certyfikat systemu

wg

SM Na Skarpie mówi: stop korupcji

SM Na Skarpie mówi: stop korupcji

SM Na Skarpie - jako druga instytucja w Polsce po ministerstwie sprawiedliwości - otrzyma Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Siemens znalazł w Łodzi partnera

Inżynierowie z łódzkiej firmy DP System są oficjalnym partnerem Siemensa. Koncern uhonorował łodzian certyfikatem dla najbardziej innowacyjnych partnerów. Takim tytułem szczyci się tylko kilka firm w Polsce.

Widzowie mogą zaskarżyć reklamę

Agencje reklamowe, media oraz reklamodawcy próbują uruchomić nowy system samoregulacji wzorowany na rozwiązaniach brytyjskich. Czy kupowanie certyfikatów będzie skuteczne?

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

ILS nie był włączony, bo nie miał certyfikatu

na naprowadzanie przy pomocy własnych urządzeń - radaru precyzyjnego podejścia. Chwilę potem nastąpiła katastrofa.Zdaniem rzecznika sił powietrznych, awaria systemu ILS nie miała wpływu na katastrofę. System ten pomaga w precyzyjnym podejściu do lądowania w warunkach ograniczonej widoczności, ale w

USA. Groźna luka Heartbleed, rząd zaleca czujność wobec hakerów

wykorzystać do wykradzenia cyfrowych certyfikatów i kluczy szyfrujących, służących zabezpieczaniu informacji i przechwytywać szyfrowaną łączność. Bankom, które już zabezpieczą swe systemy, zasugerowano wymianę tych certyfikatów i kluczy oraz nakłonienie następnie administratorów systemów komputerowych, a

Prezydent podpisał ustawę o przedłużeniu wsparcia dla kogeneracji

mocy innych przepisów mają już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje się od

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

. jednostkowej opłaty zastępczej do 5 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. "Dzięki temu prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie miał większą swobodę regulowania systemu wsparcia kogeneracji, co uczyni system bardziej elastycznym. Może to przyczynić się do lepszego

Sejm przedłużył wsparcie dla kogeneracji do końca 2018 r.

pokładów węgla lub biogaz na mocy innych przepisów maja już zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

IKEA straciła prestiżowy certyfikat ekologiczny. Jej podwykonawca wycinał 600-letnie drzewa w Karelii

system FSC działa. Jesteśmy odpowiedzialni za lasy, w których pozyskujemy drewno jak i za ludzi, którzy w nich pracują. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie". Rzeczniczka dodała też, że IKEA traktuje sprawę cofnięcia certyfikatu za "tymczasową". Podkreśliła, że Swedwood wycofał się

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Dwie poprawki Senatu do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Jednak z poprawek ma charakter redakcyjny, a druga modyfikuje jeden ze składników do wyliczania tzw. opłaty zastępczej, umożliwiające jej obniżenie. Ustawa wraz z poprawkami Senatu wróci teraz ponownie do Sejmu. System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej 1

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

Odpowiadała ona na pytanie posłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej, która chciała wiedzieć, na jakiej podstawie minister nakazała mazowieckiemu kuratorowi oświaty zbadanie sprawy certyfikatów. Według niej MEN chciało w ten sposób zastraszyć dyrektorów szkół. Certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r. i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów. W systemie aukcyjnym to rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów

Od 2014 r. rolników będą obowiązywały zasady integrowanej ochrony roślin

warunkiem, że opryski roślin będą wykonywały osoby, które ukończyły szkolenie w tym zakresie (tzw. szkolenie chemizacyjne). Rolnicy uczestniczący w dobrowolnym systemie certyfikacji jakości żywności - Integrowana Produkcja Roślin (IP) - muszą stosować integrowaną ochronę roślin oraz dodatkowo realizować

Kapica: w 2015 r. może ruszyć jedno okienko dla importerów towarów

świadomość. Przykładamy szalenie dużą wagę do procesów, systemów kontroli, sposobów zarządzania. Ten certyfikat jest dla nas ewidentnym dowodem, że jesteśmy profesjonalni, robimy to rzetelnie i wiarygodnie" - powiedział. Zgodnie z informacjami MF, w Polsce wydano ponad 600 takich certyfikatów, nasz

PO proponuje przedłużenie wsparcia dla kogeneracji do końca 2018 r.

wylegitymować się odpowiednią ilością certyfikatów, płaci tzw. opłatę zastępczą. Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, zapewniającym oszczędność energii pierwotnej o ponad 10 proc. w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych

Alumast może dostarczać produkty wojskom RP i krajów NATO

Dzięki certyfikatowi Alumast może startować w przetargach i dostarczać swoje produkty Siłom Zbrojnym RP oraz wojskom pozostałych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dane spółki zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz ukażą się w Natowskiej Bazie Podmiotów

