ceny zbóż

ami

Kto najwięcej skorzysta na wzroście cen zbóż

Kto najwięcej skorzysta na wzroście cen zbóż

Na gwałtownym wzroście cen zbóż korzystają amerykańscy farmerzy. Ale nie oni dyktują ceny. Robi to gigantyczny koncern Cargill, największy pośrednik w handlu żywnością na świecie, który rozrósł się jeszcze bardziej w latach 2007-08, gdy ceny żywności pobiły historyczne rekordy.

Eksperci ARR: ceny zbóż na jesieni będą wyższe niż rok wcześniej

Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego przewiduje, że po sezonowym spadku cen pszenicy podczas żniw, we wrześniu zboże to podrożeje i jego cena może być o 5-15 proc. wyższa niż we wrześniu 2013 r. Obecnie pszenica konsumpcyjna kosztuje 800-830 zł za tonę.

Rosną ceny zbóż w Polsce

Rosną ceny zbóż na krajowym rynku. Na przełomie stycznia i lutego pszenica konsumpcyjna kosztowała średnio 570 zł za tonę, podczas gdy pod koniec roku można było ją kupić przeciętnie za 470 zł/t - poinformowała w poniedziałek Izba Zbożowo-Paszowa.

Spadły ceny zbóż i mięsa

W trzecim tygodniu kwietnia na krajowym rynku zbóż i mięsa przeważały spadki cen - wynika z danych ministerstwa rolnictwa. Według danych tego resortu, w ciągu tygodnia przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 0,5 proc. i w dniach 14-20 kwietnia ukształtowała się na poziomie

Rosną ceny zbóż i mięsa

Drugi tydzień nowego roku przyniósł zwyżki cen zbóż i mięsa - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa. W dniach od 7 do 13 stycznia za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie w kraju uzyskiwano 848 zł/t, tj. o 2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 12 proc. więcej niż przed

Rosną ceny zbóż i mięsa

tygodnia. Cena ta była o 8 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 40 proc. wyższa niż przed rokiem. "Na krajowych giełdach towarowych wzrasta podaż zbóż, a mimo to ceny kształtują się na relatywnie wysokim poziomie. Spowodowane jest to zwiększeniem zakupów przez przetwórców w celu uzupełnienia zapasów

Cen zbóż nadal rosną, wieprzowina tanieje - MRiRW

. do 825 zł/t. Jednocześnie była to cena o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 41 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 r. "Na rynku krajowym notowany jest wzrost podaży rynkowej zbóż. Zwiększona podaż związana jest z uwalnianiem zapasów ziarna nagromadzonego z zeszłorocznych zbiorów

Susza może zahamować spadki cen zbóż - IZP

Według Izby Zbożowo-Paszowej dalszy brak opadów może spowodować wyhamowanie spadkowej tendencji cen zbóż na rynku krajowym w kolejnych tygodniach. "Obawy uczestników rynku coraz bardziej budzi kondycja zasiewów zbóż w północnych i północno-zachodnich regionach kraju. (...) Obserwowany w tej

Wzrosły ceny zbóż i mięsa

Na początku 2008 roku wzrosły ceny zbóż i mięsa, bo wzrosło zainteresowanie zakupem tych produktów - wynika z cotygodniowego raportu Ministerstwa Rolnictwa. "W drugim tygodniu stycznia br. na krajowych giełdach towarowych wzrosło zainteresowanie zakupem zbóż, co spowodowało wzrost ich cen

Susza może zahamować spadki cen zbóż - IZP

(głównie jęczmienia jarego i pszenicy jarej). Wszystko wskazuje na to, iż plony tych zbóż w w/w regionach mogą być niższe niż średnio w ostatnich latach" - poinformowała Izba w komunikacie. IZP podkreśla jednak, że obecnie obserwujemy nadal znaczną podaż ziarna i umiarkowany popyt. "Ceny zbóż

Kolejny tydzień wzrostu cen zbóż

Końcówka stycznia przyniosła dalsze wzrosty cen zbóż. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w dniach 21-27 stycznia za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie w kraju uzyskiwano 886 zł/t, tj. o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. W ciągu miesiąca pszenica podrożała o prawie 11

Kolejny tydzień wzrostu cen zbóż

. "Na krajowych giełdach towarowych wzrasta podaż zbóż, a mimo to ceny kształtują się na relatywnie wysokim poziomie. Spowodowane jest to utrzymującym się popytem wewnętrznym w celu uzupełnienia zapasów koniecznych do utrzymania bieżącej produkcji" - napisali specjaliści z resortu rolnictwa. W

Początek czerwca przyniósł dalszy spadek cen zbóż

analizowanym tygodniu cena jęczmienia paszowego wzrosła o 1,8 proc. do 726ázł/t. Była ona o ponad 9 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o ponad 26 proc. wyższa niż rok wcześniej. "Obniżają się ceny zbóż na krajowych giełdach. Jednak zakłady przetwórcze ograniczają zakupy, oczekując na bardziej

