesu wysyłkowego. - Amazon nie jest pierwszym klientem, dla którego świadczymy tego typu rozwiązania - powiedział rzecznik DHL. Przewóz paczek przez granicę będzie odbywał się

Co robi podejrzany o korupcję dyrektor WUP? Leczy się

komisji konkursowej i eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby ci pozytywnie zaopiniowali wniosek o dofinansowanie złożony przez jedną z prywatnych firm - mówiła prokurator Magdalena Mazur-Prus, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Jeśli zarzuty potwierdzą się przed sądem, dyrektorowi WUP

Miliardy złotych na pomoc publiczną

Mówi o tym dokument "Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013", który przyjął wczoraj rząd. 43 proc. pomocy trafi do firm, m.in. na badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycję w ochronę środowiska. Spora część ma też zasilić nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy

Spór o dotacje na e-biznes. Firmy, które walczą o pieniądze, są bez szans?

Spór dotyczy unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach programu, firmy mogły ubiegać się o dotacje na e-biznes. W październiku odbył się trzeci nabór wniosków. Były gigantyczne kolejki. Regulamin konkursu zakładał bowiem, że dofinansowanie otrzymają ci, którzy wnioski

"GP": 4 tys. zł dodatku szkoleniowego dla bezrobotnych

udziału w szkoleniu. W ten sposób, jak wylicza "Gazeta Prawna", stypendium może przekroczyć nawet tysiąc złotych. Gazeta wyjaśnia, że w każdym województwie zasady dofinansowania są inne, różnią się też kryteria firm w kwalifikowaniu do projektów szkoleniowych. Specjalista z Ministerstwa Rozwoju

9,7 mld euro z UE dla innowacyjnych firm

mają być wypłacone pierwsze pieniądze dla firm. Drugą turę dofinansowania przewidziano na przełomie 2010 i 2011 roku. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na promocję eksportu może liczyć 4 tys. firm, a na wsparcie w zakresie elektroniki - 13 tys. Dostęp do internetu uzyska ok. 100 tys

Kozłowska-Rajewicz: Luka płacowa w Polsce to efekt kultury, stereotypów. Praca kobiet jest postrzegana jako "gorsza"

. służbowego telefonu, laptopa, ryczałtu na paliwo, dofinansowania nauki. To nie dyskryminacja - W większości zbadanych przez NIK przypadków różnica płacowa nie wynikała z dyskryminacji, ale obiektywnych przyczyn, np. z różnego przygotowania zawodowego. Jednak to nie zmienia faktu, że luka płacowa istnieje i

Kto do dymisji: Mucha, Nowak? Paradowska: Trzeba solidnie przewietrzyć resort środowiska

Rostowskiego. - Dymisji Muchy media żądają od momentu jej powołania - dodała publicystka. I broniła minister sportu, mówiąc, że skrytykowane przez NIK dofinansowanie koncertu Madonny "podoba jej się". - Lepiej dofinansowywać profesjonalną Madonnę niż amatorsko grających piłkarzy - stwierdziła

Zdobądź pieniądze na e-biznes

"W sprawie pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej". Dofinansowanie będzie obejmowało dwa typy projektów: ¨ wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych przedsiębiorstw świadczących e-usługi, ¨ wspieranie e-usług między przedsiębiorstwami

Cadbury Wedel przeznaczy 960 mln zł na inwestycje

"Firma przyjmie do pracy 750 nowych osób, w tym 153 pracowników z wyższym wykształceniem" - czytamy w komunikacie ministerstwa.Dodatkowo firma chce stworzyć centrum badawczo-rozwojowe. Ma ono prowadzić badania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii cukierniczych dla grupy Cadbury Wedel

Ponad 210 mln euro dostali polscy badacze w ramach 7PR

7 Program Ramowy (7PR) w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro. Spotkanie, podczas którego podsumowano

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

przelicznika - prawie 500 mln zł. Z tego blisko 98,2 mln zł to pieniądze na wsparcie przygotowania terenów pod inwestycje.W ramach konkursu PARP będzie udzielała dofinansowania na realizację projektów, które mogą przyczynić się do poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju

Przedsiębiorcy: Pozwólcie nam być konkurencyjnymi

Ale jedno ich łączyło - wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie, czy z małej, czy z dużej firmy, narzekali na brak w Polsce zachęt dla biznesu, aby inwestował w badania. Magdalena Mikosz z Deloitte apelowała o wprowadzenie ulg podatkowych dla firm, które prowadzą badania. - W Polsce z jednego dolara

38 mln zł unijnych pieniędzy na inwestycje MSP w Małopolsce

będą środki przekazane w ramach dofinansowania z MRPO. W sumie na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2008-2013 zostanie przeznaczone ponad 160 mln euro unijnych dotacji. Jak szacują władze regionu, przy średnim dofinansowaniu w

Toruń. Otwarto nowy most drogowy przez Wisłę

tylko zmienia ruch drogowy w Toruniu, ale też otwiera drogę do rozwoju inwestycyjnego lewobrzeżnej części miasta. W czasie uroczystości otwarcia mostu, na jednym z jego przęseł odsłonięto płaskorzeźbę przedstawiającą gen. Zawacką. "Chciałbym złożyć podziękowanie za wybór tak ważnej patronki. Jestem

Pomysłowe sześcioraczki sięgnęły po unijne pieniądze

bezprzewodowej transmisji danych w systemie HSPA+.O sprawie jako pierwsza poinformowała stacja TVN CNBC. Z ustaleń jej dziennikarzy wynika, że tych sześć firm, które na dotację się załapały (w sumie 220 mln zł, dostępna kwota dotacji wynosiła 791,1 mln zł), jest ze sobą personalnie powiązanych i wszystkie

Kolejki po unijną pomoc dla e-przedsiębiorców

Wielkie kolejki stoją na Smoczej po dofinansowanie działających w internecie firm w ramach unijnego działania 8.1 programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które działają w sieci nie dłużej niż rok. Dotacja unijna

Przegląd informacji ze spółek

Estoński producent bielizny Silvano Fashion Group AS planuje rozwój własnej sieci detalicznej na Białorusi i Łotwie w 2011 roku. Spółka chce zwiększać sieć o ok. 10 sklepów rocznie, podała spółka w raporcie rocznym. Estoński producent bielizny Silvano Fashion Group AS w bieżącym roku podejmie

Wmurowano kamień węgielny pod gmach neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego

"Dla mnie, jako absolwenta UG, wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach także jest bardzo ważnym momentem. Gdy patrzy się na rozwój uczelni, serce rośnie. Widać, że jest to uczelnia z wielkimi ambicjami" - mówił obecny na uroczystości minister w Kancelarii Prezydenta Sławomir Nowak

Instytut z Korei Płd. będzie współpracować z polskimi innowatorami

otrzymali dofinansowanie na dalszy rozwój i realizację kolejnych robotów. Współpraca m.in. z KIAT umożliwiłaby wykorzystanie polskiego wynalazku na skalę światową.(PAP)

Bezpłatne szkolenie o niepełnosprawnych

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.. Największy nacisk położony jest na uwzględnienie osób niepełnosprawnych w tworzeniu strategii firmy. Współorganizatorem szkolenia jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Początek szkolenia o godz. 9.45 w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al

Ukraińscy właściciele zajęli hipoteki gruntów Stoczni Gdańsk

wykorzystywana do produkcji stoczniowej.Mieli "wzmocnić gotówką"W połowie maja pisaliśmy, że Stocznia Gdańsk stanęła na skraju bankructwa, a kontrolujący spółkę ukraińscy oligarchowie z ISD nie chcą wykładać własnych pieniędzy na ratowanie firmy. Ujawniliśmy, że żądają, by miliony złotych zapłacił

Przetarg na Rwańską 7 rozstrzygnięty

zgłoszony do konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Miał szansę dostać 1,7 mln zł dofinansowania. Jednak od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy dotyczące pomocy publicznej - nie można finansować z pieniędzy publicznych, a więc i unijnych, projektów, które zakładają

Kolejarze z Przewozów Regionalnych: Podwyżki albo strajk

, który od stycznia do maja przewiózł 47,5 mln osób - nigdzie wtedy nie dojedzie. Pociągi mają tak stanąć, by nie przeszkadzać w ruchu innym składom.Dlaczego strajk? "Od trzech lat pracujemy w firmie, dla której marszałkowie nie stworzyli szans na rozwój. Zamiast tego, nie zważając na koszty, mnożą