Od maja lotnisko w Modlinie z ILS drugiej kategorii

musi być przeszkolony i posiadać uprawnienia poświadczone certyfikatem. System ten umożliwia lądowania np. przy niskiej podstawie chmur albo w warunkach zamglenia. System dzieli się na trzy kategorie. W pierwszej kategorii umożliwia lądowanie samolotów w warunkach, gdy podstawa chmur jest na poziomie

Wkrótce pieczywo ze znakiem jakości QAFP

System jakości QAFP, czyli Multiproduktowy System Gwarantowanej Jakości Żywności, powstał w 2008 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Obecnie dotyczy on kulinarnego mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin. UPEMI wraz ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych

certyfikatami. Nasuwa się pytanie o wiarygodność obowiązującego w Polsce systemu certyfikacji - oświadczył Aleksiejenko.Przedstawiciel Rossielchoznadzoru zauważył, że choć pretensje dotyczą określonej grupy produktów rolnych, to jednak na porządku dziennym może stanąć problem zaufania do całego systemu

Sejmowe komisje za projektem ws. wydłużenia wsparcia dla kogeneracji

energii i ciepła w systemach rozdzielonych - podkreślono w uzasadnieniu projektu. Zwraca się tam też uwagę, że wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii

Lubelski cebularz czeka na unijną rejestrację

geograficzne, które ma otrzymać cebularz lubelski, to jeden z trzech znaków europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Chronione oznaczenie geograficzne mogą otrzymać produkty, których co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z

Uczestnicy debaty w PAP: rolnicy chcą przystępować do systemu jakości

ten system jest przejrzysty i rzetelny. "Nadanie certyfikatu odbywa się u producenta przez niezależną firmę" - podkreślił. Poinformował, że stowarzyszenie wspólnie z Akademią Rolniczą w Krakowie opracowało wymagania, jakie muszą spełnić producenci pieczywa w tym zakresie. "Zaostrzyliśmy

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu. Dzięki nowelizacji tworzenie takich funduszy ma być prostsze. Zdaniem rządu powinno to przyciągnąć do Polski dodatkowy kapitał lokowany za

UE proponuje strategię ws. handlu surowcami mineralnymi ze stref konfliktu

i dobrobytu w miejscach dotkniętych konfliktem zbrojnym. Projekt proponuje m.in. system certyfikatów na import cyny, tantalu, wolframu i złota, dla tych firm, które chcą go importować na uczciwych zasadach do UE. Certyfikaty będą wymagać od unijnych firm, które importują takie rudy, by zachowały

Debata w PAP: Systemy jakości istnieją dlatego, że tego sobie życzy konsument

jest tak, że dopiero dany znak, certyfikat, czy system jakości gwarantują nam, że kupujemy dokładnie to, co chcemy i czego oczekujemy" - zaznaczył. Wyjaśnił, że systemy dystrybucyjne są coraz dłuższe, a zanim żywność trafi od producenta na sklepową półkę, to przechodzi przez coraz liczniejszych

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej trafi do prezydenta

parlamentarnych nad rządowym projektem nowelizacji, zdecydowano, by poświęcona im była odrębna ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Ustawa stanowi, że minister spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu potwierdzającego, iż system zbierania deklaracji on-line (chodzi o

Pojedziemy pociągiem 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Za rok

zatrzymać pociąg.Koniec testów. Czas na certyfikaty i świadectwa z urzędów...Testy działania systemu na odcinku CMK między Grodziskiem Mazowieckim a Olszamowicami odbyły się na początku listopada 2012 r., a w październiku ubiegłego roku pociąg prowadzony przez należącą do PKP Intercity lokomotywę Husarz

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć działać od 2015 r. i dotychczasowi wytwórcy będą mieli wybór, czy do niego przystąpić, czy pozostać w systemie certyfikatów. W systemie aukcyjnym to rząd ma

NIK: system bezpieczeństwa na kolei ma wiele luk, wciąż dużo wypadków

lat) stosowania sygnałów zastępczych. "UTK rzadko weryfikował informacje przekazywane przez podmioty kolejowe przed wydaniem im certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa oraz bardzo rzadko przeprowadzał audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem po wydaniu certyfikatów" - napisano. NIK uznała

Kraje przeciwne limitom emisji CO2 dla lotnictwa

za darmo 85 proc. potrzebnych certyfikatów. Kwota ta będzie malała stopniowo do 82 proc. w 2020 r. Komisja ocenia wartość tych certyfikatów na 20 mld euro. Tym samym lotnictwo dołączy do 11 tys. fabryk i elektrowni, które objęte były już wcześniej systemem handlu emisjami wartym 100 mld dol.

Co z rosyjskimi certyfikatami dla warzyw?