Import i silna złotówka obniżają ceny zbóż

Import i silna złotówka obniżają ceny zbóż

Rosnąca opłacalność importu ziarna oraz wzrost wartości złotego wpływają na spadek cen zbóż na rynku krajowym - wynika z analizy resortu rolnictwa. Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w ciągu tygodnia obniżyła się o 2,4 proc. i w dniach 19-25.05.br. ukształtowała się na poziomie 873 zł/t

Początek maja przynosi spadek cen zbóż

. Utrzymująca się dość duża podaż ziarna z importu powoduje stabilizację ich cen. Zniknęły jednak z północy kraju oferty sprzedaży zbóż importowanych z Niemiec w wyniku obaw o niższe zbiory w 2007ár., spowodowane utrzymującą się na tym obszarze suszą" - napisano w analizie rynku rolnego. Na

Prognoza: Niższe zbiory zbóż, niższa cena ziarna

Zbiory zbóż w tym sezonie będą nieco mniejsze niż w ubiegłym roku i wyniosą 23-25 mln ton (bez kukurydzy). Cena pszenicy spadnie i w czasie żniw powinna się ukształtować na poziomie 680-750 zł za tonę - uważają eksperci. Eksperci powołani przez prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR) pod koniec

Cen zbóż nadal rosną, wieprzowina tanieje - MRiRW

Ceny zbóż nadal rosną, spadają w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny wieprzowiny. W UE Polska jest jednym z krajów o najwyższych cenach zbóż - wynika z analiz resortu rolnictwa. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ciągu tygodnia przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej

Resort rolnictwa: ceny zbóż mogą nadal spadać

. droższy niż przed rokiem. "Wysokie ceny ziarna oferowanego na giełdach spowodowały zmniejszenie zainteresowania ich zakupem, przez co handel przeniósł się na rynek pozagiełdowy. Większość przetwórców oczekuje na dalszy spadek cen zbóż" - napisano w analizie rynku. W czwartym tygodniu kwietnia

W połowie listopada spadały ceny zbóż

W połowie listopada spadały ceny zbóż - wynika z danych resortu rolnictwa. Od 12 do 18 listopada cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 0,3 proc. i średnio w kraju wynosiła 809 zł za tonę. Ziarno to było o 4 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 38 proc. droższe niż przed rokiem. W

Rolnictwo/ W połowie listopada spadały ceny zbóż

giełdach towarowych ceny zbóż w ostatnich dwóch tygodniach nie uległy dużym zmianom. Małe jest zainteresowanie przetwórców zakupem zbóż, gdyż posiadają jeszcze zapasy niezbędne do bieżącej produkcji. Dostrzega się jednak nastrój wyczekiwania na dalszy rozwój sytuacji na rynku zbóż" - napisano w

IERiGŻ przewiduje lekki wzrost cen zbóż w 2009 roku

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje wzrost cen zbóż do końca roku i na początku 2009 roku, a pod koniec 2009 r. spadki cen - wynika z analizy rynku zbożowego. "W końcu 2008 r. ceny pszenicy mogą wynieść 530-560 zł/t, a średnie ceny żyta 420-450 zł/t, przy czym

Ceny zbóż nadal idą w górę

krajowych producentów z dostawą ziarna do skupu w oczekiwaniu na wyższe ceny. W związku z tym obserwowana jest przewaga popytu nad podażą, a taki stan wpływa na dalszy dynamiczny wzrost cen zbóż" - napisali eksperci MR w cotygodniowej analizie rynku. W drugiej połowie sierpnia (20-26 sierpień) za

MR: ceny zbóż stabilizują się, spadają ceny żywca

konsumpcyjne staniało o 1 proc. do poziomu 745 zł za tonę. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było droższe o ponad 7 proc., a w ciągu roku jego cena wzrosła o ok. 42 proc. "Na rynku zaobserwowano wzrost podaży zbóż do skupu, prawdopodobnie z uwagi na brak możliwości dalszego przechowywania

Resort rolnictwa: dalszy wzrost cen zbóż

"W większości województw żniwa dobiegają końca. Przelotne opady deszczu opóźniają jednak ich zakończenie. Podaż ziarna do skupu nadal jest ograniczona, co powoduje stopniowy wzrost cen" - podał resort. "Na trend wzrostowy wpływają również niższe niż przewidywano zbiory zbóż w

MRiRW: rosną ceny zbóż i mięsa

"Niekorzystne warunki pogodowe utrudniają zbiory zbóż. Podaż ziarna do skupu nadal jest ograniczona. Utrzymuje się wzrostowa tendencja cen zbóż, a ich poziom, mimo że najwyższy od kilkunastu lat - to jest niższy niż w większości krajów UE" - napisali w raporcie tygodniowym eksperci MRiRW

Resort rolnictwa: dalsza zwyżka cen zbóż

Niewielkie dostawy zbóż do skupu w kraju sprzyjają dalszemu wzrostowi cen ziarna. Dodatkowo stymulowane jest to wysokim poziomem cen na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza na rynku europejskim - wynika z analizy resortu rolnictwa. Według danych ministerstwa, w ciągu tygodnia pszenica