Nabór wniosków o dofinansowanie usług elektronicznych

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".Na dofinansowanie realizacji projektów umożliwiających świadczenie przez mikro i małych przedsiębiorców e-usług przeznaczonych jest 385,6 mln euro. Jeszcze w tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma

"Rz": Miliardy z UE czekają w wakacje na firmy

tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie firmy. Największe pieniądze, bo około 2,7 miliarda złotych, są do zdobycia na projekty badawcze i zastosowanie ich wyników w praktyce.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje, by już w sierpniu, a nie jak wcześniej planowano we wrześniu

Komitet kolejkowy po unijne pieniądze

udziały lub całe firmy na znajomych i członków rodzin, powstają nowe spółki, bo po pierwsze firma, aby otrzymać dotację, nie może mieć więcej niż rok. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zmieniła też ostatnio przepisy. Dotychczas przedsiębiorcy mieli po kilka spółek i na każdą występowali z

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach nie są potrzebne? Nauczyciele: "To zrównywanie szans dzieci do zera i pozbawianie pracy setek wykształconych ludzi"

to pozwolić. Może lepiej byłoby zastanowić się nad dofinansowaniem dzieci z uboższych rodzin? Choć tak naprawdę te dzieci i tak chodziły, bo nauczyciele zawsze pozwalali na to, by te kilkoro dzieci uczestniczyło w zajęciach bez uiszczania opłaty - komentuje nauczycielka, która z początkiem września

Bieńkowska: tempo wdrażania funduszy w Polsce - jednym z najlepszych

"Mamy wnioski zatwierdzone i takie, które mają decyzje o dofinansowaniu na 29 mld zł. Ta kwota sprawia, że optymistycznie i z dużą pewnością patrzymy na plan, który rząd zapisał w ramach Pakietu Stabilizacji i Rozwoju; czyli na te niecałe 17 mld zł zwróconych ze strony Komisji Europejskiej

Nie wykorzystaliśmy unijnych pieniędzy

szansę. - Kilka tygodni temu okazało się, że są oszczędności rzędu 680 mln zł - mówi Justyna Kokotowska, dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości. - Dotacje otrzyma 600 firm z całej Polski. Minimalną kwotę dofinansowania projektów ustalono na pół miliona zł. Wnioski można składać w ZARR do 12

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach w sektorze energii

bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 55 mln euro, z tzw. Programu Recovery (European Energy Programme for Recovery). Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3

"Rzeczpospolita": Pieniądze z UE utknęły

Na dofinansowanie inwestycji w latach 2007-2013 mamy otrzymać z Unii Europejskiej 67 mld euro, czyli ponad 240 mld zł. Ale w minionym roku nie udało nam się wydać ani złotówki z tych pieniędzy. Z wyliczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że do

KE po akcji CBA u marszałka: "Wstrzymajcie unijne dotacje"

dzisiaj wystąpimy do prokuratury o przekazanie informacji, które projekty są przedmiotem śledztwa. Jeżeli otrzymamy odpowiedź, to dotacje będą wstrzymane - mówiła na piątkowej konferencji Marta Matczyńska, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. - Nie

Rekreacja za szwajcarską kasę

otrzymają projekty dotyczące administrowania firmami, rozwoju rolnictwa ekologicznego czy poprawy dostępu do kapitału, a w bloku dotyczącym rozwoju społecznego fundusze przekazane zostaną na ochronę zdrowia oraz szeroko rozumiany rozwój społeczny. - Nabór wniosków rozpocznie się w drugim kwartale tego

Wypełniłeś wniosek czarnym długopisem? Nie dostaniesz dotacji

Czytając regulaminy konkursów i wytyczne do sporządzenia wniosków o dofinansowanie unijne, czasem trafia się na absurdalne zapisy - czytamy w "Rzeczpospolitej". Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Nawet jeśli przedsiębiorca napisze świetny

Karta Uczelni Erasmusa dla politechniki

). Jak informuje Wojciech Blajer, prorektor do spraw rozwoju kadr i współpracy z zagranicą, pozwoli to starać się PR o granty na dofinansowanie wyjazdów studentów. A już od tego roku oferta "Erasmusa" wzbogaci się o możliwość odbywania praktyk w różnych firmach całej Europy. W tym roku