System certyfikatów uzgodniono na zakończonym w piątek szczycie Unia Europejska - Rosja w Niżnym Nowogrodzie. - Świadectwa mają gwarantować bezpieczeństwo produktów i określać region, z którego pochodzą - tłumaczy rzecznik Komisji Frederic Vincent.To oznaczałoby, że na przykład polscy eksporterzy

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych będzie wdrożona do końca roku

Śląska Karta Usług Publicznych to projekt organizatora komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej - Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Jak przekazał w środę przewodniczący Związku Roman Urbańczyk, uruchomienie systemu Karty nastąpi do końca 2014

Miedwiediew w Sewastopolu obiecuje podwyżki. I nakazuje rosyjskim instytucjom wysłać pracowników na urlopy na Krym

będą realizowane stopniowo, aż zostanie osiągnięty poziom rosyjskiej średniej krajowej. Podwyżki czekają też służby mundurowe. Dodatkowo rosyjski rząd na swoim oficjalnym koncie na Twitterze zapowiada, że w tym roku 19 tys. absolwentów szkół na Krymie otrzyma rosyjskie certyfikaty, choć uczyć się

Katowice. Powstały pracownie pomp ciepła i systemów słonecznych

Nowe pracownie pomp cieplnych, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji służą zarówno do prezentacji dostępnych technologii w tej dziedzinie, jak i praktycznej nauki instalacji i stosowania tego typu urządzeń. Twórcy pracowni oceniają, że takie szkolenia to dziś rynkowa luka, a

Małopolska: groźna bakteria w mięsie z Czech i Słowacji

przypadku mięsa było 15,8 tony, w drugim przypadku 17,348 tony. Część tego drobiu została zatrzymana w chłodni składowej, a część jest wycofywana z rynku w Polsce i za granicą, w ramach unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpieczniej Żywności i Paszach RASFF - wyjaśnił Ankiewicz.Według niego na

Śląskie. Podwyżki cen biletów w KZK GOP na razie nie będzie

identyfikować mieszkańca i być nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego. Cały system ma umożliwiać korzystanie z różnych usług: komunikacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, bibliotecznych czy płatnego parkowania. W ramach konsorcjum wykonawców karty BRE Bank odpowiada za produkcję i

Wręczenie nagród X edycji konkursu European Language Label

Certyfikaty wręczyli w środę minister edukacji Katarzyna Hall i p.o. dyrektor generalny ds. tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej Rytis Martikonis. Uroczystość wręczenia certyfikatów towarzyszyła rozpoczętej w środę w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiej dwudniowej konferencji

We wtorek rząd zajmie się projektami rozporządzeń dot. OFE

funduszu w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 proc. jednej emisji. W projekcie przewidziano, że lokaty aktywów OFE

Od 2009 domy będą musiały mieć klasę energetyczną.

Certyfikaty mają określać orientacyjne zużycie energii dla domów. Każda nieruchomość otrzyma klasę energetyczną. System będzie działał podobnie jak w przypadku sprzętu AGD. Klasa A będzie oznaczać najniższe zużycie prądu. Zdaniem gazety system certyfikatów wpłynie na ceny mieszkań. Te z najniższą

WISE: 170 mld zł dotacji dla górnictwa i energetyki węglowej od 1990 r.

W raporcie przygotowanym dla Greenpeace think tank podkreśla, że debata publiczna o dotacjach w energetyce skupia się w Polsce na wysokości wsparcia dla źródeł odnawialnych (OZE). Autorzy zauważają jednak, że system wsparcia dla OZE oparty na zielonych certyfikatach jest transparentny i pozwala

Rząd chce wymusić oszczędzanie energii certyfikatami

sprawności w wytwarzaniu energii oraz ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji. Firmy, które nie zdobędą odpowiedniej liczby certyfikatów, będą je mogły dokupić na towarowej giełdzie energetycznej. Projekt ustawy wprowadzającej "białe certyfikaty" ma być gotowy do września, a nowy system

Ratusz świetnie obsługuje klientów

w obsłudze petentów Urząd Miasta w Opolu otrzymał certyfikat jakości ISO Urząd Miasta otrzymał certyfikat jakości ISO. Certyfikat systemu zarządzania jakością w praktyce ma stanowić dowód na to, że urząd miasta działa sprawnie, a petenci obsługiwani są bez zarzutu. W sierpniu 2007 roku przed

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

, górniczego, energetycznego, petrochemicznego i cementowego. Według KRS właścicielem spółki jest Zbigniew Koncewicz. PKN ORLEN PKN Orlen uzyskał certyfikat Autorised Economic Operator (AEO), który - jak podał płocki koncern - potwierdza wiarygodność, rzetelność i prawidłowość wywiązywania się przez spółkę z

Śląskie. Marszałek: projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych zagrożony

Budowany od ponad dwóch lat ze wsparciem europejskich środków system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) ma połączyć m.in. funkcje elektronicznego biletu komunikacji miejskiej i portmonetki (za pomocą karty miało być możliwe opłacanie niektórych usług publicznych). Pierwotnie Karta miała zacząć