Ministerstwo rolnictwa: rosną ceny zbóż, a mięsa spadają

zainteresowanie zakupem zbóż, ale poszukiwane są oferty sprzedaży o niższym poziomie cen" - napisali eksperci resortu rolnictwa w analizie. Po czterech tygodniach wzrostu, w dniach 14-20 stycznia br. nastąpiła obniżka cen skupu żywca wieprzowego. Według danych ministerstwa rolnictwa za trzodę chlewną w tym

MR: złe prognozy zbiorów w Europie windują ceny zbóż

"Żniwa w pełni, a w niektórych rejonach kraju, np. w Małopolsce i na Opolszczyźnie, dobiegają już końca. Część producentów zbóż sprzedaje ziarno, a niektórzy z uwagi na rosnące ceny skupu składują ziarno w magazynach w oczekiwaniu na dalszy wzrost cen. Podstawowym czynnikiem wzrostu cen

MRiRW: Spadają ceny skupu zbóż i mięsa

Rozpoczęcie tegorocznych żniw wpływa na spadek cen ziarna. Tanieją wszystkie gatunki zbóż. Podobnie jest z mięsem, wyjątkiem jest żywiec wieprzowy - wynika z cotygodniowej analizy podstawowych produktów rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejsze informacje gospodarcze na

Ministerstwo Rolnictwa: silne wzrosty cen zbóż na półmetku żniw

"Żniwa w Polsce przekroczyły już półmetek, a najbardziej zaawansowany jest zbiór w południowych rejonach kraju. Na rynku obserwowane jest nadal duże zainteresowanie zakupem zbóż ze strony podmiotów skupowych, natomiast niewielkie są jak na tę porę roku dostawy zbóż do skupu. Zaistniała

MR: Silne wzrosty cen zbóż na półmetku żniw

- Niewielkie dostawy zbóż do skupu i jednocześnie duże zainteresowanie ich zakupem windują ceny - wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. - Żniwa w Polsce przekroczyły już półmetek, a najbardziej zaawansowany jest zbiór w południowych rejonach kraju. Na rynku obserwowane jest nadal duże

Ceny zbóż biją rekordy

4,5 proc. do 695 zł/t. W porównaniu do cen sprzed miesiąca ziarno to było droższe o ok. 25 proc., a w ciągu roku jego cena wzrosła o 53 proc. Od dwóch tygodni obserwuje się znaczny wzrost cen skupu jęczmienia paszowego. W ciągu tygodnia ziarno to zdrożało o 7 proc., a dostawcy średnio w skupie

Ceny zbóż nadal rosną, chociaż wolniej

jęczmienia paszowego. W analizowanym okresie za tonę tego ziarna można było uzyskać 576 zł, tj. o 2,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o prawie 9 proc. więcej niż miesiąc temu. W ciągu roku jęczmień ten zdrożał oáponad 66 proc. "Wysoka cena zbóż na krajowym rynku skłania przetwórców

Rolnictwo/ Na początku 2008 roku wzrosły ceny zbóż i mięsa

"W drugim tygodniu stycznia br. na krajowych giełdach towarowych wzrosło zainteresowanie zakupem zbóż, co spowodowało wzrost ich cen, zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Na Warszawskiej Giełdzie Towarowej 7 stycznia 2008 r. sprzedano 500 ton pszenicy konsumpcyjnej po 880ázł/t

Stabilizacja cen zbóż; drożeje wieprzowina

Według danych MR, w dniach 18-24 lutego, za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie w kraju płacono 897ázł/t, tj. o 0,4 proc. więcej niż tydzień wcześniej, o ponad 1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 35 proc. więcej niż przed rokiem. Cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na

Nadal rosną ceny zbóż

Ziarno to było droższe niż przed miesiącem o ponad 3 proc., a w odniesieniu do notowań sprzed roku zdrożało o 64 proc. Wzrosły również, o 3,2 proc., ceny skupu żyta konsumpcyjnego i w analizowanym okresie osiągnęły poziom 574 zł za tonę. W porównaniu do cen sprzed miesiąca i roku ziarno to było

Rolnictwo/ MRiRW: W trzecim tygodniu listopada lekki spadek cen zbóż i mięsa

Od kilku tygodni ceny skupu zbóż wykazują lekką tendencję spadkową. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 19-25 listopada br., cena pszenicy konsumpcyjnej średnio w kraju wynosiła 800ázł/t i była o 1,1 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań cen

Import i silna złotówka obniżają ceny zbóż

Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w ciągu tygodnia obniżyła się o 2,4 proc. i w dniach 19-25.05.br. ukształtowała się na poziomie 873 zł/t. Była to cena o ponad 7 proc. niższa od notowanej przed miesiącem, ale o 38 proc. wyższa niż przed rokiem. W analizowanym tygodniu przeciętna cena

Rolnictwo/ ARR: Ceny zbóż będą rosły

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów na posiedzeniu w dniu 21 września 2007 r. Ceny Prognozowane ceny Zmiana rdr w proc. w VIII 07 (wg GUS) XII'07 III'08 XII'07 III'08 pszenica zł/t 679 820-870 830-890 43

Rolnictwo/ IERiGŻ: po żniwach ceny zbóż będą o 15-20 proc. niższe niż w 2006 r.