Konferencja o unijnych dotacjach dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dolnośląskie firmy cały czas mają szanse na dotacje z Unii Europejskiej. Kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji będzie można składać jeszcze w tym roku W UE jest 20 mln małych i średnich firm. To 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Jednak tylko 4 proc. z nich stara się o środki pomocowe, a

DGA sprzedało wszystkie swoje udziały w DGA Energia za 550 tys. zł

zgody pozostałych wspólników DGA Energia na dalsze dofinansowanie rozwoju spółki - ZWZ DGA Energia nie podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 3 mln zł, gdyż tylko DGA głosowało za podwyższeniem kapitału, przy sprzeciwie pozostałych dwóch wspólników. DGA posiadało 33,3% udziałów w spółce

Kasa PO. Młodzi chłopcy zapomnieli o standardach

ani złotówki. Pieniądze z dofinansowania zostaną przeznaczone na działalność naszej firmy. Robimy to dla lubelskich przedsiębiorców. Co na to marszałkowie z Platformy, którzy przyznali kasę spółce kolegów z partii? Krzysztof Grabczuk jest szczerze zaskoczony. - Nie poinformowano mnie o tym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

SuperPłace

SuperPłace to program kadrowo-płacowy umożliwiający wygodniejsze zarządzanie firmą i posiadający znaczną ilość zaawansowanych funkcji.

SuperPłace posiada

Finance Navigator

Finance Navigator to aplikacja do monitorowania określonych akcji na giełdzie za pośrednictwem ulubionych portali informacyjnych.

Finance Navigator nie przeciąża pracy

Capitalism 2 spolszczenie

szeregiem zaawansowanych opcji ekonomicznych, handlowych i gospodarczych, zatrudniać odpowiednich pracowników oraz inwestować w rozwój technologiczny.

Capitalism 2 to gra, dzięki której możemy zajmować się handlem około 60 towarami, możemy także dokonywać fuzji i przejęć różnych

M.U.D. TV

ciągły rozwój personalny i techniczny zespołu oraz swojej firmy. Należy wykazać się dobrym gustem przy tworzeniu seriali oraz filmów.

M.U.D. TV to gra, w której zaimplementowano tryb rozgrywki dla jednego gracza. Autorzy stworzyli również tryb rozgrywki dla większej ilości graczy.

Capitalism 2

, zatrudniać odpowiednich pracowników oraz inwestować w rozwój technologiczny.

Capitalism 2 to gra, dzięki której możemy zajmować się handlem około 60 towarami, możemy także dokonywać fuzji i przejęć różnych mniejszych firm, linii lotniczych, gazet, stacji telewizyjnych, radiowych, itp.

Przejście Apple na procesory firmy Intel

Przejście Apple na procesory firmy Intel zostało zapowiedziane na WWDC w 2005 roku i obejmowało przejście komputerów Mac z architektury PowerPC na x86. Przejście rozpoczęło się ukazaniem pierwszych iMaców i MacBooków Pro z procesorami Intel Core Duo pod koniec lutego 2006, a zakończyło się wydaniem

Rozwój Windows XP

Rozwój systemu operacyjnego Windows XP rozpoczął się w roku 1999 pod nazwą Windows Neptune. Prace nad systemem trwały 18 miesięcy – od grudnia 1999 do sierpnia 2001. System operacyjny na rynku pojawił się 25 października 2001. Koniec roku 1999 – Windows NeptuneWindows Neptune, datowany

Rozwój Windows 7

Rozwój Windows 7 rozpoczął się po wydaniu Windows Vista. Wydania Milestone 1, Milestone 2, i Milestone 3 zostały wysłane do partnerów Microsoft w 2008 r. W październiku 2008, Microsoft rozdał build 6801 uczestnikom PDC a publiczna beta została wydana w styczniu 2009.Wydanie Release Candidate

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

programuProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2011. Wersja dokumentu po zmianach zaakceptowanych uchwałą nr 94/2011 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r.. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011. S. 7.. Pierwszą umowę o dofinansowanie

Batavus

Batavus – holenderskie przedsiębiorstwo wytwarzające rowery z siedzibą firmy w Heerenveen, należące obecnie do grupy Acell. O firmieFirma została założona 15 września 1904 przez Andriesa Gaastra (1879-1945), początkowo pod nazwą Rijwiel- en Motorenfabrik A. Gaastra, a potem Batavus NV

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.