NIK: system bezpieczeństwa na kolei ma wiele luk, wciąż dużo wypadków

rzadko weryfikował informacje przekazywane przez podmioty kolejowe przed wydaniem im certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa oraz bardzo rzadko przeprowadzał audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem po wydaniu certyfikatów" - napisano. NIK uznała, że ważne dla bezpieczeństwa komunikacji kolejowej

Usługi telekomunikacyjne będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych

. 500 biur obsługi abonentów( według rozporządzenie ma to być 1/6 biur obsługi danego dostawcy usług telekomunikacyjnych - PAP) ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo-migowego online

Polskie warzywa znów pojadą do Rosji

wyniku zmarło ponad 40 osób.Moskwa wprowadziła embargo na import warzyw 2 czerwca. Polityczne porozumienie o zniesieniu embarga strony osiągnęły podczas szczytu UE-Rosja 10 czerwca, jednak z powodu braku systemu certyfikatów Rosja zwlekała z wdrożeniem w życie tej decyzji. Państwa, które nadal chcą

PAN: przepisy i system dopłat nie sprzyjają rolnictwu ekologicznemu

Autorzy raportu "rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego" wskazują, że większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie skupia się na produkcji żywności, ale całą działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat. Ponadto - ich zdaniem - nie jest

URE: w 2014 r. spadną rachunki za prąd, wzrosną za gaz

zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 proc., przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 proc

Odzyskają pieniądze? Rekordzista powierzył Amber Gold aż 3,2 mln zł...

Z informacji "GW" wynika, że 67 osób wykupiło w Amber Gold certyfikaty warte pół miliona. Natomiast kwoty powyżej 15 tysięcy euro - te, które są monitorowane w systemie bankowym - ulokowało w Amber Gold ponad 1100 osób. Czy klienci parabanku zdołają coś odzyskać? Według szacunków

Intrall z certyfikatami

Dzięki certyfikatom, które dostała w piątek lubelska firma, łatwiej będzie jej sprzedawać samochody dla wojsk NATO. Intrall uzyskał certyfikaty potwierdzające zgodność funkcjonującego w firmie systemu zarządzania jakością z wymaganiami norm ISO 9001 oraz AQAP 2110. Ten pierwszy jest

Zielonogórski szpital z certyfikatem ISO

certyfikatu - zaznaczają audytorzy - nie jest ostatecznym sukcesem, po którym można zawiesić dyplom na ścianie i odpoczywać. Waldemar Taborski, dyrektor zielonogórskiego szpitala, zapowiada, że już wkrótce kolejne oddziały będą się ubiegały o uzyskanie certyfikatu jakości. W przyszłości system ma obowiązywać

Więcej certyfikatów dla ratusza

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych i zarządzania zasobami informatycznymi wewnątrz urzędu. - Zdobycie takich certyfikatów spowoduje, że będziemy uznawani za instytucję przewidywalną, w której spełniane są wymagane normy - mówi Jan

Polacy stworzyli nową Enigmę

kryptografii krzywych eliptycznych. Prace nad systemem trwały wiele lat w podziemiach Wojskowej Akademii Technicznej, do których wstęp mają tylko osoby z certyfikatami poświadczenia bezpieczeństwa.Cytowani przez gazetę eksperci wysoko oceniają ten system jako skuteczny, szybki, efektywny i w pełni kontrolowany

Tylko 23 baców z unijnym certyfikatem na oscypki

Unii Europejskiej funkcjonuje system służący ochronie i promocji tradycyjnych produktów regionalnych. Można je rejestrować w trzech kategoriach: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Tradycyjny oscypek, zgodnie z certyfikatem, może być

Kolarska-Bobińska: pieniądze z UE na mechanizmy łączące biznes z nauką

"Jeden z naszych kluczowych priorytetów to dobre wykorzystanie funduszy unijnych. Nie chodzi o to, by je po prostu wydać, ale by dzięki nim zmienić cały system: po pierwsze myślenia o innowacjach, a po drugie - łączenia nauki z biznesem" - podkreślała na środowym spotkaniu z

Przygotował przetarg dla ministerstwa i wziął w nim udział. Wygra?

dziesięcioma certyfikatami. Wszystkie certyfikaty wymagane do stanowiska architekta systemu posiada Paweł D.Jedna z firm startujących w przetargu przyznała "Rzeczpospolitej", że negocjowała z nim ewentualną współpracę przy ministerialnym kontrakcie.[FILM] Królestwo zdechłych myszy. Tak żyje się w

Finanse/ Od 1 stycznia nowy certyfikat dla przedsiębiorców

przypadku wytypowania ich do kontroli, będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy. Ułatwi to też obrót z krajami, w których stosowany jest certyfikat. W zamian, firmy muszą spełnić szereg warunków, jak np. zweryfikować system bezpieczeństwa swojej firmy, ewidencję oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozwój systemu Worflow oraz jego utrzymanie i związane z nim usługi integracyjne - podał KRUS. Wartość oferty to 24,44 mln zł brutto. Oferta Asseco otrzymała 95,84 pkt. i okazała się lepsza od oferty

Szpital Dziecięcy ma już 40 lat!