"W okresie żniw w 2007 roku podaż ziarna będzie znacznie większa niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Zboża będzie jednak mniej niż po żniwach 2004 i 2005, ponieważ mniejsze są zapasy początkowe. Dlatego ceny zbóż będą o 15-20 proc. niższe od notowań sprzed roku" - napisali

IERiGŻ: ceny zbóż spadną w III kw., pod koniec roku wzrosną

"Wzrost podaży krajowej oraz stabilna sytuacja na rynkach w Europie po żniwach w 2009 r. spowoduje sezonowy spadek cen, ale nie tak głęboki jak w sezonach 2004/05 i 2005/06. W dalszej części sezonu rynek powinien być stabilny" - napisano w raporcie.IERiGŻ prognozuje, ze jeżeli nie będzie

ARR: do końca roku spadek cen zbóż, wzrost cen wieprzowiny

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów ARR: cena maj prognoza IX prognoza XII pszenica (zł/tona) 611 440-460 440-470 pszenica konsumpc. 630 460-480 470-500 żyto 583 410-430 420-450 żywiec

Rolnictwo/ Resort rolnictwa: dalsza zwyżka cen zbóż

samym czasie cena żyta konsumpcyjnego wzrosła o 3,3 proc. do poziomu 665 zł/t. Cena tego zboża była wyższa niż przed miesiącem o ok. 27 proc. i o ponad 52 proc. wyższa niż rok wcześniej. Natomiast cena jęczmienia paszowego, po spadku w poprzednim tygodniu, na przełomie sierpnia i września ponownie

Putin wprowadził zakaz eksportu zbóż. Ceny poszły w górę

pożary, ani susze nie były głównym powodem zakazu eksportu. Rosja wie, że tą decyzją poruszy rynek światowy, a ceny pójdą w górę - mówi w komentarzu dla Wyborcza.biz Izabela Dąbrowska-Kasiewicz z Banku BGŻ.Po ujawnieniu informacji o zakazie ceny zbóż natychmiast podskoczyły. Na giełdzie towarowej w

MRiRW: Spadają ceny zbóż i wieprzowiny

Według danych MRiRW w dniach 09-15 lipca 2007 r. pszenica konsumpcyjna staniała o 5 proc. i średnio w kraju płacono za nią 571 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca jej cena obniżyła się o ok. 5 proc., ale była o ponad 29 proc. wyższa niż przed rokiem. W analizowanym okresie o blisko 7

MRiRW: ceny zbóż nadal niskie, rosną ceny wieprzowiny

Według danych resortu rolnictwa, w ciągu tygodnia nie zmieniła się istotnie średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej i w dniach 24 czerwca - 1 lipca wynosiła 597 zł za tonę. Cena ta była o 3,4 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 36 proc. wyższa niż przed rokiem. W analizowanym tygodniu

ARR: Wzrost cen zbóż w kwietniu, ceny mięsa stabilne

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów na posiedzeniu w dniu 22 marca 2007 r. Ceny w Prognozowane ceny Zmiana rdr II '07. na VI na XII VI XII pszenica ogółem zł/t 647 640-660 420-450 153-158 85-91 pszenica konsumpcyjna zł/t

ARR: Do żniw stabilne ceny zbóż

. Szacunkowa cena żyta w czerwcu wyniesie 730-770 zł/t, a we wrześniu 520-560 zł/t. Obecnie za żyto trzeba zapłacić przeciętnie 760-770 zł/t. Eksperci zaznaczają, że do końca sezonu (do lipca) ceny zbóż będą zależeć od sytuacji podażowo-popytowej. Będą one też w dużym stopniu zależeć od przebiegu pogody i

ARR: Do żniw - stabilne ceny zbóż

sezonu (do lipca) ceny zbóż będą zależeć od sytuacji podażowo-popytowej. Będą one też w dużym stopniu zależeć od przebiegu pogody i wzrostu roślin. Według prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) Zbigniewa Kaszuby, jeżeli okaże się, że warunki pogodowe są sprzyjające i zbiory zbóż będą dobre

ARR o cenach zbóż

wyższe. Jest to wynik utrzymującej się przewagi popytu nad podażą. ARR poinformowała, że pierwsze partie zbóż już trafiają do skupów. W przypadku żyta, ceny wahają się od ok. 320-380 zł za tonę. W przypadku pszenicy - 440 zł za tonę. Według ARR w sezonie 2004/2005 do skupu może trafić ok. 5,15 mln

ARR: W Polsce zboże będzie drożało

W ocenie ekspertów ARR, "sezonowo zmniejszające się zapasy i utrzymujący się popyt na zboża będzie stymulował wzrost krajowych cen zbóż w pierwszej połowie 2014 r." Wzrost cen nie będzie jednak duży, gdyż wiele krajów oferuje tańsze ziarno, dlatego w pierwszym kwartale tego roku cena

"Nasz Dziennik: Maleją plony zbóż i ziemniaków. Wzrosną ceny?

