dignitas personae

zaw, PAP

Hołówka o in vitro: to dogmatyzm

Hołówka o in vitro: to dogmatyzm

- Tego rodzaju stanowisko uważam za zdecydowanie dogmatyczne - powiedział o watykańskiej instrukcji "Dignitas personae", potępiającej metodę in vitro, prof. Jacek Hołówka, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Obama u papieża

Benedykt XVI podarował wczoraj prezydentowi Barackowi Obamie dwa osobiście podpisane teksty - deklarację "Dignitas personae", która jest protestem Kościoła przeciw nadużyciom bioetycznym, oraz swą encyklikę społeczną krytykującą grzechy globalizacji.

Bioetyczny zespół Episkopatu rozpoczął pracę

11 ekspertów ma monitorować współczesne zagadnienia bioetyczne i przygotowywać stanowiska dla Episkopatu. W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym opracowano regulamin i dyskutowano o instrukcji "Dignitas personae".

Nowa instrukcja bioetyczna z Watykanu

Nowa instrukcja bioetyczna z Watykanu

- Niegodziwe są techniki zastępujące akt małżeński - powiedział na ks. prof. Wojciech Gołosa omawiając watykańską instrukcję. Kościół odrzuca technikę in-vitro z powodu jej niezgodności z powołaniem bożym. Instrukcja określą ją wręcz jako metodę ludzkopodobną.Według Watykanu życie powinno być przeka

Biskupi zadzwonią do posłów ws. in vitro

Biskupi zadzwonią do posłów ws. in vitro

;Dignitas personae". W opinii polskich biskupów, tylko radykalny projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Contra in vitro" był idealny. Teraz popierają projekt posła Bolesława Piechy z PiS, najbardziej radykalny z pozostałych w grze - pisze "Gazeta Wyborcza".

O. Norkowski: "tak" dla rozwoju nauki, jeśli szanuje się ludzką godność

Kościół zawsze akceptuje to, co jest autentycznie dobre - podkreśla warszawski dominikanin. Instrukcja "Dignitas personae" stanowi uszczegółowienie wydanej przed 21 laty instrukcji "Donum vitae" - powiedział o. Norkowski. Przypomina, że motywem sprzeciwu Kościoła wobec

Obama: Ograniczę liczbę aborcji w USA

Obama: Ograniczę liczbę aborcji w USA

geście - podarował Obamie opublikowany w zeszłym roku dokument Kongregacji Nauki Wiary "Dignitas personae" na temat bioetyki, w którym powtarza się sprzeciw Kościoła wobec aborcji i badań nad komórkami macierzystymi.

Abp Nycz: Kościół będzie zawsze mówił "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro"

Abp Nycz: Kościół będzie zawsze mówił "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro"

niezbywalnej godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zawsze będzie mówił nie - aborcji, eutanazji, zapłodnieniu in vitro czy eksperymentom na ludzkich embrionach - napisał metropolita warszawski.Odniósł się do ogłoszonej niedawno przez Watykan instrukcji "Dignitas personae"

Abp Życiński: Nie rańmy tych, którzy wybrali in vitro

Abp Życiński: Nie rańmy tych, którzy wybrali in vitro

wszystkich zastrzeżeń etycznych wobec tej metody. - Musimy mieć świadomość, że jakiekolwiek by się wprowadziło rozwiązania (dotyczące ochrony embrionów) pozostaje jeszcze ten wątek, obecny w "Dignitas personae", najnowszym dokumencie Stolicy Apostolskiej, gdzie się podkreśla, że dziecko ma być

Kościół będzie oceniał moralno-etycznie

Kościół będzie oceniał moralno-etycznie

tłem dla dokumentu "Dignitas personae" , poświęconego bioetyce. Watykan sprzeciwił się w nim stosowaniu metody in vitro, tworzeniu zarodków i klonowaniu ludzi.Według ks. Klocha Kościół ma wiele do powiedzenia w kwestii etycznej oceny zagadnień bioetycznych. - O ile Kościół nie ingeruje w

Chrześcijanie mogą zgodzić się na in vitro?

Chrześcijanie mogą zgodzić się na in vitro?

potępia in vitro bez żadnych wyjątków, co w grudniu potwierdził Watykan. Wedle instrukcji Dignitas Personae in vitro jest "etycznie nie do przyjęcia". Polscy biskupi nie szczędzą ostrej krytyki, odkąd w rządzie pojawił się pomysł refundacji sztucznego zapłodnienia z budżetu państwa. Rada

Biskupi grożą: albo in vitro, albo komunia

Biskupi grożą: albo in vitro, albo komunia

, żeby nie odrzucali projektu "Contra in vitro". W 2008r. Benedykt XVI w instrukcji "Dignitas personae" napisał, że "Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego". W marcu tego roku Zespół Ekspertów

In vitro Halo, tu biskup

In vitro Halo, tu biskup

jest potępiane przez Kościół katolicki: potwierdził to Benedykt XVI w ogłoszonej w 2008 r. deklaracji "Dignitas personae". Polscy biskupi zaangażowali się w ostrą krytykę in vitro, gdy rząd PO-PSL rzucił pomysł refundacji sztucznego zapłodnienia przez państwo. Dwa lata temu Rada Episkopatu ds

Abp Henryk Hoser: Kościół nie brał udziału w ludobójstwie

Abp Henryk Hoser: Kościół nie brał udziału w ludobójstwie

powiedział bł. Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae", czy też to, co znajdujemy w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary: "Donum vitae" czy "Dignitas personae". W "Newsweeku" przypomniano też przysięgę Hipokratesa: "Chorym nieść pomoc, przeciwdziałać cierpieniu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Dignitas Personae

Dignitas Personae – instrukcja dotycząca życia nienarodzonego, wydana w 2008 przez Kongregację Nauki Wiary.Jej treść jest w ciągłości z poprzednimi dokumentami Kościoła: Donum vitae, Evangelium vitae, Veritatis splendor. Podkreśla jasny sprzeciw Kościoła wobec metody in vitro, likwidacji

Donum vitae

nowa. Stwierdza też, że embrion powinien być traktowany jako osoba od początku swego istnieniaProf. Gonzalo Herranz, Ética médica, s. 36. UNAV, Pamplona.W 2008 roku została wydana instrukcja Dignitas Personae jako uzupełnienie Donum Vitae o nowsze zagadnienia bioetyczne.

Katolicka etyka seksualna

: prawda i znaczenie. Wskazania do wychowania w rodzinie. (Papieska Rada ds. Rodziny. 8.12.1995) Instrukcja Dignitas personae – dotycząca niektórych problemów bioetycznych, (Kongregacja Nauki Wiary, 12 grudnia 2008)Tekst dokumentu: Dignitas personae. Podstawowe normyEtyka katolicka naucza, że osąd

Antykoncepcja

wchodzi w zakres grzechu aborcji. Należy zwrócić uwagę, że Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, w przypadku spowodowania śmierci embrionu przewidują karę ekskomuniki[1] – Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, str. 13[2

Zapłodnienie pozaustrojowe

. Adhort. apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981), 28: AAS 74 (1982), 114.; ; Por. . Sprzeciw wobec "in vitro" z obydwu powyższych powodów wyrażał Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae.Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Dignitas personae (łac. Godność osoby, 8.09.2008 r.) zwróciła uwagę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.