Akredytacyjny, a także Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 - mówi Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego. - To potwierdzenie, że szpital spełnia wszelkie normy, które dla jego pacjentów gwarantują bezpieczeństwo i pełne zadowolenie.

''NDz'': rządowe tupolewy z systemami zamontowanymi bez zgody producenta

doświadczalnych. Przygotowuje się więc i zatwierdza taki program. Potem wykonuje się loty - tłumaczy w "Naszym Dzienniku" Aleksander Akimienkow.Dopełnieniem formalności jest podpisanie protokołów i wydanie certyfikatu na nową wersję.- Nie wystarczy położyć amerykańską instrukcję (do systemów FMS i TAWS

Dwa razy ISO dla szpitala przy Staszica

- Certyfikaty, które dostaniemy, są ważną informacją dla pacjentów. Oznaczają, że zrobiliśmy wszystko, by polepszyć ich bezpieczeństwo - mówi Adam Borowicz, dyrektor szpitala klinicznego przy ul. Staszica w Lublinie. W piątek odbędzie się oficjalne wręczenie placówce certyfikatów systemu

Certyfikat zamiast licencji dla pośredników?

Tymczasem dostałem dziś list od Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, w którym alarmuje ono, że Ministerstwo Gospodarki właśnie zmieniło zdanie - chce zastąpić licencję certyfikatem. Na czym polega różnica? W przypadku certyfikatu, który miałaby wydać "jednostka

Rejestracja firmy przez internet nie całkiem możliwa

elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym (cena najtańszego, ważnego przez rok, to ok. 200 zł), albo musimy zalogować się do systemu przez tzw. zaufany profil. Niestety, podpis kwalifikowany posiada niewiele osób, w efekcie kandydaci na przedsiębiorców decydują się na to drugie, darmowe rozwiązanie. Problem w

Posłowie za deregulacją kolejnych zawodów

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 252 posłów, 142 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Przyjęta deregulacja zakłada ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji) dzięki czemu ułatwia wejście do danego zawodu. Druga transza deregulacji dotyczy m.in

Tupolew do dyspozycji komisji najwcześniej w przyszłym tygodniu

Samolot miał zepsuty wyświetlacz w kokpicie, który przekazywał pilotom m.in. informacje z systemu TAWS (ostrzegającego o zbytnim zbliżaniu się do ziemi). Usterka jest już usunięta, ale Siły Powietrzne mają wykonać jeszcze dwa loty testowe tupolewa. Pierwszy - weryfikacyjny i drugi przed nadaniem mu

Trzy certyfikaty dla Herbapolu

. Dotychczasowe certyfikaty Herbapolu Białystok: System zarządzania jakością ISO 9001:2000 System zarządzania środowiskiem ISO 14001 System zarządzania Dobrą Praktyką Wytwarzania /GMP/ System HACCP /Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli/ przy produkcji wyrobów spożywczych System EKO dotyczący

"Na luksus Północy pracują niewolnicy z Południa"

;Jak unikać kupowania produktów, które zostały wyprodukowane w skandalicznych warunkach? Najprościej szukać metek certyfikatem Fair Trade. - To najbardziej znany certyfikat, ale jest ich więcej. Kupując taki produkt, ostateczny klient ma pewnego rodzaju gwarancję, że osoba, która to wyprodukowała, nie

Certyfikat jakości dla ośrodka Eden

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Eden w Ciechocinku zdobył certyfikat ISO. To pierwsza placówka zrzeszona w Polskim Związku Niewidomych, która może się pochwalić tak prestiżowym dokumentem. Wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 odbyło się wczoraj w ośrodku. - Warte

Premier przyjął dymisję gen. Skrzypczaka. Wiceszef MON: Jestem obiektem niesprawiedliwych ataków

, porządkując system pozyskiwania uzbrojenia oraz tworząc nową jakość w relacjach MON-polski przemysł obronny" - napisał Siemoniak.Podkreślił, że przy "zasadniczym udziale" Skrzypczaka powstał Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022."Wyrażam nadzieję, że wszystkie

BZ WBK chce certyfikatów ISO dla kluczowych procesów biznesowych do końca 2007 r.