Nieco ponad 25 mln ton zbóż zebrali w tym roku nasi rolnicy - pisze "Nasz Dziennik" powołując się na szacunki Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem gazety, oznacza to spadek plonów o 7- 9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Instytut podał również, że w

Rolnictwo/ IZP: Na rynku więcej zbóż, ceny ziarna stabilizują się

kupić pszenicę paszową (820-830 zł/t) bezpośrednio z gospodarstwa rolnego. Mała podaż jęczmienia i żyta sprawia natomiast, że ceny tych zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Według Izby, wzrost ceny żyta konsumpcyjnego spowodowany jest dużym zapotrzebowaniem na ten rodzaj ziarna m.in. ze strony

Grudziądz. Sąd uniewinnił 12 rolników protestujących latem 2013 r.

. przeciw niskim cenom skupu zbóż i rzepaku, a także importowi rzepaku z Ukrainy.

Małe zainteresowanie przetwórców zakupem ziarna

niewielki popyt wewnętrzny na ziarno, wielu jest chętnych do eksportu zbóż. Tym bardziej, że w Niemczech wzrosło zapotrzebowanie na polską pszenicę i kukurydzę w związku z obawami o płynność dostaw ziarna z Ukrainy. Ceny krajowej pszenicy z przeznaczeniem na eksport do Niemiec wynoszą 750-760 zł/t, a

Żniwa rozpoczęte, zboże dużo tańsze niż w przed rokiem

w 2012 r. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiory zbóż ogółem wyniosą 27,5 mln ton wobec 28,4 mln ton w 2012. Problemem jest natomiast niska cena skupu ziarna, na co skarżą się drobni rolnicy. "Sytuację wykorzystują zwłaszcza mniejsze podmioty skupowe, które

Zróżnicowanie cen zbóż w skupie będzie niewielkie

W tym roku w skupie zbóż będzie mniejsze zróżnicowanie cenowe między gatunkami zbóż oraz między regionami - powiedział Bohdan Judziński, prezes Izby Paszowo-Zbożowej. Jego zdaniem zróżnicowanie cen w czasie będzie zdecydowanie mniejsze niż w ubiegłym sezonie. Nie będzie też różnic regionalnych

Ceny skupu zbóż rosną, ale nie w rządowej agencji

Mimo katastrofalnej suszy ten rok dla producentów zbóż będzie lepszy od ubiegłego - Na bramie piszą, że pszenica jest po 400 zł za tonę, a jak już człowiek wjedzie ciągnikiem na wagę, to płacą po 340 zł. Mnie powiedzieli, że mam niecelne ziarno, dlatego obniżyli cenę - mówi pan Stefan, który

Dalsze wzrosty cen zbóż i wieprzowiny

Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 3-9 marca średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 915 zł/t, tj. o 1,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, o 2 proc. wyższym niż przed miesiącem i o 38 proc. wyższym niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne w skupie

GUS: we wrześniu najbardziej wzrosły ceny zbóż

Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 23,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 83,73 zł/dt) i o 69,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 81,81 zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż przed miesiącem i o 40,9 proc. więcej niż przed

Ceny zbóż nadal rosną, mięsa nadal spadają

áok. 6 proc. (po spadku 6,2 proc. w poprzednim tygodniu) cena skupu żyta konsumpcyjnego, za które płacono przeciętnie 593 zł/t. Ziarno to było o 3,3 proc. droższe niż przed miesiącem i o 76 proc. droższe niż przed rokiem. W analizowanym okresie za tonę jęczmienia paszowego można było uzyskać 564

Nadal spadają ceny zbóż, rosną ceny skupu wieprzowiny

Według danych MRiRW w dniach 11-17 czerwca pszenica konsumpcyjna potaniała o 2,1 proc. i płacono za nią średnio w kraju 603 zł/t. Za ziarno to uzyskiwano o ok. 4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o ponad 38 proc. więcej niż przed rokiem. Potaniało ponownie również żyto konsumpcyjne. Cena

Sawicki: Rolnictwo to nie fabryka butów. Ceny żywności spadną, jeśli..

świecie i coraz więcej surowców rolnych idzie na produkcję biopaliw. Marek Sawicki: Bawią mnie te doniesienia o bogacących się Chińczykach. Pamiętam, że w 2007 r., kiedy też mieliśmy drogie zboża, tłumaczono ten wzrost cen właśnie zmianą nawyków żywieniowych w Chinach. Potem ceny zbóż drastycznie spadły

Na początku kwietnia spadki cen zbóż i wieprzowiny

spadkowej tendencji cen żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie ziarno to potaniało o 1,3 proc. do 588 zł/t. W porównaniu do cen sprzed miesiąca było ono tańsze o ok. 3 proc., a w odniesieniu do porównywalnego okresu ub.r. zdrożało o ponad 51 proc. W ciągu tygodnia jęczmień paszowy potaniał o 1,2 proc

Zboże przestało drożeć

Czy ceny mąki i chleba jeszcze wzrosną przed zbiorami zbóż? W ostatnich dniach średnio za tonę pszenicy trzeba zapłacić 652 zł. To o ponad 67 proc. więcej niż rok temu, ale prawie tyle, co przed miesiącem. Część ekspertów uważa, że teraz czeka nas kilka tygodni spokoju - popyt i podaż będą