Warszawa, 09.10.2006 (ISB) - Bank Zachodni WBK do końca tego roku zamierza uzyskać 9 certyfikatów potwierdzających zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000, a do końca następnego zwiększyć tę liczbę do co najmniej 19, powiedział w poniedziałek Mateusz Morawiecki

Współpracowniczka izraelskich firm zbrojeniowych zawiadamia prokuraturę w sprawie gen. Waldemara Skrzypczaka

miesięcy przed spotkaniem.Generał pod lupą SKWPodczas gdy wiceszef MON informował służby o rzekomym szantażu, sam znajdował się w kręgu szczególnych zainteresowań kontrwywiadu. We wrześniu generałowi odmówiono certyfikatu pozwalającego na dostęp do informacji niejawnych po kilku miesiącach weryfikacji

GDOŚ: Szkolenia przez internet o obszarach chronionych Natura 2000

Szkolenie polega na zapoznaniu się w internecie na stronie e-natura2000.pl z informacjami dotyczącymi tego unijnego systemu ochrony przyrody. Kończy się testem, którego zaliczenie daje prawo do certyfikatu GDOŚ o znajomości tych zagadnień. Pierwsze z przygotowanych przez GDOŚ szkoleń dostępnych na

"Lodówki będą same robić zakupy, miasta przyszłości diametralnie zmienią nasze życie". Szef Hitachi o innowacjach, Polsce i... magnetowidach

przekonać ludzi, by to zaakceptowali, zaczęli używać, i po trzecie - musimy zdobyć na te przedmioty certyfikaty, by udowodnić, że są one bezpieczne. Pracujemy nad internetem przedmiotów - chociażby nad systemem obsługi pociągów. Nasz jest wielokrotnie skuteczniejszy i bezpieczniejszy niż dotychczasowe

Rząd da pół mld zł na "orliki kultury"

, internetyzacja bibliotek, szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji, a także modernizacja i rozbudowa bibliotek. Program zakłada wprowadzenie systemu certyfikującego - biblioteka spełniająca kryteria nowoczesnej gminnej biblioteki publicznej będzie mogła otrzymać "Certyfikat Biblioteki +"

Sosnowiec: oddział ratunkowy szpitala zamknięty

systemu zasilania oddziału gazami medycznymi pojawiły się w nocy z czwartku na piątek. W piątek dyrekcja szpitala zaczęła informować służby kryzysowe i okoliczne placówki o związanym z tym wstrzymaniu przyjęć do tamtejszego SOR - od poniedziałku. W poniedziałek przyjęcia wstrzymano.- Chodzi o to, żeby

Kontynuacja akcji "Przejrzysta Polska"

Gminy Końskie, Masłów i Strawczyn oraz powiat kielecki otrzymały specjalne certyfikaty za kontynuację akcji "Przejrzysta Polska". Wczoraj wręczył je wojewoda Grzegorz Banaś, a przyznało Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wdrożenie monitoringu funkcjonowania

Mitt Romney

, przyciąganie i nagradzanie dobrych nauczycieli, wyeliminowanie niepotrzebnych certyfikatów, które zniechęcają nowych nauczycieli, przekazanie rodzicom większej kontroli nad edukacją ich dzieci, wzmocnienie i uproszczenie systemu pomocy finansowej dla studentów, współpraca z sektorem prywatnym w strefie wyższej

Urząd Miasta w Kielcach otrzymał certyfikat ISO

Kielecki Urząd Miasta otrzymał certyfikat ISO. - Po dwudniowej ocenie funkcjonowania urzędu audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Orzekli, że wdrożony przez nas system zarządzania spełnia wymagane normy - mówi Janusz Koza, sekretarz miasta. Jego zdaniem ten werdykt to dowód na to

MOPS z certyfikatem

pracownicy, jak i całe wydziały podlegają stałemu monitoringowi efektywności. - We współczesnej Europie nie ma innego wyjścia, jak doskonalić się - zapewnia Ressel. - Opiekujemy się kilkunastoma tysiącami rodzin, które w ten sposób mogą liczyć, a nawet oczekiwać od nas lepszej obsługi. Certyfikat Systemu

ISO dla krakowskiego magistratu

Urząd Miasta Krakowa ma od wczoraj certyfikat ISO 9001:2000. Ma być zarządzany według jasnych i przejrzystych dla wszystkich procedur. Zgodność magistrackiego zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000 potwierdził przedstawiciel firmy certyfikującej TÜV Rheinland Polska. Wczoraj dokument

Koalicja przeciwko zielonym certyfikatom

wprowadzenie jednolitego schematu "zielonych certyfikatów" zniszczy obecne różne systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej.Polski rząd boi się też, że jeśli będą istniały paneuropejskie "zielone certyfikaty", to bardzo bogate kraje będą mogły sobie pozwolić na wykupienie całej

Gronkiewicz-Waltz: sesja Rady Warszawy dot. prywatyzacji SPEC-u nie będzie tajna

Stołeczna "Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że w debacie nad prywatyzacją SPEC, która odbędzie się 25 sierpnia, będą mogły wziąć udział jedynie osoby z "certyfikatem dostępu". "Nikt takiej decyzji nie podjął" - powiedziała w piątek Gronkiewicz-Waltz. "Wczoraj

MON: CBA zbada, czy list Skrzypczaka naruszał przepisy

Obronnych". MON zapewniło, że "list nie zawierał wskazania konkretnego przyszłego producenta systemu BSL dla Polski" i nie wpłynął na proces pozyskania bezzałogowców."Działania pozyskania sprzętu są przejrzyste"- W oficjalnej korespondencji MON z zasady nie wymienia nazw konkretnych

Jak trafiono generała Noska. Kulisy dymisji szefa Kontrwywiadu Wojskowego

na to nie zareagował, choć ma w malborskiej jednostce swoich ludzi. Sprawa może mieć reperkusje międzynarodowe.Jaki tam wywiadStacjonujące w Malborku samoloty myśliwskie Mig-29 należą do systemu obrony przestrzeni powietrznej NATO w północno-wschodniej części Europy. Latają nie tylko nad Polską, ale

Rosja tropi przemyt kanadyjskiego mięsa

certyfikaty, na podstawie których importowano mięso z Kanady. 582 certyfikaty, które wywołały podejrzenia, zostały przesłane do Kanady do sprawdzenia. Okazało się, że 493 z nich były fałszywe. Siergiej Dankwert przypuszcza, że wykryto kanał przemytu mięsa - prawdopodobnie z Chin. Szef rosyjskiej służby

Pierwsza deklaracja PIT podpisana e-podpisem z komórki

Jarosław Bauc wystąpił jako doradca zarządu spółki MobiTrust, która opracowała technologię do składania tzw. bezpiecznego e-podpisu przez komórkę. Zamiast całego tradycyjnego zestawu do e-podpisu (karta z tzw. certyfikatem kwalifikowanym, oprogramowanie i czytnik) wystarczy zwykła komórka ze

Minister zdrowia: Będą nowe leki i likwidacja centrali NFZ

się nowe leki, wśród nich omalizumab dla pacjentów z ciężką postacią astmy oraz degarelix dla chorych na raka prostaty. Będzie też octan glatirameru dla pacjentów dotkniętych stwardnieniem rozsianym, u których często pojawiają się rzuty choroby.Minister zapowiedział też pięcioetapową reformą systemu

Kolejne banki ostrzegają przed wirusem Zeus

- podkreśla Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku. I wylicza: - Przede wszystkim nie wolno nikomu ujawniać haseł i kodów niezbędnych do logowania. Należy pamiętać, że system mBanku nigdy nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych oraz danych dotyczących numeru telefonu oraz

Rolnictwo/ 32 polskie produkty ubiegają się o unijną ochronę jako regionalne lub tradycyjne

wyróżniania nazw wyjątkowej żywności na obszarze całej Unii Europejskiej. Jak poinformował odpowiadający za kampanię wicedyrektor biura ministra Dariusz Goszczyński, w momencie uruchomienia całego przedsięwzięcia do systemu oznaczeń zgłoszonych było 9 produktów, a w dniu zakończenia już 32. Zdaniem

Rosja/ Rosyjscy eksperci fitosanitarni zaczynają audyt w Polsce

Jej rzecznik Aleksiej Aleksiejenko przekazał, że po sprawdzeniu systemu kontroli fitosanitarnej w Polsce, rosyjscy inspektorzy mogą też odwiedzić kilka przedsiębiorstw, eksportujących swe produkty do Rosji. Według Aleksiejenki, rosyjski audyt fitosanitarny w Polsce potrwa dwa tygodnie. Wcześniej w

Macierewicz: 208 zawiadomień do prokuratury ws. certyfikatów

związku ze złymi działaniami pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych w WSI. To początek tej grupy zawiadomień, będzie ich dużo więcej - zaznaczył Macierewicz. Wyjaśnił, że chodzi o nieprawidłowości w całym systemie wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przez WSI. "Ten system należy nazwać

ISO w muzeum narodowym. Pozostaje ocena etyczna

. Współpracowaliśmy już przy wprowadzeniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta w Sandomierzu - nie ukrywa Kotowski. A także, gdy był on wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie.Nie widzi w tym nic niestosownego. - W kraju tylko kilka placówek muzealnych ma certyfikat. Chyba tylko w jednym przypadku przy

ISO dla szpitala zakaźnego

Toruński szpital zakaźny dostanie certyfikat ISO. Daje on gwarancję, że placówka spełnia standardy europejskie W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym właśnie zakończył się zewnętrzny audyt. Jego wynikiem jest przyznanie lecznicy prestiżowego certyfikatu ISO. Na sukces załoga lecznicy