Zapłacimy jak za zboże, a kto zarobi? Na pewno nie producenci

wzrost przychodów ze sprzedaży do 566 mln euro, czyli o 40 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Niestety, zysk jest zaledwie 6,2 mln zł lepszy niż przed rokiem.To dowód na to, że biznes producentów i przetwórców żywności jest bardziej skomplikowany niż chociażby nafciarzy. - Po pierwsze, ceny zbóż

Rolnictwo/ KE proponuje zniesienie ceł importowych na zboża

"Chciałabym, by ta propozycja ułatwiła import zboża do UE z państw trzecich i by to spowodowało zmniejszenie napięcia na europejskich rynkach zbóż" - powiedziała komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel. Tłumaczyła, że zbiory były w UE bardzo niskie, a ceny wzrosły zarówno na rynku

Zboże coraz droższe

Tegoroczne anomalia pogodowe w Europie spowodowały zakłócenia na polskim rynku zbóż. Pomimo wysokich zbiorów w Wielkopolsce, ceny rosną. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski powiedział Radiu Merkury, że polskie zboże kupują zagraniczne firmy i to one windują ceny. Wysokie ceny

Resort rolnictwa: tanieją zboża konsumpcyjne

Trzeci tydzień września przyniósł kolejne spadki cen zbóż konsumpcyjnych - wynika z analizy resortu rolnictwa. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach 15- 21.09. br. cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 544 zł/t, tj. o 1,6 proc. niższym niż w

Kaszuba: ceny pszenicy osiągnęły "krytyczne dno"

Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) Zbigniew Kaszuba, uważa, że ceny zbóż osiągnęły "krytyczne dno". Obecnie pszenica kosztuje średnio 545 zł za tonę, co - jego zdaniem - nie pokrywa kosztów jej produkcji. "Ceny są bardzo niskie, można nawet mówić o krachu na tym

Zboża drogie, rosną ceny mięsa

Pod koniec lutego utrzymywały się wysokie ceny zbóż, rosły także ceny mięsa - wynika z danych ministerstwa rolnictwa. W dniach 25.02-02.03 przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie wynosiła 902 zł za tonę. Było to o 1,4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 38,5 proc. więcej niż przed

Piekarze: chleb podrożeje o 20 procent

, jak zapowiadają piekarze. Wojciech Szmulewicz powiedział, że producenci chleba mogą wykorzystać nieurodzaj jako okazję do podwyżki cen pieczywa.Również Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności przekonuje, że wzrost cen zbóż nie powinien przełożyć się na wzrost cen chleba. Jak powiedział

Zboża drogie, rosną ceny mięsa

blisko 42 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 roku. "W pierwszym tygodniu marca zmniejszył się popyt na ziarno na krajowych giełdach towarowych. Utrzymujące się wysokie ceny zbóż powodują, że przetwórcy kupują ziarno w niewielkich partiach, w celu uzupełnienia zapasów niezbędnych do

Mięso nowym hitem inwestycyjnym

Rosnące ceny zbóż i energii windują powoli także ceny mięsa na świecie. Eksperci uważają, że mięso może się stać nowym hitem inwestycyjnym - pisze "WSJ Polska". Jak wynika z informacji gazety, jeden z dużych banków w Polsce planuje wprowadzenie produktu strukturyzowanego opartego na

Trzeci tydzień kwietnia przyniósł spadki cen na rynkach rolnych

ciągu tygodnia podrożał o 3,8 proc. i w dniach 14-20 kwietnia płacono za niego przeciętnie 856ázł/t. Cena ta była 1,5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o ponad 53 proc. wyższa niż przed rokiem. "Od połowy kwietnia br. znacząco zmniejszyły się zakupy zbóż na krajowych giełdach towarowych

ARR: zboże będzie tańsze, wieprzowina i wołowina zdrożeją

Dobre zbiory zbóż na świecie, przy słabszych w Polsce, w sezonie 2008/09 spowodują spadek cen wobec poprzedniego sezonu. Spadek pogłowia trzody chlewnej doprowadzi do wzrostu cen i wyższych cen bydła - ocenia Agencja Rynku Rolnego (ARR). Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę

Nadchodzi drożyzna żywnościowa. Pierwsze zboże

Galopujące ceny zbóż wywołają wzrost cen mąki, pieczywa, makaronów, a także mięsa. Polska okazała się spichlerzem Europy Zapłacimy jak za zboże Galopujące ceny zbóż wywołają wzrost cen mąki, pieczywa, makaronów, a także mięsa. Polska okazała się spichlerzem Europy Sytuacja jest niebywała: zboże

Wzrosną ceny chleba i przetworów mlecznych

Powodów wysokich cen zbóż jest kilka, m.in. zmiana klimatu, ceny energii, większa opłacalność innych upraw, np. rzepaku - wyjaśnia "Rzeczpospolita". Piekarze ostrzegają: trzeba się liczyć z tym, że pieczywo, które już drożeje, będzie drożało nadal. Także makarony kosztują więcej niż w

Unia chce tańszego chleba

gospodarczego. To dobra wiadomość dla przetwórców i konsumentów, bowiem oznaczałaby zahamowanie wzrostu cen zbóż, z jakim mamy do czynienia od początku tegorocznych żniw. A drogie zboża to droga mąka, pieczywo i makarony. Zła wiadomość jest taka, że decyzja o zawieszeniu ceł może zapaść najwcześniej pod koniec