Doświadczony egipski esbek szuka pracy

) pracował w Systemie Śledczym Służby Bezpieczeństwa. Zajmował się tam "pracą przeciwko ekstremistycznym elementom religijnym oraz wszelkiego rodzaju grupom". Co ciekawe - Ramzy zajmował się też tam czymś, co opisuje jako "współpraca z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ w sprawach dotyczących

Rosja zakazała importu produktów z wieprzowiny z Polski i Litwy

Europejskiej brakuje systemu monitoringu pozwalającego kontrolować jakość produkcji od surowca do gotowych przetworów". "Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach zarejestrowania ASF na Litwie i w Polsce. Niewykluczone, że ta groźna choroba rozprzestrzenia się w dzikiej przyrodzie na terytorium

Rosja zakazała importu produktów z wieprzowiny z Polski i Litwy

wyjaśnił wówczas rosyjskiej agencji, że "zaniepokojenie budzi przede wszystkim to, że w krajach Unii Europejskiej brakuje systemu monitoringu pozwalającego kontrolować jakość produkcji od surowca do gotowych przetworów". "Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach zarejestrowania ASF na

Gowin o uwolnieniu zawodów: Korporacje bronią wpływów

państwo nie powinno ograniczać wolności obywatelskich. Zwrócił uwagę, że jednym z takich ograniczeń jest lista zawodów regulowanych przez różnego typu korporacyjne ograniczenia, dyplomy i certyfikaty. Przypomniał, że w Polsce jest ich najwięcej w Europie, bo aż 365, przy średniej europejskiej 153.Kilka

GZNK stawia na jakość

certyfikat, a co za tym idzie markę i zainwestowane we wdrożenie systemu pieniądze - prawie 24 tys. zł. GZNK otwiera się również na internautów. Od nowego roku, po uzyskaniu w siedzibie firmy kodu PIN, będzie można kontrować swoje płatności za pomocą strony internetowej www.gznk.pl. Do połowy sierpnia ma

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

VPN Tracker

Popularny klient VPN dla systemu Mac OS X pozwalający ustanowić szyfrowane (bezpieczne) połączenie pomiędzy komputerem a serwerem. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie odczytać danych wysyłanych za pomocą zwykłego łącza internetowego. Narzędzie jest przydatne w pracy zdalnej oraz przy rozproszonych

POLARIS

serwisów komputerowych, a nawet analizą finansowa. System klasy CRM to tylko jeden ze sposobów, w jaki można wykorzystać potencjał tego oprogramowania.

Producent POLARIS uzyskał certyfikat partnera korporacji Microsoft dzięki doskonałej integracji pakietu POLARIS z produktami MS

Lynis

Lynis to niewielka i bezpłatna aplikacja, która służy do sprawdzania systemów uniksopodobnych.

Lynis przeprowadza testy badające dostępność metod uwierzytelniania, konta użytkowników bez haseł, czy też zaporę oraz sprawdzających aktualność certyfikatów SSL i

Enhanced Mitigation Experience Toolkit

całą masę różnego rodzaju narzędzi, pozwalających na generowanie osłon, które to z kolei mają za zadanie uprzykrzyć próby ataków na aplikacje.

Dzięki Enhanced Mitigation Experience Toolkit możemy określać i modyfikować ustawienia, dotyczące zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz

Internet Explorer

Internet Explorer to bezpłatna i najpopularniejsza na świecie przeglądarka stron internetowych, która dołączana jest od wielu lat do systemu Windows.

Internet Explorer to przeglądarka, z której wiele osób korzysta z przyzwyczajenia lub dla prostoty obsługi i

Certyfikat Microsoft

obsługi stacji roboczych oraz systemów operacyjnych Microsoft Windows. Certyfikat został wycofany przez firmę Microsoft z powodu pojawienia się systemu Vista, lecz jest nadal wspierany. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)Certyfikat ?MCSA stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie

Europejski Certyfikat Bankowca

Europejski Certyfikat Bankowca, ECB (z ang. European Foundation Certificate in Banking, EFCB).Celem Europejskiego Certyfikatu Bankowca jest stworzenie systemu akredytacji, która umożliwia uznanie i zaakceptowanie narodowych, zawodowych kwalifikacji bankowych na poziomie odpowiadającym wymogom

Certyfikat zgodności Unii Celnej

można zamienić certyfikat zgodności UC?Ustawodawstwo celne przewiduje możliwość zamiany procedury otrzymania pojedynczego certyfikatu zgodności Unii Celnej na otrzymanie dokumentu na pozwolenie rejestracyjnego w ramach krajowego systemu certyfikacji, działającego na terytorium kraju Unii. Rożnica pomiędzy

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi

Certyfikat zgodności z Przepisami technicznymi - dokument, który zawiera stwierdzenie zgodności z przepisami technicznymi na terytorium Federacji Rosyjskiej.http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadectwo_celne_dotycz%C4%85ce_granicy_rosyjskiej TP certyfikat - świadectwo zgodności przepisów

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymiJ. Łunarski

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.