Ministerstwo rolnictwa: Tanieją zboża

Poprawa warunków pogodowych skutkowała przyśpieszeniem zbioru zbóż. Dostawy ziarna do skupu są na razie niewielkie, ale spadkowi cen sprzyja import zbóż z Węgier i Niemiec - wynika z informacji resortu rolnictwa. Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet

Zgoda na zniesienie ceł importowych na zboża

się to na cenach podstawowych produktów spożywczych: mąki, chleba, makaronów, mleka i przetworów mlecznych. "Chciałabym, by ta propozycja ułatwiła import zboża do UE z państw trzecich i by to spowodowało zmniejszenie napięcia na europejskich rynkach zbóż" - tłumaczyła komisarz ds. rolnictwa

Zboże najdroższe od 10 lat

Piekarze ostrzegają: trzeba się liczyć z tym, że pieczywo, które już drożeje, będzie drożało nadal. Także makarony kosztują więcej niż w zeszłym roku, a kolejne podwyżki zapowiadają światowi giganci na tym rynku. Analitycy ostrzegają, że wyższe ceny zbóż oznaczają wzrost cen pasz, a co za tym idzie

Susza wcale nie taka groźna

W połowie Polski susza niszczy zbiory zbóż. Ale w drugiej połowie jest zupełnie nieźle. A ponieważ urodzaj jest niemal w całej Europie, to nie grozi nam wzrost cen W części kraju panuje susza. Linia podziału przebiega z grubsza wzdłuż linii rozciągającej się od Wrocławia do Gdańska. Na zachód od

Od 2 miesięcy tanieje pszenica konsumpcyjna

Ceny zbóż podstawowych w końcu listopada nadal spadały. Tanieje również mięso wieprzowe - wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. Według danych MR w dniach 26.11-02.12 średnia cena pszenicy ukształtowała się na poziomie 783 zł/t, tj. o 2,1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o 4,5

Przed świętami rosły ceny pszenicy i mięsa wieprzowego

ázł/t, tj. o 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, o blisko 4 proc. wyższym niż przed miesiącem i o 40 proc. wyższym niż w porównywalnym tygodniu 2006 roku. "Na początku 2008 r. ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu z końcem grudnia, jedynie

Resort rolnictwa: zboża tanieją

Duża podaż tańszego ziarna z importu wpływa na spadek cen zbóż na rynku krajowym. Rosną natomiast ceny skupu mięsa wieprzowego i wołowego - podaje resort rolnictwa. Według danych ministerstwa rolnictwa, cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w ciągu tygodnia obniżyła się o 1,8 proc. i w dniach 26.05

Zboże rośnie, ceny też

Zanosi się na dobry rok dla producentów zbóż. Dobry, bo zbiory będą większe, a ceny wyższe niż w roku ubiegłym. Aby zbiory zbóż były udane, konieczna jest łagodna zima, a wiosną opady deszczu. I tegoroczna zima sprzyjała rolnikom. Była na tyle łagodna, że przez chwilę zanosiło się nawet na

Zboża drogie, rosną ceny wieprzowiny

przed miesiącem i o 39 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 r."W marcu notowany jest mniejszy popyt na ziarno na krajowych giełdach towarowych. Utrzymujące się wysokie ceny zbóż powodują, że przetwórcy kupują ziarno w niewielkich partiach, w celu uzupełnienia zapasów niezbędnych do

Zboża drogie, rosną ceny wieprzowiny

przed miesiącem i o 39 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 r. "W marcu notowany jest mniejszy popyt na ziarno na krajowych giełdach towarowych. Utrzymujące się wysokie ceny zbóż powodują, że przetwórcy kupują ziarno w niewielkich partiach, w celu uzupełnienia zapasów niezbędnych do

Od 2 miesięcy tanieje pszenica konsumpcyjna

na giełdowym rynku zbóż. Na WGT w dniu 3 grudnia br. z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych sprzedane zostało 6,7 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej w cenie wywoławczej 810 zł/t. Jednak od dnia 5 grudnia 2007 r. jej sprzedaż została wstrzymana" - napisano w analizie rynku. Na rynku krajowym nadal

Tanieją zboża i wieprzowina

"Trwają żniwa. Jakość zbieranych zbóż jest przeważnie dobra. Jednakże w niektórych rejonach kraju, np. na Pomorzu, okresowo występujące opady deszczu utrudniają zbiory. Na rynku jest coraz więcej ofert sprzedaży ziarna, co wpływa na obniżkę cen skupu pszenicy i żyta" - napisano w

Ministerstwo Rolnictwa: Ceny zboża rosną wolniej

niewielki wzrost podaży ziarna do skupu. Powoduje to uspokojenie rynku. Tempo wzrostu cen zbóż słabnie, a w niektórych rejonach kraju zarysowały się już tendencje spadkowe" - napisali analitycy z resortu rolnictwa w raporcie tygodniowym. Żyto konsumpcyjne w ciągu tygodnia zdrożało o 4,1 proc. i

Zakończyła się blokada drogi na Dorohusk

Przez trzy godziny kierowcy, żeby dojechać do granicy, musieli korzystać z objazdów. Drogę do Dorohuska zablokowali rolnicy protestując przeciwko niskim cenom zbóż sprowadzanym z Ukrainy. O godz. 10 pięciuset rolników wyszło na drogę w miejscowości Brzeźno. Chodzili po czterech przejściach dla

Zboże nadal drożeje

ziarna do skupu, ale podaż jest już nieco większa. Popyt na zboża jest duży, zwłaszcza ze strony naszych zachodnich sąsiadów. W analizowanym tygodniu ceny zbóż nadal rosły, chociaż tempo wzrostu było już znacznie mniejsze, a cena kukurydzy nie uległa zmianie" - napisano w analizie rynku. W tym

Podaż zboża ze żniw powoduje spadki cen

Na przeważającym obszarze kraju żniwa są na ukończeniu. Rosnąca w miarę postępujących zbiorów podaż zbóż spowodowała pogłębienie spadku ich cen w skupie - wynika z analizy ministerstwa rolnictwa. W dniach 11-17.08 za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 586 zł/t, tj. o 3,7 proc. mniej niż w

Rolnictwo/ Producenci zbóż: pszenica w skupie powyżej 700 zł za tonę

Z informacji KFPZ wynika, że ceny zbóż: pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia i żyta w tym tygodniu są wyższe niż w ubiegłym. Średnia cena skupu pszenicy 20 sierpnia wynosiła 712 zł/t, podczas gdy przed tygodniem skupy płaciły za nią 685 zł/t. Rekordową cenę - 800 zł/t płacił za pszenicę PZZ Kapka

W połowie lutego dalej drożeją zboża - MR

W połowie lutego ceny skupu zbóż ponownie wzrosły, jedynie pszenica konsumpcyjna była nieco (0,2 proc.) tańsza w porównaniu z poprzednim tygodniem - wynika z danych ministerstwa rolnictwa. Według danych MR w dniach 11-17 lutego za pszenicę płacono przeciętnie 893 zł/t. Była to cena o 2,3

Giełdy szaleją: Pszenica ważna jak ropa, mąka drożeje

Unia próbuje zatrzymać wzrost cen zbóż. Już płacimy więcej za mąkę i chleb, lada chwila zdrożeją makarony. Wczoraj na giełdzie towarowej w Paryżu padł cenowy rekord - pszenica w kontraktach na wrzesień kosztowała po 6,93 dol. za buszel (czyli ok. 590 zł za tonę). Jeszcze drożej było wczoraj w

Pszenica w skupie powyżej 700 zł za tonę

Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i sięgają powyżej 700 zł za tonę. Mimo tak wysokich cen, polskie zboża są najtańsze w Europie - powiedział PAP prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) Zbigniew Kaszuba. Z informacji KFPZ wynika, że ceny zbóż

Żniwa pod znakiem niskich cen

Skup tegorocznych plonów na razie przebiega spokojnie, ale ceny zbóż są znacznie niższe niż przewidywano - Żniwa zaczęły się ospale, jakby rolnikom nie spieszyło się do zbiorów - ocenia szef Krajowych Izb Rolniczych Jan Krzysztof Ardanowski. - I nic dziwnego, bo ceny skupu są fatalne, a plony

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Cena interwencyjna

po cenach interwencyjnych ma na celu utrzymanie dochodów rolników na odpowiednim poziomie w warunkach spadku cen, dlatego kalkulowanie cen interwencyjnych odbywa się na podstawie kosztów najdrożej produkujących gospodarstw rolnych. Ceny interwencyjne dotyczą zbóż, cukru, masła, mleka w proszku, oliwy

Cena progu

głównie zbóż, cukru i mleka, mleka w proszku oraz przetworów mlecznych i oliwy z oliwek.Odmianą ceny progu jest cena śluzy, stosowana w imporcie wieprzowiny, mięsa drobiowego i jaj (cena śluzy jest odnoszona do kosztów produkcji najbardziej efektywnych producentów spoza jednolitego rynku europejskiego

Cena docelowa

Ceny docelowe (orientacyjne, wskaźnikowe) wyznaczają poziom, jaki w danym czasie uważa się za pożądany lub wyrażający oczekiwania producentów rolnych i gwarantujący odpowiedni poziom dochodów na rynku Unii Europejskiej. Ceny docelowe dotyczą zbóż, mleka i przetworów mlecznych, cukru, lnu, tytoniu

Głód w Rogu Afryki (2011)

. Z tego powodu ceny zbóż wzrosły do rekordowej wielkości, podczas gdy ceny zwierząt hodowlanych spadły, destabilizując sytuację gospodarczą w regionie. Nie przewiduje się opadów deszczu do września. Kryzys wzmaga także rebeliancka działalność islamistycznej grupy Al-Shabaab, kontrolującej dużą część południowej

Wielki kryzys w Polsce

, rozmiary produkcji rolnej nie uległy wpływom kryzysu. W rezultacie ukształtowała się wysoka podaż artykułów rolnych, nadmierna w porównaniu z kurczącym się spożyciem w miastach (spadek zarobków robotników, rosnące bezrobocie), co powodowało dalsze obniżenie się cen płodów rolnych. Ceny artykułów rolnych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.